Products

Items 1 to 16 of 79 total
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ႏွစ္ခ်က္ထြက္ သြပ္ျဖတ္စက္မ်ားကုိ Shwe Moe Kyei ကုမၸဏီမွ ပစၥည္းအရည္အေသြးမွန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ Double layer Roof & Wall Cladding Forming Machine ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ Upper Layer ႏွင့္ Lower Layer ဟုႏွစ္လႊာ ထြက္ရန္ပါရွိၿပီး 0.3 – 0.8 မီလီမီတာ အထူရွိၿပီး၊ လည္ပတ္ျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္မိနစ္တြင္ 18 မီတာႏွင့္ 20 မီတာခန္႔ရွိပါသည္။ အဓိက ေမာ္တာအားမွာ ျမင္ေကာင္ေရအား ၁၅ - ၂၀ ရွိပါသည္။ Roll Shalf Diameter မွာ ၇၅ - ၈၅ မီလီမီတာ ရွိပါသည္။ ၄င္းစက္ယႏၱရားမ်ားသည္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး ၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Corrugated Roll Forming Machine ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 0.2 – 0.4mm FH, 0.4 – 0.6 mm SI အထူရွိၿပီး၊ လည္ပတ္ျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္မိနစ္တြင္ 20 မီတာႏွင့္ 50 မီတာခန္႔ရွိပါသည္။ အဓိက ေမာ္တာအားမွာ ျမင္ေကာင္ေရအား ၁၅ ရွိၿပီး AC ေမာ္တာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ hydraulic system အတြက္ 10 HP ႏွင့္ Flying shear အတြက္ Servo 7 KW တို႔ပါရွိပါသည္။ Roll Shalf Diameter မွာ ၇၅ - ၉၅ မီလီမီတာ ရွိပါသည္။ ၄င္းစက္ယႏၱရားမ်ားသည္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး ၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားကို Shwe Moe Kyei ကုမၸဏီမွ ပစၥည္းအရည္အေသြးမွန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမွ Corrugated Roll Forming Machine စက္ယႏၱရားမ်ားကို တုိက္ရိုက္ျဖန္႔ခ်ီ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
We propose various sets. Versions 54-C0149/B and 54-C0150/C are particularly suitable for site inspectors as are handy, easy transportable and with housing for all parts. All cones are seamless and robust. Cones only and components are also available. See accessories and spares. The slump cone is also known as Abrams cone, from the name of the inventor.
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယႏၱရားမ်ားကို Shwe Moe Kyei ကုမၸဏီမွ ပစၥည္းအရည္အေသြးမွန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမွ Roof & Wall Cladding Roll Forming Machine စက္ယႏၱရားမ်ားကို တုိက္ရိုက္ျဖန္႔ခ်ီ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။ Roof & Wall Cladding Roll Forming Machine ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ 0.3 – 0.8mm အထူရွိၿပီး၊ လည္ပတ္ျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္မိနစ္တြင္ 18 မီတာႏွင့္ 20 မီတာခန္႔ရွိပါသည္။ အဓိက ေမာ္တာအားမွာ ျမင္ေကာင္ေရအား ၁၅ ရွိပါသည္။ Roll Shalf Diameter မွာ ၇၅ - ၈၅ မီလီမီတာ ရွိပါသည္။ ၄င္းစက္ယႏၱရားမ်ားသည္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး ၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
These Multipurpose compression / flexure testers have been designed for various applications in which a limited maximum load is requested, together with a large testing space. They are suitable to determinate compressive strength on lightweight concrete, soil-cement specimen, high strength cement and refractory specimens. The large testing space is ideal for performing, with the suitable accessories, splitting tests and flexural tests on concrete specimens. They are available in the two different versions: single compression station, 500 kN or 600 kN cap.: for compression tests on low strength specimens. The Class 1 accuracy can be extended from 1% of testing machine full scale with special calibration procedures (see Upgrading Option and Technical Specifications). double station model, 600/15 kN or 500/15 kN cap.: extends the possible applications to flexural tests on cement and com­pression tests on low strength specimens. The Class 1 accuracy can be extended with special calibration procedures (see Upgrading Option and Technical Specifications). Frames and compression platens High rigidity solid one piece steel frame. Spherical seat allows free alignment at the initial contact with the specimen. For compression platens see Technical Specifications. Pedestal not included. See Accessories. Pilot, Automatic power and control system Dual stage pump, centrifugal for fast approach and multi-piston for loading, DC motor, ES Energy Saving technology to reduce the power consumption and ensure silent operation. For detailed information see Additional information.
$
1 review
Not Define
1 review
The Vicat frame consists essentially of a metal stand with a sliding rod. An adjustable indicator moves over a graduated scale. The needle or plunger is attached to the bottom end of the rod to make up the test weight of 300 g. The frame 63-L0028/1 is supplied without accessories, which have to be ordered separately depending on the requirement. It is also proposed with basic EN accessories (63-L028) or ASTM/AASHTO accessories (63-L0028/A).
$
1 review
Not Define
1 review
Used to determine the particle size of Portland cement, limes and similar powders expressed in terms of their specific surface. It consists of a stainless steel cell, perforated disc and plunger. An U-tube glass manometer is fit to the steel stand. The set is supplied complete with rubber aspirator and pack of filter paper. Two versions available: EN and ASTM/AASHTO which differ one to the other for the cell and plunger dimensions which are slightly different.
$
1 review
Not Define
1 review
Delivering a strong performance in a range of applications, the Terex Trucks TR45 rigid dump truck can adapt to any jobsite. From cement processing to large commercial construction, mining and quarrying, this machine is a tough all-rounder. Drawing on 60 years of hauling heritage the TR45 enables straightforward operation in tough conditions with minimum downtime and hassle-free maintenance.
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္ကို နိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းျပီး ေဈးနႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ျဖန္႕ျဖူး ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
$
1 review
San Chain Mhe ကုမၸဏီထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာအေဆာက္အဦးနွင့္ေဆာ က္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းျဖစ္သည့္ ေျမတူးစက္ (Driller) ကိုျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါ သည္။ေျမတူးစက္၏ေအာက္တြင္ဘီးပါေသာေၾကာင့္ ေရြ ့လ်ားရလြယ္ကူပီး အခ်ိန္ကုန္လူပင္ ပန္းသက္သာေစပါသည္။ဒါ့ျပင္ ၄င္းေျမတူးစက္ (Driller) အားလိုုသလိုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္အ တြက္ေဘးဘက္တြင္စီယာတိုင္တစ္ခုပါဝင္ပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္လမ္းတံတားျပဳျပင္ ရာတြင္လည္းေကာင္း အျခားစက္မွဳ ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳသင့္ေသာ စက္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္သာေသာစက္ မွဳ ့လုပ္ငန္းနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္္းသံုးစက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေျမတူးစက္ (Driller) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက San Chain Mhe ကုမၸဏီကို တိုက္ရို္က္ဆက္သြယ္မွာ ယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
San Chain Mheကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာအေဆာက္အဦးနွင့္ေဆာ က္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းျဖစ္သည့္ ကြန္ကရစ္အုတ္ရိုက္စက္ (Brick Forming Machine) ကိုိလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္လည္းအသံုးဝင္ေသာ အုတ္ရိုက္စက္ (Brick Forming Machine) ျဖစ္ပါသ ည္။လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အျခားစက္မွဳ ့လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အေဆာက္အဦးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြ က္လည္းအသံုးဝင္ေသာစက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။၄င္းအုတ္ရိုက္စက္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူ ၾကီးမင္းတို ့အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းလည္းသက္သာေစနိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ကြန္ကရစ္အုတ္ရိုက္ စက္ (Brick Forming Machine) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက San Chain Mhe ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
This model is a favorite because it’s so user-friendly, weighing in at under 23 pounds and about as many inches in length – practically diminutive next to its competition. Its power, however, is not at all relative to its size, offering a range of impact energy from 4.4 to 18.4 ft./lbs. and up to 1,890 blows per minute, reducing tough concrete to dust. Part of the beauty of this hammer is that it actually doesn’t want you to do the work for it; we found that exerting force on it actually slows you down. Instead, firm, steady pressure got us the best results. We particularly like the design of this hammer; instead of the traditional linear approach, Bosch built it more like a pistol, and that may (or may not, we’re not rocket scientists) be part of why so little vibration is felt. The rear handle is generously padded, and the auxiliary handle rotates 360 degrees so you can set it exactly where you need it. Another check in the ergonomics column comes from the electronic feedback system and the soft start it provides, keeping torque to a minimum.
$
1 review
340000 Kyats
1 review
Phip stone cutting machine used in the steel industry and construction.
$
1 review
Pioneer Power Tools ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ သံထည္မ်ားနွင့္ ေမာ္တာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေလမွဳတ္စက္ မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ျပင္ ၄င္း ေလမွဳတ္စက္ ( Air Compressor ) သည္ စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ စက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ေလမွဳတ္စက္ ( Air Compressor ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Pioneer Power Tools ကုမၸဏီကုိ တိုက္ ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
The Bosch PS70B 12 V Max shear saves all the time and effort wasted with a manual shear. The PS70B features a faster cutting speed compared to manual shears, effortless cutting of the longest lengths, the ability to cut thicker metals manual shears cannot handle, and most importantly fatigue free working! Battery and charger sold separately.
$
1 review
Pioneer ကုမၸဏီမွတင္သြင္းျဖန္ ့ခ်ီလ်က္ရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းသံုးပစၥ ည္းforklift ကိုေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ားအေနနွင့္ ေလးေသာ ပစၥည္းမ်ားအား အျမင့္သို ့သယ္ေဆာင္ပို ့ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊သံထည္ပစၥည္းမ်ားအား မ ေရႊ ့ရာတြင္လည္းေကာင္း forklift ကိုအသံုုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ပစၥည္း မ်ားကိုေရႊ ့ရာတြင္လ်င္ျမန္လြယ္ကူသည့္အျပင္အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းသက္သာေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္ အျမင့္တင္forklift ကိုအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။အေရာင္မ်ားမွာလည္း အဝါေရာင္၊အျပာေရာင္၊လိေမၼာ္ေရာင္၊အျဖဴေရာင္စေသာ အေရာင္မ်ားစံုလင္စြာရွိပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္ စက္ရံုသံုုး၊ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူျပီး အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္သာေသာ အျမင့္တင္ forklift စက္ကိုဝယ္ ယူလိုပါက Pioneer(Machinery & Power Tools)ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူ နိုင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>