Products

Items 1 to 16 of 72 total
1 review
• က်စ္လစ္မာေက်ာမႈရွိျခင္း။ • ဖိအားတန္ (၁၀၀) ခံႏုိင္ျခင္း။ • အေရာင္မပ်က္ျခင္း၊ ေရမဝပ္ျခင္း။ • ေရကူးကန္ ေဘးေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ သံုးႏုိင္ျခင္း။ • အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားျခင္း။ • ေရညွိမတက္ႏိုင္ျခင္း၊ မေခ်ာ္ျခင္း။ • စိတ္ႀကိဳက္ Design ပံုစံႏွင့္ Color စံုရႏိုင္ျခင္း။ • အိမ္ျခံဝင္းအတြင္း ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ ခင္းႏိုင္ျခင္း။ • Car parking, Drive way မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။ MBC မွထုတ္လုပ္ေသာ ကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားသည္ အပူအေအးကို မွ်တေစျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ညီညြတ္ေစပါသည္။ အားကစားကြင္းျပင္မ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ေဘာလံုးကြင္း၊ ေလွ်ာက္လွမ္းမ်ား၊ လမ္းေဘး ပလပ္ေဖာင္းမ်ား၊ အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ ေခ်ာ္လဲမႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အသံုးျပဳရာတြင္ ႀကံ႕ခိုင္မာေက်ာမႈရွိျခင္း၊ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ျပီးစီးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမွာလဲ အထူးသက္သာေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းစိတ္တိုင္းက်ေစမွာ အမွန္အကန္ပဲျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
လြယ္ကူေသာ ေငြေပးေခ်မႈျဖင့္ အိမ္တစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ လက္လြတ္မခံသင့္ေသာ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရး။ ယခုသတ္မွတ္ထားေသာ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေငြေပးသြင္းေသာစနစ္သည္ လစဥ္အိမ္ခန္းငွားခအတြက္ ကုန္က်ရမည့္ ေငြပမာဏမ်ွျဖင့္ လူတိုင္းအိမ္ခန္းပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး။ သီလ၀ါ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္အနီးဆံုး အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာျဖစ္၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အေကာင္းဆံုး။ အခန္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ငွားရမ္းႏိုင္ျခင့္းတို႕ေၾကာင့္ Customer မ်ားအေနျဖင့္ လက္လြတ္မခံသင့္ေသာ အိမ္ရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Myat Thitsar ကုမၸၸဏီမွာ Film Faced plywood မ်ားလည္းတင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္ ့ခ်ီလ်က္ ရွိပါသည္။Film Faced plywood သည္ မ်က္နွာျပင္ေပၚတြင္ပံုရိပ္ကေလးမ်ားပါေသာေၾကာင့္ လွပေသာဒီဇိုင္းေလးတခုလည္းျဖစ္ပါသည္။Film Faced plywood သည္ ေရစိုခံနုိင္ေသာ အစြမ္းသတိၱရွိျပီး ေပါ့ပါးက်စ္လ်စ္သပ္ရပ္လွပါသည္။အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ေရစိုခံေဆး သုတ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာ ရွည္လည္းခံသန့္ရွင္းေရးလုပ္ဖို ့လြယ္ကူလွပါသည္။လူၾကီးမင္း တို ့အေနျဖင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္၊အခန္းအလွဆင္၊ဘီဒို၊စားပဲြ၊ခံု၊ကုတင္စသည့္တို ့ကိုစိတ္ တိုင္းက်အလွဆင္ရန္ Myat Thitsar ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာ ယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
<p>ေခတ္မီသန့္ရွင္းေသာ Stainless Steel Kitchen Cabinets မ်ားကို Favourite Company မွ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။</p><p>အားသာခ်က္မ်ားကေတာ့</p><p>- Titanium Coated 304 Stainless Steel ျဖင့္ အသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ တံခါးမ်ား ေဆးသားေတာက္ေျပာင္ခိုင္ခံ့ပါသည္။</p><p>- နိဳင္ငံျခားနည္းစနစ္ျဖင့္ ေခတ္မီေသာ Machine မ်ားျဖင့္ ေခါက္ထားပါသျဖင့္ လက္ရာေသသပ္ ခိုင္ခံ့ပါသည္။</p><p>- High Quality Accessories မ်ားျဖင့္ သံုးစြဲထားျပီး Stainless Steel Titanium Plating ျဖင့္ အေရာင္တင္ထားေသာေျကာင့္ တံခါးမ်ားသည္ လွပျပီး ျကာရွည္ခိုင္ခံ့ပါသည္။</p><p>- အပူခဏ္ခံနိဳင္၍ မီးကူးေလာင္မွဳမရွိျခင္း။</p><p>- မွိဳမတက္ျခင္း၊ အစိုျပန္ ေဖာင္းပြမွဳမရွိျခင္း။</p><p>- ပိုးဟပ္မ်ား မေနနိဳင္ျခင္း။</p><p>- ႀကြက္မေဖာက္နိဳင္ျခင္း။</p>
$
1 review
Mya Nan Dar ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦး၊ ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ ရွိ ေသာ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားကို လွပပီးေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္း လဲ လာေစရန္ အိမ္အတြင္းပိုင္းမ်ားကို အလွဆင္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီး မင္းတို ့၏ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့ စိတ္ၾကိဳက္ စိတ္တိုင္းက်အလွဆင္ ေဆာင္ ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အတြင္းပိုင္း အလွဆင္ေပးရာ၌ လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္တြင္ရွိေသာ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားကို ေခတ္မွီဆန္းသစ္လွပေသာ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား အျဖစ္အလွဆင္လိုပါက Myan Nan Dar ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုုက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္း နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Mya Nan Dar ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦး၊ ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ ရွိ ေသာလူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ယာ အိပ္ခန္းမ်ားကို လွပပီးေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ အိပ္ယာ အိပ္ခန္းမ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္း လဲ လာေစရန္ အိမ္အတြင္းပိုင္ရွိ အိပ္ခန္းမ်ားကို အလွဆင္ေပးေ နေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိပ္ယာ နွင့္အိပ္ခန္းမ်ားကို လွပေသသပ္ေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ရန္အတြက္ Mya Nan Dar ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အတြင္းပိုင္း အလွဆင္ေပးရာတြင္လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္တြင္ရွိေသာ အိပ္ယာနွင့္ အိပ္ခန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပံုစံဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပီး သန္ ့ရွင္းသပ္ရပ္လွပေသာ အိပ္ယာနွင့္အိပ္ခန္္းမ်ားအျဖစ္ အလွ ဆင္လိုပါက Myan Nan Dar ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုုက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္း နိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေပၚလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆး၏ သိသာထင္ရွားစြာ ရရွိေစႏိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ လူေနအိမ္ႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ား အသစ္တည္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဖာ့ေဆးကိုေရြးခ်ယ္မႈသည္ သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အမိုးမ်ားအားေဖာ့ေဆးျဖန္းျခင္းသည္ အေဆာက္အဦးပိုင္ရွင္မ်ားကို စြမ္းအင္သက္္သာေစျခင္း၊ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေစျခင္း၊ မီး၊ ေရ ေလ စေသာ သေဘာဝေဘးအႏ ၱရာယ္ႏွင့္ ေႏြမိုးေဆာင္းစေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေစျခင္း၊ အသံလံုေစျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာရရွိေစပါသည္။ ၄င္းေဖာ့ေဆးသည္ အထူးက်စ္လစ္သိပ္သည္းၿပီး အေဆာက္အဦးရွိသေရြ ့တာရွည္ခံႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဓါတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ့ေဆးသည္ စတင္အသံုးျပဳေသာအခါ အရည္အေနျဖင့္ အေပါက္ငယ္မ်ား၊ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား၊ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား၊ က်ည္းေျမာင္းေသာ ၾကားေနရာမ်ား၊ ကြက္လပ္အတြင္းသို ့ေလဟာနယ္မရွိေအာင္ အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ျဖည့္ေပးျပီး ခဏအတြင္းေဖာ့အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေစေသာေၾကာင့္ သင့္အေဆာက္အဦးကို လံုုုုျခံဳေစသည့္အျပင္ မ်ားစြာေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာစက္ရံုမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာစက္ရံုခန္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ရံုမ်ား၊ LPG-LNG သိုေလွာင္ကန္မ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုအဆင့္ျမင့္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဘာ္ယာမ်ား လူေနအိမ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား စသည့္တို ့ျဖစ္ပါသည္။ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့၏အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား စြမ္းအင္သက္သာျခင္း အပူဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း ေဖာ့ေဆးသည္ အပူကိုသိသာထင္ရွားစြာခုခံကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အခန္းအတြင္းအေအးဓာတ္ကို တာရွည္စြာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း (ဥပမာ။ ။ အဲယားကြန္းအခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားအျပားသံုးစြဲမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အား သက္သာေစပါသည္။) အတြင္းမွေလမ်ားကို အျပင္သို ့မထြက္ေစျခင္းႏွင့္ အျပင္မွွလာေသာေလမ်ားကို အတြင္းသို ့မဝင္ႏိုင္ေအာင္ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလမလံု၍ ေလစိမ့္ဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတက္ေသာ အစိုျပန္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အဖက္ဖက္မွလာေသာအပူဒဏ္ကို ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းစေသာ အထူးဂုဏ္သတၱိမ်ားပါရွိေသာေၾကာင့္ ေဖာ့ေဆးသည္ ေႏြရာသီအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အလြယ္တကူမီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိျခင္း ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့သည္ အလြယ္တကူမီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အလြယ္တကူမီးေလာင္မႈကို ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ ေရလံုျခင္းႏွင့္ ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္း ေဖာ့ေဆးကို စတင္အသံုးျပဳေသာအခါ အရည္အေနျဖင့္ အေပါက္ငယ္မ်ား၊ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား၊ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ေပးၿပီး ခဏအတြင္းေဖာ့အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေသာေၾကာင့္ ေရလံုျခင္းႏွင့္ ေရဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ထို ့အျပင္ ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ထပ္မံရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အသံလံုျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္အသံပ်ံႏွံ႕မႈ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွလာေသာအသံမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း (သို႕) အသံလံုျခင္း စေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ ေဖာ့ေဆးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္း ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးကို အသံုးျပဳေသာအခါ ေဖာ့ေဆးသည္ အနံ႕မရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သို ့အနံ႕ဆိုးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း၊ ေဖာ့ေဆးသည္ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းမႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမႈန္ ့ထြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္မည္ဆိုပါက သင့္ေတာ္ေသာ ေဖာ့ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (ISO-14000) ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ေဖာ့ေဆးကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူမူပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မည့္သည္ဆိုးက်ိဳးမွ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲသင့္ေသာ ေဖာ့ေဆးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ အခန္းအတြင္းေလထုမွ်တျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေအးဂ်င္စီ (EPA) အရ အခန္းအတြင္း ေလအရည္အေသြးေနထိုင္မႈ၏ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဖာ့ေဆးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ စိုစြတ္မႈမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႈိမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ အနံ႕မရွိေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝဒနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ေဖာ့ေဆးတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚတြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းႏွင့္ Allergies ျဖစ္ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ။
$
1 review
Not Define
1 review
Success Property Consultant Company ဟာဆိုရင္ၿပည္တြင္းၿပည္ပကကြန္ဒိုprojectမ်ားအားတာ၀န္ယူေရာင္းခ်ေပးတဲ့ Company တခုၿဖစ္ပါတယ္။ယခုၿပဳလုပ္တဲ့ပြဲမွာဆိုရင္ၿမန္မာနိင္ငံရဲဲဲဲအေကာင္းဆုံးကြန္ဒို6ခုကိုအထူးPROMOTION အစီစဥ္မ်ားနဲ့ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္
$
1 review
Mya Nan Dar ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦး၊ ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ ရွိ ေသာလူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ဧည့္ခန္းနွင့္ အျခား အလွဆင္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို လွပပီး ေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲ လာေစရန္ Mya Nan Dar ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ အလွဆင္ေပး ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် လွပေသသပ္ေသာ ဒီဇိုင္း ပံုစံမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ရန္အတြက္ Mya Nan Dar ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အတြင္းပိုင္းျဖစ္သည့္ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ားကို အလွဆင္ေပးရာတြင္လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္တြင္ရွိေသာ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္း တို ့စိတ္ၾကိဳက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပံုစံဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပီး သန္ ့ရွင္း သပ္ရပ္လွပေသာ အိမ္ဧည့္ခန္း မ်ားအျဖစ္ အလွဆင္လိုပါက Myan Nan Dar ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုုက္ဆက္သြ ယ္ေမးျမန္းစံုစမ္း နိုင္ပါသည္။
$
1 review
ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးသည္ အပူရွိန္ -၇၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ မွ ၁၀၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အတြင္း ခံႏိုင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ အေအးခန္းအေရာင္းေကာင္တာမ်ား၊ အေအးခန္းကြန္တိန္နာမ်ား၊ Freezer မ်ားတြင္း အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳေသာေနရာတိုင္းကို ပိုမိုမာေၾကာေစ၍ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား၊ ဟာကြက္လမ္းေၾကာင္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးေသာအပူဒဏ္ကာကြယ္္ေစျခင္းႏွင့္ အေအးဓာတ္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာစက္ရံုမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာစက္ရံုခန္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ရံုမ်ား၊ LPG-LNG သိုေလွာင္ကန္မ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုအဆင့္ျမင့္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဘာ္ယာမ်ား လူေနအိမ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား စသည့္တို ့ျဖစ္ပါသည္။ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့၏အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား စြမ္းအင္သက္သာျခင္း အပူဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း ေဖာ့ေဆးသည္ အပူကိုသိသာထင္ရွားစြာခုခံကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အခန္းအတြင္းအေအးဓာတ္ကို တာရွည္စြာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း (ဥပမာ။ ။ အဲယားကြန္းအခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားအျပားသံုးစြဲမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အား သက္သာေစပါသည္။) အတြင္းမွေလမ်ားကို အျပင္သို ့မထြက္ေစျခင္းႏွင့္ အျပင္မွွလာေသာေလမ်ားကို အတြင္းသို ့မဝင္ႏိုင္ေအာင္ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလမလံု၍ ေလစိမ့္ဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတက္ေသာ အစိုျပန္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အဖက္ဖက္မွလာေသာအပူဒဏ္ကို ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းစေသာ အထူးဂုဏ္သတၱိမ်ားပါရွိေသာေၾကာင့္ ေဖာ့ေဆးသည္ ေႏြရာသီအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အလြယ္တကူမီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိျခင္း ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့သည္ အလြယ္တကူမီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အလြယ္တကူမီးေလာင္မႈကို ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ ေရလံုျခင္းႏွင့္ ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္း ေဖာ့ေဆးကို စတင္အသံုးျပဳေသာအခါ အရည္အေနျဖင့္ အေပါက္ငယ္မ်ား၊ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား၊ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ေပးၿပီး ခဏအတြင္းေဖာ့အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေသာေၾကာင့္ ေရလံုျခင္းႏွင့္ ေရဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ထို ့အျပင္ ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ထပ္မံရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အသံလံုျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္အသံပ်ံႏွံ႕မႈ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွလာေသာအသံမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း (သို႕) အသံလံုျခင္း စေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ ေဖာ့ေဆးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္း ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးကို အသံုးျပဳေသာအခါ ေဖာ့ေဆးသည္ အနံ႕မရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သို ့အနံ႕ဆိုးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း၊ ေဖာ့ေဆးသည္ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းမႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမႈန္ ့ထြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္မည္ဆိုပါက သင့္ေတာ္ေသာ ေဖာ့ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (ISO-14000) ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ေဖာ့ေဆးကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူမူပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မည့္သည္ဆိုးက်ိဳးမွ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲသင့္ေသာ ေဖာ့ေဆးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ အခန္းအတြင္းေလထုမွ်တျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေအးဂ်င္စီ (EPA) အရ အခန္းအတြင္း ေလအရည္အေသြးေနထိုင္မႈ၏ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဖာ့ေဆးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ စိုစြတ္မႈမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႈိမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ အနံ႕မရွိေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝဒနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ေဖာ့ေဆးတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚတြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းႏွင့္ Allergies ျဖစ္ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ။
$
1 review
အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးသည္ ေရေပၚ ေပၚေစေသာဂုဏ္သတၱိရွိေသာေၾကာင့္ ေလွမ်ား၊ သေဘၤာမ်ား၊ ကုန္တင္တြဲေရယာဥ္မ်ား၊ ေဘာ္ယာမ်ား၊ ေရေပၚလြန္းက်င္းမ်ား စီးပြားေရးသံုးေရယာဥ္မ်ားစသည့္ အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 1. ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္း။ 2. အသံုးျပဳရလြယ္ကူျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ျခင္း။ 3. ေရယာဥ္၏ကိုယ္ထည္အတြင္း ထိုးသြင္းျခင္းျဖင့္ ေနရာလပ္မ်ားကိုျဖည့္ေပးျပီး ေရယာဥ္ကို ေရတြင္အလြယ္တကူမနစ္ျမွဳပ္ေစျခင္း။ 4. ေရခဲရိုက္ထားေသာ ငါးမ်ားႏွင့္ ေရခဲမ်ားသိုေလွာင္ထားရွိရာေနရာရွိ နံရံမ်ား အဖံုးမ်ား ပိုက္မ်ားတြင္ ေဖာ့ေဆးကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပင္ပမွအပူမ်ား အခန္းအတြင္းသို ့ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ 5. အပူပမာဏကိုေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္းျဖင့္ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ျခင္းကို အထူးကာကြယ္ေပးျခင္း။ 6. ပတ္ဝန္းက်င္မွလာေသာ ပူေႏြးေသာေလမ်ား၊ အင္ဂ်င္စက္ခန္းမွလာေသာအပူေငြ႔မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း။ 7. စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ေလွ်ာ့နည္းေစျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကို ရရွိေစပါသည္။ အဏၰဝါေရေၾကာင္းေဘာ္ယာမ်ား 1. ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးကို ေဘာ္ယာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဘာ္ယာနံရံမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ထိခိုက္မႈဒဏ္ကိုခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္း။ 2. ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးသည္ ေရေပၚေပၚေစေသာဂုဏ္သတၱိရွိေသာေၾကာင့္ ေဘာ္ယာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အထူးသင့္ေလ်ာ္မႈရွိုျခင္း။ 3. ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ေဘာ္ယာမ်ားအား ေရျမွဳပ္ကဲ့သို ့အလြယ္တကူနစ္ျမွဳပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း။ 4. ေဘာ္ယာမ်ားအား ပင္လယ္ဆားငန္ေရေၾကာင့္သံေခ်းတက္ျခင္း၊ ေပါက္သြားျခင္းတို ့မွ ကင္းေဝးေစျခင္း။ 5. ဘတ္တီးရီးယားမ်ား၊ ေရပိုးမႊားမ်ား တြယ္ကပ္ျခင္း၊ မႈိတက္ျခင္းကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း ရွိပါသည္။ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံုမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာစက္ရံုမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာစက္ရံုခန္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ စက္ရံုမ်ား၊ LPG-LNG သိုေလွာင္ကန္မ်ား၊ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုအဆင့္ျမင့္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရံုမ်ား၊ အဏၰဝါေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဘာ္ယာမ်ား လူေနအိမ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား စသည့္တို ့ျဖစ္ပါသည္။ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့၏အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား စြမ္းအင္သက္သာျခင္း အပူဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း ေဖာ့ေဆးသည္ အပူကိုသိသာထင္ရွားစြာခုခံကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အခန္းအတြင္းအေအးဓာတ္ကို တာရွည္စြာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း (ဥပမာ။ ။ အဲယားကြန္းအခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားအျပားသံုးစြဲမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အား သက္သာေစပါသည္။) အတြင္းမွေလမ်ားကို အျပင္သို ့မထြက္ေစျခင္းႏွင့္ အျပင္မွွလာေသာေလမ်ားကို အတြင္းသို ့မဝင္ႏိုင္ေအာင္ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေလမလံု၍ ေလစိမ့္ဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတက္ေသာ အစိုျပန္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အဖက္ဖက္မွလာေသာအပူဒဏ္ကို ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းစေသာ အထူးဂုဏ္သတၱိမ်ားပါရွိေသာေၾကာင့္ ေဖာ့ေဆးသည္ ေႏြရာသီအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အလြယ္တကူမီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိျခင္း ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့သည္ အလြယ္တကူမီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကာအကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အလြယ္တကူမီးေလာင္မႈကို ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ ေရလံုျခင္းႏွင့္ ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္း ေဖာ့ေဆးကို စတင္အသံုးျပဳေသာအခါ အရည္အေနျဖင့္ အေပါက္ငယ္မ်ား၊ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား၊ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ကြက္လပ္မ်ားကို ျဖည့္ေပးၿပီး ခဏအတြင္းေဖာ့အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေသာေၾကာင့္ ေရလံုျခင္းႏွင့္ ေရဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း စသည့္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို ရရွိေစပါသည္။ ထို ့အျပင္ ေရစုပ္ဝင္မႈခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ထပ္မံရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အသံလံုျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္အသံပ်ံႏွံ႕မႈ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွလာေသာအသံမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း (သို႕) အသံလံုျခင္း စေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေသာ ေဖာ့ေဆးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိျခင္း ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့ေဆးကို အသံုးျပဳေသာအခါ ေဖာ့ေဆးသည္ အနံ႕မရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သို ့အနံ႕ဆိုးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္း၊ ေဖာ့ေဆးသည္ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းမႈအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမႈန္ ့ထြက္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ က်န္းမာေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္မည္ဆိုပါက သင့္ေတာ္ေသာ ေဖာ့ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ပိုလီယူရီသိန္း (Polyurethane) ေဖာ့သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (ISO-14000) ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ေဖာ့ေဆးကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူမူပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မည့္သည္ဆိုးက်ိဳးမွ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲသင့္ေသာ ေဖာ့ေဆးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ အခန္းအတြင္းေလထုမွ်တျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေအးဂ်င္စီ (EPA) အရ အခန္းအတြင္း ေလအရည္အေသြးေနထိုင္မႈ၏ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဖာ့ေဆးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ စိုစြတ္မႈမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႈိမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ညစ္ညမ္းျခင္း၊ အနံ႕မရွိေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝဒနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ေဖာ့ေဆးတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚတြင္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းႏွင့္ Allergies ျဖစ္ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ။
$
1 review
Pyit Tine Htaung ကုမၸဏီသည္ လူၾကီးမင္းတို ့အိပ္ခန္းပံုစံဒီဇိုင္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ ၾကိဳက္ေရးဆြဲေပးေနေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။အတြင္းအျပင္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးသည့္အျပ င္ ပရိေဘာဂနွင့္အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္မိမိတို ့အိပ္ခန္းပံုစံဒီဇိုင္းအလွဆင္နုိင္ရန္အတြက္ Pyit Tine Htaung ကုမၸဏီကို တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
$
1 review
AMPS Construction ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦး၊ ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ ရွိ ေသာလူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ဧည့္ခန္းနွင့္ အျခား အလွဆင္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို လွပပီး ေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲ လာေစရန္ AMPS Construction ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ အလွဆင္ ျပဳျပင္ ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် လွပေသသပ္ေသာ ဒီဇိုင္း ပံုစံမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ရန္အတြက္ AMPS Construction ကုမၸဏီ ကို ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္အတြင္းပိုင္းျဖစ္သည့္ အိမ္တြင္ရွိေသာ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္း တို ့စိတ္ၾကိဳက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပံုစံဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပီး သန္ ့ရွင္း သပ္ရပ္လွပေသာ အိမ္ဧည့္ခန္း မ်ားအျဖစ္ အလွဆင္လိုပါက AMPS Construction ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
AMPS Construction ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ျခံဝင္းမ်ားတြင္ အနားယူအပန္းေျဖ နိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ေရ ကူးကန္နွင့္ ေရကူးကန္ဒီဇိုင္းမ်ားကို လူၾကီးမင္း တို ့အတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲ ေဆာက္လုပ္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မွဳ ့မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူသူ အက်ိဳးျဖစ္ ေနထိုင္သူစိတ္ခ်မ္းသာေစမည့္ AMPS Construction ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းနို္င္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>