Products

Items 1 to 16 of 289 total
1 review
Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားသည္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ အေဆာက္အအံုအရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အေဆာက္အအံုးအတြင္းအျပင္ ဒီဇိုင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထိုေက်ာက္ျပားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအၾကီးစားမ်ား ၊ ဟိုတယ္ ၊ ေနအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ ေလဆိပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။ Granite ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အဟန္႔အတား ေက်ာက္တံုးတို႔မွာ ကြန္ကရစ္ႏွင့္ လုပ္ထားေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားထက္ သာလြန္ပါသည္။Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္သံုးပါက မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလံုးကို အၾကမ္း(သို႔) အေခ်ာပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထိုေက်ာက္ျပားမ်ားသည္ ေရာင္စံု၊မ်ိိဳးစံုရွိျပီး စိတၱေဗဒအရ Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ၾကည့္ရွဳသူတို႔အား ဘ၀င္ရႊင္ျမဴး ေစပါသည္။ ထို Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကို သခ်ႋဳင္းဂူတို႔၌ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌အသံုးျပဳၾကပါသည္။
$
1 review
Indulging to the atmosphere of nature, Niro Granite unleashes I’Pietra, the stone designed collection that is crafted through the brilliance of digital printing technology. The I’Pietra series is truly unique one as each design emulates the distinct patterns and colour of the original stone to create a one colour per design collection. Borgogna White, Java Creama, Beola Grey, Alpine Grey, Markina Black and Limestone Beige are obtainable in matt, lappato and structured surfaces. This sagely refined stone designs ignite the touch of nature in any architectural concept and space.
$
1 review
Not Define
1 review
S. Shipping ships within 24 hours ram ball & socket system. Easy to adjust and get your perfect viewing angle features:round 2. 5 diameter base with 1 ball and amps hole patternstandard size double socket arm - overall length: 3. 69; socket to socket: 3custom ram cradle for the garmin gpsmap & astro 320diamond base adapter with 1 ball - connects to the cradle and the mountconstructed of powder coated marine grade aluminum & high strength composite compatible devices: garmin astro 320 garmin gpsmap 62 garmin gpsmap 62s garmin gpsmap 62sc garmin gpsmap 62st garmin gpsmap 62stc shipping: most orders are shipped within 24 hours after receiving cleared payment, monday - friday. Tracking information is emailed shortly after processing. For security reasons we cannot make address changes after payment has been completed. Returns due to undeliverable address are subject to restocking fees. Re-shipments due to incorrect/incomplete shipping address are subject to re-ship fees. Unless noted otherwise, all items are in stock and ready for shipment. International orders: average transit time varies by country but most customers receive their orders within 7 – 21 days. Some countries may take longer. Destination country's customs inspection & procedures may add to the transit time. Tracking availability varies by country and may be very limited after the shipment leaves the u. S. Shipments may be subject to inspection and additional fees such as duty, tax and other government charges that are not within our control. Questions regarding these charges should be directed to the destination country's customs agency. If you wish to use visa, mastercard, discover, or amex (u.
$
1 review
Linpo ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာလွပပီးဒီဇိုင္းဆန္သည့္အေဆာက္အ အံုသံုးနွင့့္ စက္ရံုသံုးပစၥည္းျဖစ္သည့္ သြပ္ျပား သြပ္မိုး ( Galvanized iron sheet )ကို လူၾကီးမင္းတို ့ အတြက္တင္သြ င္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း သြပ္ျပား သြပ္မိုးမ်ားသည္ ခိုင္ခံ့ပီး ေသသပ္လွပသည့္ အျပင္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ဒါ့ျပင္ ေရစီးဆင္းရာတြင္ လ်င္ျမန္ေသာ ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသင့္ေသာ အိမ္အမိုး ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး လည္းျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ျပင္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ေခါင္းမိုးမ်ား၌ အမွိဳက္မ်ားတင္က်န္ေနပါက အလြယ္တကူရွင္းလင္းနုိင္သည္ ၄င္းသြပ္ျပား သြပ္မိုး ( Galvanized iron sheet ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း အိမ္အမိုးပစၥည္း တစ္ မ်ိဳးျဖစ္သည့္ သြပ္ျပား သြပ္မိုး မ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Linpo ကုမၸဏီကို တိုက္ရုိက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Artificial Marble ေက်ာက္တံုးတို႔ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ သဘာ၀ ေက်ာက္တံုးတို႔အား ေခ်မြခြဲစိတ္ျပီး ဘိလတ္ေျမသရိုးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပံုစံခြက္တြင္ သြင္းရပါသည္။ ထိုပံုစံခြက္၌ သဘာ၀ေကာ္ တို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္ထားသျဖင့္ ပို၍ ေစ်းၾကီးပါသည္။ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတို႔မွာ သဲေက်ာက္ ၊ ေက်ာက္စလစ္ႏွင့္ စက်င္ေက်ာက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္မွာ အကြက္မ်ိဳးစံုေဖာ္၍ အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ကာလာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားျပီး ေက်ာက္တံုး ျဖစ္သည့္ တိုင္ေအာင္ ေလဟာမက္ ေရာေႏွာရပါသည္။ ဖိအားလည္း ေပးရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ဘေလာက္မ်ားကို စက္လႊျဖင့္ အခ်ပ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျဖတ္ျပီး စက္ေရြေဘာ္ျဖင့္ ေျပာင္လက္ေအာင္ တိုက္ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အနားမ်ားကို ညီညာေအာင္ အေခ်ာကိုင္ျပီး ထုတ္ပိုးရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆိုဒ္မ်ားကို လိုသလို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္သည္။ Artificial marble မ်ားသည္ ေရာင္စံုဖန္တီးႏိုင္ျပီး ဘဘာ၀ အႏုပညာ လက္ရာဆန္ဆန္ျဖင့္ တာရွည္ ခံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
$
1 review
Metal World ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ တိုက္ခန္း၊ ဟိုတယ္နွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ၏ ေခါင္းမိုး မ်က္နွာၾကက္ မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ အလွဆင္ ဒီဇိုင္းဆြဲ ေပး လ်က္ ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အေဆာက္အဦး မ်က္နွာ ၾကက္မ်ား ( Ceiling Decoration ) မ်ားကို ေသသပ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္း တို ့အေနျဖင့္ လွပေသသပ္ေသာ အိမ္မ်က္နွာၾကက္မ်ားျဖင့္ မိမိ တို ့၏ အေဆာက္အအံု တိုက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Metal World ကုမၸဏီကိုတိုက္ရုိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
More Features, More Satellite Power Behind a Tough, Bright Touchscreen 3″ sunlight-readable touchscreen display with dual orientation 8 MP autofocus camera with LED flash/torch Worldwide basemap with shaded relief 3-axis compass with accelerometer and barometric altimeter sensors Dual battery system — 2 AA batteries or included rechargeable internal NiMH pack With high-sensitivity GPS and GLONASS satellite tracking, worldwide basemap with shaded relief and customizable buttons for 1-touch image capture and waypoint marking, Oregon 650 opens a new world of GPS mapping and positioning.
$
1 review
Mya Nan Dar ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦး၊ ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ ရွိ ေသာလူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ေခါင္းမိုးမ်ား မ်က္နွာက်က္မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ လွပပီးေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ အိမ္ေခါင္းမိုး မ်က္နွာက်က္မ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲ လာေစ ရန္ အိမ္အတြင္းပိုင္ရွိ အိမ္ေခါင္းမိုး မ်က္နွာက်က္မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ အလွဆင္ ေပးေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္ေခါင္းမိုး မ်က္နွာက်က္မ်ားကို လွပေသသပ္ေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ရန္အတြက္ Mya Nan Dar ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အတြင္းပိုင္း အိမ္ေခါင္းမိုး မ်ားကို အလွဆင္ေပးရာတြင္လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္တြင္ရွိေသာ အိမ္ေခ ါင္မိုးမ်က္နွာက်က္ မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပံုစံဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပီး သန္ ့ရွင္း သပ္ရပ္လွပေသာ အိမ္ေခါင္းမိုး မ်က္နွာက်က္မ်ားအျဖစ္ အလွဆင္လိုပါက Myan Nan Dar ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုုက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္း နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Orona အမွတ္တံဆိပ္ ဓာတ္ေလွကားမွ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ဓာတ္ေလွကားမ်ား၊ စက္ေလွကားမ်ား ႏွင့္ Walkways မ်ားကို အမ်ဴိးအစားစံုစံုလင္လင္ျဖင့္ လိုက္လံတပ္ဆင္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ Environment မ်ား၊ ကြန္ဒိုမ်ား၊ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား ၊ ေရွာ့ပင္းေမာမ်ား၊ ဘုရားမ်ား၊ လူကူးတံတားမ်ား တြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳၾကသည္။ ထို႔အျပင္အိမ္သံုး အေသးစား ဓာတ္ေလွကားမ်ားလည္း မွာယူရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးကာစပိန္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ Product မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၁၀၀% အာမခံျပီး ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အရည္အေသြးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ကို Orona မွ တပ္ဆင္ေပးႏုိင္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
$
1 review
Artificial granite ၏ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတို႔မွာ သဲေက်ာက္ ၊ ေက်ာက္စလစ္ႏွင့္ စက်င္ေက်ာက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပထမအဆင့္မွာ အကြက္မ်ိဳးစံုေဖာ္၍ အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ကာလာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားျပီး ေက်ာက္တံုး ျဖစ္သည့္ တိုင္ေအာင္ ေလဟာမက္ ေရာေႏွာရပါသည္။ ဖိအားလည္း ေပးရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ဘေလာက္မ်ားကို စက္လႊျဖင့္ အခ်ပ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျဖတ္ျပီး စက္ေရြေဘာ္ျဖင့္ ေျပာင္လက္ေအာင္ တိုက္ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အနားမ်ားကို ညီညာေအာင္ အေခ်ာကိုင္ျပီး ထုတ္ပိုးရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆိုဒ္မ်ားကို လိုသလို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္သည္။ Artificial granite မ်ားသည္ ေရာင္စံုဖန္တီးႏိုင္ျပီး ဘဘာ၀ အႏုပညာ လက္ရာဆန္ဆန္ျဖင့္ တာရွည္ ခံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
$
1 review
အခန္းအေနအထားနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမည့္ သင့္ေတာ္ေသာ Material မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အၾကံေပးျခင္း ျဖင့္ အေကာင္းဆံံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား Customer မ်ား စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ထို႔အျပင္ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၏ အရည္အခ်င္းနွင့္ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆံုး တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ေစ်းႏွဳန္း သင့္တင့္မႈ ရွိျပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းစံု အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ျဖင့္ စတိုင္က် လွပေသာ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို ျဖန္႔ျဖန္႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ ၾကမ္းခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။
$
1 review
Orona ၏ မူလအရည္အေသြးႏွင့္ ဒီဇုိင္းပံုစံမ်ားကို အေထြေထြသံုးဓာတ္ေလွကားမ်ားမွ အမ်ဴိးအစားစံုလင္စြာရရွိႏုိင္ျပီး ယခုအခါ အသံုးတည့္ေသာ ေခတ္မွီေဆးရံုသံုး ဓာတ္ေလွကား ႏွင့္ စက္ေလွကားမ်ားအေၾကာင္း မိိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။ အဆုိပါစက္ေလွကားကို ေဆးရံုအတြက္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ လူနာတင္ ကုတင္ျဖစ္ေစ၊ Wheel chair ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ Medical Equipment ႏွင့္ဆုိင္ေသာ တြန္းလွည္းမ်ား ႏွင့္ အစားအစာတင္ တြန္းလွည္းမ်ားကို အလြယ္တကူက်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေဆးရံုသံုး ဓာတ္ေလွကားျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးအတြက္ပါ အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထုပ္လုပ္ထားေသာ ဓာတ္ေလွကားအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။ ဧည့္သည္မ်ား ၊ ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ အျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား အသံုးျပဳလွ်င္ သက္ေတာင့္သက္သာႏွင့္ အဆင္ေျပေစရံုသာမက လူနာမ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းမြန္ေစေသာ ဓာတ္ေလွကားအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးကေတာ့ ISO 14006 လက္မွတ္ရထားေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
$
1 review
အခန္းအေနအထားနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမည့္ သင့္ေတာ္ေသာ Material မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အၾကံေပးျခင္း ျဖင့္ အေကာင္းဆံံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား Customer မ်ား စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ထို႔အျပင္ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၏ အရည္အခ်င္းနွင့္ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆံုး တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ေစ်းႏွဳန္း သင့္တင့္မႈ ရွိျပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းစံု အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ျဖင့္ စတိုင္က် လွပေသာ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို ျဖန္႔ျဖန္႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ ၾကမ္းခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။
$
1 review
<p>မေလးရွား၊ ထိုင္ဝမ္မွ အရည္အေသြး ေကာင္မြန္ မွန္ကန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မွာယူတင္သြင္းျပီး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိ (၁ဝ) စုနွစ္ေက်ာ္ ရပ္တည္နိဳင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။</p><p><br></p><p>- ပစၥည္းတူရင္ ေစ်းသပ္သာရမယ္။</p><p><br></p><p>- ေစ်းတူရင္ ဝန္ေဆာင္မွဳေကာင္းရမယ္။&nbsp;</p><p><br></p><p>- ယံုျကည့္စြာနဲ့ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳနိဳင္ပါသည္။</p><p><br></p><p>ကၽြန္းပါေကးထက္ အားသာခ်က္မ်ား</p><p>- သစ္သားအစစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေျကာင့္ 24 နာရီ ေရစိမ္ခံျခင္း။</p><p>- Floating System ေျကာင့္ Topping ေတာ္ရံုညီညာရံုျဖင့္ ခင္းနိုင္ျခင္း။</p><p>- ကၽြန္းပါေကးကဲ့သို႔ ခံုးျခင္း၊ က်ံဳ့ျခင္း၊ ႀကြျခင္းမရွိျခင္း၊ ေရေငြ႔ဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း။</p><p>- Polish တင္ရန္မလို၍ ေတာ္ရံုအေရာင္မမွိန္ျခင္း။</p><p>- AL203 Coating ေႀကာင့္ ေတာ္ရံုျခစ္မိရံုျဖင့္ အစင္းရာမထင္ျခင္း။</p><p>- ေတာ္ရံုေဆးလိပ္မီးဒဏ္ခံနိဳင္ျခင္း။</p><p>- အိမ္တြင္းသံုး Chemical ဒဏ္ခံနိဳင္၍ သန္႔ရွင္းရ လြယ္ကူျခင္း။</p><p>- Formaldehyde ပါသင္၍ Insect မ်ား အလြယ္တကူ မခိုေအာင္းနိုင္ျခင္း။</p><p>- ကၽြန္းပါေကးထက္ ေစ်းနွဳန္းသက္သာျခင္း။</p><p>- အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႔သယ္ယူနိဳင္ျခင္း၊ (၅) က်င္းခန္႔ တစ္ရက္ထည္း အျပီးခင္းနိဳင္ျခင္း။</p><p>- ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ Design, Colour စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳနိဳင္ျခင္း။</p><p><br></p><p>Floor ၏ စစ္မွန္ေသာ အားမခံခ်က္</p><p>- လူႀကီးမင္းအသံုးျပဳေသာ Grade အေပၚမူတည္၍ Guarante Card နွင့္ စနစ္တက် အာမခံခ်က္ေပးျခင္း။</p><p>- Quality (စစ္မွန္ေသာ HDF,MDF,Grade A,B,C,D,E နွင့္ AC1, AC2, AC3)</p><p>- Prize (မွန္ကန္၍ ခ်ိဳသာေသာေစ်းနွဳန္း)</p><p>- Service (ေသသပ္လွပ၍ စနစ္က်သည့္လက္ရာ)</p><p>- Speed (One Stop Service)</p><p>- Safisfaction (ျပည့္ဝသည့္ စိတ္ေက်နပ္မွဳ ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း)</p>
$
1 review
အခန္းအေနအထားနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမည့္ သင့္ေတာ္ေသာ Material မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အၾကံေပးျခင္း ျဖင့္ အေကာင္းဆံံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား Customer မ်ား စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ထို႔အျပင္ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၏ အရည္အခ်င္းနွင့္ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆံုး တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ေစ်းႏွဳန္း သင့္တင့္မႈ ရွိျပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းစံု အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ျဖင့္ စတိုင္က် လွပေသာ Wallpaperမ်ားကို ျဖန္႔ျဖန္႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္ေသာနံရံကပ္ Wallpaper ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။
$
1 review
အေထြေထြေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတုိင္း အတြက္အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး Compressive Strength ကိုေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။လူေနအိမ္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ား ႏွင့္ အေထြေထြေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာရွည္ခိုင္ခံမႈႏွင့္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူေအာင္ အေလးေပးထုတ္လုပ္ထားသည္။အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၏အၾကံေပးခ်က္အတိုင္း အခ်ဴိးအစားမွန္ကန္စြာ ခ်ိန္ဆေရာစပ္ျပီးအသံုးျပဳႏုိင္သည္။အဆိုပါ ဘိလပ္ေျမကို အသံုးျပဳျပီးေနာက္ compressive strength ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္သည္။ေဆာက္လုပ္ေရး လုုပ္ငန္းတိုင္းမရွိမျဖစ္ အသံုးျပဳျပီး စိတ္ကူးထဲမွ အိမ္မက္ေတြကို Portland ဘိလပ္ေျမျဖင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါျပီ။စိတ္ဝင္စားေသာ customer မ်ားအေနျဖင့္ email သို႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါျပီ။ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ၾကည့္ရႈဝယ္ယူ အားေပးႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင့္ အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>