Products

Items 1 to 16 of 309 total
1 review
အခန္းအေနအထားနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမည့္ သင့္ေတာ္ေသာ Material မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အၾကံေပးျခင္း ျဖင့္ အေကာင္းဆံံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား Customer မ်ား စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ထို႔အျပင္ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၏ အရည္အခ်င္းနွင့္ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆံုး တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ေစ်းႏွဳန္း သင့္တင့္မႈ ရွိျပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းစံု အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ျဖင့္ စတိုင္က် လွပေသာ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို ျဖန္႔ျဖန္႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ ၾကမ္းခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။
$
1 review
<p>မေလးရွား၊ ထိုင္ဝမ္မွ အရည္အေသြး ေကာင္မြန္ မွန္ကန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မွာယူတင္သြင္းျပီး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိ (၁ဝ) စုနွစ္ေက်ာ္ ရပ္တည္နိဳင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။</p><p><br></p><p>- ပစၥည္းတူရင္ ေစ်းသပ္သာရမယ္။</p><p><br></p><p>- ေစ်းတူရင္ ဝန္ေဆာင္မွဳေကာင္းရမယ္။&nbsp;</p><p><br></p><p>- ယံုျကည့္စြာနဲ့ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳနိဳင္ပါသည္။</p><p><br></p><p>ကၽြန္းပါေကးထက္ အားသာခ်က္မ်ား</p><p>- သစ္သားအစစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေျကာင့္ 24 နာရီ ေရစိမ္ခံျခင္း။</p><p>- Floating System ေျကာင့္ Topping ေတာ္ရံုညီညာရံုျဖင့္ ခင္းနိုင္ျခင္း။</p><p>- ကၽြန္းပါေကးကဲ့သို႔ ခံုးျခင္း၊ က်ံဳ့ျခင္း၊ ႀကြျခင္းမရွိျခင္း၊ ေရေငြ႔ဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း။</p><p>- Polish တင္ရန္မလို၍ ေတာ္ရံုအေရာင္မမွိန္ျခင္း။</p><p>- AL203 Coating ေႀကာင့္ ေတာ္ရံုျခစ္မိရံုျဖင့္ အစင္းရာမထင္ျခင္း။</p><p>- ေတာ္ရံုေဆးလိပ္မီးဒဏ္ခံနိဳင္ျခင္း။</p><p>- အိမ္တြင္းသံုး Chemical ဒဏ္ခံနိဳင္၍ သန္႔ရွင္းရ လြယ္ကူျခင္း။</p><p>- Formaldehyde ပါသင္၍ Insect မ်ား အလြယ္တကူ မခိုေအာင္းနိုင္ျခင္း။</p><p>- ကၽြန္းပါေကးထက္ ေစ်းနွဳန္းသက္သာျခင္း။</p><p>- အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႔သယ္ယူနိဳင္ျခင္း၊ (၅) က်င္းခန္႔ တစ္ရက္ထည္း အျပီးခင္းနိဳင္ျခင္း။</p><p>- ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ Design, Colour စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳနိဳင္ျခင္း။</p><p><br></p><p>Floor ၏ စစ္မွန္ေသာ အားမခံခ်က္</p><p>- လူႀကီးမင္းအသံုးျပဳေသာ Grade အေပၚမူတည္၍ Guarante Card နွင့္ စနစ္တက် အာမခံခ်က္ေပးျခင္း။</p><p>- Quality (စစ္မွန္ေသာ HDF,MDF,Grade A,B,C,D,E နွင့္ AC1, AC2, AC3)</p><p>- Prize (မွန္ကန္၍ ခ်ိဳသာေသာေစ်းနွဳန္း)</p><p>- Service (ေသသပ္လွပ၍ စနစ္က်သည့္လက္ရာ)</p><p>- Speed (One Stop Service)</p><p>- Safisfaction (ျပည့္ဝသည့္ စိတ္ေက်နပ္မွဳ ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း)</p>
$
1 review
အခန္းအေနအထားနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမည့္ သင့္ေတာ္ေသာ Material မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အၾကံေပးျခင္း ျဖင့္ အေကာင္းဆံံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား Customer မ်ား စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ထို႔အျပင္ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၏ အရည္အခ်င္းနွင့္ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆံုး တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ေစ်းႏွဳန္း သင့္တင့္မႈ ရွိျပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းစံု အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ျဖင့္ စတိုင္က် လွပေသာ Wallpaperမ်ားကို ျဖန္႔ျဖန္႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္ေသာနံရံကပ္ Wallpaper ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။
$
1 review
အေထြေထြေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတုိင္း အတြက္အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး Compressive Strength ကိုေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။လူေနအိမ္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ား ႏွင့္ အေထြေထြေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာရွည္ခိုင္ခံမႈႏွင့္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူေအာင္ အေလးေပးထုတ္လုပ္ထားသည္။အေတြ႕အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ၏အၾကံေပးခ်က္အတိုင္း အခ်ဴိးအစားမွန္ကန္စြာ ခ်ိန္ဆေရာစပ္ျပီးအသံုးျပဳႏုိင္သည္။အဆိုပါ ဘိလပ္ေျမကို အသံုးျပဳျပီးေနာက္ compressive strength ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္သည္။ေဆာက္လုပ္ေရး လုုပ္ငန္းတိုင္းမရွိမျဖစ္ အသံုးျပဳျပီး စိတ္ကူးထဲမွ အိမ္မက္ေတြကို Portland ဘိလပ္ေျမျဖင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါျပီ။စိတ္ဝင္စားေသာ customer မ်ားအေနျဖင့္ email သို႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါျပီ။ လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ ၾကည့္ရႈဝယ္ယူ အားေပးႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင့္ အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။
$
1 review
မဂၤလာပါခဗ်ာ က်ြန္ေတာ္တို႔Mr.Screem မွလူၾကီးမင္းတို႔ မိသားစု အိမ္ေဂဟာအတြင္း ျခင္အနၱရယ္မွ ကင္းေ၀းေစရန္အတြက္ BFF System ဘာဂ်ာ ျခင္လံုဇကာကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ အားသာခ်က္မ်ား 1. ၿခင္အနၱရယ္ကို100%ကာကြယ္နိုင္ျခင္း 2. ၿခင္လံုဇကာတံခါး တပ္ဆင္နိုင္သလို ေနကာတံခါးလဲ တပ္ဆင္နိုင္ျခင္း အကယ္၍ တံခါေပါက္နွစ္မ်ိဳးလံုးကိုလဲ ဘယ္ညာတပ္ဆင္မည္ဆိုပါက အဆင္ေၿပနိုင္ပါသည္။ 3. Barrier Free System ဘာဂ်ာတံခါ၏ ေလွ်ာက္လမ္းမွာ အလြန္ပါးလႊာသၿဖင့္ ၾကမ္းခင္းေပၚ တြင္ ခလုပ္တိုက္ျခင္း ေခ်ာ္လဲဲျခင္းမ်ား မၿဖစ္ေပၚေစပါ။ 4.Barrier Free System ျခင္လံုဇကာတံခါး ကုိမိမိလိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္ ရပ္တန္ ထားနိုင္ေသာေၾကာင့္ အ၀င္အထြက္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အဆင္ေၿပေစပါသည္။ 5. ရရွိနိုင္ေသာဖရိန္ Color မ်ားမွာWhite,Dark Grey,Yellow Wooden Color မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ နိုင္ပါသည္။
$
1 review
<p>မေလးရွား၊ ထိုင္ဝမ္မွ အရည္အေသြး ေကာင္မြန္ မွန္ကန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မွာယူတင္သြင္းျပီး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိ (၁ဝ) စုနွစ္ေက်ာ္ ရပ္တည္နိဳင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။</p><p>- ပစၥည္းတူရင္ ေစ်းသပ္သာရမယ္။</p><p>- ေစ်းတူရင္ ဝန္ေဆာင္မွဳေကာင္းရမယ္။&nbsp;</p><p>- ယံုျကည့္စြာနဲ့ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳနိဳင္ပါသည္။</p><p><br></p><p>ကၽြန္းပါေကးထက္ အားသာခ်က္မ်ား</p><p>- သစ္သားအစစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေျကာင့္ 24 နာရီ ေရစိမ္ခံျခင္း။</p><p>- Floating System ေျကာင့္ Topping ေတာ္ရံုညီညာရံုျဖင့္ ခင္းနိုင္ျခင္း။</p><p>- ကၽြန္းပါေကးကဲ့သို႔ ခံုးျခင္း၊ က်ံဳ့ျခင္း၊ ႀကြျခင္းမရွိျခင္း၊ ေရေငြ႔ဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း။</p><p>- Polish တင္ရန္မလို၍ ေတာ္ရံုအေရာင္မမွိန္ျခင္း။</p><p>- AL203 Coating ေႀကာင့္ ေတာ္ရံုျခစ္မိရံုျဖင့္ အစင္းရာမထင္ျခင္း။</p><p>- ေတာ္ရံုေဆးလိပ္မီးဒဏ္ခံနိဳင္ျခင္း။</p><p>- အိမ္တြင္းသံုး Chemical ဒဏ္ခံနိဳင္၍ သန္႔ရွင္းရ လြယ္ကူျခင္း။</p><p>- Formaldehyde ပါသင္၍ Insect မ်ား အလြယ္တကူ မခိုေအာင္းနိုင္ျခင္း။</p><p>- ကၽြန္းပါေကးထက္ ေစ်းနွဳန္းသက္သာျခင္း။</p><p>- အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႔သယ္ယူနိဳင္ျခင္း၊ (၅) က်င္းခန္႔ တစ္ရက္ထည္း အျပီးခင္းနိဳင္ျခင္း။</p><p>- ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ Design, Colour စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳနိဳင္ျခင္း။</p><p><br></p><p>Floor ၏ စစ္မွန္ေသာ အားမခံခ်က္</p><p>- လူႀကီးမင္းအသံုးျပဳေသာ Grade အေပၚမူတည္၍ Guarante Card နွင့္ စနစ္တက် အာမခံခ်က္ေပးျခင္း။</p><p>- Quality (စစ္မွန္ေသာ HDF,MDF,Grade A,B,C,D,E နွင့္ AC1, AC2, AC3)</p><p>- Prize (မွန္ကန္၍ ခ်ိဳသာေသာေစ်းနွဳန္း)</p><p>- Service (ေသသပ္လွပ၍ စနစ္က်သည့္လက္ရာ)</p><p>- Speed (One Stop Service)</p><p>- Safisfaction (ျပည့္ဝသည့္ စိတ္ေက်နပ္မွဳ ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း)</p>
$
1 review
Chan Yin Industries ကုမၸဏီမွ တင္သြင္းေသာအရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ လွပပီးဒီဇိုင္းဆန္သည့္အေဆာက္အအံုသံုးနွင့့္စက္ရံုသံုးပစၥည္းျဖစ္သည့္ အုတ္ၾကြပ္အမိုး ( 5 Angle roofing sheet )ကို လူၾကီးမင္းတို ့ အတြက္တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိ ပါသည္။ လူၾကီးမင္း တို ့၏ အိမ္၊ဟိုတည္၊စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားတြင္သာမက အျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြ င္ပါအသံုးျပဳပါက ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ အုတ္ၾကြပ္မိုး ( 5 Angle roofing sheet )ကိုေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။၄င္းအုတ္ၾကြပ္အမိုး( 5 Angle roofing sheet ) ၏ကာလာအေရာင္မ်ားကိုလည္း လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳ က္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူ နိုင္ပါသည္။ဒါ့ ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္ခံသည့္ ဒီဇိုင္းဆန္းေသာ အုတ္ၾကြပ္မိုးမ်ားကို ဝယ္ယူအ သံုးျပဳလိုပါက Chan Yin Industries ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္ သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Chan Yin Industries ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အုတ္ၾကြပ္ မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အိမ္အမိုး မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္း ခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ၄င္း လွိဳင္းခံုး ပံုသ႑န္ ( Wavetile roofing sheet )ကို လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အလွဆင္ တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ လွပေသသပ္သည့္ အျပင္ ဒီဇိိုင္းဆန္းပီး ၾကာရွည္ အသံုးခံေသာ လိွဳင္းခံုး ပံုသ႑န္ ( Wavetile roofing sheet ) ကိုဝယ္ယူ အသံုးျပဳလိုပါက Chan Yin Industries ကုုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူူနိုင္ပါသည္
$
1 review
a 12 Myanmar ကုမၸဏီမွ အိမ္အလွဆင္သံုးပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေၾကြျပား(vinyl flooring) မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့၏အိမ္အေဆာက္အဦး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အလွဆင္နိုင္ရန္အတြက္ တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ပီးဒီဇိုင္းစံုလင္လွေသာေ ၾကြျပားမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့၏ေဘစင္၊မီးဖိုေခ်ာင္မ်ား၊စားပြဲမ်ားတြင္ အလွဆင္တပ္ဆင္နုိင္ ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့၏ ေနအိမ္ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ား ကုမၸဏီ reception counter မ်ားတြင္လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ ေၾကြျပားဒီဇိုင္းမ်ားကိုအလွဆင္တပ္ဆင္နိုင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္တြင္ရွိ ေဘစင္ မီးဖိုေခ်ာင္ စားပြဲမ်ားကို လွပေသသပ္ေသာ ေၾကြျပား မ်ား (vinyl flooring)မ်ားျဖင့္ အလွဆင္လိုပါက a12 Myanmar ကုမၸဏီကိုတိုက္ရို္က္ဆက္ သြယ္မွာယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
ယခုမိတ္ဆက္ေပးမယ့္ ဘိလပ္ေျမကေတာ့ Porland အမ်ဴိးအစားျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီ အရည္အေသြးႏွင့္ ေခတ္မွီေသာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ထိုင္းနုိင္ငံမွ အရည္အေသြးျမင့္ ဘိလပ္ေျမအမ်ဴိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ TPI Portland ဘိလပ္ေျမ (အနီေရာင္) ကို အေထြေထြေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ High Compressive Strength အတြက္ လုိအပ္ေသာ သိပ္သည္းဆမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေယဘုယ် ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းအတြက္ လည္းေကာင္း၊ တံတားမ်ား၊ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား၊ ေလဆိပ္ႏွင့္ Pretressed ကြန္ကရစ္အတြက္ အစရွိေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုသလို အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။။ေရေရာစပ္မွဳ အခ်ဴိးအစား မွန္ကန္စြာ ေရာစပ္ျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူအသံုးျပဳနုိင္သည္။မတူညီေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာအေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး အေဆာက္အအံုးမ်ားၾကာရွည္တည္တံခိုင္ျမဲရန္အတြက္ ကြန္ကရစ္အျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ထိုဘိလပ္ေျမကို အသံုးျပဳျပီးေနာက္ Compressive Strength ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သည္။
$
1 review
Chan Yin Industries ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ လွိဳင္း ခြက္ အတြန္ ့ပံုသ႑န္္ရွိသည့္ အုတ္ၾကြပ္မိုး မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴး ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းအုတ္ၾကြပ္ မိုးမ်ားသည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ေခါင္းမိုး မ်ားကို လွပေသသပ္ေသာ အိမ္အမိုးမ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ အတြက္ ေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း လိွဳင္းခြက္ အတြန္ ့ပံုသ႑န္ အုတ္ၾကြတ္မိုးသည္ ဒီဇိုင္းဆန္းပီး လွပေသသပ္ရံုသာ မက ၾကာရွည္ လည္း အသံုးျပဳနုိင္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း လိွဳင္းခြက္ အတြန္ ့ပံုသ႑န္ ရွိသည့္ အုတ္ၾကြတ္မိုး ( Roofting Sheet concave ) ကုိ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳလိုပါက Chan Yin Industries ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
<p>မေလးရွား၊ ထိုင္ဝမ္မွ အရည္အေသြး ေကာင္မြန္ မွန္ကန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မွာယူတင္သြင္းျပီး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္မွာ ယခုဆုိ (၁ဝ) စုနွစ္ေက်ာ္ ရပ္တည္နိဳင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။</p><p>- ပစၥည္းတူရင္ ေစ်းသပ္သာရမယ္။</p><p>- ေစ်းတူရင္ ဝန္ေဆာင္မွဳေကာင္းရမယ္။&nbsp;</p><p>- ယံုျကည့္စြာနဲ့ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳနိဳင္ပါသည္။</p><p><br></p><p>ကၽြန္းပါေကးထက္ အားသာခ်က္မ်ား</p><p>- သစ္သားအစစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေျကာင့္ 24 နာရီ ေရစိမ္ခံျခင္း။</p><p>- Floating System ေျကာင့္ Topping ေတာ္ရံုညီညာရံုျဖင့္ ခင္းနိုင္ျခင္း။</p><p>- ကၽြန္းပါေကးကဲ့သို႔ ခံုးျခင္း၊ က်ံဳ့ျခင္း၊ ႀကြျခင္းမရွိျခင္း၊ ေရေငြ႔ဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း။</p><p>- Polish တင္ရန္မလို၍ ေတာ္ရံုအေရာင္မမွိန္ျခင္း။</p><p>- AL203 Coating ေႀကာင့္ ေတာ္ရံုျခစ္မိရံုျဖင့္ အစင္းရာမထင္ျခင္း။</p><p>- ေတာ္ရံုေဆးလိပ္မီးဒဏ္ခံနိဳင္ျခင္း။</p><p>- အိမ္တြင္းသံုး Chemical ဒဏ္ခံနိဳင္၍ သန္႔ရွင္းရ လြယ္ကူျခင္း။</p><p>- Formaldehyde ပါသင္၍ Insect မ်ား အလြယ္တကူ မခိုေအာင္းနိုင္ျခင္း။</p><p>- ကၽြန္းပါေကးထက္ ေစ်းနွဳန္းသက္သာျခင္း။</p><p>- အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႔သယ္ယူနိဳင္ျခင္း၊ (၅) က်င္းခန္႔ တစ္ရက္ထည္း အျပီးခင္းနိဳင္ျခင္း။</p><p>- ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ Design, Colour စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳနိဳင္ျခင္း။</p><p><br></p><p>Floor ၏ စစ္မွန္ေသာ အားမခံခ်က္</p><p>- လူႀကီးမင္းအသံုးျပဳေသာ Grade အေပၚမူတည္၍ Guarante Card နွင့္ စနစ္တက် အာမခံခ်က္ေပးျခင္း။</p><p>- Quality (စစ္မွန္ေသာ HDF,MDF,Grade A,B,C,D,E နွင့္ AC1, AC2, AC3)</p><p>- Prize (မွန္ကန္၍ ခ်ိဳသာေသာေစ်းနွဳန္း)</p><p>- Service (ေသသပ္လွပ၍ စနစ္က်သည့္လက္ရာ)</p><p>- Speed (One Stop Service)</p><p>- Safisfaction (ျပည့္ဝသည့္ စိတ္ေက်နပ္မွဳ ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း)</p>
$
1 review
ေအာင္ေမတၱာလမ္း၊ က်ဴိက္ကၠဆံရွိ အိမ္ကို Ls-7510 ျဖင့္ ခင္းထားသည့္ ပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ FloorKing Showroom မ်ားသို႔ ၾကမ္းခင္းျပားဒီဇုိင္းမ်ားကို လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ေလ့လာျပီး Floorking စားပြဲတင္ျပကၡဒိန္မ်ားကို ႏွစ္ဦးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရယူႏုိင္ပါသည္။Floorking ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ စကာတင္ ဘိတင္ေတြက PVC လို႔ေခၚတဲ့ ေကာ္ျပားကို အသံုးမျပဳပဲ သစ္သားကို အေျခခံျပီး ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ လွပေသာ ႀကိတ္သားစကာတင္ ဘိတင္ေတြက ပစၥည္းကိုသာ အသံုးျပဳပါတယ္။သင့္အိမ္မက္မ်ား လွပေစဖို႔ Floorking ၾကမ္းခင္းျပားျဖင့္ အလွဆင္နုိင္ပါျပီ။&quot;ယံုၾကည္စိတ္ခ် လွပခင္းက်င္း FloorKing&quot;။FloorKing Laminate ၾကမ္းခင္းျပား အေရာင္းဆုိင္မ်ားကိုပါ တစ္ခါတည္း မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။အမွတ္(၅၈)၊၅လမ္း၊ေျမညီထပ္၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျဖစ္ပါတယ္။
$
1 review
From the beginning that TPI Polene Public Company decided to produce sufciency volume of cement to supply the needs of domestic market and in March , 1991 establisher on afliate company . TPI Concrete Co.,Ltd with a registered capital of 40 millions boht to play a major role in supplying ready - mixed concrete to meet the needs of the construction industry in relation to property development and industrial factory expansion.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>