Products

Items 1 to 16 of 309 total
1 review
Not Define
1 review
- မ်က္ႏွာျပင္ေခ်ာေမြ႔ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူျခင္း။ - တစ္ခ်ပ္ျခင္းအလိုက္တိက်၊ ညီညာ၍ ကြက္တိျဖစ္ျခင္း။ - ေရေငြ႔အပူဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း၊ chemical ခံႏိုင္ျခင္း။ - အိမ္တြင္း (Indoor) တြင္သံုးပါက မ်က္ႏွာျပင္၏ Colour သည္ <၁၀>ႏွစ္ခံျခင္း။ - Flexible Supension စနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ျဖဳတ္/တပ္ရလြယ္ကူျခင္း။ - မီးမကူးႏိုင္ျခင္း။ Supermarket, Service / Toll Station, Underground, Toilet, Hotel, Restaurant, Kitchen, Hospital, Health-Centre, Sport Centre အသံုးျပဳရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
$
1 review
Silver Lotus ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အိမ္သံုး၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းသံုး ၊ ဟိုတယ္သံုး ၊ အစည္းေဝးခန္းမသံုး ေကာ္ေဇာ္မ်ား ( Carpets ) မ်ားကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္းေကာ္ေဇာ္ မ်ားကုိ ကတီၱပါသားတို ့ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ သန္ ့ရွင္း ေသသပ္ လွပပီး နူးညံ့ လွပါသည္။လူၾကီးမင္းတုိ ့၏ အိမ္ ၊ ဟိုတယ္ ၊ ခန္းမ စေသာ အေဆာက္အဦး မ်ား၏ ေအာက္ခံ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အလွဆင္ရာ တြင္အသံုးျပဳနုိင္ေသာ အိမ္အလွဆင္ ပစၥည္ းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတုိ ့၏ အိမ္ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အလွဆင္ရာတြင္ ၄င္း ကတီၱပါ ေကာ္ေဇာ္ ( Carpet ) မ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္း တို ့အေနျဖင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အလွဆင္ရန္အတြက္ ၄င္း ေကာ္ေဇာ္မ်ား ( Carpets ) မ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Silver Lotus ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါ သည္။
$
1 review
Not Define
1 review
PI 198 is specially designed for plastering and monsonry by mixing it with a special chemical to eenchance the quality. Simply mix TPI 198 with sand in the ratio as recommended the mixture can be spread smother and gives wider area of plaster the mixed cement. With its strength quality reliability and durability. TPI 198 can help the user by working easier, reducing unnecessary expenses and eliminating problem noemally found in ordinary mixed cement (eg. scaling or cracking). Besides, TPI 198 is well suited for smwll concrete work for instance, limitel work light and load.
$
1 review
သာယာဝတီျမိဳ႕ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Customer တစ္ဦး၏ အိမ္ကုိ Ls 9806 ျဖင့္ ခင္းေပးထားသည့္ ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floorking ေစ်းႏႈန္းက ပစၥည္းလက္ခ အျပီးအစီးေစ်းႏႈန္းပါခင္ဗ်ာ။ ၁၀ေပ ပတ္လည္ ၁က်င္းကို ၾကမ္းခင္းျပား အခ်ပ္အေရအတြက္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျပီး လိုအပ္တဲ့ စကာတင္၊ ဘိတင္၊ ေဖာ့ ႏွင့္ တျခားလိုအပ္သည္မ်ားကို လိုအပ္သလို သံုးစြဲေပးပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ FloorKing Brand က ဖေယာင္းအျပည့္အဝ သြင္းထားျခင္း ၊ ေရစုပ္ယူမႈ အားနည္းတဲ့ ႀကိတ္သားမဟုတ္တဲ့ HDF Density အျမင့္စားျဖင့္ အတြင္းသားကို ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေဈးကြက္မွာရွိတဲ့ ကိုရီးယားပါေကးေတြထက္ ေရစိုခံႏိုင္မႈ မာေၾကာမႈ ပိုမိုျမင့္မားပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ Sample အျပားကို ေရထဲမွာ စိမ္ထားရင္ ၈ နာရီခံပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ အေပၚယံ ေရစိုဝတ္ (ေရေျခာက္ေအာင္ ညစ္ထားတဲ့ အဝတ္) ကို ၾကမ္းတိုက္တာတို႔ ေရတစ္ခါတစ္ရံ ေမွာက္က်တာတို႔ကို ေကာင္းေကာင္းခံႏုိင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ၾကမ္းခင္းေအာက္မွာ အျမဲေရဝပ္ျပီး ေရနဲ႔ထိေတြ႔ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ပြလာပါလိမ့္မယ္။ Laminate ၾကမ္းခင္းျပား၏ သက္တမ္းက ေရနဲ႔ ထိေတြ႔မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ ပ်ွမ္းမ်ွ ၁၅ ႏွစ္ခံပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
$
1 review
Natural Clay မွ Floor Tiles မ်ားကို အရည္အေသြးအျမင့္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ထုတ္လုပ္ထားသည္။သဘာဝစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေရညိုမတက္ျခင္း၊အလြယ္တကူ ေဆးေၾကာႏိုင္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရမည့္ စရိတ္သက္သာျခင္း၊ ေဆးေၾကာရံု ျဖင့္ အသစ္တိုင္း ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ျခင္း စသည့္ အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။တြဲဆက္ ပစၥည္းမ်ား ကို ေစာင့္စရာမလိုပဲ အခ်ိန္မေရြး ရရွိႏုိင္သည္။အလြန္အၾကမ္းခံ၍ တာရွည္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။သဘာဝ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ဒီဇိုင္းစံု ႏွင့္ အေရာင္အေသြးစံုစံုလင္လင္ ရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးအလွဆင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
$
1 review
TPI Concrete Roof Tile reducing temperature thriugh a special insulation layer in the cement. high quality cement from TPI certied ASTM C-15 and TISI 15-2547 increasing strength and durability of the concrete roof tile. The newest technology in color mixing creating beauty and longevity of the concrete roof tile.
$
1 review
လွည္းတန္း ၇လမ္း ကမာရြတ္ ျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ကို LN-916 ျဖင့္ ခင္းထားသည့္ ပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ FloorKing Showroom မ်ားသို႔ ၾကမ္းခမ္းျပား ဒီဇုိင္းမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာျပီး FloorKing စားပြဲတင္ ျပကၡဒိန္မ်ားကို ႏွစ္ဦးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရယူႏုိင္ပါသည္။FloorKing ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာမွာ စကာတင္ ဘိတင္ေတြက PVC လုိ႔ေခၚတဲ့ ေကာ္ျပားကို အသံုးမျပဳပဲ သစ္သညးကို အေျခခံျပီး ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ လွပေသာ ႀကိတ္သား စကာတင္ ဘိတင္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳ၍ တပ္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။" သင့္အိမ္မက္မ်ားကို လွပေစဖို႔ Floor King ၾကမ္းခင္းျပားျဖင့္ အလွဆင္စို႔ - ယံုၾကည္စိတ္ခ် လွပေက်ာ့ရွင္ Floor King"။ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King Laminate ၾကမ္းခင္းျပား အေရာင္းဆိုင္မ်ားကိုပါ တစ္ဆက္တည္း မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။Floor King Laminate ႀကမ္းခင္းျပား အေရာင္းဆိုင္ - အမွတ္ (၅၈)၊ (၅)လမ္း ၊ေျမညီထပ္၊ လမ္းမေတာ္ျမို႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တို႔ပဲ ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
ေရႊဟသာၤလမ္း ၄၇ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုအိမ္ကို ဒီဇုိင္းကုဒ္ သံုးမ်ဴိးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္ ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ Ls-8233 ျဖင့္ ဘုရားခန္း Ls-7509 ျဖင့္ ဧည့္ခန္း၊ LN-916 ျဖင့္ အိပ္ခန္းတုိ႔ျဖင့္ အလွဆင္ ခင္းက်င္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရာေသသပ္မႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King နဲ႔ ဆက္သြယ္ထားျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို အရယူလုိက္ပါ ခင္ဗ်ာ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King Showroom မ်ားသို႔ ၾကမ္းခင္းျပား ဒီဇုိင္းမ်ား လာေရာက္ေလ့လာျပီး Floor King စားပြဲတင္ ျပကၡဒိန္မ်ားကို ႏွစ္ ဦးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ Floor King ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာမွာ စကာတင္ ၊ ဘိတင္ ေတြက PVC လို႔ေခၚတဲ့ ေကာ္ျပားကို အသံုးမျပဳပဲ စကာတင္ ၊ ဘိတင္ ပစၥည္းကိုသာ အသံုးျပဳပါတယ္။လူႀကီးမင္းတို႔ အိမ္မက္မ်ား လွပေစဖို႔ Floor King ၾကမ္းခင္းျပားျဖင့္ အလွဆင္စို႔ - ယံုၾကည္စိတ္ခ် လွပခင္းက်င္း Floor King။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King Laminate ၾကမ္းခင္းျပားမ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳခ်င္ရင္ တုိက္ (ေအ-၃)၊ အခန္း(၁၀) ၊ ယုဇန အိမ္ရာ၊ ဗညားဒလလမ္း ၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္ သို႔လာေရာက္ ၾကည့္ရွူ ဝယ္ယူအာေပး ႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
$
1 review
သဘာဝေျမသားစစ္စစ္မ်ားကို ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳကာထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မႈမရွိျခင္း၊အပူဓာတ္္မရွိေသာေၾကာင့္ ဖိနပ္မပါပဲ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ျခင္း၊မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား မပါဝင္သည့္အတြက္မီးမေလာင္ကၽြမ္းႏုိင္ျခင္း၊ပစၥည္းတပ္ဆင္ရန္ လြယ္ကူျခင္း ႏွင့္ လက္ရာေသသပ္လွပျခင္း မ်ား ရရွိေစသည္။ကားႀကီးမ်ား ဝင္ထြက္ေသာ လမ္းမ်ားအထိ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ထို႔အျပင္ ေရကူးကန္တြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ေျခကုပ္အားေကာင္းေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ရွိသည့္အတြက္ အလြယ္တကူ မေခ်ာလဲႏုိင္ပါ။ကားနင္းတန္ခ်ိန္ (၁၁၀) တန္အထိ အနင္းခံႏုိင္ျခင္း၊ အလြယ္တကူ အက္မကြဲႏုိင္ျခင္း၊ထိန္းသိမ္းရ လြယ္ကူျခင္း၊၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ေဆးေၾကာရံုျဖင့္ အသစ္တိုင္း ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ျခင္း စသည့္အားသာခ်က္မ်ားရရွိေစသည္။ဒီဇုိင္းေပါင္း (၃၀၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ဆက္လက္တိုးျမင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ JIS စက္မႈနည္းပညာ ႏွင့္ အညီထုတ္လုပ္ထားျပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္လာေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေပးလ်က္ရွိသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
သာယာဝတီသာပဌာန္းေက်ာင္း ၊ ေအာင္မဂၤလာ ေက်ာင္းဝင္း ၊ လႈိင္သာယာရွိ ဘုန္ႀကီးေက်ာင္း အစရွိေသာ သာသနေဘာင္မ်ားတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ LD-10078 ျဖင့္ Floor King မွ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးထားသည့္ ပံုမ်ားျဖစ္ပါသည္။ Floor King မွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ ေရေငြ႔ျပန္မႈ နဲ႔ ေရစိုမႈကို အေကာင္းဆံုးထိန္းေပး ႏုိင္တဲ့ အလူမီနီယံျပားပါတဲ့ ၃ မီလီမီတာ ထူတဲ့ေဖာ့ကို ၾကမ္းခင္းျပား မခင္းခင္ အရင္ခင္းေပးပါတယ္။ ျပီးမွ ၾကမ္းခင္းျပား ခင္းတာပါ ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King ေစ်းႏႈန္ူက ပစၥည္းလက္ခ အားလံုးအျပီးအစီး ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ပစၥည္းဆိုရာမွာ တက်င္းအတြက္ ၾကမ္းခင္းျပား အေရအတြက္ အတိအက် ၊ ေဘးေဘာင္မွာ အလွဆင္တဲ့ စကာတင္ ႏွင့္ ေျခနင္း အခန္းအထြက္ ေျခနင္း၊ ေလွကားေဘာင္နား တုိင္နားေတြမွာ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို သံုးရတဲ့ ဘိတင္ေတြ အားလံုးပါဝင္ပါတယ္။ ေဘးမွာ ကာတဲ့ Skirting (စကာတင္) လို လို႔ဆိုျပီး အပိုေၾကး ဘာမွထပ္မေတာင္းပါဘူး ခင္ဗ်ာ။ လူႀကီးမင္းတို႔ အထူးအေလးေပးျပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ပံုပါ ဒီဇုိင္းက ၁.၃ မီလီမီတာ အထူရွိျပီး ၁၀ေပပတ္လည္ ၁က်င္းကို ၂သိန္း ၃ေသာင္း က်ပ္ျဖစ္ပါတယ္။ယံုၾကည္စိတ္ခ် လွပခင္းက်င္း Floor King.
$
1 review
Silver Lotus ကုမၸဏီမွ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ေဆးရံုး၊ ကုမၸဏီရံုးခန္းမ်ား တြင္ အသံုးျပဳသင့္ေသာ အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းျဖစ္သည့္ နံရံ ကပ္ စကၠဴ ( Wallpaper ) မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း နံရံကပ္ စကၠဴမ်ားသည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္နံရံမ်ားတြင္ အလွဆင္ နိုင္ေသာ အ ရည္ ေသြး ေကာင္းမြန္ပီး ဒီဇိုင္းလွပေသသပ္သည့္ ေရဆိုခံ နံရံကပ္ စကၠဴ မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ၄င္းနံရံကပ္စကၠဴမ်ားကို အမ်ိဳးစားမ်ိဳးစံု နွင့္ ဒီဇိုင္းေပါင္းစံု ရရွိနိုင္ပါသည္။ ၄င္းနံရံကပ္မ်ားကို အသံုးျပဳအလွဆင္ျခင္းျဖင့္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္နံရံ မ်ားမွာ ေရစိမ့္ျခင္း ေရဝင္ျခင္းတို ့ကို ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္း တို ့အေနျဖင့္ ၄င္းအရည္ေသြးေကာင္းမြန္ပီး ဒီဇိုင္းလွပဆန္းသစ္သည့္ အိမ္အလွဆင္နံရံကပ္ ပစၥည္း ( Wallpaper ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳအလွဆင္လိုပါက Silver Lotus ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
There is nothing more breath-taking and awe-inspiring than watching the setting sun stealthily sinking into the vast horizon. And there is nothing more astounding than to manifest their majestic colours into the very threshold of your home. Like palates of colour created by the invisible hands of Nature, then finely embellished onto premium-quality full body porcelain tiles, the warm tones of Sahara and Ash, as well as the complementary cool tones of Dune and Canyon will bring vibrancy to any space it serves to endow.
$
1 review
Lucido celebrates brilliance in reflections and brilliance in its creation. Polished, versatile and classic lines that would make every home and office shine through with reflections of perfect symmetry and contemporary artistry. Fill your premises with light and life. Your ultimate luxurious surfaces that silken to the touch, embodying textures that flatters the soles of your feet. It makes everyplace it graces a mouth piece for praises, an eye-piece for admiration and a showpiece of awe.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>