Products

Items 1 to 16 of 309 total
1 review
ISO-9001, ISO-14001 လက္မွတ္ရရွိထားေသာ Myanmar AAC & Panel Co., Ltd. မွ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ECO-Block အမွတ္တံဆိပ္ Autoclaved Aerated Concrete Block (AAC Block) အမ်ိဳးအစားအား မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ မိမိတို ့အသံုးျပဳလိုသည့္အရြယ္အစားမ်ားကိုလည္း အထူးေအာ္ဒါအေနအျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ECO-Block မွ ကာကြယ္လိုက္ပါျပီ။ ဝန္းက်င္ကမာၻကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို ့ECO-Block ကိုသံုးစြဲၾကပါစို ့လားခင္ဗ်ာ။ • အပူခံႏိုင္မႈစြမ္းရည္ရွိျခင္း • ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစျခင္း • ေပါ့ပါးေသာ အေလးခ်ိန္ရွိျခင္း • အသံလႈိင္းကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း • တိက်ေသာ အရြယ္အစားႏွင့္ ပံုသ႑န္ရွိျခင္း • ရာသီဥတုအပူ/အေအးဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း • ေျမနီအုတ္အစားထိုး • ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း • လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈရွိျခင္း **သင့္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေျမနီအုတ္အစားထုိး ECO-BLOCK ျဖင့္တည္ေဆာက္ပါ**
$
1 review
2 $
1 review
Aluminum ceiling panel,many different pattern
$
1 review
Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားသည္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ အေဆာက္အအံုအရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အေဆာက္အအံုးအတြင္းအျပင္ ဒီဇိုင္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထိုေက်ာက္ျပားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအၾကီးစားမ်ား ၊ ဟိုတယ္ ၊ ေနအိမ္အေဆာက္အဦး ၊ ေလဆိပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။ Granite ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အဟန္႔အတား ေက်ာက္တံုးတို႔မွာ ကြန္ကရစ္ႏွင့္ လုပ္ထားေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားထက္ သာလြန္ပါသည္။Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္သံုးပါက မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအားလံုးကို အၾကမ္း(သို႔) အေခ်ာပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ထိုေက်ာက္ျပားမ်ားသည္ ေရာင္စံု၊မ်ိိဳးစံုရွိျပီး စိတၱေဗဒအရ Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ၾကည့္ရွဳသူတို႔အား ဘ၀င္ရႊင္ျမဴး ေစပါသည္။ ထို Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကို သခ်ႋဳင္းဂူတို႔၌ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား၌အသံုးျပဳၾကပါသည္။
$
1 review
2300 Kyats
1 review
စစ္တန္းမ်ား ေကာက္ယူခ်က္အရ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ၃၀~၄၀%မွ ၿကမ္းခင္းမ်ားအသံၿမည္ၿခင္းကို Complaint တက္ၿကပါသည္။ အသံၿမည္ၿခင္းအား F-Shaped rabbet and locking Slotနည္းပညာမွကာကြယ္ေပးပါသည္။ေရစိုၿခင္း၊ ေၿခာက္ေသြ႔ၿခင္း၊ အပူအေအးေၾကာင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ား က်ဳံံံံံ့ၿခင္း၊က်ယ္ၿခင္းမွ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ F-Shaped rabbet locking Slot နည္းပညာမွ အသံၿမည္ၿခင္းကို ဖယ္ရွားေပးၿပီးၾကမ္းခင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပြတ္တိုက္မူ မရွိေအာင္ ၿပဳလုပ္ထားသည္ ့အတြက္တိတ္စိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ လူမူဘ၀ကိုရရွိေစပါသည္။Unique F-shaped lock technique နည္းပညာေၾကာင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ား၏ သက္တမ္းကိုၾကာရွည္ခံေစပါသည္။ရာသီဥတုေၿခာက္ေသြသည္ေနရာမ်ားတြင္ သံ့ုးစြဲသည့္အခါ ၾကမ္းခင္းမ်ားက်ဳိးပဲ့ၿခင္း၊အက္ကြဲၿခင္းမ်ား ၿဖစ္တတ္ပါသည္။ထိုသို့မၿဖစ္ေအာင္Lock Bamboo Flooring Features နည္းပညာမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။သံရိုက္ၿခင္း၊ေကာ္ကပ္ၿခင္းၿပဳလုပ္ရန္မလိုပါ။ ၾကမ္းခင္းအားတပ္ဆင္ရာတြင္ လ်ွင္ၿမန္စြာ တပ္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။၀ါးၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာၾကမ္းခင္းမ်ာအားအလြယ္တကူတပ္္ဆင္အသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီးအလြယ္တကူ ဖယ္ရွားႏုိင္ပါသည္။စြမ္းအင္ေခ်ြတာၿခင္း၊က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ၿပီးအသံုးၿပဳရသည္မွာ ေစ်းႏူန္းသင့္တင့္မ်ွတပါသည္။
$
1 review
asm ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္၊ရံုး၊အျခားအေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ ထားေသာ ၾကမ္းခင္း (teak floor) မ်ားကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းၾကမ္းခင္း မ်ားသည္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံံ့သပ္ရပ္ ျပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ၾကမ္းခင္းမ်ားကို ဒီဇိုင္းဆန္ပီး ခိုင္ခံ့ သပ္ရပ္လွပေသာ ၾကမ္းခင္း (teak floor)ကို အသံုးျပဳကာ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္လွပပီး ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ၾကမ္းခင္း (teak floor) ကို လူၾကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက asm ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ဆန္းသစ္လွပသာ ဒီဇုိင္းပံုစံ ျဖင့္ သင့္အိမ္ကို အလွဆင္လိုပါသလား။ႏုိင္ငံတကာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ နံရံကပ္ Wallpaper မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Lamex Wallcovering မွ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက် ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။မေလးရွား ႏုိင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ကာ တိုက္ရုိက္တင္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။သင့္အိမ္တစ္ခုလံုုးကို ေဆးသုတ္စရာမလိုပဲ၊ေဆးနံ ထြက္၍ စိတ္အေႏွာက္ယွက္ ျဖစ္စရာ မလုိပဲ လွပေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ ရေနပါျပီ။ဒီဇုိင္းလွပျပီး ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝ ေပးႏုိင္မွာ အေသခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။
$
1 review
ျမင္သာ ၁ လမ္း၊ေတာင္ဥကၠာလာပျမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ကို LN-171 ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္ ပံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ဒီ ဒီဇုိင္းကုဒ္က ၁၀ေပပတ္လည္ ၁က်င္းကို ၂ သိန္း၁ေသာင္းက်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King ၾကမ္းခင္းျပားက အထူ (၁၂ မီလီမီတာ)၊ အပါး (၈ မီလီမီတာ) ေပၚမူတည္ျပီး ေဈးႏႈန္းအမ်ဴိးမ်ဴိးရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King ေဈးႏႈန္းက ပစၥည္းလက္ခ အျပီးအစီး ေဈးႏႈန္းပါ ခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King Shoroom မ်ားသို႔ ၾကမ္းခင္းျပား ဒီဇုိင္းမ်ား လာေရာက္ေလ့လာျပီး Floor King စားပြဲတင္ ျပကၡဒိန္မ်ားကို ႏွစ္ဦးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King မွ Customer မ်ား အဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကမ္းခင္းကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးမျပဳသည္ ျဖစ္ေစ Customer မ်ား အိမ္ကို Survey အခမဲ့ ၾကည့္ရႈေပးပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မယ္ဆိုတာ အတိအက် သိခ်င္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိအိမ္က ကိုရီးယား laminate ခင္းလို႔ သင့္ေတာ္၊မသင့္ေတာ္ စတဲ့ လိုအပ္တဲ့အၾကံဥာဏ္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္လိုက္ရင္ Customer မ်ားရဲ႕ အိမ္ကိုလာေရာက္ျပီး အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ Floor King ရဲ႕ တက်င္းေဈးႏႈန္းတြင္ ေဘးေဘာင္ စကာတင္ ဘီတင္ အားလံုးကို လိုအပ္သလို သံုးစြဲေပးမွာ ျဖစ္ျပီး တက်င္းအတြက္ အခ်ပ္ေရ အတိက်ေပး မွာ ျဖစ္ပါသည္။ တက်င္းအထက္ပိုသြားတဲ့ အခ်ပ္အေရအတြက္ ကို ႏႈတ္ေပးျပီး လိုသြားရင္လည္း အခ်ပ္အေရအတြက္ တန္ဖိုးကိုပဲ ေပးရတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ customer မ်ား ေခါင္းရႈပ္ျခင္း မရွိပဲ အဆင္ေျပ စိတ္ခ်မ္းသာမွာပါ။Floor King ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ စကာတင္ ဘိတင္ေတြက PVC လုိ႔ေခၚတဲ့ ေကာ္ျပားကို အသံုးမျပဳပဲ သစ္သားကို အေျခခံျပီး ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ လွပေသာ ႀကိတ္သား စကာတင္ ဘိတင္သာ အသံုးျပဳျခင္း၊ ေရစိုခံ ျမင့္မားတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ အလူမီနီယံပါတဲ့ ၃ မီလီမီတာ အထူရွိတဲ့ ေဖာ့ကိုသာ အသံုးျပဳျခင္း စတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းကိုသာ အသံုးျပဳပါတယ္။"သင့္အိမ္မက္မ်ား လွပေစဖို႔ Floor King ၾကမ္းခင္းျပားျဖင့္ အလွဆင္စို႔"။
$
1 review
Silver Lotus ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတု ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ျမက္ခင္းအတုမ်ား ( Synthetic Grass ) ကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းျမက္ခင္းအတု မ်ားသည္ ေဘာလံုးကြင္းမ်ား ၊ ကစားကြင္းမ်ား ၊ ေဂါက္ကြင္းမ်ား နွင့္ အျခားအိမ္ျခံဝင္း အလွဆင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္း ျမက္ခင္းအတု မ်ား ( Synthetic Grass )ကိို အသံုးျပဳ၍ အလွဆင္နုိင္ပါသည္။ဒါ့ျပင္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ျခံဝင္းထဲတြင္လည္း ၄င္းျမက္ခင္းအတု မ်ားကို တပ္ဆင္ျပီး လူၾကီးမင္းတို ့ စိတ္ၾကိဳက္ အလွဆင္နုိင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ျမက္ခင္းအတုမ်ား ( Synthetic Grass ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္လိုပါက Silver Lotus ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
A range of beautiful shades that has the effect of opening limited spaces and alternatively, narrowing vast areas and creating interesting contrasts to make the environment a stunning picture of luxurious living or functional working pad. Let Vein Stone enhance the splendour of your living and interior architecture with a beauty so surreal, it awe-inspired. After all, it is a Gift or Art from the very Earth we live.
$
1 review
ခိုင္ခံ လွပေသာ နံရံကပ္ wallpaper မ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္လုိက္ပါသည္။ေခတ္မွီေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အိမ္အလွဆင္ နံရံကပ္ Wallpaper မ်ားကို ဒီဇုိင္းစံုစံုလင္လင္ ႏွင့္ အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ယွက္ျဖာေသာ ပံုစံျဖင့္ အေရာင္ရင့္ ႏွင့္ အေရာင္နု ၂မ်ဴိးထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိျပီး တပ္ဆင္ရ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရအဆင္ေျပေစမည့္ Wallcovering တစ္ခုျဖစ္သည္။ၾကာရွည္အသံုးခံျပီး တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳရံုျဖင့္ ထပ္မံ ျပဳျပင္စရာ မလိုပဲ ခုိင္ခံလွပသည္။
$
1 review
New Look ကုမၸဏီမွ ွွွွွွွွွလူၾကီးမင္းတို ့၏ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ အလွဆင္နိုင္သည့္အျပင္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလူၾကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက်ဝယ္ယူ အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့၏ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားကိုအလွဆင္လိုပါက New Look ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ ပါသည္။
$
1 review
GREAT WALL BUILDING MATERIALS ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အေရာင္ အ ေသြးစုံလွေသာအုတ္ခဲ အမ်ိဳးမ်ိဴးကိုထုတ္လုပ္ ျဖန္ ့ျဖဴး ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ျမိဳ ့ျပလူေန မူစနစ္ျမင့္မားရန္နွင့္ ဟန္ခ်က္ညီမူရွိေစရန္ ကားလမ္းမ်ားနွင့္ လူသြားလမ္းမ်ားတြင္ေရာင္ျပန္ ဟပ္ျခင္းကိုကာကြယ္နုိင္သည္။ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေရၾကီးေရလွ်ံျခင္းကိုကာကြယ္နုိင္ပီး အ စိုဓာတ္ကိုခုခံနုိင္သည္။ အပူကိုစုပ္ယူကာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနုိင္ပီး ဆူညံသံမ်ားကိုလဲစုပ္ယူ ကာမိုးေရမ်ားကိုေျမသို ့လ်င္ျမန္စြာ စိမ့္ဝင္သြားနုိင္သည့္အာနိသင္ရွိသည္။လူသြားလမ္းမ်ား၊ ပန္းျခံမ်ားနွင့္အိမ္ျခံဝန္းက်ယ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို့ အေဆာက္အဦးမ်ားကိုစိတ္တိုင္းက်ေဆာက္လုပ္နိုင္ရန္ GREAT WALL BUILDING MATERIALS CO.,LTD ကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Mediterranean reinterprets the chalk white villages perched on a hillside overlooking the clear deep blue Mediterranean sea and golden beaches. Take in the casual, healthful, warm and intimate existence of the Mediterranean to the space of your choice with three casual chic colours of Natural Calico, Cloudy Pearl, and Pebble Stone. Made in the basic 60x60cm and 60x120cm sizes on textured surface, this collection will evoke the picturesque Mediterranean lifestyle in your home that is comfortable and stylish
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>