Products

Items 1 to 16 of 291 total
1 review
Not Define
1 review
Fiber Glass နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီး မီးေလာင္ဒါဏ္ကို အျမင့္ဆံုးကာကြယ္ေမးမဲ့ Knauf Fire Shield ပါ။ အထူအားျဖင့္ ၁၃ မီလီမီတာ၊ ၁၆ မီလီမီတာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ၆၀ မိနစ္မွ ၂၄၀ မိနစ္အထိ မီးေလာင္ဒါဏ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ စာၾကည့္တိုက္၊ ဟိုတယ္၊ ေဆး႐ံုမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ၿပီး Interior Partitions မွာေရာ Ceilings မွာေရာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Knauf Fire Shield သာရွိမယ္ဆိုရင္ မီးေလာင္မွာကို ေၾကာက္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ခ်လံုၿခံဳစြာေနထိုင္ႏုိင္ပါၿပီ။
$
1 review
Thamasanda ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ၊ အေဆာက္အဦး ၊ ဟိုတယ္ နွင့္ အျခား စားေသာက္ဆိုင္ အေဆာက္အဦး မ်ားတြင္ ေအာက္ခံ ၾကမ္းခင္း မ်ားကို ခင္းက်င္း အလွဆင္လိုပါက ဂ်ာမနီ နိုင္ငံ မွ တင္သြင္းေသာ Vinyl Flooring အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Cerused Oak Light Brown Vinyl Floor ကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္း ျဖန္ ့့ျဖဴး ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း Vinyl Floor ၾကမ္းခင္းသည္ လြယ္ကူစြာ ခ်ိတ္ဆက္တပ္ ဆင္၍ ခင္း က်င္း နိုင္ေသာ ေၾကာင့္ အလွွ်င္ျမန္ဆံုး တပ္ဆင္နိုင္ပါသည္။ Vinyl Floor ခင္းရန္ မူလၾကမ္းခင္းကို အနည္းငယ္သာ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ယခင္ရွိၿပီး သား ၾကမ္းခင္းကို ပ်က္စီး ေစျခင္းမရွိပါ။ ဒါ့ျပင္ Vinyl Floor ခင္းထားေသာ အခန္းအတြင္း တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေလထုကို ရရွိေစနုိင္ေသာ ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ က်န္းမာေရး အတြက္ လည္း သင့္ေတာ္ေသာ ၾကမ္းခင္း အမ်ိဳး အစားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း Vinyl Floor ၾကမ္းခင္း တြဲသည္ လံုျခံဳ ခိုင္ခံ့ျခင္း ၊ Vinyl Floor ၏ ထုထည္နွင့္ သိပ္သည္း မွဳ ့တို ့ေၾကာင့္ ႀကီးမားေလးလံေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား ေၾကာင့္ ခ်ိဳင့္ဝင္ျခင္း ၊ အရာထင္ျခင္း တို ့ကို မျဖစ္ေစနိုင္ပါ။ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ အလႊာတို ့ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသျဖင့္ အစြန္းအထင္းနွင့္ ျခစ္ရာမ်ားကို လည္းကာကြယ္ ေပးပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ျခင္း သို ့မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း တို ့အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေရြးခ်ယ္ စရာ ၾကမ္းခင္း အမ်ိဳး အစားျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူ အသံုး ျပဳ လိုပါက Thamasanda ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Workability: Blocks can be easily cut, drilled, nailed, milled and grooved to fit individual requirement. It’s also available in custom sizes subject to negotiation. Moisture Resistance: AAC blocks resist with moisture. Because AAC blocks has very less water absorption compare to other bricks. Water Saver: Water require property is very good .In construction require less water compare to clay brick and other traditional bricks during curing; plastering and laying process. Less Weight: AAC Bricks has 1/3 density compare to clay bricks. Hence AAC Bricks is very light weight material. Acoustically Absorbent And Environmentally Friendly: AAC Blocks provide excellent sound insulation millions of Air bubbles react with waves. So, AAC Block have highly sound transmission properties these blocks are preferred in construction of flat systems, hotels, IT offices, recording studios, multiplexes etc. Pest Resistant: With solid wall construction and finishes which bond to the wall there are fewer cavities for insets or rodents to dwell in. Termites and ants do not eat or nest in AAC Block. *Special sizes required by customers shall available subject to negotiation. (Easy to Use, Quick Installation, Reduce the Price and Good Quality.) AAC block မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ/ေခတ္မွီစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္တြင္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ AAC block မ်ားသည္ တင့္သင့္ေသာေစ်းႏႈန္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး၊ ေပါ့ပါးခုိင္ခံ့မူေႀကာင့္ လွ်င္ျမန္ေသာတည္ေဆာက္မႈကုိရရွိပါသည္။ ထုိ ့အျပင္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈသက္တမ္းတေလ်ွာက္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမရွိသျဖင့္ လူႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အေကာင္းဆုံးထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ သက္တမ္းႀကာရွည္ခံပါသည္။ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္သည္ ေလေအးစက္အသုံးျပဳမႈကုိ ေလ်ွာ့ခ်သုံးစြဲႏုိင္သည္ မီးေလာင္မႈကုိ ၇၀၀`C ကို ၄ နာရီၾကာခံႏုိင္ပါသည္။ အဆိပ္အေတာက္မရွိပါ။ အေငြ ့အသက္မရွိပါ။ ဆူညံမူကုိေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ရုိးရိုးအုတ္နီခဲ ( ၁၈ )လံုး နွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့ အေနျဖင့္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အထာက် ခုိင္ခံ့ ေခတ္မွီေသာ အေဆာက္ဦးကုိရရွိရန္ AAC block ျဖင့္တည္ေဆာက္ပါ အေကာင္းဆုံး အေဆာက္အဦး ႐ရွိရန္ လူႀကီးမင္းတုိ ့ႏွင့္ ထပ္တူႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။
$
1 review
Thamasanda ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ ၊ အေဆာက္အဦး ၊ ဟိုတယ္ နွင့္ အျခား စားေသာက္ဆိုင္ အေဆာက္အဦး မ်ားတြင္ ေအာက္ခံ ၾကမ္းခင္း မ်ားကို ခင္းက်င္း အလွဆင္လိုပါက ဂ်ာမနီ နိုင္ငံ မွ တင္သြင္းေသာ Vinyl Flooring အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Soft Oak Natural LVT 05-004 Vinyl Floor ကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္း ျဖန္ ့့ျဖဴး ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း Vinyl Floor ၾကမ္းခင္းသည္ လြယ္ကူစြာ ခ်ိတ္ဆက္တပ္ ဆင္၍ ခင္း က်င္း နိုင္ေသာ ေၾကာင့္ အလွွ်င္ျမန္ဆံုး တပ္ဆင္နိုင္ပါသည္။ Vinyl Floor ခင္းရန္ မူလၾကမ္းခင္းကို အနည္းငယ္သာ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ယခင္ရွိၿပီး သား ၾကမ္းခင္းကို ပ်က္စီး ေစျခင္းမရွိပါ။ ဒါ့ျပင္ Vinyl Floor ခင္းထားေသာ အခန္းအတြင္း တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေလထုကို ရရွိေစနုိင္ေသာ ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ က်န္းမာေရး အတြက္ ည္းသင့္ေတာ္ေသာ ၾကမ္းခင္း အမ်ိဳး အစားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း Vinyl Floor ၾကမ္းခင္း တြဲသည္ လံုျခံဳ ခိုင္ခံ့ျခင္း ၊ Vinyl Floor ၏ ထုထည္နွင့္ သိပ္သည္း မွဳ ့တို ့ေၾကာင့္ ႀကီးမားေလးလံေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား ေၾကာင့္ ခ်ိဳင့္ဝင္ျခင္း ၊ အရာထင္ျခင္း တို ့ကို မျဖစ္ေစနိုင္ပါ။ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ အလႊာတို ့ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသျဖင့္ အစြန္းအထင္းနွင့္ ျခစ္ရာမ်ားကို လည္းကာကြယ္ ေပးပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ျခင္း သို ့မဟုတ္ ငွားရမ္းျခင္း တို ့အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေရြးခ်ယ္ စရာ ၾကမ္းခင္း အမ်ိဳး အစားျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူ အသံုး ျပဳ လိုပါက Thamasanda ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ULTRAPROOF-1K ေရစိုခံ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဘိလပ္ေျမ တစ္မ်ဴိး Ultraproof ဆိုသည္မွာ ေရစိုခံ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိး ျဖစ္သည္။ Ultraproof-1k ကို တာရွည္ခံ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ အဓိကထား ထုတ္လုပ္ထားေသာေျကာင့္ အသံုးျပဳရ လြယ္ကူေစျပီး ေတာင့့္တင္းခိုင္မာေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ထားပါသည္။Ultraproof-1k ကို စိုစြတ္ေသာေနရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ေရေလွာင္ကန္မ်ား ေရကူးကန္မ်ား နွင့္ အျခားေနရာမ်ား တြင္လည္း အသံုးျပဳနိုင္သည္။Ultraproof-1k သည္ အစိုဓာတ္ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းနိုင္ျပီး စက်င္ေက်ာက္နွင့္ နွစ္ဖက္လွေက်ာက္မ်ားကိုလည္း အစိုဓာတ္ေျကာင့္ ပ်က္စီးေစေသာ အႏၱာရာယ္ မ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနိုင္သည္။
$
1 review
GROURMASTER RAINBOW Tile Joint Grout (Available in different colos) Groutmaster ဆိုသည္မွာ အေရွ့အလယ္ပိုင္းရာသီဥတုနွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ Polymer တစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။ေရနွင့္ ေရာစပ္ အသံုးျပဳေသာ အခါ နူးညံေခ်ာေမြ့့ ျပီး အသံုးျပဳရ လြယ္ကူေစသည္။ေနာက္ဆံုးတြင္ အေျခာက္ခံထားျခင္း ျဖင့္ ေခ်ာမြတ္ ေျပျပစ္ေသာ မ်က္နွာျပင္ကို ရရွိေစနုိင္ပါသည္။ FLOORING PRPDUCTS ; (ျကမ္းခင္း ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား) PU coating စနစ္ကို အသံုးျပဳျပီး ေရကို အေျခခံ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဘိလပ္ေျမ တစ္မ်ဴိး ျဖစ္သည္။
$
1 review
Long Lasting: The ancient Romans developed a highly sophisticated type of concrete that has withstood the test of time for nearly two thousand years. They use the volcanic ash pozzolan for its chemical reactivity. The silica bases in today`s AAC Block closely emulate their techniques. Weather and Earthquake Resistant: The AAC house is a survivor many times in earthquake. They have also good property to resist any weather condition. Energy Saving: AAC Blocks provide superior thermal insulation by offering an array of benefits such as thermal mass, thermal inertia, whole wall coverage and low air infiltration. These combine and translate into energy savings which do not degrade and continue to appreciate over time.It has better thermal and sound insulation due to less joint. This result in saving energy cost of air-conditioning. Faster Construction: AAC`s advantage in construction is its quick and easy installation since the material can be routed,sanded and cut to size on site using standard carbon tip band saws,hand saws and drills. Cost Saving: AAC Block is lighter than clay brick. Hence, it reduce dead load of structure.So,we can save steel up to 20~25%,concrete up to 10% and energy saving 15%. ဖိအားျမင့္ခံ ကြန္ကရစ္အုတ္ (APC Brick) မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းကပါ။ အနီးကပ္ဆံုး အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တို႔တြင္လည္း တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အရည္အေသြးမွီ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမွီေသာ APC အုတ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တင့္သင့္ေသာေစ်းႏႈန္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး၊ ေပါ့ပါးခုိင္ခံ့မူေႀကာင့္ လွ်င္ျမန္ေသာတည္ေဆာက္မႈကုိရရွိပါသည္။ ထုိ ့အျပင္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈသက္တမ္းတေလ်ွာက္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမရွိသျဖင့္ လူႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အေကာင္းဆုံးထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ သက္တမ္းႀကာရွည္ခံပါသည္။ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္သည္ ေလေအးစက္အသုံးျပဳမႈကုိ ေလ်ွာ့ခ်သုံးစြဲႏုိင္သည္ မီးေလာင္မႈကုိ ၇၀၀`C ကို ၄ နာရီၾကာခံႏုိင္ပါသည္။ အဆိပ္အေတာက္မရွိပါ။ အေငြ ့အသက္မရွိပါ။ ဆူညံမူကုိေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အထာက် ခုိင္ခံ့ ေခတ္မွီေသာ အေဆာက္ဦးကုိရရွိရန္ APC Brick ျဖင့္တည္ေဆာက္ပါ အေကာင္းဆုံး အေဆာက္အဦး ႐ရွိရန္ လူႀကီးမင္းတုိ ့ႏွင့္ ထပ္တူႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။
$
1 review
MARBLEX သဘာ၀ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ စက်င္ေက်ာက္မ်ား ကပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေကာ္အမ်ဴိးအစား MARBLEX ဆိုသည္မွာ ေကာ္ကို အေျခခံ၍ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ polymer ဘိလပ္ေျမ တစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။ သဘာ၀ေက်ာက္မ်ား နွမ္းဖက္ေက်ာက္မ်ား နွင့္ စက်င္ေက်ာက္မ်ား ကို ျကမ္းခင္းနွင့္ နံရံမ်ား တပ္ဆင္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေနရာတြင္ အသံုးျပဳသျဖင့္ အျဖဴေရာင္ကို အဓိကထား ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားသည္။အစိုဓာတ္ ရွိေသာ ဘိလပ္ေျမမ်ားကို သဲနွင့္ ေရာစပ္ျပီး ရရွိလာေသာ ေကာ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ အစြန္းအထင္းနွင့္ ညစ္ညမ္း မွူမ်ား မျဖစ္ေစသည့္အတြက္ သံုးစြဲရာတြင္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေကာ္တစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Natural Clay Exterior Wall Tile မ်ားကို Japanese Industrial Standard (JIS) ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိျပီး ပထမဆံုး ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္တြင္းျဖစ္ Japanese Clay Tile မ်ားျဖစ္သည္။ Natural Clay Exterior Wall Tile မ်ားသည္ Japan ႏုိင္ငံလုပ္ ေခတ္မွီစက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဝါရင့္ Japan နည္းပညာရွင္မ်ားကိုယ္တုိင္ႀကီးၾကပ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ Japan Quality အတုိင္းျဖစ္သည္။Natural Clay Exterior Wall Tile မ်ားကို အရည္အေသြးျမင့္ သဘာဝေျမသားစစ္စစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳထားျပီး Production Process တစ္ခုလံုးတြင္ Chemical ပစၥည္းမ်ား လံုးဝသံုးစြဲထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစနုိင္ပါသည္။Natural Clay Exterior Wall Tile ၏ထူးျခားခ်က္မွာ Product Color ျဖစ္သည္။အေရာင္မ်ားသည္ သဘာဝအတုိင္း ထူးျခားလွပေသာ အေရာင္ညီ ၊ အရာင္ေျပး ႏွင့္ အေရာင္စပ္မ်ား ျဖစ္သည္။(ဥပမာ - အနီ ၊ ခဲ ၊ သနပ္ခါး ၊ ဆင္စြယ္) Exterior Wall Tile မ်ား၏ အေရာင္မွာ မည္သည့္ အေႀကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ တစ္သက္တာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါ။ ( ဥပမာ - Acid ျဖင့္ ေဆးေသာ္လည္း မူလအေရာင္ မေျပာင္းလဲပါ)
$
1 review
Union Enterprise ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေသာ ၾကမ္းခင္းေၾကြျပားသည္ သံုးစြဲရလြယ္ကူျပီး ခိုင္ခံသပ္ရပ္လွပပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္၊အေဆာက္အအံု၊တိုက္ခန္း၊ဟိုတယ္၊ ၊စားေသာက္ဆိုင္တိို ့တြင္ ေၾကြျပားကိုအသံုးျပဳျပီးအလွဆင္နို္င္ပါသည္။ၾကမ္းခင္းေၾကြျပား မ်ားမွာ လည္းဒီဇိုင္းစံုလင္လွျပီး အေရာင္စံုကာလာစံု၊ဒီဇိုင္းစံုရရွိနိုင္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္လူ ႀကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္၊အေဆာက္အအံု၊တိုက္ခန္း၊ဟိုတယ္၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ Flooringၾကမ္းခင္းကိုအသံုးျပဳခ်င္ပါက Union Enterprise ကုမၸဏီကိုဆက္ သြယ္မွာယူနိိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ဒီဇုိင္းဆန္းသစ္လွပေသာ Exterior Wall Tile မ်ားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ JIS စက္မႈနည္းပညာစံခ်ိန္စံညြန္း ႏွင့္ အညီထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကုိ ၁၀၀%ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။မ်က္ႏွာျပင္ ၂ခုလံုးေရစုပ္အားမရွိသေလာက္ နည္း၍ အစိုဓာတ္မရွိေသာေၾကာင့္ အစိုျပန္ျပီး ကြာက်မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္တားဆီးေပးသည္။ေခတ္မွီစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ တာရွည္ခံေအာင္ စိစစ္ထုတ္လုပ္ထားျပီး အေရာင္ကိုလည္း သဘာဝအေရာင္တုိင္း ထုတ္လုုပ္ထားသည္။တစ္ခါအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေဆးထပ္သုတ္စရာမလိုပဲ တသက္တာ အေရာင္ေမွးမွိန္ျခင္းမရွိျခင္းသာမက အစြန္းအထင္းမ်ား လြယ္လြယ္ကူကူ မကပ္ႏုိင္ျခင္း၊အပူစုပ္ယူမႈ နည္းေသာေၾကာင့္ ျပင္ပမွ အပူဒဏ္ကို အထဲသို႔ မဝင္ႏုိင္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။ထို႔အျပင္ အတြင္း၊အျပင္ အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညိေပးသည္။သဘာဝ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ကုန္ၾကမ္းအေနျဖင့္ အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရံုသာမက က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတိုင္း အသံုးျပဳသင့္ေသာ Natural Clay Exterior Wall Tiles မ်ားျဖစ္သည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>