Products

Items 1 to 16 of 291 total
1 review
ေငြရည္ပုလဲ ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ CROWN အမွတ္တံဆိပ္ CROWN ဘိလပ္ေျမသည္ အေကာင္းစား ကြန္ကရစ္ေလာင္း Portland Cement ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပ စံခ်ိန္စံၫႊန္း EN 197-1 (2000) ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ၿပီး Strength Class 525 (R) ျဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္း တို ့၏ လံုးခ်င္းအိမ္ ၊ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒို တိုက္ ၊ လမ္း ႏွင့္ တံတားမ်ားတြင္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ CROWN ဘိလပ္ေျမကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ကရစ္ အားျဖည့္ရမည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေဖာင္ေဒး ရွင္းတိုင္ ၊ ယက္မ ၊ဆလက္ ေလာင္း သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ CROWN ဘိလပ္ေျမ တစ္အိတ္၏ အေလးခ်ိန္မွာ 50 Kg ျဖစ္ပါသည္။ အရည္အေသြး ျမင့္မားစြာ ထုတ္ပိုး ထားျခင္းေၾကာင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ႀကံ႕ခိုင္မႈရွိၿပီး သိုေလွာင္ရာတြင္ စိုထိုင္းျခင္း၊ ခဲသြားျခင္း မရွိ ဘဲ ၾကာရွည္ခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားတြင္ အေရးပါး ဆံုး ျဖစ္သည့္ CROWN ဘိလပ္ေျမကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက ေငြရည္ပုလဲ ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ေနေရာင္ကာ သြပ္မိုးအၾကည္မ်ား ( PC Sun Sheet) ကို Shwe Moe Kyei ကုမၸဏီမွ ပစၥည္းအရည္အေသြးမွန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံမွ PC Sun Sheet မ်ားကို တုိက္ရိုက္ျဖန္႔ခ်ီ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ေပး လွ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းစတီးပိုက္မ်ား၏ ထူးျခားေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ - ေနေရာင္ဒဏ္/ ေနပူဒဏ္ကိုကာကြယ္ေပးျခင္း။ - အလင္းေရာင္ေကာင္းထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္း။ - ေရကူးကန္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ေကာင္းမြန္ျခင္း။ - ေစ်းႏႈန္သင့္တင့္ၿပီး အရည္အေသြး ျမင့္မားေကာင္းမြန္ပါသည္။ - ဝယ္ယူအားေပးေသာ customer/ partner မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိေစပါသည္။ - ဝန္ေဆာင္မႈအေကာင္းဆံုးေပးျခင္း ႏွင့္ ေရရွည္အသံုးခံျခင္း။
$
1 review
သင့္အိမ္ နံရံကို Wallpaper ကပ္ျပီး အလွဆင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လူေနမွဳ အဆင့္အတန္းကို ျမင့္တင္လိုက္ပါ၊ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္္႕ေသာ နံရံကပ္ Wallpaper မ်ားကို လွပေသာ ဒီဇုိင္းနွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မွီေသာ ကာလာ ေရာင္စံုမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားျပီး ဒီဇုိင္းအမ်ဴိး၊အေရာင္အေသြး အမ်ဴိးမ်ဴိးကို စိတ္တိုင္းက် ၾကည့္ရွဳ မွာယူနိုင္သည္။တပ္ဆင္ရာတြင္လည္း လြယ္ကူေစျပီး ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္သည္။နံရံကပ္ Wallpaper မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ သင့္အိမ္ကို အလြယ္တကူ ဖုန္နွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား မတက္ေရာက္နုိင္ျခင္း ၊ လွပတင့္တယ္ျပီး လူေနမွဳ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစျခင္း ၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္လွပျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ားေပးစြမ္းနုိင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ ထုတ္လုပ္ေသာ Wallcoverings မ်ားကို Vinyl ပံုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ခ်ည္ထည္ ပံုစံျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ စာရြက္ ပံုစံ ၊ သဘာ၀ ျမက္ပင္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ ပိတ္္ထည္ မ်ား၊ သတၱဳ ပါး ျဖင့္ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ထားေသာ Wallcovering မ်ားကို ဒီဇုိင္းစံု နွင့္ အေရာင္အေသြး စံုလင္စြာ ရရွိနုိင္ပါသည္။ထို႔အျပင္ Customers မ်ား၏ စိတ္တိုင္းက် Orders မွာယူ မွဳ မ်ားကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ရာသီဥတု ဒဏ္ခံနိုင္ရည္ ရွိရံုသာမက အလြန္ အၾကမ္းခံျပီး တစ္ႀကိမ္တပ္ထားရံုျဖင့္ ထပ္မံ ျပဳျပင္စရာမလိုျခင္းေၾကာင့္ အသံုးျပဳရေကာင္းမြန္ေသာ Wallcoverings မ်ားျဖစ္သည္။၇ နွစ္မွ ၁၀ နွစ္အထိ သက္တမ္းရွိျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ Vinyl Coverings မ်ားသည္ အနည္းဆံုး ၁၅ နွစ္အထိ မူရင္းအတိုင္း မပ်က္စီးပဲ ထိန္းသိမ္းနုိင္သည္။
$
1 review
သင့္အိမ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ မ်က္ႏွာၾကက္ေလး ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company မွ လူႀကီးမင္းတို႔အိမ္ကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ မ်က္ႏွာၾကက္အမ်ဴိးအစားကို အာမခံျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေခတ္မီေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ မ်က္ႏွာၾကက္ကို တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ အျပင္မွ အသံမ်ားကို တားဆီးေပးျခင္း၊ အပူဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ တစ္ခါအသံုးျပဳထားျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ စရိတ္စက သက္သာျခင္း၊ လွပေသသပ္ေသာ ဒီဇုိင္းျဖင့္ သင့္အိိမ္ကို အလွဆင္ထားႏုိင္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လည္း သင့္ေတာ္မႈရွိျခင္း အစရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာ အေကာင္းဆံုး မ်က္ႏွာၾကက္တစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။ ပစၥည္းေကာင္းမြန္ေၾကာင္းကို 30yr Warranty ေပးထားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ Company မ်ား၊ ရံုးခန္းမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု ႏွင့္ စတိုခန္းမ်ား၊ လက္လီ၊လက္ကား အလုပ္ခန္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အေဆာက္အဦး စၾကၤေနရာမ်ား အစရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးအမ်ားစုတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ လူႀကီးမင္းတို႔ ေနအိမ္ကိုလည္း အသံုးျပဳလိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွင့္ အခုပဲ ဆက္သြယ္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါရေစဗ်ာ။
$
1 review
Floral-patterned ceramic tiles in various designs can be found at our home marts in Yangon , Mandalay and Taunggyi. မိမိတို႔၏ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး၊ တိုက္တာမ်ားအား ပိုမို ေသသပ္၊ လွပ၊ တင့္တယ္ တန္ဆာဆင္ႏိုင္ေစရန္၊ အလွဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ပန္းပြင့္ပံုစံ ေၾကြျပားအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ရန္ကုန္ မႏၲေလး ႏွင့္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕မ်ားရွိ Shwe Myitta Home Mart မ်ားတြင္ရရွိနိုင္ပါတယ္။ Please message us, call or visit our showroom for more details. Shwe Myitta Home Mart (Yangon) 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-784011205 Shwe Myitta Home Mart (Mandalay) No. D/7, 50/51, 62nd Road, Between Thitsarpan Street and Aungmingalar Street, Chanmyatharsi Township Ph: 09788490651, 09788490652, 09788490653, 09788490654 Shwe Myitta Home Mart (Taungyi) 300 Bogyoke Aung San Road, Myo Ma Quarters, Taunggyi Ph: 081 2122292, 095151047, 09254404509
$
1 review
SCG Smartwood ကို မ်က္နွာျပင္ ေခ်ာ့ေမြ႕ျပီး ကိုင္တြယ္ရလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သစ္သားအစားထိုး မ်က္နွာက်က္ ျဖစ္သည္။ေခတ္မွီ စက္ကိရိယာ မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားျပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဇုိင္းစံု ကာလာစံု မ်ားကို စိတ္တိုင္းက် မွာယူ ရရွိနုိင္သည္။ နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ စံခ်ိန္စံညြန္းနွင့္ အညီ အရည္အေသြးျပည့္ တာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္ျပီး တပ္ဆင္ရလြယ္ကူ ေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရ သင့္ေတာ္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။ေနအိမ္မ်ား၊ရံုးခန္းမ်ား၊အေဆာက္အဦးမ်ား၊City Mart မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ေခတ္မွီလွပေအာင္ ဒီဇုိင္းဆန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ႏုိင္ပါျပီ။Smartwood မ်ားအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ လူေနမႈအဆင့္တန္း ျမင့္တင္နုိင္ျခင္း၊အေဆာက္အအံု၏ ခုိင္ခံမႈကို ပိုမိုစိတ္ခ်ႏုိင္ျခင္း၊ဒီဇုိင္းေသသပ္လွပမႈေၾကာင့္ ျမင္သူတိုင္းစိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိႏုိင္ျခင္း စေသာအက်ဴိးေက်းဇူးမ်ားရရွိနုိင္သည္။ေခတ္မွီေသာအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ သစ္သားအစားထိုးမ်က္ႏွာၾကတ္ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳ အလွဆင္ေနၾကျပီ ျဖစ္သည္။
$
1 review
သင့္အိမ္ေရခ်ိဳးခန္းတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မီးဖိုေခ်ာင္တြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အဦး၊ တိုက္တာမ်ားအား ပိုမို ေသသပ္၊ လွပ၊ တင့္တယ္ တန္ဆာဆင္ႏိုင္ေစရန္၊ အလွဖန္တီးႏိုင္ရန္အတြက္ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ ၂ေပ x ၁ေပ နံရံကပ္ေၾကြျပားမ်ားလိုအပ္ပါက ရန္ကုန္ မႏၲေလး ႏွင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားရွိ Shwe Myitta Home Mart မ်ားမွ ဒီဇိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကာလာအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ကြာလတီအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ Please message us, call or visit our showroom for more details. Shwe Myitta Home Mart (Yangon) 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-784011205 Shwe Myitta Home Mart (Mandalay) No. D/7, 50/51, 62nd Road, Between Thitsarpan Street and Aungmingalar Street, Chanmyatharsi Township Ph: 09788490651, 09788490652, 09788490653, 09788490654 Shwe Myitta Home Mart (Taungyi) 300 Bogyoke Aung San Road, Myo Ma Quarters, Taunggyi Ph: 081 2122292, 095151047, 09254404509
$
1 review
Not Define
1 review
Myat Thitsar ကုမၸဏီမွ (၃ထပ္၊၅ထပ္၊၇ထပ္၊၁၀ထပ္)Plywood အထပ္သားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တင္သြင္းျဖန္ ့ခ်ီေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေပါ့ပါးက်စ္ လစ္ျပီးခုိင္ခံ့သပ္ရပ္လွပပါသည္။Plywood အထပ္သားသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသုံးျပဳနုိင္ ပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ ့အိမ္တြင္းအလွဆင္ရာတြင္လဲအသုံးျပဳနုိင္ပါသည္။ Plywood အထပ္သားကို အခန္း၊ဘီဒို၊စားပြဲ၊ခံု၊ကုုုတင္စေသာပစၥည္း တို ့ကို စိတ္တိုင္းက် အလွဆင္ အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ ေပါ့ပါးက်စ္လစ္ ခိုင္ခံ့ေသာ Plywood အထပ္သားမ်ားကို ဝယ္ယူလိုပါက Myat Thitsar ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာယူ နုိင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Home Galaxy Co.ltd မွၿဖန့္ခ်ီေသာ ကိုး၇ီးယားနုိင္ငံထုတ္ Carpet Tile မ်ားသည္ 500 mm x 500 mm အခ်ပ္မ်ားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခင္းသည့္အခါတြင္ လြယ္ကူၿမန္ဆန္ၿခင္း ၊ ေတာင့္ခ်ိဳးေနရာမ်ား နွင့္ က်ဥ္းေသာအခန္းဧရိယာ မ်ားအတြက္လညး္ Waste သက္သာၿခင္း ၊ ေအာက္ခံတြင္ ရာဘာ ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္သက္ေတာင့္သက္သာရွိရံုသာမက ယာယီအခင္းမ်ားအတြက္လညး္ေကာ္မသံုးပဲ အလြယ္တကူ ခင္းနုိင္ၿဖဳတ္နုိင္ပါသည္။ ထို ့ၿပင္ Carpet Tile မ်ားသည္ ထိန္သိမ္းရလြယ္ကူၿခင္း ၊ အစြန္းအထင္းမ်ားအား အလြယ္တကူဖ်က္နုိင္ၿခင္း နွင့္ အကယ္၍ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမွုရွိပါက ပ်က္စီးသြားေသာ အခ်ပ္အလုိက္ၿပန္လဲနိုင္ေသာေၾကာင့္ Carpet Roll မ်ားထက္ ထိန္းသိမ္းရလြယ္ကူပါသည္။
$
1 review
GSI Decoration&Constructionကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေသာ နံရံကပ္ PVC Based Wallpaper Waterproofသည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္္အေဆာက္အဦး ၊ဟိုတယ္၊ စား ေသာက္ဆိုင္မ်ား၌အသံုးျပဳသင့္ေသာ အေဆာက္ဦးဒီဇိုင္းအလွဆင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္္အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ဒီဇိုင္းအလွဆင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ယင္းသည္ေရစိုခံပိတ္ထည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေရစိုစြတ္မွဳ ့တို ့၏ ထိုးေဖာက္မွဳ ့ကိုလည္းခံနိုင္ရည္ရွိေသာနံရံကပ္wallpaperတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ေရစိုခံ ေသာေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့၏အိမ္ခန္းအတြင္းသို ့ေရဆိမ့္ျခင္းေရဝင္ျခင္းတို ့ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးနိုင္သည့္အျပင္အိမ္ခန္းမ်ားကိုလည္း အလွဆင္ထားျပီးသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္အိမ္အလွဆင္ရံုျဖင့္ေရဆိမ့္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ျပီးသားျဖစ္ပါ သည္။ဒါ့ေၾကာင့္အိမ္အလွဆင္ရံုျဖင့္ေရဆိမ့္ျခင္းေရဝင္ျခင္းကိုပါကာကြယ္ေပးနိုင္သည့္ PVC Based Wallpaper Waterproofနံရံကပ္ေရာင္စံု၊ဒီဇိုင္းစံုကိုမွာယူလိုပါက GSI Decoration& Constructionကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
GSI Decoration&Constructionကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေသာ Laminated flooring ၾကမ္းခင္ သည္လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္၊အေဆာက္အဦး၊ဟိုတယ္၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌အသံုးျပဳ သင့္ေသာ အေဆာက္ဦးၾကမ္းခင္အလွဆင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတုိ ့၏ေန အိ္မ္္အေဆာင္အအံုမ်ားတြင္အိမ္ေအာက္ခံၾကမ္းခင္အလွဆင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳ နိုင္ပါသည္။laminated flooring ၾကမ္းခင္သည္ကိုးရီးယားနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထား ေသာေၾကာင့္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္ခိုင္ခံံ့ေသာ ၾကမ္းခင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါ သည္။အေရာင္စံု ဒီဇိုင္းစံုေသာေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္စိတ္ၾကိဳက္ဒီဇိုင္းကိုေရြးခ်ယ္မွာ ယူနိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္Laminated flooringၾကမ္းခင္းကိုဆက္ သြယ္မွာယူလိုပါက GSI Decoration&Constructionကုုမၸဏီကို ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါ သည္။
$
1 review
အခန္းအေနအထားနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမည့္ သင့္ေတာ္ေသာ Material မ်ားကို ေရြးခ်ယ္အၾကံေပးျခင္း ျဖင့္ အေကာင္းဆံံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား Customer မ်ား စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ထို႔အျပင္ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ မ်ား၏ အရည္အခ်င္းနွင့္ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆံုး တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ေစ်းႏွဳန္း သင့္တင့္မႈ ရွိျပီး ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းစံု အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ျဖင့္ စတိုင္က် လွပေသာ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို ျဖန္႔ျဖန္႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ ၾကမ္းခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။သဘာဝ သစ္သားကို အေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္အသံုးခံျပီး အညစ္အေၾကးမ်ားကို အလြယ္တကူ ဖယ္ရွားေပးႏုိင္သည္။လူႀကီးမင္းတို႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ ဒီဇုိင္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအမ်ဴိးမ်ဴိး ရရွိႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
GSI Decoration & Construction ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ေသာ ဗီနိုင္းၾကမ္းခင္းေၾကြျပားသည္ ကိုးရီးယားနည္းပညာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရလြယ္ကူျပီး ခိုင္ခံသပ္ရပ္လွပပါ သည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္၊အေဆာက္အအံု၊တိုက္ခန္း၊ဟိုတယ္၊စားေသာက္ဆိုင္တိို ့တြင္ PVC Vinyl Flooring ေၾကြျပားကိုအသံုးျပဳျပီးအလွဆင္နို္င္ပါသည္။ၾကမ္းခင္းေၾကြျပားမ်ားမွာ လည္းဒီဇိုင္းစံုလင္လွျပီး အေရာင္စံုကာလာစံု၊ဒီဇိုင္းစံုရရွိနိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့ ၏ေနအိမ္၊အေဆာက္အအံု၊တိုက္ခန္း၊ဟိုတယ္၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္PVC Vinyl Flooringၾကမ္းခင္းကိုအသံုးျပဳခ်င္ပါက GSI Decoration & Construction ကုမၸဏီကိုဆက္ သြယ္မွာယူနိိုင္ပါသည္။
$
1 review
laminate Floor သဘာဝၾကမ္းခင္းမ်ားကို အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ ႏွင့္ ေသသပ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။လိုခ်င္ေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားကို အခန္းအေနအထားေပၚ မူတည္၍ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း၊စိတ္ႀကိဳက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားျပားေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားသည္။ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အေရာင္ ႏွင့္ ဒီဇုိင္းအေပၚမူတည္ျပီး ကြဲဲျပားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖင့္ ရရွိႏုိင္သည္။အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီး တာရွည္အသံုးခံေၾကာင္း အာမခံျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အရည္အေသြးကိုု အာမခံေသာ Laminate Floor ဒီဇုိင္း ႏွင့္ အေရာင္အေသြးမ်ားကို တစ္ေနရာထဲ စံုစံုလင္လင္ရရွိနုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>