Products

Items 1 to 16 of 287 total
1 review
Not Define
1 review
Tharaphee(သရဖီ) Laminated Floor & Luxury Vinyl Plank (၈) နာရီ ေရစိုခံနိုင္သည္။Luxury Vinyl Plank ၁၀၀%ေရစိမ္ခံႏိုုင္သည္။ အလြယ္ကူျခစ္ရာပြန္းရာမထင္ႏိုုင္ပါ။ဖိအားဒဏ္လည္း ခံႏုိင္ပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျပီး ေရရွည္ခံႏုိင္သည္။ မီးဒဏ္ကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ခံႏုိင္သည္။ ျဖဳတ္တပ္ရလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ အျခားေနရာတြင္ ပ်က္စီးျခင္းမရွိပဲ ျပန္ခင္းႏုိင္သည္။ လုူၾကီးမင္းတို႕ကုန္က်သြားေသာ ေငြ ပမာဏ ႏွင့္ ထပ္တူညီေသာ Quality စစ္မွန္မႈအတြက္ Tharaphee မွ စက္ျဖင့္ အခမဲ့စမ္းသပ္ေပးပါသည္။Skirting & Accessories ကိုု Floor ခင္းသည့္ Area အတြက္ လိုုအပ္သေလာက္အသံုုးျပဳေပးသည္။မည္သည့္အပိုုမွထပ္ေပးစရာမလိုုပါ။150,000Kyats to 255,000 kyats(တစ္က်င္းလ်င္)(၁၀၀ စတုုရန္းေပလ်င္) ေလွခါး တြင္ခင္းႏိုုင္ပါသည္။AC 2 rating 8mm တစ္က်င္း(၁၀၀ စတုုရန္းေပ)၁၅၀၀၀၀ က်ပ္(တစ္က်င္း လ်င္ ၃၈ ခ်ပ္)
$
1 review
Workability: Blocks can be easily cut, drilled, nailed, milled and grooved to fit individual requirement. It’s also available in custom sizes subject to negotiation. Moisture Resistance: AAC blocks resist with moisture. Because AAC blocks has very less water absorption compare to other bricks. Water Saver: Water require property is very good .In construction require less water compare to clay brick and other traditional bricks during curing; plastering and laying process. Less Weight: AAC Bricks has 1/3 density compare to clay bricks. Hence AAC Bricks is very light weight material. Acoustically Absorbent And Environmentally Friendly: AAC Blocks provide excellent sound insulation millions of Air bubbles react with waves. So, AAC Block have highly sound transmission properties these blocks are preferred in construction of flat systems, hotels, IT offices, recording studios, multiplexes etc. Pest Resistant: With solid wall construction and finishes which bond to the wall there are fewer cavities for insets or rodents to dwell in. Termites and ants do not eat or nest in AAC Block. *Special sizes required by customers shall available subject to negotiation. (Easy to Use, Quick Installation, Reduce the Price and Good Quality.) အရည္အေသြးျမင့္ ေပါ့ပါးေသာ ကြန္ကရစ္ဘေလာက္ (AAC Block) မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ/ေခတ္မွီစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အင္းစိန္ျမိဳ ့နယ္တြင္ ဂုဏ္ယူစြာ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ AAC block မ်ားသည္ တင့္သင့္ေသာေစ်းႏႈန္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး၊ ေပါ့ပါးခုိင္ခံ့မူေႀကာင့္ လွ်င္ျမန္ေသာတည္ေဆာက္မႈကုိရရွိပါသည္။ ထုိ ့အျပင္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈသက္တမ္းတေလ်ွာက္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမရွိသျဖင့္ လူႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အေကာင္းဆုံးထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ သက္တမ္းႀကာရွည္ခံပါသည္။ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္သည္ ေလေအးစက္အသုံးျပဳမႈကုိ ေလ်ွာ့ခ်သုံးစြဲႏုိင္သည္ မီးေလာင္မႈကုိ ၇၀၀`C ကို ၄ နာရီၾကာခံႏုိင္ပါသည္။ အဆိပ္အေတာက္မရွိပါ။ အေငြ ့အသက္မရွိပါ။ ဆူညံမူကုိေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ရုိးရိုးအုတ္နီခဲ ( ၁၈ )လံုး နွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့ အေနျဖင့္ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အထာက် ခုိင္ခံ့ ေခတ္မွီေသာ အေဆာက္ဦးကုိရရွိရန္ AAC block ျဖင့္တည္ေဆာက္ပါ အေကာင္းဆုံး အေဆာက္အဦး ႐ရွိရန္ လူႀကီးမင္းတုိ ့ႏွင့္ ထပ္တူႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။
$
1 review
ဒီဇိုင္းဆန္းျပီး လွပ ခိုင္ခံေသာ အိမ္အမိုးျပားမ်ားကို အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။အပူဒဏ္ ခံနုိင္ျပီး ျပင္ပမွ အသံမ်ား အထဲသို႔ မဝင္နုိင္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။တာရွည္ခံျပီး အသံုးျပဳရ ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္အမိုးျပားမ်ား ျဖစ္သည္။ေခတ္မွီ လွပျပီး ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ အေရာင္လွပျပီး ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ အေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္နုိင္သည္။
$
1 review
The 366 Aluminum 6 ft Step Ladder has a duty rating of 250 pounds and TOOL-TRA-TOP® that feature a convenient tray for holding tools or a paint can and slots for a paint roller tray. There is also a sturdy molded paint can hanger on the back of the top. The automatic SPILL-PROOF® pail shelf opens and closes with the ladder. The TRACTION-TRED® steps are slip resistant.
$
1 review
Not Define
1 review
<p>Decking Sheet ဟာ ေနအိမ္အေဆာက္အအံု ၾကမ္းခင္းအတြက္ ပိုမိုအသံုးမ်ားလာျခင္းကို ေတြ႔ရိွရပါတယ္။</p><p>2" အျမင့္ ကေတာ့ ေနအိမ္မ်ား၊ သံထည္နွင့္ေဆာက္ေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အံုမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။&nbsp;</p><p>3" အျမင့္ကေတာ့ ဧရိယာက်ယ္ေသာ ဂိုေထာင္၊ စက္ရံုမ်ားတြင္ ပို၍အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။</p><p>Gl Z80 ကို အသံုးျပဳၿပီးသံေခ်းကိုက္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္အသံုးျပဳရန္ စိတ္ခ်ရပါတယ္။</p><p>Decking Sheet ၏ အားသာခ်က္မ်ား</p><p>* လြယ္ကူစြာ တပ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း။</p><p>* အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္အားသက္သာျခင္း။</p><p>* ငလ်င္ဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း။</p><p>* ေဘးထြက္အႂကြင္းအက်န္ မရွိသေလာက္နည္းပါးျခင္း။</p><p>* လံုၿခံဳ၍ အႏၲရာယ္ကင္းျခင္း</p>
$
1 review
ဒီဇိုင္းဆန္းျပီး လွပ ခိုင္ခံေသာ အိမ္အမိုးျပားမ်ားကို အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။အပူဒဏ္ ခံနုိင္ျပီး ျပင္ပမွ အသံမ်ား အထဲသို႔ မဝင္နုိင္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။တာရွည္ခံျပီး အသံုးျပဳရ ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္အမိုးျပားမ်ား ျဖစ္သည္။ေခတ္မွီ လွပျပီး ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ အေရာင္လွပျပီး ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ အေရာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္နုိင္သည္။
$
1 review
Luxury Vinyl Plank ၁၀၀%ေရစိမ္ခံႏိုုင္သည္။အလြယ္ကူျခစ္ရာပြန္းရာမထင္ႏိုုင္ပါ။ဖိအားဒါဏ္ ခံႏိုုင္သည္။Luxury Vinyl plank တစ္က်င္း(၁၀၀ စတုုရန္းေပ)၂၅၀၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလး ျမိဳံ႕ အတြက္ တစ္က်င္းလ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ပိုုပါသည္။VINYL FLOOR ကို ထိုင္းနိုင္ငံSTARFLEX မွထုတ္ လုပ္ပါသည္။ထိုင္းနိုင္ငံ တြင္ ေဆးရံု မ်ား ဘဏ္မ်ား Shopping Centre မ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကို POLYURETHENE COATING တင္ထားျ ပီးျဖစ္ပါတယ္။Heavy Traffic commercial Area မ်ားတြင္ အေရာင္လြင့္ျခင္း ပ်က္စီးသြားျခင္း ၊လံုးဝ မရွိပါ ။Vinyl ကို သာသံုးႀကပါသည္။ အလြယ္တစ္ကူျပန္ျဖဳတ္နိုင္သည္။စြန္းထင္းျခင္းမရွိပါ ။ အလြန္ေပါ့ပါးေသာ ေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္ အဦမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။စိုထိုင္းဆမ်ားေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံ မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေနအိမ္ အေဆာက္အဦ မ်ား၊တိုက္ခန္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ား၊ ရံုးခန္းမ်ား ၊ စာသင္ခန္းမ်ား၊ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ကြန္ပ်ဴတာခန္းမ်ား ၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊Shopping Centre မ်ား ၊ ေဆးရံု ေဆးခန္း မ်ား၊ ခြဲစိတ္ခန္းမ်ား၊ Gym မ်ား အစရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။
$
1 review
<p>အိမ္ေဆာက္မယ္ဆို အမိုးအတြက္စိတ္ပူေနလား ဒါမွမဟုတ္ ဆိုင္မွာ တင္ေရာင္းဖို.လကၠား၀ယ္ခ်င္တာလား ဒါဆိုအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ 4 Angle ကာလာသြပ္ျပား&nbsp; ယံုျကည္စိတ္ခ်စြာ ဝယ္ယူအားေပးနိုင္ပါသည္ ။<br></p>
$
1 review
Laminated ၏ Quality ကို AC rating ျဖင့္ခြဲျခားထားပါသည္။ AC rating မေဖၚျပႏုိင္လွ်င္ Quality Laminate Floor မဟုတ္ပါ။ Tharaphee Laminate Floor သည္ European Producer of Laminated Floor (EPLF) အသိအမွတ္ျပဳ AC1 မွ AC4 Rating Laminated Floor မ်ားကိုသာ တင္သြင္းေရာင္းခ်ပါသည္။ Laminate Floor မ်ားသည္ (၈)နာရီၾကာ ေရစိုခံႏုိင္သည္။ အလြယ္တကူ ျခစ္ရာပြန္းရာမထင္ႏုိင္ပါ။ ဖိအားဒဏ္ခံႏုိင္သည္။ AC Rating မ်ားကို စက္ျဖင့္ စမ္းသပ္မွသာ မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ သိႏုိင္ပါသည္.လုူၾကီးမင္းတို႕ကုန္က်သြားေသာ ေငြ ပမာဏ ႏွင့္ ထပ္တူညီေသာ Quality စစ္မွန္မႈအတြက္ Tharaphee မွ စက္ျဖင့္ အခမဲ့စမ္းသပ္ေပးပါသည္။Skirting &amp; Accessories ကိုု Floor ခင္းသည့္ Area အတြက္ လိုုအပ္သေလာက္အသံုုးျပဳေပးသည္။မည္သည့္အပိုုမွထပ္ေပးစရာမလိုုပါ။150,000Kyats to 255,000 kyats(တစ္က်င္းလ်င္)(၁၀၀ စတုုရန္းေပလ်င္) ေလွခါး တြင္ခင္းႏိုုင္ပါသည္။ AC 2 rating 8mm တစ္က်င္း(၁၀၀ စတုုရန္းေပ)၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ (တစ္က်င္း လ်င္ ၃၈ ခ်ပ္) AC 3 rating 8mm တစ္က်င္း(၁၀၀ စတုုရန္းေပ)၁၇၀၀၀၀ က်ပ္ (တစ္က်င္း လ်င္ ၃၈ ခ်ပ္) AC3 rating 12mm တစ္က်င္း(၁၀၀ စတုုရန္းေပ)၁၉၀၀၀၀ က်ပ္ (တစ္က်င္းလ်င္ ၃၈ ခ်ပ္) AC 3 rating 12mm တစ္က်င္း (၁၀၀ စတုုရန္းေပ) က်ပ္ (High glossy surface) (တစ္က်င္းလ်င္ ၈၆ ခ်ပ္) AC4 rating 12mm. တစ္က်င္း (၁၀၀ စတုုရန္းေပ)၂၅၅၀၀၀ က်ပ္
$
1 review
MY HOME ကုမၸဏီသည္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ထိုင္ဝမ္နုိင္ငံမွတင္သြင္းေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ်မူက္ိုေပးစြမ္းနုိင္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အိမ္၊အေဆာက္အဦးမ်ားကိုေသသပ္လွပ ေသာနံရံမ်ား၊ၾကမ္းခင္းမ်ားျဖစ္ဖို ့MY HOME ကုမၸဏီမွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ခ်မ္းသာရန္အတြက္ MY HOME ကုမၸဏီမွတင္သြင္းေသာၾကမ္း ခင္းမ်ားကိုဝယ္ယူလိုပါက တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
<p>ေဆာက္လုပ္ေရး၊လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳေသာ
$
1 review
ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံ ျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ၾကမ္းခင္းျပားမ်ား ျဖစ္သည္။သင့္၏ ေနအိမ္၊ရံုးခန္း မ်ားတြင္ အသံုးျပဳနုိင္ျပီး Shopping Mall မ်ား နွင့္ ေရခ်ဴိးခန္းမ်ားပါ အသံုးျပဳနုိင္သည္။ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ ျဖင့္ ဖန္တီီးထုတ္လုပ္ထားျပီး ၾကာရွည္အသံုးခံျပီး အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္နုိင္သည္။ေစ်းႏွုန္းမွာေတာ့ ၅၅၀၀ က်ပ္ မွ ၂၉၉၀၀ က်ပ္ အထိ အမ်ဴိးအစားအလုိက္ စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူ အားေပးနိုင္ပါသည္။ေရႊစက္ ဒီဇိုင္း ေက်ာက္ျပား အမ်ဴိးအစားကို ၂ေပပတ္လည္ မွာ ၂၃၇၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံ ျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ၾကမ္းခင္းျပားမ်ား ျဖစ္သည္။သင့္၏ ေနအိမ္၊ရံုးခန္း မ်ားတြင္ အသံုးျပဳနုိင္ျပီး Shopping Mall မ်ား နွင့္ ေရခ်ဴိးခန္းမ်ားပါ အသံုးျပဳနုိင္သည္။ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ ျဖင့္ ဖန္တီီးထုတ္လုပ္ထားျပီး ၾကာရွည္အသံုးခံျပီး အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္နုိင္သည္။ေစ်းႏွုန္းမွာေတာ့ ၅၅၀၀ က်ပ္ မွ ၂၉၉၀၀ က်ပ္ အထိ အမ်ဴိးအစားအလုိက္ စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူ အားေပးနိုင္ပါသည္။ေရႊစက္ ဒီဇိုင္း ေက်ာက္ျပား အမ်ဴိးအစားကို ၂ေပပတ္လည္ မွာ ၂၃၇၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံ ျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ၾကမ္းခင္းျပားမ်ား ျဖစ္သည္။သင့္၏ ေနအိမ္၊ရံုးခန္း မ်ားတြင္ အသံုးျပဳနုိင္ျပီး Shopping Mall မ်ား နွင့္ ေရခ်ဴိးခန္းမ်ားပါ အသံုးျပဳနုိင္သည္။ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ ျဖင့္ ဖန္တီီးထုတ္လုပ္ထားျပီး ၾကာရွည္အသံုးခံျပီး အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္နုိင္သည္။ေစ်းႏွုန္းမွာေတာ့ ၅၅၀၀ က်ပ္ မွ ၂၉၉၀၀ က်ပ္ အထိ အမ်ဴိးအစားအလုိက္ စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူ အားေပးနိုင္ပါသည္။ေရႊစက္ ဒီဇိုင္း ေက်ာက္ျပား အမ်ဴိးအစားကို ၂ေပပတ္လည္ မွာ ၂၃၇၀၀ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>