Products

Items 1 to 16 of 537 total
1 review
ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး ေက်ာင္းသံုး စသည္ျဖင့္ ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနုိင္ေသာ ေဘးဆြဲ ဗီဒို အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။ေဘးဆြဲ တံခါးစနစ္ေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ လြယ္ကူေစျပီး ေသာ့စနစ္ပါ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထုတ္္လုပ္ထားသည္။အသံုးျပဳရ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ စိတ္္တိုင္းက် အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဗီဒိုအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ သံေခ်းတက္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။ႏွစ္ေယာက္စာ Station ကို လွပဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။ေနရာအနည္းငယ္ျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာေၾကာင့္ သင့္ရံုးခန္းကို ေနရာပိုမို ရရွိေစသည္။အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ရံုးခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို Customer မ်ား၏ စိတ္တိိုင္းက် ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ယခုအခါ မိုးရာသီ Promotion မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ဒီဇုိင္းဆန္းသစ္လွပေသာ ရံုးခန္းသံုး ႏွစ္ေယာက္စားပြဲကို ေစ်းႏွုန္းသက္သက္သာသာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
$
1 review
သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္ျပီး သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းမႈျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ရံုးခန္းသံုး ပရိေဘာဂတစ္ခုျဖစ္သည္။ေခတ္မွီလွပေသာ ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ားျဖင့္ တစ္ေနရာထဲ ျပီးျပည့္စံုေစသည္။ေနရာအနည္းငယ္ ရွိရံုျဖင့္ အသံုးျပဳနုိင္သည္။သင့္ ရံုးခန္းကို စတုိင္က် လွပေစျပီး အလုပ္လုပ္ရ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစေသာ ပစၥည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳသင့္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းတစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။ယခုအခါ မိုးရာသီ Promotion မ်ားျပဳလုပ္ေပးေနပါသျဖင့္ ထူးျခားေသာ ေစ်းႏွုန္းမ်ား ႏွင့္ ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔ လာေရာက္ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး ေက်ာင္းသံုး စသည္ျဖင့္ ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနုိင္ေသာ ေဘးဆြဲ ဗီဒို အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။ေဘးဆြဲ တံခါးစနစ္ေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ လြယ္ကူေစျပီး ေသာ့စနစ္ပါ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထုတ္္လုပ္ထားသည္။အသံုးျပဳရ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ စိတ္္တိုင္းက် အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဗီဒိုအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ သံေခ်းတက္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။ႏွစ္ေယာက္စာ Station ကို လွပဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။ေနရာအနည္းငယ္ျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေသာေၾကာင့္ သင့္ရံုးခန္းကို ေနရာပိုမို ရရွိေစသည္။အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ရံုးခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို Customer မ်ား၏ စိတ္တိိုင္းက် ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ယခုအခါ မိုးရာသီ Promotion မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ဒီဇုိင္းဆန္းသစ္လွပေသာ ရံုးခန္းသံုး ႏွစ္ေယာက္စားပြဲကို ေစ်းႏွုန္းသက္သက္သာသာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
$
1 review
224000 Kyats
1 review
ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး ေက်ာင္းသံုး စသည္ျဖင့္ ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနုိင္ေသာ ေဘးဆြဲ ဗီဒို အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။ေဘးဆြဲ တံခါးစနစ္ေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ လြယ္ကူေစျပီး ေသာ့စနစ္ပါ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထုတ္္လုပ္ထားသည္။အသံုးျပဳရ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ စိတ္္တိုင္းက် အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဗီဒိုအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ သံေခ်းတက္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။ယခုအခါ မိုးရာသီ Promotion မ်ားျပဳလုပ္ေပးေနပါသျဖင့္ ထူးျခားေသာ ေစ်းႏွုန္းမ်ား ႏွင့္ ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔ လာေရာက္ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
210000 ~ 1 Kyats
1 review
ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး ေက်ာင္းသံုး စသည္ျဖင့္ ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနုိင္ေသာ ေဘးဆြဲ ဗီဒို အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။ေဘးဆြဲ တံခါးစနစ္ေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ လြယ္ကူေစျပီး ေသာ့စနစ္ပါ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထုတ္္လုပ္ထားသည္။အသံုးျပဳရ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ စိတ္္တိုင္းက် အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဗီဒိုအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ သံေခ်းတက္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။ယခုအခါ မိုးရာသီ Promotion မ်ားျပဳလုပ္ေပးေနပါသျဖင့္ ထူးျခားေသာ ေစ်းႏွုန္းမ်ား ႏွင့္ ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔ လာေရာက္ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
805000 Kyats
1 review
ရံုးခန္းသံုး ၃ေယာက္စာ Station တစ္ခုျဖစ္သည္။ေနရာ အနည္းငယ္ ရွိရံုျဖင့္ အလြယ္တကူ တပ္ဆင္နိုင္သည္။သင့္ ရံုးခန္း စတိုင္က် လွပေအာင္ ေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေစသည္။ေခ်ာေမြ႔ေျပျပစ္ေသာ မ်က္နွာျပင္ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေပးစြမ္းနိုင္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီျပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္မႈေၾကာင့္ သင့္ရံုးခန္း လွပသပ္ရပ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးနုိင္သည္။အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ရံုးခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို Customer မ်ား၏ စိတ္တိိုင္းက် ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ယခုအခါ မိုးရာသီ Promotion မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ဒီဇုိင္းဆန္းသစ္လွပေသာ ရံုးခန္းသံုး ႏွစ္ေယာက္စားပြဲကို ေစ်းႏွုန္းသက္သက္သာသာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
$
1 review
756000 Kyats
1 review
ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး ေက်ာင္းသံုး စသည္ျဖင့္ ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနုိင္ေသာ အေရွ႕ဆြဲ ဗီဒို အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။အေရွ႕ဆြဲ တံခါးစနစ္ေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ လြယ္ကူေစျပီး ေသာ့စနစ္ပါ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထုတ္္လုပ္ထားသည္။အသံုးျပဳရ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ စိတ္္တိုင္းက် အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဗီဒိုအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ သံေခ်းတက္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။အံဆြဲ ၃ကန္႔ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားကို သပ္ရပ္စြာ ထားႏုိင္သည္။ ယခုအခါ မိုးရာသီ Promotion မ်ားျပဳလုပ္ေပးေနပါသျဖင့္ ထူးျခားေသာ ေစ်းႏွုန္းမ်ား ႏွင့္ ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔ လာေရာက္ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး ေက်ာင္းသံုး စသည္ျဖင့္ ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနုိင္ေသာ အေရွ႕ဆြဲ ဗီဒို အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။အေရွ႕ဆြဲ တံခါးစနစ္ေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ လြယ္ကူေစျပီး ေသာ့စနစ္ပါ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထုတ္္လုပ္ထားသည္။အသံုးျပဳရ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ စိတ္္တိုင္းက် အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဗီဒိုအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ သံေခ်းတက္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။အံဆြဲ ၃ကန္႔ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားကို သပ္ရပ္စြာ ထားႏုိင္သည္။ ယခုအခါ မိုးရာသီ Promotion မ်ားျပဳလုပ္ေပးေနပါသျဖင့္ ထူးျခားေသာ ေစ်းႏွုန္းမ်ား ႏွင့္ ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔ လာေရာက္ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
87500 Kyats
1 review
ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး ေက်ာင္းသံုး စသည္ျဖင့္ ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနုိင္ေသာ အေရွ႕ဆြဲ ဗီဒို အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။အေရွ႕ဆြဲ တံခါးစနစ္ေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ လြယ္ကူေစျပီး ေသာ့စနစ္ပါ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထုတ္္လုပ္ထားသည္။အသံုးျပဳရ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ စိတ္္တိုင္းက် အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဗီဒိုအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ သံေခ်းတက္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။အံဆြဲ ၃ကန္႔ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားကို သပ္ရပ္စြာ ထားႏုိင္သည္။ ယခုအခါ မိုးရာသီ Promotion မ်ားျပဳလုပ္ေပးေနပါသျဖင့္ ထူးျခားေသာ ေစ်းႏွုန္းမ်ား ႏွင့္ ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔ လာေရာက္ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
ရံုးခန္းသံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္စြာ ထုတ္လုပ္ျဖန္္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္တိုင္းက် မႈ အျပည့္အဝေပးနုိင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။သင့္ရံုးခန္းကို ေခတ္မွီလွပေသာ ပရိေဘာဂမ်ားထားရွိျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစျပီး ေပါ့ပါးလန္းဆန္းမႈကို ေပးစြမ္းနုိင္သည္။ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။Reception & Cabinet ကို Series လိုက္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္းေၾကာင့္ သာမန္ထက္ ပိုသင့္တင့္ေသာ ေစ်းနွဳန္းျဖင့္ စိတ္တုိင္းက် အၿကိုက္ေတြ႕ေစမယ့္ ရံုးခန္းသံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
$
1 review
320000 Kyats
1 review
ရံုးသံုး၊အိမ္သံုး ေက်ာင္းသံုး စသည္ျဖင့္ ေနရာမေရြးအသံုးျပဳနုိင္ေသာ ေဘးဆြဲ ဗီဒို အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။ေဘးဆြဲ တံခါးစနစ္ေၾကာင့္ အဖြင့္အပိတ္ လြယ္ကူေစျပီး ေသာ့စနစ္ပါ ထည့္သြင္းဖန္တီး ထုတ္္လုပ္ထားသည္။အသံုးျပဳရ ေပါ့ပါးလြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ စိတ္္တိုင္းက် အႀကိဳက္ေတြ႔ေစမယ့္ ဗီဒိုအမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။အရည္အေသြး ျပည့္မွီစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိပဲ သံေခ်းတက္ ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။
$
1 review
လုပ္ငန္းသံုး၊ရံုးသံုး၊အစည္းအေဝးသံုး စံုလည္ခံု တစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။အေကာင္းစား လည္သာျဖင့္ ခ်ဴပ္လုပ္ထားေသာေၾကာင္း ထိုင္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစျပီး စိတ္တိုင္းက်မႈေပးနုိင္ေသာ ခံုအမ်ဴ်ိးအစားျဖစ္သည္။တစ္ေန႔ကုန္ ရံုးခန္းထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ားအတြက္ ခါးနာျခင္း ေညာင္းကိုက္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ေပးနုိင္သည္။အပူစုတ္ယူနုိင္စြမ္း ရွိေသာ Leather အမ်ဴိးအစားကုိ သာ အသံုးျပဳဳထားေသာေၾကာင့္ အထိုင္ၾကလို့ ပူျခင္း ေညာင္းျခင္း မျဖစ္ေပၚေအာင္ တားဆီးေပးနုိင္သည္။
$
1 review
လုပ္ငန္းသံုး၊ရံုးသံုး၊အစည္းအေဝးသံုး စံုလည္ခံု တစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။အေကာင္းစား လည္သာျဖင့္ ခ်ဴပ္လုပ္ထားေသာေၾကာင္း ထိုင္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစျပီး စိတ္တိုင္းက်မႈေပးနုိင္ေသာ ခံုအမ်ဴ်ိးအစားျဖစ္သည္။တစ္ေန႔ကုန္ ရံုးခန္းထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ားအတြက္ ခါးနာျခင္း ေညာင္းကိုက္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးကာကြယ္ေပးနုိင္သည္။အပူစုတ္ယူနုိင္စြမ္း ရွိေသာ Leather အမ်ဴိးအစားကုိ သာ အသံုးျပဳဳထားေသာေၾကာင့္ အထိုင္ၾကလို့ ပူျခင္း ေညာင္းျခင္း မျဖစ္ေပၚေအာင္ တားဆီးေပးနုိင္သည္။
$
1 review
ရံုးခန္းသံုး ကုလားထိုင္ အမ်ဴိးအစားျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳရ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစသည္။စံုလည္ ကုလားထိုင္ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုင္ရ ထရ လြယ္ကူေစသည္။ေညာင္းကိုက္ျခင္း နွင့္ အပူဒဏ္ ခံနုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးနုိင္စြမ္း ရွိသည္။အရည္အေသြး ျပည့္ဝမႈေၾကာင့္ ၁၀၀% ယံုၾကည္စိတ္္ခ်စြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>