Products

Items 1 to 16 of 537 total
1 review
လူျကီးမင္းတို့၏ ေနအိမ္ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ Laminate Flooring ျဖင့္ ခင္က်င္းအလွဆင္နိုင္ပါသည္။ ကိုရီးယာ စတိုင္ပေကးအမ်ိဳးမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ာမန္အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုး Laminate ပါေကးျကမ္းခင္းျပားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ခင္းက်င္းနိုင္ပါသည္။ အေလးအလြင့္ နည္းပါးေစပါသည္။ ပိုးမႊားမ်ား ခိုေအာင္ျခင္း၊ ျခစားျခင္းတို့မွ ကင္းေဝးေစပါသည္။ ရာသီဥတုဒဏ္ေျကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိုထိုင္းမွဳ၊ သဘာဝအလင္းေရာင္ေျကာင့္ အေရာင္လြင့္ျခင္းတို့မွ ကာကြယ္ေပးသည္။ Wax Coating အား မ်က္နွာျပင္တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းေျကာင့္ အစင္းအေျကာင္းနွင့္ ျခစ္ရာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစပါ။ ျခင္းေဆးမီး ေဆးလိပ္မီးတို့ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းကို အလြယ္တကူမျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါ။ ေအာက္ခံေဖာ့ ပါဝင္ေသာေျကာင့္ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ အသံမျမည္ေစပါ။ Laminate Flooring မ်ားကို စိတ္ဝင္စာေသာ Customer မ်ားအတြက္ The BEST Laminate Flooring သို႔ လာေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။
$
1 review
Sweet Home Class Furniture ကုမၸဏီမွလူၾကီး မင္းတို ့အိမ္တြ င္အသံုးျပဳေသာပ ရိေဘာ ဂပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္း သစ္မ်ား ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္ လွပပီးၾကာရွည္ခံေသာ သပါၸယ္လွေသာ ဘုရားစင္မ်ား ( Teak Altar )ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိ ပါသည္။၄င္းဘုရားစင္မ်ားသည္ လူၾကီးမင္ းတို ့၏ အိမ္ဘုရားခန္းမ်ားတြင္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳအလွဆင္သင့္ေသာ အိမ္သံုး ပရိ ေဘာ ဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားစင္၏ေအာက္ေျခတြင္ အျခားဘုရား စာအုပ္မ်ား ကိုပါသိမ္းဆ ည္းနိုင္သည့္ ဗီဒိုအ ကန့္မ်ားလည္ းပါဝင္ပါ သည္။ဒါ့ ေၾကာင့္လူၾကီးမ င္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္သံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကြ်န္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘုရားစင္ ( Altar ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္လိုပါက Sweet Home Class Furnniture ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
PARADISE ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Steel စတီးလ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။၄င္းဆိုဖာဆက္တီမ်ားသည္ ဧည့္ခန္းတြင္ထိုင္ လွ်င္္အသံုးျပဳနိုင္ရံုသာမက ဆြဲဆန့္လိုက္လ်ွင္လည္း အိပ္ယာ ေမြ ့ယာအျဖစ္လည္းအသံုးျပဳ နိုင္ပါသည္။ကာလာအေရာင္မ်ားမွာလည္းစံုလင္လွပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို့အေနနွင့္ ဆိုဖာဆက္တီထိုင္ခံုကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေမြ ့ယာအိပ္ယာအျဖစ္နဲ ့ပါအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္၄င္းဆိုဖာဆက္တီကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက PARADISE ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Mirror (မွန္တင္ခံု)မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားျကိုက္နွစ္သပ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မိမိမ်က္နွာေလးကို မိုးလင္းတဲ့ အခ်ိန္တြင္ လွပေအာင္ျပင္တတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအတြက္ လွပသည့္ ဒီဇိုင္းျဖင့္ မွန္တင္ခံုနွင့္ မွန္ပါေသာ ခံုျဖစ္ေသာေျကာင့္ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။ မိမိအခန္းျဖင့္ သီးသန့္ေနသူမ်ားအတြက္ အခန္းထည္းတြင္ မွန္တင္ခံုျဖင့္အသံုးျပဳပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။
$
1 review
Sweet Home Class Furniture ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အိမ္သံုးပရိ ေဘာဂပ စၥည္းတမ်ိဳးျဖစ္သည့္ဗီဒို( Teak Cabinet ) ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္း ဗီဒို ( Teak Cabinet )သည္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္္းသစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာေၾကာ င့္ လွပေသသပ္ျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အဝတ္အစားမ်ား အဝတ္ထည္မ်ား ကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ လွပ သပ္ရပ္စြာ သိမ္းဆည္းနိုင္သည့္အျပင္ အျခား အေရးၾကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ တန္ဖိုးၾကီး ပစၥည္းမ်ားကို လံုျခံဳ စိတ္ခ်စြာျဖင့္ သိမ္းဆည္းနိုင္ သည့္ ၄င္း ကြ်န္း ဗီဒို ( Teak Cabinet ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းအရည္ေသြးေကာင္းမြန္ပီး အဝတ္အထည္မ်ားအားလံုျခံဳစိတ္ခ် သပ္ရပ္စြာ သိမ္းဆည္းနိုင္သည့္ အျပင္ ၾကာရွည္ခံသည့္ ကြ်န္း ဗီဒို ( Teak Cabinet ) ကို လူၾကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Sweet Home Class Furniture ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
လူျကီးမင္းမ်ား၏ အိမ္မ်ားတြင္ အိမ္တစ္လံုး၏အလွနွင့္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္အလွဆင္နုိင္ရန္ မပါမျဖစ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဧည့္ျကိုသစ္သားဆိုဖာမ်ားျဖင့္အလွဆင္လိုက္ပါ။ Companyမ်ား၏ MDခန္းမ်ားတြင္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလာေရာင္လည္ပတ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ရံုးခန္းကို ဧည့္သည့္သေဘာက်မည့္ ကၽြန္းသစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆိုဖာမ်ားျဖင့္ျကိုဆိုလိုက္ပါ။ ေခတ္နွင့္အညီထုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းျဖင့္ေသာေျကာင့္ ဆန္းသစ္ျပီး လွပသည့္ခံုမ်ားျဖင့္သည္။
$
1 review
Asia Wood ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္၊ပ်ဥ္း ကတိုး၊သစ္မာတို ့ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ တီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Console ) ကိုလူၾကီးမင္းတို အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အိမ္ရွိ ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္ တီဗီြတင္ သည့္စင္ ( TV Console )ကို အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းအျဖစ္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳအလွဆင္ နို္င္ ပါသည္။၄င္းတီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Console ) သည္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္း သစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္း မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အိမ္အလွ ဆင္နိုင္ျပီး ၾကာရွည္ခံေသာ တီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Console ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ တီဗီြတင္ သည့္စင္ ( TV Console ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Asia Wood ကုမၸဏီကိုတုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
လူျကီးမင္းတို့၏ ေနအိမ္ တိုက္ခန္း အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေသသပ္လွပေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ အေဆာက္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ Unico Casa ေျကြျပားမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။ အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္း၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ျခင္းနွင့္ ဘတ္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားျငိတြယ္ျခင္းမရွိပါ။ ေရစုပ္ယူမွဳအားမရွိ သေလာက္နည္းပါးယံုသာမက သန့္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရတာလဲ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။ မီးဒဏ္ခံနိုင္ျပီး ေျကြျပားမ်ားအရည္ေပ်ာ္ျခင္းနွင့္ ေျကြလႊာမ်က္နွာျပင္ အလြယ္တစ္ကူပ်က္စီးျခင္း မရွိပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္သာယာေသာ မိသားစု ဘဝကိုပိုင္ဆိုင္ဖို႔ Unico Casa ေျကြျပားမ်ားသံုးျကစို႔။
$
1 review
Smart Modern Furniture ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ရံုးခန္းသံုးပရိေဘာဂပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ရံုးသံုးစားပြဲနွင့္စာအုပ္စင္(Office Table & Bookcase) ကိုတင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းရံုးသံုးပရိေဘာဂပစၥည္းသည္ office table နွင့္ bookcase ကုိုတြဲထားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ MDF ေခၚအက်စ္ျပဳ လုပ္္ထားေသာ ၾကိပ္သားကိုအသံုးျပဳထားသည့္ (office table&bookcase)သည္္လူၾကီးမင္း တို ့၏ ရံုးခန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳသင့္ေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူ ၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ (Office Table & Bookcase) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Smart Modern Furniture ကုမၸဏီကို တိိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Asia Wood ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္၊ပ်ဥ္း ကတိုး၊သစ္မာတို ့ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေကာ္ဖီ စားပြဲကိုလူၾကီီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ ဧည့့္ခန္း မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အိမ္ထမင္းစားခန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အိမ္ျခံဝင္းထဲတြင္လည္းေ ကာင္း ၄င္း( Coffee Table ) ကိုအသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ဒါ့ျပင္ ၄င္း ( Coffee Table )သည္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ရည္ရွည္ အသံုးခံျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။၄င္း ေကာ္ဖီစားပြဲ ( Coffee Table ) သည္ ၾကာရွည္အသံုး ခံ ေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းေကာ္ဖီ စားပြဲ ( Coffee Table ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Asia Wood ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
PARADISE ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Steel စတီးလ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပီး ေအာက္ခံကို ကတီၱပါသား နွင့္ဆိုဖာတို ့ကို ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ကတီၱပါသားဆိုဖာထိုင္ခံုကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းထိုင္ခံုသည္ Double Sofa အိမ္၊ရုံး၊ဟိုတယ္မ်ားတြင္ထားလွ်င့္ ေသသပ္လွပသည့္အျပင္ ခမ္းနားထည္ဝါ တင့္တယ္ လွပါ သည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ Steel၊ ကတီၱပါ၊ ဆိုဖာစေသာ ပစၥည္းသံုးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳထုတ္လုပ္ထားသည့္ ထိုင္ခံု { Double Sofa Chair } ကို လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူအ သံုးျပဳလိုပါက PARADISE ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Green Gold Industrial ကုမၸဏီမွ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား သည့္ Stream Chair ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်န္ းသစ္ျဖ င့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၄င္းကုလားထိုင္အရွည္ ( Stream Chair ) သည္ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ၾကာရွည္အသံုးခံျပီး ေသသပ္လွပပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့၏အိမ္ျခံဝင္းမ်ား ေရကူးကန္မ်ားနွင့္ အျခားေသာ အပန္းေျဖ ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းကုလားထိုင္ အရွည္ ( Stream Chair ) ကိုအသံုးျပဳျပီး အနားယူအပန္းေျဖနိုင္ပါသည္။၄င္း ကုလားထုိ င္သည့္ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ျပီး အေညာင္းအညာေျပေသာ ကုလားထိုင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ေခါက္သိမ္း၍ ရေသာေၾကာင့္သိမ္းဆည္းရလည္း လြယ္ကူပါ သည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းေခါက္ကုလားထိုင္အရွည္ ( Stream Chair ) ကို လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Green Gold Industrial ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခန္းအကန့္အကာမ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ Hotel ၊ ကြန္ပ်ဴတာအခန္းနွင့္ စာျကည့္ခန္းမ်ားတြင္အသံုးဝင္မည့္ပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ေသာျကိမ္ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူ၍ ေသခ်ာစြာ စနစ္တက်ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ယခင္ အထိန္းမ်ားကို သံကိုအသံုးျပဳထားျပီး ယခုအခါ အထိန္းမ်ားကို ျကိမ္အဆို႔မ်ားနွင့္ စကူမ်ားကို အသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ ပိုမိုခိုင္ခံေစပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားလည္း လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Furniture မ်ားကို ဝယ္ယူလုိပါက SHWE PIN LEL Rattan Furniture Co.,Ltd ဆက္သြယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Chindits Furniture ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ပီး ၾကာရွည္ခံ ေသာ အဖိုးတန္ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ခိုင္ခံံ့သပ္ရပ္လွပသည့္ အိမ္သံုးပရိေဘာ ဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ စားပြဲနွင့္ ကုလားထိုင္မ်ားကိုလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္း ခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္တြင္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ရန္အတြက္ ၄င္း စားပြဲနွင့္ ကုလားထိုင္မ်ား ( Dinning Set ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္အသံုးျပဳသင့္ပါ သည္။ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ဒါ့အျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေသာ ( Dinning Set ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္အသံုးျပဳနုိင္ပါ သည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ( Dinning Set ) ကို အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္း မ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Chindits Furniture ကုမၸဏီကို တိုက္ရို္က္ဆက္သြယ္ မွာယူနုိင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>