Products

Items 1 to 16 of 534 total
1 review
50000 ~ 500000 Kyats
1 review
အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ရုံးလုပ္ငန္းသုံး စားပဲြႏွင့္ ထုိင္ခုံမ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ New world Mart မွ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။ ဌာန တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အသုံးျပဳေသာ Partition Table ႏွင့္ ထုိင္ခုံမ်ား၊ အစည္းအေဝး စားပဲြမ်ား၊ Management Level လူၾကီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ စာပဲြမ်ား၊ ရုံးသုံး စာပဲြမ်ား စတာေတြကို ရန္ကုန္ျမဳဳိဳ႔တြင္း လူၾကီးမင္းတို႔၏ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ကုိ လုိက္လံတပ္ဆင္ ေပးပါတယ္။
$
1 review
ေသတၱာပံုစံျဖင့္ အန္ဆြဲပါ မီးခံေသတၱာမ်ားကိုအသံုးျပဳလိုေသာ Customer မ်ားအားဖိတ္ေခါ္အပ္ပါသည္။ နံရံကပ္ပံုစံျဖစ္ေသာေျကာင့္ ေနရာမယူသည့္အျပင္ ခိုင္ခံေသာ ကၽြန္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေျကာင့္ ေသသပ္လွပလ်က္ရွိပါသည္။ ဆန္းသစ္ေသာဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေျကာင့္ ျကိုက္နွစ္သပ္မည့္ပစၥည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။
$
1 review
ေသသပ္လွပေသာ အကြက္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ Laminate Flooring မ်ားကို လူျကီးမင္းတို့အတြက္ပိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါသည္။ အသင့္ခင္းက်င္းနုိင္ေသာ Laminate ပါေကးျကမ္းခင္းမ်ားကို ေစ်းနွဳန္းသက္သာစြာျဖင့္ လိုက္လံခင္းက်င္းေပးပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ျကမ္းပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ အေရာင္လြင့့္ျခင္း၊ အလြယ္တစ္ကူ ေရမဝင္နိုင္ျခင္း၊ သန့္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္လြယ္ကူျခင္း၊ ပိုးမစားျခင္း၊ ျခမစားျခင္း စသည့္အားသာခ်က္ ရွိသည္။ ဆိုင္တြင္ နမူနာခင္းက်င္းျပထားပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
The Best Laminate Flooring မွတင္သြင္းေသာ ပါကင္းျကမ္းခင္းျပားမ်ားသည္ ကိုရီးယားစတိုင္ပါေကးအမ်ိုဳးအစားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အသင့္ခင္းက်င္းနိုင္ျပီး ထပ္မံအေရာင္တင္ရန္မလိုအပ္ပါ။ ေရစိုခံနုိင္ခ်ိန္ ၉နာရီရွိျပီး ေရစိမ္မခံပါ။ Lamination ပါဝင္ေသာေျကာင့္ ေတာက္ပမွဳ အသင့္အတင့္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္သြင္းေသာ ျကမ္းခင္းျပားမ်ားသည္ အထူ 12mm AC-4အထူ 8mm AC-3 နွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ခင္းက်င္းရာတြင္ အထူ 3mm ရွိေသာ Foam (ေအာက္ခံေဖာ့) ပါဝင္ပါသည္။ မိမိျကိုက္နွစ္သက္ေသာ PVC Skirting ျကိတ္သား Skirting ေရြးခ်ယ္နုိင္ပါသည္။
$
1 review
Sweet Home Class Furniture ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္း မြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္တို ့့ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ တီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Stand ) ကို လူၾကီးမင္းတိုအတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အိမ္ရွိ ဧည့္ခန္းမ်ား တြင္ တီဗီြတင္ သည့္စင္ ( TV Stand )ကို အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းအျဖစ္ ဝယ္ယူအသံုး ျပဳအလွဆင္ နို္င္ ပါသည္။၄င္းတီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Stand ) သည္အရည္ေသြးေကာင္ းမြန္ေသာ ကြ်န္း သစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္း မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အိမ္အလွ ဆင္နိုင္ျပီး ၾကာရွည္ခံေသာ တီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Stand ) ကိုလူၾကီး မင္းတို ့အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ တီဗီြတင္ သည့္စင္ ( TV Stand ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Sweet Home Class Furniture ကုမၸဏီကိုတုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Dining (ထမင္းစားပြဲ) မ်ားကို လူျကီးမင္းတို့၏ အိမ္တြင္အသံုးျပဳပါက လွပတင့္တယ္ျပီး လူေနမွဳအဆင့္အတန္းျမင့္မားမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္း ခံုမ်ားျဖစ္ေသာေျကာင့္ ခိုင္ခံျပီး ျမင့္သူတိုင္း ျကိုက္နွစ္သပ္မည့္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာေသာမိသားစုမ်ား၏ အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားျကိုက္နွစ္သပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ တစ္ေနရာထည္းတြင္ လူျကီးမင္းတိ့ုလိုခ်င္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
$
1 review
လူျကီးမင္းတို့၏ ေနအိမ္ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ Laminate Flooring ျဖင့္ ခင္က်င္းအလွဆင္နိုင္ပါသည္။ ကိုရီးယာ စတိုင္ပေကးအမ်ိဳးမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ာမန္အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုး Laminate ပါေကးျကမ္းခင္းျပားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ခင္းက်င္းနိုင္ပါသည္။ အေလးအလြင့္ နည္းပါးေစပါသည္။ ပိုးမႊားမ်ား ခိုေအာင္ျခင္း၊ ျခစားျခင္းတို့မွ ကင္းေဝးေစပါသည္။ ရာသီဥတုဒဏ္ေျကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိုထိုင္းမွဳ၊ သဘာဝအလင္းေရာင္ေျကာင့္ အေရာင္လြင့္ျခင္းတို့မွ ကာကြယ္ေပးသည္။ Wax Coating အား မ်က္နွာျပင္တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းေျကာင့္ အစင္းအေျကာင္းနွင့္ ျခစ္ရာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစပါ။ ျခင္းေဆးမီး ေဆးလိပ္မီးတို့ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းကို အလြယ္တကူမျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါ။ ေအာက္ခံေဖာ့ ပါဝင္ေသာေျကာင့္ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ အသံမျမည္ေစပါ။ Laminate Flooring မ်ားကို စိတ္ဝင္စာေသာ Customer မ်ားအတြက္ The BEST Laminate Flooring သို႔ လာေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။
$
1 review
Sweet Home Class Furniture ကုမၸဏီမွလူၾကီး မင္းတို ့အိမ္တြ င္အသံုးျပဳေသာပ ရိေဘာ ဂပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္း သစ္မ်ား ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္ လွပပီးၾကာရွည္ခံေသာ သပါၸယ္လွေသာ ဘုရားစင္မ်ား ( Teak Altar )ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိ ပါသည္။၄င္းဘုရားစင္မ်ားသည္ လူၾကီးမင္ းတို ့၏ အိမ္ဘုရားခန္းမ်ားတြင္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳအလွဆင္သင့္ေသာ အိမ္သံုး ပရိ ေဘာ ဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားစင္၏ေအာက္ေျခတြင္ အျခားဘုရား စာအုပ္မ်ား ကိုပါသိမ္းဆ ည္းနိုင္သည့္ ဗီဒိုအ ကန့္မ်ားလည္ းပါဝင္ပါ သည္။ဒါ့ ေၾကာင့္လူၾကီးမ င္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္သံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကြ်န္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘုရားစင္ ( Altar ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္လိုပါက Sweet Home Class Furnniture ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
PARADISE ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Steel စတီးလ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။၄င္းဆိုဖာဆက္တီမ်ားသည္ ဧည့္ခန္းတြင္ထိုင္ လွ်င္္အသံုးျပဳနိုင္ရံုသာမက ဆြဲဆန့္လိုက္လ်ွင္လည္း အိပ္ယာ ေမြ ့ယာအျဖစ္လည္းအသံုးျပဳ နိုင္ပါသည္။ကာလာအေရာင္မ်ားမွာလည္းစံုလင္လွပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို့အေနနွင့္ ဆိုဖာဆက္တီထိုင္ခံုကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေမြ ့ယာအိပ္ယာအျဖစ္နဲ ့ပါအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္၄င္းဆိုဖာဆက္တီကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက PARADISE ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Mirror (မွန္တင္ခံု)မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားျကိုက္နွစ္သပ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ မိမိမ်က္နွာေလးကို မိုးလင္းတဲ့ အခ်ိန္တြင္ လွပေအာင္ျပင္တတ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအတြက္ လွပသည့္ ဒီဇိုင္းျဖင့္ မွန္တင္ခံုနွင့္ မွန္ပါေသာ ခံုျဖစ္ေသာေျကာင့္ အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။ မိမိအခန္းျဖင့္ သီးသန့္ေနသူမ်ားအတြက္ အခန္းထည္းတြင္ မွန္တင္ခံုျဖင့္အသံုးျပဳပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္အဆင္ေျပေစမည္ျဖစ္သည္။
$
1 review
Sweet Home Class Furniture ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အိမ္သံုးပရိ ေဘာဂပ စၥည္းတမ်ိဳးျဖစ္သည့္ဗီဒို( Teak Cabinet ) ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္း ဗီဒို ( Teak Cabinet )သည္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္္းသစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာေၾကာ င့္ လွပေသသပ္ျပီး ၾကာရွည္ခံပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အဝတ္အစားမ်ား အဝတ္ထည္မ်ား ကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ လွပ သပ္ရပ္စြာ သိမ္းဆည္းနိုင္သည့္အျပင္ အျခား အေရးၾကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင့္ တန္ဖိုးၾကီး ပစၥည္းမ်ားကို လံုျခံဳ စိတ္ခ်စြာျဖင့္ သိမ္းဆည္းနိုင္ သည့္ ၄င္း ကြ်န္း ဗီဒို ( Teak Cabinet ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းအရည္ေသြးေကာင္းမြန္ပီး အဝတ္အထည္မ်ားအားလံုျခံဳစိတ္ခ် သပ္ရပ္စြာ သိမ္းဆည္းနိုင္သည့္ အျပင္ ၾကာရွည္ခံသည့္ ကြ်န္း ဗီဒို ( Teak Cabinet ) ကို လူၾကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Sweet Home Class Furniture ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
လူျကီးမင္းမ်ား၏ အိမ္မ်ားတြင္ အိမ္တစ္လံုး၏အလွနွင့္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္အလွဆင္နုိင္ရန္ မပါမျဖစ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဧည့္ျကိုသစ္သားဆိုဖာမ်ားျဖင့္အလွဆင္လိုက္ပါ။ Companyမ်ား၏ MDခန္းမ်ားတြင္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလာေရာင္လည္ပတ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ရံုးခန္းကို ဧည့္သည့္သေဘာက်မည့္ ကၽြန္းသစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆိုဖာမ်ားျဖင့္ျကိုဆိုလိုက္ပါ။ ေခတ္နွင့္အညီထုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းျဖင့္ေသာေျကာင့္ ဆန္းသစ္ျပီး လွပသည့္ခံုမ်ားျဖင့္သည္။
$
1 review
Asia Wood ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္၊ပ်ဥ္း ကတိုး၊သစ္မာတို ့ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ တီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Console ) ကိုလူၾကီးမင္းတို အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အိမ္ရွိ ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္ တီဗီြတင္ သည့္စင္ ( TV Console )ကို အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းအျဖစ္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳအလွဆင္ နို္င္ ပါသည္။၄င္းတီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Console ) သည္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္း သစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျပီး ၾကာရွည္အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္း မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အိမ္အလွ ဆင္နိုင္ျပီး ၾကာရွည္ခံေသာ တီဗီြတင္သည့္စင္ ( TV Console ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ တီဗီြတင္ သည့္စင္ ( TV Console ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Asia Wood ကုမၸဏီကိုတုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
လူျကီးမင္းတို့၏ ေနအိမ္ တိုက္ခန္း အေဆာက္အဦးမ်ားကို ေသသပ္လွပေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ အေဆာက္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ Unico Casa ေျကြျပားမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။ အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္း၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ျခင္းနွင့္ ဘတ္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ားျငိတြယ္ျခင္းမရွိပါ။ ေရစုပ္ယူမွဳအားမရွိ သေလာက္နည္းပါးယံုသာမက သန့္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရတာလဲ အလြန္လြယ္ကူပါသည္။ မီးဒဏ္ခံနိုင္ျပီး ေျကြျပားမ်ားအရည္ေပ်ာ္ျခင္းနွင့္ ေျကြလႊာမ်က္နွာျပင္ အလြယ္တစ္ကူပ်က္စီးျခင္း မရွိပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္သာယာေသာ မိသားစု ဘဝကိုပိုင္ဆိုင္ဖို႔ Unico Casa ေျကြျပားမ်ားသံုးျကစို႔။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>