Products

Items 1 to 16 of 151 total
1 review
Not Define
1 review
<p>ျပပြဲ၊ ပန္းျခံ၊ ေဆးရံုေတြမွာ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအေဆာက္အဦးေတြ စတဲ႔အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ Public area ေတြမွာ လူအဝင္အထြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရန္ ပံုမွာျပထားတဲ႔ Turnstiles ( ဂိတ္) ေတြကို အသံုးျပဳၾကတာ သတိထားမိၾကမွာပါ။</p><p><br></p><p>အသံုးျပဳတဲ႔ Functoin ေပၚမူတည္ျပီး အမ်ိဳးအစား ကြဲျပားသြားပါတယ္ ။ လက္ရွိ အသံုးမ်ားျပီး PK Myanmar Trading မွ မွာယူႏို္င္တဲ႔ အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ႔ Tripod Turnstile/ Optical Turnstile / Full Height Turnstile / Waist Height Turnstile တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။</p><p><br></p><p>ဒီတစ္ေခါက္ မိတ္ဆက္ခ်င္တဲ႔ Tripod Trunstile ေတြကေတာ႔ ေဈးသက္သာျပီး ေတာင္႔တင္းက်စ္လစ္တဲ႔ ဂိတ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။&nbsp;</p><p>☑️ သံေခ်းမကိုက္တဲ႔ Stainless steel ကိုအသံုးျပဳထားပါတယ္။&nbsp;</p><p>☑️ Indoor / outdoor ၂မ်ိဳးလံုး အသံုးျပဳလုိ႔ရျပီး (RFID device, Push Button, Finger Print နဲ႔ Biometric Device ) ဆိုျပီး system ၄ ခုနဲ႔ access လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။&nbsp;</p><p>☑️ လ်ွပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ျခင္းကဲ႔သို႔ အေရးေပၚအေျခအေနေတြမွာ လက္တံေမာင္းေတြက အလိုေလ်ာက္ပြင္႔သြားေအာင္ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။</p><p>☑️ Public area ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသံုးျပဳဖို႔ အဆင္ေျပပါတယ္။&nbsp;</p><p>လူၾကီးမင္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ Turnstiles ေတြလုိအပ္လာျပီဆိုရင္ PK Myanmar Trading တြင္ ေအာ္ဒါတင္ႏုိင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားလိုက္ရပါတယ္။</p><div><br></div>
$
1 review
General Features • Epoxy Powder Coated Side Plates • Outlet Connection Can Be Rotated For Left and Right Direction • Waterway Made From Aluminum Alloy and Galvanized Steel • Against Corrosions • Maximum Working Pressure 12 bar, Test Pressure 18 Bar အေဆာက္အအံုတစ္ခုတြင္ မီးအႏ ၱရယ္ကင္းရွင္းေရးသည္လည္း အဓိကအေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ မီးအႏ ၱရယ္ကင္းရွင္းဖို႕ ေနထိုင္သူေတြကလည္း ဂရုစိုက္ရသလို ျဖစ္လာခဲ့ရင္လည္း အျမန္ဆံုးနဲ့အႏၱရာယ္အကင္းဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို ့အေဆာက္အအံုတိုင္းတြင္ Fire Hose Reel တတ္ထားဖို ့လိုအပ္လာပါသည္။ Fire Hose Reel ဆိုတာကေတာ့ မီးအႏ ၱရာယ္အစပ်ိဳးတဲ့အခ်ိန္မွာ အေဆာက္အအံုအထဲမွာရွိတဲ့သူေတြ အသံုးျပဳႏိုင္ဖုိ႕ထားေပးရတဲ့ မီးသတ္ပိုက္အေသးစားတစ္မ်ိဳးပါ။ မီတာ 30 အရွည္ရွိတဲ့ ပိုက္ကိုရစ္ထားပါတယ္။ Safey Fast ဆိုသည့္အတိုင္း သင့္အိမ္မီးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းဖို႕ Fire Hose Reel တက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ႕ KGS Myanmar ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
$
1 review
Not Define
1 review
Amity International Supply ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြ င္သံုး ေျခေထာက္အကာကြယ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဘြတ္ဖိနပ္ ( Safety Shoe ) ကိုလူၾကီး မင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။၄င္း ( Safety Shoe ) သည္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ လည္သာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပီး ဘြတ္ဖိနပ္၏ ေအာက္ဘက္ပို္င္း တြင္ ရာဘာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံံ့ျပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ေသာေဆာ က္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုး ေျခေထာက္အကာကြယ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းဘြတ္ဖိန ပ္ ( Safety Shoe ) သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေျခေထာက္ အကာကြယ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပီး လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာပစၥည္းတစ္ မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုး ဘြတ္ဖိနပ္ ( Safety Shoe ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုုပါက Amity International Supply ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
Myat Noe Lay ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အဖိုးတန္ ပစၥည္း မ်ားကို ဆံုးရွံဳးမွဳ ့ မျဖစ္ရေလေအာင္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ နုိင္ရန္အတြက္ Smile တံဆိပ္ မီးသတ္ေဆးဘူး ( Fire Extinguisher )ကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။၄င္း Smile မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားသည္ ျမန္မာနို္င္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ လုပ္ေသာ အရည္ေသြးျမင့္ မီးသတ္ေဆးဘူးျဖစ္ျပီး မီးအမ်ိဳးစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျငိမ္းသတ္နို္င္ပါ သည္။ေစ်းနွဳန္းသက္သာျခင္း ၊ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း တို ့အျပင္ အရည္ေကာင္းေသာ မီးသတ္ေဆးဘူး ( Fire Extinguisher ) ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ မီးေဘး အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္နုိင္ရန္ အတြက္ Smile မီးသတ္ေဆးဘူးကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ဒါ့ ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ၄င္း Smile မီးသတ္ေဆးဘူး ( Fire Extinguisher )ကို ဝယ္ယူူအသံုးျပဳလိုပါက Myat Noe Lay ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Amity International Supply ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္သံုး ဦးေခါင္းအကာကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဦးထုပ္ ( V-Gard Protractive Cap ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ သံုး ဦးထုပ္ ( V-Gard Protractive Cap ) သည္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဖုိက္ဘာ အမာသားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပီး ဦးထုပ္၏ အတြင္းပိုင္းတြင္ ခ်ည္မွ်င္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အတြက္ ခိုင္ခံ့ျပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုး ဦးေခါင္းအကာကြယ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းဦးထုပ္ ( V-Gard Protractive Cap ) သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါပီး အသံုးဝင္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျ ဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ဦးေခါင္းအ ကာကြယ္ပစၥည္း ဦးထုပ္ ( V-Gard Protractive Cap ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Amity International Supply ကုမၸဏီကို တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
5500 ~ 6500 {"id":36,"name":"Piece(s)","symbol":"","created_at":"2018-08-08 11:13:30","updated_at":"2018-08-08 11:13:30"}
1 review
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္စ က္ရံုတို ့တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ အတြက္ ဦးေခါင္းအကာအကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဦးထုပ္ ( Safety Helmet )ကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါ သည္။ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရ တာသက္ေတာင့္သက္သာရွိေစပါသည္။<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">င္းဦးထုပ္၏ အတြင္းပိုင္းတြင္ ခ်ည္မ်ွင္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး အျပင္ဘက္ပိုင္းတြင္ ပလပ္စတစ္အမာသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သည့္အျပင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။<o:p></o:p></span></p><p> <span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">ထို႔ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႔ အေနနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ (Safety Helmet )မ်ား ကိုဝယ္ယူထားသင့္ပါသည္။</span><br></p>
$
1 review
18000 Kyats
1 review
<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္စ က္ရံုတို ့တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ အတြက္ အကာအကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖိနပ္ ( Safety Shoes )ကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါ သည္။&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">-သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး အႏၱာရယ္ကင္းရွင္းေစျခင္</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;"><font face="Zawgyi-One, sans-serif">း</font></span></p><p><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;"><font face="Zawgyi-One, sans-serif">-အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။</font></span></p><p><br></p>
$
1 review
27000 ~ 29000 Kyats
1 review
<table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: none;"> <tbody><tr> <td width="577" valign="top" style="width:432.9pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:normal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Zawgyi-One, sans-serif;">အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာSafety Shoes ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္စ က္ရံုတို ့တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ အတြက္ အကာအကြယ္ေပးေသာပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖိနပ္ ( Safety Shoes )ကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါ သည္။&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:normal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Zawgyi-One, sans-serif;">-သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး အႏၱာရယ္ကင္းရွင္းေစျခင္း</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;line-height:normal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Zawgyi-One, sans-serif;">-အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table>
$
1 review
Amity International Supply ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္သံုး မ်က္လံုးအကာကြယ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ မ်က္မွန္ ( Eye Wear Spectacles ) ကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္သံုး မ်က္မွန္ ( Eye Wear Spectacles ) သည္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဖိုက္ဘာ မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး မ်က္မွန္လက္ကိုင္မ်ားမွာလည္း ခိုင္ခံံ့ျပီးစိတ္ခ် ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳ နို္္င္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုး မ်က္စိ အကာကြယ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမ်က္စိအကာကြယ္ပစၥည္း မ်က္မွန္ ( Eye Wear Spectacles )သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး သမားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါပီး အသံုုးဝင္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းမ်က္စိအကာကြယ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ မ်က္မွန္ ( Eye Wear Spectacles ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလုိပါက Amity International Supply ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
GENNO Safety &amp; PPE Sales Center ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ China, Singpore, Thailand နိုင္ငံမွတင္သြင္းေသာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဦးထုပ္ ( Safety Helmet ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အတြ က္တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သံုး ဦးထုပ္ ( Safety Helmet ) သည္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဖိုက္ဘာ အမာသားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး အတြင္းဘက္ပိုင္းကို ခ်ည္ထည္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ခိုင္ခံံ့သပ္ရပ္ ျပီး လံုျခံဳ စိတ္္ခ်စြာအ သံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ဒါ့အျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ လည္းေဆာက္လုပ္ေရးလု ပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္ အလြန္အေရးပါပီး အသံုးဝင္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုုး ပစၥည္း ဦးထုပ္ကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက GENNO Safety &amp; PPE Sales Center ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
2000 ~ 2500 Kyats
1 review
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Safety First ဆိုသလို ကိုအႏၱာရယ္ထက္အေရးႀကီးတာဘာမရွိပါဘူူး။<br> ဒါေၾကာင့္ PPE Sales Center ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ China, Singapore, Thailand နိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ လက္အိတ္ ( Glove ) ကို လူၾကီးမင္း တို ့အတြက္ တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ သံုး လက္အိတ္ ( Glove ) သည္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Leather ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္အသံုးျပဳရ အဆင္ေျပေစမွာပါ။<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal"> <br></p>
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>