Products

Items 1 to 16 of 1445 total
1 review
Standard Aluminium ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အေဆာက္အဦးနွင့္ ဆိုင္ခန္း ရံုးခန္း မ်ားတြင္ အလူမီနီယမ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ခ်ံဳ႕ႏိုင္ခ်ဲ႕ႏိုင္၍ လိပ္သိမ္းထားႏိုင္ေသာ ေန ကာမိုးကာ အမိုးမ်ားကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ ေရာင္းခ်ေပး လ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္း အလူမီနီယမ္ အမိုး အကာမ်ား ( Aluminium Sunshade ) မ်ားသည္ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ အေဆာက္အဦး နွင့္ ဆိုင္ခန္း ရံုးခန္းမ်ားကို ေနပူ ဒဏ္မွ ကာကြယ္ ေပးနိုင္ ရန္ အတြက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေ နျဖင့္ ၄င္း အလူမီနီယမ္ အမိုး အကာ မ်ား ( Aluminium Sunshade ) မ်ားကို ဝယ္ယူအ သံုးျပဳလိုပါက Standard Aluminium ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ဂုဏ္သေရရွိ လူျကီးမင္းမ်ားနွင့္ အစိုးရ အရာရွိမ်ား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးပြဲတြင္ ဂုဏ္ယူစြာေက်ြးေမြးနုိင္မည့္ Royal ထမင္းစာပြဲမ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ လွပေသာ ဒီဇိုင္မ်ားျဖင့္ အေရာင္ေသြးစံုလင္စြာ Customer မ်ားစိတ္ျကိုက္ ေရြးခ်ယ္နိုင္ေအာင္ အမိ်ဳးအစားစံုလင္ေအာင္ထုတ္လုပ္ထားပါသ္။ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer အတြက္ FRANZO LIVING MALL သို့ အေရာက္လာဖို႔ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
<p>basin</p>
$
1 review
Galleon ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ကြ်န္းသစ္မ်ား ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အိမ္ ပရိေဘာဂသံုး ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ( Kanijang Bed ) ကြ်န္းကုတင္ကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း ( Kanijang Bed ) ကြ်န္းကုတင္သည့္ ေသသပ္လွပ ၿပီး ဒီဇို္င္းဆန္းသည့္ အျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံသည့္ အျပင္ က်န္းမာေရး နွင့္လည္း ညီညြတ္ေသာ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။Galleon ကုမၸဏီမွ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးသံုး ၊ အိမ္သံုး ၊ စားေသာက္ဆိုင္သံုး ပရိေဘာဂမ်ား ၊ Hotel သံုး နွင့္ Construction Service ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္က်ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အလွဆင္ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား နွင့္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။ Online မွ ေအာ္ဒါမွာယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေရပိုက္ေခါင္း အေသးစားေလးေတြကို ထိုင္ဝမ္မွ တုိက္ရုိက္တင္သြင္းေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% စိတ္ခ် ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။တစ္ခါအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ တာရွည္ခံျပီး စိတ္ေက်နပ္မႈေပးနုိင္ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။အေသးစိတ္္အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ စံုလင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom တို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရွူ ဝယ္ယူနုိင္သည္။
$
1 review
Ko Khin MgHtwe(or)KoJinNer{StrainlessSteel}လုပ္ငန္းမွအရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Strainless Steel တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ အထူးသီးသန္ ့အလွဆင္ျခင္းနွင့္ လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် ကားအမိုး ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတိုကိုဝန္ေဆာင္မွဳ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ(StainlessSteel)ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သပ္ရပ္လွ ပပီးၾကာရွည္ခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့ကားကိုအလွဆင္နုိင္ရန္ ခိုင္ခံေသသပ္လွပ ေသာ Strainless Steel { Roof } ကိုတပ္ဆင္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္ ။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္း တို ့အေနျဖင့္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ( Strainless Steel ) ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ကားေခါင္မိုး ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳ အလွဆင္လိုပါက Ko Khin Mg Htwe {or}KoJinNer{StrainlessSteel} လုပ္ငန္း ကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။
$
1 review
10000 Kyats
1 review
Tiger Supply Company မွတင္သြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ cera c cure အမွတ္တံဆိပ္ Crocodile Poly U Seal Polyurethane Sealant ကိုကြန္ကရစ္ႏွင့္အုတ္စီၾကားပူတင္းျဖည့္ရာတြင္အသံုးျပဳပါတယ္။ကြန္ကရစ္နံရံ၊သတၱဳေဘာင္၊Fiber ဘိလပ္ေျမႏွင့္ uPVC တို႔တြင္သံုးရန္လည္းသင့္ေတာ္ပါတယ္။၅၀၀% က်ံဳ႕ဆန္႔ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီးအေပၚမွထပ္၍လည္းေဆးသုတ္ႏိုင္ပါတယ္။အိမ္တြင္း၊အိမ္ျပင္သံုးရန္အထူးသင့္ေလ်ာ္ၿပီးခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္လဲခံႏိုင္ပါတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခအသံုးျပဳရန္ပမာဏ 310ml(1x1)cm Joint(3)m,အရြယ္အစား 600ml
$
1 review
Not Define
1 review
အလွပေသာနွင့္ Royal ဆန္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ျကိုက္နွစ္သက္ေသာ Customer မ်ားအတြက္ Royal ဗီရိုမ်ားျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ ေတာ္ဝင္မိသားစုမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးထုတ္လုပ္ထားေသာေျကာင့္ ပစၥည္း၏ အရည္အေသြးမွာ လူျကီးမင္းတို့စိ္တ္တိုင္က်ေစမည့္ျဖစ္သည္။ လူငယ္္မ်ားနွင့္ လူျကီးမ်ားပါျကိုက္နွစ္သက္မည့္ ဒီဇိုင္းျဖစ္သည္။ အိမ္သံုး ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို ျကိုက္နွစ္သက္ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ Customer မ်ားကို ကၽြန္ေတာ့တို့ FRANZO LIVING MALL သို့ အေရာက္လာဖို႔ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ဒီဇိုင္းလွပၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ အသြင္ျပင္နဲ႔ KARAT အမွတ္တံဆိပ္ Lavatory
$
1 review
• က်စ္လစ္မာေက်ာမႈရွိျခင္း။ • ဖိအားတန္ (၁၀၀) ခံႏုိင္ျခင္း။ • အေရာင္မပ်က္ျခင္း၊ ေရမဝပ္ျခင္း။ • ေရကူးကန္ ေဘးေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ သံုးႏုိင္ျခင္း။ • အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားျခင္း။ • ေရညွိမတက္ႏိုင္ျခင္း၊ မေခ်ာ္ျခင္း။ • စိတ္ႀကိဳက္ Design ပံုစံႏွင့္ Color စံုရႏိုင္ျခင္း။ • အိမ္ျခံဝင္းအတြင္း ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ ခင္းႏိုင္ျခင္း။ • Car parking, Drive way မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။ MBC မွထုတ္လုပ္ေသာ ကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားသည္ အပူအေအးကို မွ်တေစျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ညီညြတ္ေစပါသည္။ အားကစားကြင္းျပင္မ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ေဘာလံုးကြင္း၊ ေလွ်ာက္လွမ္းမ်ား၊ လမ္းေဘး ပလပ္ေဖာင္းမ်ား၊ အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ ေခ်ာ္လဲမႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အသံုးျပဳရာတြင္ ႀကံ႕ခိုင္မာေက်ာမႈရွိျခင္း၊ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ျပီးစီးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမွာလဲ အထူးသက္သာေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းစိတ္တိုင္းက်ေစမွာ အမွန္အကန္ပဲျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ဧရာခ်မ္းသာအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ ခ်မ္းသာေရႊေျမ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ျပီး ဧရာ၀ဏ္လမ္းမၾကီးေဘး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္တည္ရွိပါသည္။ ဧရာခ်မ္းသာအိမ္ရာသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္ အနီးဆံုး တစ္ခုတ ည္းေသာ ျမိဳ႕ျပအိမ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ၂၄ နာရီမီးအားေပးစနစ္၊ ဓါတ္ေလွ ကား၊ အပါ အ၀င္ သီးျခားကားပါကင္အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ ေရကူးကန္မ်ား၊ Community Center မ်ား ၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေသာဖန္တီးမွဳ မ်ားႏွင့္ ကေလး၊ လူၾကီးကစားကြင္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဧရာခ်မ္းသာအဆင့့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းအနွီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေဆးရံု၊ ေက်ာင္း ၊လိုင္းေပါင္းစံုဘတ္(စ္)ကားမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕ျပလူေနထိုင္မွဳစနစ္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားျခင္းတို႕ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို႕သင့္တင့္မ်ွတေသာေစ်းႏွဳန္းတစ္ခုျဖင့္ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းျမင့္မားစြာေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။Site Office ကိုလည္းပိတ္ရက္မရွိဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
$
1 review
ထိုင္ဝမ္မွ တိုက္ရိုက္္တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။က်ဴိးျခင္း၊ပဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္သည္။အျဖဴေရာင္တစ္မ်ဴိးသာ အဓိကထားထုတ္လုပ္သည္။အေသးစိတ္ အခ်က္လက္ နွင့္ အေရာင္အေသြးစံု အရည္အေသြးျပည့္ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔လာေရာက္ၾကည့္ရွု ဝယ္ယူနုိင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>