Products

Items 1 to 16 of 1492 total
1 review
Great Myanmar Island ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ ေနအိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အရည္ေသြးေကာင္း မြန္ေသာ ၾကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴူး ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။ ဒီဇိုင္းဆန္းပီးခ်စ္စရာေကာင္းေသာေၾကာင့္ အိမ္၊ရုံးခန္း၊ဟိုတယ္မ်ားတြင္လဲအသုံးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာ { Chair & Stool } တမ်ိဳးျဖစ္ပါ သည္။ၾကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိျပီးအေညာင္းအညာေျပ သည့္အျပင္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လွပါသည္။ ။ဒါ့ ေၾကာင့္လူၾကီး မင္းတို ့အေနျဖင့္ { Chair & Stool } ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Great Myanmar Island ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ကြ်န္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ဧည့္ခန္္းသံုး ပရိေဘာဂ ပစၥည္း တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ ဧည့္ခန္းသံုး ပန္းပံုစံရွိသည့္ ကြ်န္း ထိုင္ခံု နွင့္ စားပြဲ ( Flower Settee )ကို လူႀကီး မင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴး ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္္။ ၄င္း ထိုင္ခံုနွင့္ စားပြဲ မ်ား သည္ ေသသပ္လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ အျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ျပင္ လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္ ၄င္း ထိုင္ခံု နွင့္ စားပြဲ ( Flower Settee ) ကို လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဧည့္ေတြ ့ခံုမ်ား အျဖစ္ ဝယ္ယူူ အသံုးျပဳသင့္ ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ၄င္း ကြ်န္း ထိုင္ခံု နွင့္ စားပြဲ ( Flower Settee ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Myanmar May Kaung Wood Based Industry ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ကၽြန္းသားစားပြဲ ၁၂ ေယာက္ထို္င္ (Dinning Room Set) ျဖင့္ Galleon မွ Customer မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားနွင့္ ညစာ စားပြဲမ်ားအတြင္ အသံုးျပဳရန္အထူသင့္ေတာ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Customer မ်ားစိတ္ျကိုက္ Designs & Decorations မ်ားကို လူျကီးမင္းတို့မွာယူ အသံုးျပဳနိုုင္ပါသည္။ Galleon ကုမၸဏီမွ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးသံုး ၊ အိမ္သံုး ၊ စားေသာက္ဆိုင္သံုး ပရိေဘာဂမ်ား ၊ Hotel သံုး နွင့္ Construction Service ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္က်ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အလွဆင္ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား နွင့္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။ Online မွ ေအာ္ဒါမွာယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ဘိလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္ကို နိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းျပီး ေဈးနႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ျဖန္႕ျဖူး ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
$
1 review
ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇုိင္းျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ ဧည့္ခန္းသံုး ဆိုဖာအမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။အရည္အေသြးျမင့္ လည္သာ စစ္စစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားကာ အသံုးျပဳရ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစသည္။အပူထိန္းညိေေပးေသာ ေၾကာင့္ ပူေလာင္ျခင္းမရွိေစပဲ အဆင္ေျပေစသည္။သင့္ဧည့္ခန္းတြင္ အသံုးျပဳထားျခင္းျဖင့္ သီးသန္႔အလွဆင္စရာ မလိုပဲ ထည္ဝါလွပေစသည္။အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးကုိ အဓိကထား ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ၁၀၀% ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
$
1 review
Tiger Supply မွတင္သြင္းေနေသာပစၥည္းမ်ားစြာထဲမွSCG Smartboard အေၾကာင္းေျပာျပခ်င္ပါတယ္ရွင္။ ✅SCG SmartBOARD သည္ဖိုင္ဘာဘိလပ္ေျမကိုသံုးကာၿမဲျမံက်ံဳ႕ဆံ့နည္းပညာကိုသံုးကာထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ေတာင္းတင္းၾကံခိုင္ျခင္းႏွင့္ေျပာင္းၫႊတ္လြယ္မႈတို႔ကိုပါတပါတည္းရရွိေစပါသည္။ ✅SCG SmartBOARD တြင္ေနာက္ဆံုးေပၚအဆင့္ျမင့္ဘိလပ္ေျမ၊ဆီလီကာ ႏွင့္ ဆဲလူလို႔စ္ဖိုင္အခ်ိဳးက်ပါဝင္ကာဖိအားျဖင့္ေပါင္းခံထုတ္လုပ္မႈ( Autoclave ) ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားၿပီးနံရံ၊မ်က္ႏွာက်က္၊ၾကမ္းခင္းမ်ားကိုအိမ္တြင္းအိမ္ျပင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ✅SCG SmartBOARD ပံုစံမ်ိဳးစံုအတြက္အသြင္ေျပာင္းၫႊတ္ေကြးႏိုင္ၿပီးျမင့္မားေသာခံႏိုင္အား၊ေရဒဏ္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ေဆြးေျမ႕မႈကင္းစင္ၿပီးျခစားႏိုင္ခံေအာင္ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။အေလးခ်ိန္လဲေပါ့ပါးၿပီးအပူဒဏ္ခံႏိုင္ကာလြယ္ကူျမန္ဆန္စြာတပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္၊မႏၲေလး ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ စစ္ေတြ စသည့္ အေရာင္းဆိုင္ခြဲမ်ားတြင္ ပစၥည္အသင့္ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 4mm2'x2'-800kyats 4mm4'x4'-3400kyats 4.5mm8'x4'-8450kyats 6mm8'x4'-11400kyats 8mm8'x4'-15300kyats For More Information
$
1 review
LIVING MALL CO.,LTD မွ လူျကီးမင္းမ်ားအတြက္ Royal ဆိုဖာမ်ားနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ Royal အိမ္ေတာ္ျကီးအတြင္း၌ ဆန္းသစ္လွပေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားနွင့္ အေရာင္အေသြးစံုလင္စြာ တစ္ေယာက္ထိုင္ခံု ဆိုဖာမ်ားျဖင့္ လူျကီးမင္းတို့၏ အိိမ္ကိုအလွဆင္လိုက္ပါ ။အိမ္ခန္းအလွဆင္ရန္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားရွာေနေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ အိမ္သံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေနရာထည္းတြင္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနေသာ FRANZO LIVING MALL CO.,LTD နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။
$
1 review
PUTRA BRAND -20mm -25mm PIPE ႏွင့္ WIRA BRAND PIPE ACCESSORIES အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕ကို မေလးရွားႏိုင္ငံမွ တုိက္ရိုက္မွာယူတင္သြင္းျပီး ေစ်းႏွဳႏ္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ လက္လီ-လက္ကား ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။Vini Tape,Mizuno Electronic Appratus,Wira Pipe Accessories, Lumino Switches, Hitachi World Wire &Cable, ABB Electronic Products မ်ား စသည့္ လ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ကိုေစ်းနွုန္းခ်ိဳ သာစြာျဖင့္ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။
$
1 review
Hotel မ်ားနွင့္ လူျကီးမ်ားကို ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရန္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ ထမင္းစားပြဲနွင့္ ဆိုဖာထိုင္ခံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္းျဖစ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာေျကာင့္ ခိုင္ခံမွဳရွိျပီး အေရာင္အေသြးမွာ အထူးေကာင္းမြန္္ေစပါသည္။ အသံုးျပဳလုိေသာ Customer မ်ားအတြက္ Galleon ကုမၸဏီသို့ ဆက္သြယ္ မွာယူရရွိနိုင္ပါသည္။ Customer မ်ားစိတ္ျကိုက္ Designs & Decorations မ်ားကို လူျကီးမင္းတို့မွာယူ အသံုးျပဳနိုုင္ပါသည္။ Galleon ကုမၸဏီမွ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးသံုး ၊ အိမ္သံုး ၊ စားေသာက္ဆိုင္သံုး ပရိေဘာဂမ်ား ၊ Hotel သံုး နွင့္ Construction Service ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္က်ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အလွဆင္ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား နွင့္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။ Online မွ ေအာ္ဒါမွာယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Wet-formed mineral fiber (Non-asbestos) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Bioguard Mineral Fiber မ်က္ႏွာက်က္ျပားမ်ားကုိ Food Manufacturing and Laboratories, Education (Science Labs), Computer rooms မ်ားအတြက္ အထူးစီမံထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏူးညံ့ေျပျပစ္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ရွိျခင္း၊ အသံလုံျခင္း၊ အလင္းျပန္ျခင္းအတြက္လည္း အထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။ Fire Resistance -Class A: BS 476 Part 6 & 7 ပါရွိသည့္အျပင္ Sag Resistance- RH 99% ပါရွိေသာေၾကာင့္ စိတ္ခ် ယုံၾကည္စြာ သုံးစဲြႏုိင္ေသာ မ်က္ႏွာက်က္ အမိ်ဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ သပ္ရပ္လွပျပီး ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီ၍ အရည္အေသြးစိတ္ခ်ရေသာ မ်က္ႏွာက်က္ မ်ားကုိ ရွာေဖြေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ Acoustic Architecture Co.Ltd ကုိသာ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ လုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။ ဆက္သြယ္မွာယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္မွ ျဖစ္ေစ၊ အီးလ္ေမးလ္မွတဆင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ မွာယူႏုိင္ပါတယ္။
$
1 review
Myanmar May Kaung Wood Based Industry ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အိမ္အလွဆင္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္း မ်ား ျဖစ္သည့္ အိမ္တံခါးမႀကီး တံခါးရြက္ ( Main Door ) ကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။၄င္း တံခါးရြက္ မ်ားသည္ ေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းဆန္းပီး ေသသပ္ လွပသည့္ အျပင္ ကြ်န္္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ဒါ့ျပင္ ၄င္း ကို လူႀကီးမင္းတို ့၏ အိမ္တံခါးမ ႀကီး တြင္ ဝယ္ယူ တပ္ဆင္ အလွဆင္နိုင္ပါသည္။ဒါ့ ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း တံခါးရြက္ မ်ားကို ဝယ္ယူ အသံုးျပဳအလွဆင္လိုပါက Myanmar May Kaung Wood Based Industry ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာ ယူ နိုင္ပါသည္။
$
1 review
ခန္းစီးလိုက္ကာမ်ား နွင့္ အခန္းအတြင္းထိုင္ခံုဆိုဖာမ်ားကို Customer မ်ားနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ မိမိတို့၏ အိမ္ခန္းေလးကို ေနခ်င္စဖြယ္ပံုစံေလးအလွဆင္လိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ ေရာင္ေသြးစံုလင္ေသာ ခန္းစီးလိုက္ကာမ်ားနွင့္ ဆိုဖာခံုမ်ားကိုအသံုးျပဳျပီ အလွဆင္လိုက္ပါ။ အိမ္ခန္းအလွဆင္ရန္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားရွာေနေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ အိမ္သံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ေနရာထည္းတြင္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနေသာ FRANZO LIVING MALL CO.,LTD နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>