Products

Items 1 to 16 of 1513 total
1 review
Three Red Star ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာၾကိမ္ျဖင့္ျပဳ လုပ္ထားေသာ ျခံထဲတြင္အပ်င္းေျပစီးလိုရသည့္ swinging chairကိုထုတ္လုပ္ျဖန့္ျဖဴးေရာင္း ခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္၄င္း swinging chair ကို ျခံထဲတြင္ထားပါက အပ်င္းေျပ အပန္းေျဖစီးလို ့ရသည့္အျပင္ စာဖတ္ဝါသနာပါသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း swinging chair ဒန္းေလးေပၚတြင္ထိုင္ျပီးစာဖတ္နိုင္ပါသည္။ဒါ့ျပင္၄င္းသည္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေ သာၾကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနွင့္လည္းညီညြတ္ပါသည္။အရည္ေသြးျမ င့္ပရိေဘာဂမ်ားကို Door To Door system ျဖင့္ customized design မ်ားကိုလည္း Three Red Star ကုမၸဏီမွေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖ င့္က်န္းမာေရးနွင့္လည္းညီညြတ္ျပီး အသံုးဝင္သည့္ swinging chair ဒန္းကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳ လိုပါက Three Red Star ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
အရည္အေသြးျမင့္ ထိုင္ခံု ႏွင့္ စားပြဲ တြဲလ်က္ခံုကို သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ေသသပ္လွပေသာ ဒီဇုိင္းမ်ား ႏွင့္ အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ရရွိႏုိင္ပါသည္။ေခတ္မွီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပလက္စတစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ပူေလာင္ျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္တားဆီးေပးႏုိင္ပါသည္။အေရာင္အမ်ဴိးမ်ဴိး နွင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဒီဇုိင္းမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။လွပဆန္းသစ္မႈအျပင္ အရည္အေသြးကိုပါ ဦးစားေပးထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းခံျပီး ခုိင္ခံသပ္ရပ္ေစသည္။ေအာက္ေျခတြင္လည္း ပစၥည္းထည့္ရန္ အကန္႔ထည့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ပိုက္ဆံအိတ္ ႏွင့္ ဖိုင္တြဲမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္း အိတ္္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္း စုစုစည္းစည္းထားႏုိင္ျပီး ထိုင္ခံု ႏွင့္ စားပြဲကို တစ္ဆက္တည္း တြဲေပးထားျခင္းေၾကာင့္ စားပြဲအတြက္ သီးသန္႔ေနရာ မလိုပဲ ေနရာအနည္းငယ္ျဖင့္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရရွိေစႏုိင္သည္။
$
1 review
Great Myanmar Island ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ ေနအိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အရည္ေသြးေကာင္း မြန္ေသာ ၾကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အိမ္သံုးပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴူး ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။ၾကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီးအခင္းကိုဆိုဖာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့့္ၾကာရွည္အသံုးခံပီးေသသပ္လွပါသည္။ဒါ့ ေၾကာင့္လူၾကီး မင္းတို ့အေနျဖင့္ ၾကိမ္ဆိုဖာ { Kayu Sofa } ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Great Myanmar Island ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ပီး ၾကာ ရွည္ခံ ေသာ အဖိုးတန္ကြ်န္းသစ္မ်ား ပ်ဥ္းကတိုး ပိေတာက္စေသာ သစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထား သည့္ ခိုင္ခံံ့သပ္ရပ္လွပသည့္ အိမ္သံုးပရိေဘာ ဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကုလားထိုင္မ်ား (Dinning Chair ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္း ခ်လ်က္ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္း တို ့အိမ္တြင္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ရန္အတြက္ ၄င္း့ ကုလားထိုင္မ်ား ( Dinning Chair ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ အရည္ေသြးေကာင္းမြ န္ ေသာ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ဒါ့အျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေသာ ( Dinning Chair ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင္ ့လူၾကီးမင္ း တို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ( Dinning Chair) ကုလားထိုင္ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳအလွဆင္လိုပါက SHWE THA PYAY ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Hotel နွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ထားေသာ လူျကီးမင္းတို့အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည့္ ဆိုင္သံုးစားပြဲနွင့္ မိတ္္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ ခိုင္ခံမွဳရွိျပီ အသံုးျပဳရာတာ စိတ္ခ်မ္းသာမွဳကို ရေစမည္ျဖစ္သည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ စားေသာက္ဆိုင္ေလးကို စိတ္ျကိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မည့္ျဖစ္သည္။ Galleon ကုမၸဏီမွ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးသံုး ၊ အိမ္သံုး ၊ စားေသာက္ဆိုင္သံုး ပရိေဘာဂမ်ား ၊ Hotel သံုး နွင့္ Construction Service ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္က်ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အလွဆင္ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား နွင့္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။ Online မွ ေအာ္ဒါမွာယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
၂၁ ရာစုရဲ႕ ေခတ္မီကိုရီးယားဒီဇိုင္းစံု ေရာင္စံု အိမ္သုတ္ေဆးအစားထိုး နံရံကပ္ ေရစိုခံ Vinyl Wall Paper မ်ား သင့္ရဲ႕ကေလး၊ လူၾကီးအၾကိဳက္ ေရြးခ်ယ္စရာ ဒီဇိုင္း (၇၀)ေက်ာ္။ အျမဲထာ၀ရ စိတ္ၾကည္ႏူးခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ကံေကာင္းျခင္း မ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္တာ မာရူးအတ္ ကိုရီးယား Shin Han Wall Paper (၃)ႏွစ္အာမခံ ေပးပါသည္။ ” မာရူးအတ္ Wall Paper မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား “ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ အေရာင္မွိန္သြားျခင္း၊ ပ်က္စီးသြားျခင္း လံုး၀မရွိပါ။ ျခစ္ရာ၊ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ေရစိုဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း၊ မီးပူဒဏ္ ခံႏိုင္ျခင္း။ ပိုးမႊားမ်ား မကပ္ညွိႏိုင္ျခင္း။ လူကို ဥပါဒ္ျဖစ္ေစသည့္ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား မပါ၀င္သည့္အတြက္ အဆိပ္အနံ႕အသက္ ကင္းစင္ျပီး ေလေကာင္းေလသန္႕ ရရွိေစျခင္း။ ဒီဇိုင္း၊ အေရာင္အေသြးစံုလင္သည့္အတြက္ ႏွစ္သက္သလို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း။ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။ အိမ္နံရံမွာ အျမဲထာ၀ရ သစ္လြင္ေတာက္ပ ေခတ္မွီျပီး အဆင့္အတန္း ျမင့္ေစသည့္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ အိမ္မြမ္းမံမႈ စရိတ္သက္သာေစျပီး စိတ္ခ်မ္း သာမႈ၊ စိတ္ၾကည္ႏူးမႈမ်ား အျမဲျဖစ္ေပၚခံစား မိေစျခင္း။
$
1 review
မဂၤလာပါ Ceiling (မ်က္ႏွာက်က္) အတြက္ အခ်ိန္လဲမကုန္ ေငြကုန္သက္သာေသာ ကၽြန္မတို႔ ရဲ႕2'PVC Ceiling Board ေလးမ်ားနဲ ့ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ Pvc Celling Board ကို အသံုးျပဳရျခင္းေၾကာင့္ ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကေတာ့ ၁။ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း ၂။ ေငြကုန္သက္သာျခင္း ၃။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ Design မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း ၄။ မ်က္ႏွာက်က္ အတြက္ ေဆးသုတ္စရာမလိုျခင္း တို ့ျဖစ္ပါတယ္ ထို 2' ပတ္လည္ PVC Ceiling ႏွင့္တြဲလ်က္ သံုးမဲ ့ Frame ႏွင့္ Accessories အစ အကုန္ရွိပါေသာေၾကာင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။
$
1 review
Safety Glass ဆိုတာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မွန္အမ်ဴိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Safety Glass သည္ အပ္ကြဲျခင္း ႏွင့္ မွန္ကြဲျခင္း မ်ားမျဖစ္ေအာင္ သိပ္သည္းဆမ်ားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးGlass ျဖစ္သည္။ ရာသီဒဏ္ႏွင့္ ဖိအားဒဏ္မ်ားကို ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္သည္။ ေခတ္မွီဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လွပဆန္းသစ္ေသာဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္ Glass မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ဖန္တီးပံုေဖာ္ေဆာက္လုပ္ေနၾကပါျပီ။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္သာမက ကားျပတင္းေပါက္မ်ားတြင္ ကားမွန္အျဖစ္အသံုးျပဳလွ်င္လည္း အဆင္ေျပပါသည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ မ်က္မွန္ မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္း ဖန္ထည္မ်ား ႏွင့္ အျခားအမ်ဴိးမ်ဴိးေသာ Product မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး Glass အမ်ဴိးအစား အမ်ဴိးမ်ဴိးရွိပါတယ္။ အခုမိတ္္ဆက္ေပးေနေသာ Glass အမ်ဴိးအစားမွာ Safety Glass ျဖစ္ျပီး ေတာ္ရံုုျဖင့္ ကြဲအက္ျခင္းမရွိပဲ၊ မေတာ္တဆ ကြဲအက္ခဲ့လ်ွင္ အက္ကြဲရံုေလာက္ပဲ ျဖစ္ျပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳေစသည္။
$
1 review
နွစ္ဖက္ဖြင့္ အိမ္၊ Hotel သံုးတံခါးရြက္မ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ေပးလို္က္ပါသည္။ အိမ္တခါးမျကီးအျဖင့္အသံုးျပဳနိုင္သလို Hotel မ်ားတြင္လည္း ခန္႔ညားစြာအသံုးျပုနိုင္ပါသည္။ ကၽြန္း၊ သစ္မာ၊ ပိေတာက္၊ ပ်ဥ္းကတိုးစသည့္ သစ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသျဖင့္ ျကာရွည္ခံ ပိုးစားျခင္း အေရာင္ေပ်ာ့ျခင္းမရွိဘဲ ယံုျကည့္စြာအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
$
1 review
• က်စ္လစ္မာေက်ာမႈရွိျခင္း။ • ဖိအားတန္ (၁၀၀) ခံႏုိင္ျခင္း။ • အေရာင္မပ်က္ျခင္း၊ ေရမဝပ္ျခင္း။ • ေရကူးကန္ ေဘးေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ သံုးႏုိင္ျခင္း။ • အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားျခင္း။ • ေရညွိမတက္ႏိုင္ျခင္း၊ မေခ်ာ္ျခင္း။ • စိတ္ႀကိဳက္ Design ပံုစံႏွင့္ Color စံုရႏိုင္ျခင္း။ • အိမ္ျခံဝင္းအတြင္း ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ ခင္းႏိုင္ျခင္း။ • Car parking, Drive way မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။ MBC မွထုတ္လုပ္ေသာ ကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားသည္ အပူအေအးကို မွ်တေစျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ညီညြတ္ေစပါသည္။ အားကစားကြင္းျပင္မ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ေဘာလံုးကြင္း၊ ေလွ်ာက္လွမ္းမ်ား၊ လမ္းေဘး ပလပ္ေဖာင္းမ်ား၊ အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ ေခ်ာ္လဲမႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အသံုးျပဳရာတြင္ ႀကံ႕ခိုင္မာေက်ာမႈရွိျခင္း၊ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ျပီးစီးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမွာလဲ အထူးသက္သာေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းစိတ္တိုင္းက်ေစမွာ အမွန္အကန္ပဲျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
2300 ~ 2300 Kyats
1 review
FEATURES : (အဂၤါရပ္မ်ား) -မ်က္ႏွာျပင္အေခ်ာသပ္ေခ်ာေမြ႕၍ လုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူျခင္း။ -ဆံခ်ည္အက္ေၾကာင္းမ်ားသက္သာႏိူင္ျခင္းႏွင့္က်ံဳ႕၀င္မႈ ႏွဳန္း ေလ်ာ့က်ေစႏိူင္ျခင္း။ -ဘိလပ္ေျမသံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိူင္ျခင္း။ -ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိူင္ျခင္း။ -စြဲကပ္ခိုင္ၿမဲမႈကို တိုးျမွင့္ႏိူင္ျခင္း။ -သဲႏုအရည္အေသြးေပၚမူတည္၍ ေကာင္းမြန္သည့္အရည္အေသြးကိုျဖစ္ေပၚေစျပီး ပမာဏ ကိုလည္း တိုးပြားေစႏိူင္ျခင္း။
$
1 review
ေရပိုက္ေခါင္း အေသးစားေလးေတြကို ထိုင္ဝမ္မွ တုိက္ရုိက္တင္သြင္းေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးကို ၁၀၀% စိတ္ခ် ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။တစ္ခါအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ တာရွည္ခံျပီး စိတ္ေက်နပ္မႈေပးနုိင္ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။အေသးစိတ္္အခ်က္အလက္မ်ား နွင့္ စံုလင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom တို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရွူ ဝယ္ယူနုိင္သည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>