Products

Items 1 to 16 of 1426 total
1 review
လွပခိုင္ခံျပီး အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ကုတင္ ႏွင့္ ေမြ႔ယာ ကို သင္ရွာေနပါသလား။အသံုးျပဳရအဆင္ေျပေစျပီး တပ္ဆပ္ရလြယ္ကူေစသည္။အသံုးျပဳရ သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိမႈကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ထားေသာေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝေပးစြမ္းႏုိင္မွာ အေသခ်ာပင္ျဖစ္သည္။။ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မွီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားျပီး ေမြ႔ယာအမာသား ျဖစ္သည့္အတြက္ လူႀကီး လူငယ္မေရြး အသံုးတည့္ေသာ ေမြ႔ယာျဖစ္သည္။အိပ္စက္ အနားယူခ်ိန္တြင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ႏွင့္ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေစျပီး လန္းလန္းဆန္းဆန္းျဖင့္ ႏုိးထႏုိင္ရန္ သင့္အား အေထာက္အကူေပးမည့္ Bedroom Furniture တစ္ခုျဖစ္သည္။
$
1 review
Ion Wood ကုမၸဏီမွ အေမရိကန္ ေတာ္ဝန္ ဝက္သစ္ခ်ပင္မွ ရေသာ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေသာ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ တင္ သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့အျပင္ ၄င္း ၾကမ္းခင္းမ်ားသည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ျပီး ၂၁ရာစု နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Ion Wood သစ္သား ၾကမ္းခင္းျပားမ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ Ion Wood အခင္းသည္ ေလ့ လာစမ္းသပ္ ခ်က္မ်ားအရ ေတာထဲတြင္ ေတြ ့ရွိရသည့္ အမ အိုင္းယြန္္း ပမာဏ နွင့္တူညီေန သည္။ ၄င္း အမ အိုင္းယြန္းမ်ားသည္ ေလထဲမွေပါက္ဖြားသည္ ဘတ္တီးရီးယား မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္ေစ၍ ေလကို သန္ ့စင္ေစသည္။အိုင္းယြန္း ကို အခင္းျပဳလုပ္ ျခင္းျဖင့္ သဘာဝအတိုင္း ကုသနိုင္သည့္ ကုထံုးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီး မင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းအိုင္းယြန္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါက က်န္းမာ ေရးနွင့္လည္းညီညြတ္ျပီး ပိုးမြားမ်ားကို လည္းေသေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္း တို ့အေနျဖင့္ ၄င္းၾကမး္ခင္းကို အသံုးျပဳလိုပါက Ion Wood ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနို္ုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ALC block သည္ အေဆာက္အအံု ၏ အတြင္းပိုင္း နွင့္ အျပင္ပိုင္း နွစ္ခုလံုးအတြက္ အသံုးျပဳရသင့္ေတာ္ေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ Block ျဖစ္သည္။သင့္ေနအိမ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေဘးကင္းလံုျခံဳ မႈ နွင့္ ခိုင္ခံေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိုအျပည့္အဝ ေပးစြမ္းနုိင္သည္။လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားကို ၃၀% အထိ ထိန္းသိမ္းနိုင္ျပီး သာမန္ ကြန္ကရစ္ထက္ ၁၀ ဆ အပူဒဏ္ကို ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆူညံသံမ်ားကို အထဲသို႔ ဝင္မလာနုိင္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။သာမန္ ကြန္ကရစ္ထက္ ငလ်င္ဒဏ္မွ ျဖစ္ေပၚေသာ Stress စုပ္ယူမႈအား ပိုေကာင္းသည္။ရံႊအုတ္မ်ားထက္ ၂ဆ ၃ဆ ပိုမို ေပါ့ပါးျပီး ၄ဆ ၅ဆ ပိုမို သိပ္သည္းျပီး strength ဆံုးရံွဳးမႈ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စရိတ္္မ်ား ေလ်ာ့ခ်နုိင္သည္။အခ်ိန္တုိတုိျဖင့္ အလြယ္တကူ ေဆာက္လုပ္နုိင္ေသာေၾကာင့္ Installation ကို ၅၀% ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။
$
1 review
Amity International Supply ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္သံုး ဦးေခါင္းအကာကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဦးထုပ္ ( V-Gard Protractive Cap ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ သံုး ဦးထုပ္ ( V-Gard Protractive Cap ) သည္အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဖုိက္ဘာ အမာသားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပီး ဦးထုပ္၏ အတြင္းပိုင္းတြင္ ခ်ည္မွ်င္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အတြက္ ခိုင္ခံ့ျပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သံုး ဦးေခါင္းအကာကြယ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းဦးထုပ္ ( V-Gard Protractive Cap ) သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါပီး အသံုးဝင္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျ ဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ဦးေခါင္းအ ကာကြယ္ပစၥည္း ဦးထုပ္ ( V-Gard Protractive Cap ) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Amity International Supply ကုမၸဏီကို တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Reed C Series Pumps သည္ အေရအေသြးျမင့္မားျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာ Reed C Series Pumps အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ စကၤာပူနိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ အရည္အေသြးျမင္းမားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 1981 ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ACME EQUIPMENT PTE Co .,Ltd သည္ ပထမဦးစြာ အေရအေသြးျမင့္ ကြန္ကရစ္မ်ားနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို အာရွတိုက္ေဒသတြင္ တင္သြင္းျဖန့္ျဖဴလွ်က္ရွိသည္။ စကၤာပူရံုးခ်ဳပ္ ACME သည္ လည္ပတ္မွဳ အေတြ့အျကံု ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ေရး စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းကိယာမ်ားနွင့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားအတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ , ACME ပစၥည္းေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ေျကာင့္ စတာလင္ေပါင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အာရွလုပ္ငန္းအမွတ္တံဆိပ္ဆုေပးပြဲ (AEBA) ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ခဲ့သည္။
$
1 review
Myanmar May Kaung Wood Industry ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ အိမ္ အေဆာက္အဦး ၾကမ္းခင္းမ်ားကို အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပါေကးျပားမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ ခင္းက်င္း နိုင္ရန္ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ထုတ္လုပ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ၄င္း ပါေကး ( Teak Parquet ) သည္ ေသသပ္လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ အျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္ၾကမ္းခင္းမ်ား အားအလွဆင္ရန္အတြက္ ပါေကး ( Teak Parquet ) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Myanmar May Kaung Wood Industry ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
အဆင့္ျမင့္အေဆာက္အအုံမ်ား နဲ႔ ဟုိတယ္၊ ရုံးခန္းေတြမွာ အသုံးျပဳတဲ့ တံခါးေသာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ လုံျခဳံေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့အျပင္ ေခတ္မီေသာ ဒီဇုိင္းပုံစံေတြနဲ႕ ျပဳလုပ္ထားလုိ႔ Customer မ်ားရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္မႈနဲ႔ အားေပးမႈေတြကို ယေန႔တိုင္ ရရွိေနတဲ့ တံဆိပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္အသံုးျပဳလုိ႔ရျပီး အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိေအာင္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ Product မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳထားသည္။
$
1 review
Silver Lotus ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္အေဆာက္အဦး၊ ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ ရွိ ေသာလူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ဧည့္ခန္းနွင့္ အျခား အလွဆင္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားကို လွပပီး ေခတ္မွီ ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ား အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲ လာေစရန္ Silver Lotus ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ အလွဆင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် လွပေသသပ္ေသာ ဒီဇိုင္း ပံုစံမ်ားျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ရန္အတြက္ Silver Lotus ကုမၸဏီ ကို ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီး မင္းတို ့၏ အိမ္အတြင္းပိုင္းျဖစ္သည့္ အိမ္တြင္ရွိေသာ အိမ္ ဧည့္ခန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္း တို ့စိတ္ၾကိဳက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပံုစံဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပီး သန္ ့ရွင္း သပ္ရပ္လွပေသာ အိမ္ဧည့္ခန္း မ်ားအျဖစ္ အလွဆင္လိုပါက Silver Lotus ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
M-S Trading ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးျမင့္မား သည့္ေခတ္မွီ အဆင္ ့တန္း ျမင့္ ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တို ့ကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ ၄င္းပစၥည္းမ်ားသည္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေသသပ္ လွပပီး က်န္းမာ ေရးနွင့္လည္း ညီညြတ္ပ ါသ ည္။ဒါေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ ေပါ့ပါးက်စ္လစ္ ခိုင္ခံ့ေသာ Laminated Board မ်ားကို ဝယ္ယူလိုပါက Laminated Board ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာယူ နုိင္ပါသည္။
$
1 review
5500 ~ 6500 {"id":36,"name":"Piece(s)","symbol":"","created_at":"2018-08-08 11:13:30","updated_at":"2018-08-08 11:13:30"}
1 review
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္စ က္ရံုတို ့တြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ အတြက္ ဦးေခါင္းအကာအကြယ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဦးထုပ္ ( Safety Helmet )ကို လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါ သည္။ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရ တာသက္ေတာင့္သက္သာရွိေစပါသည္။<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">င္းဦးထုပ္၏ အတြင္းပိုင္းတြင္ ခ်ည္မ်ွင္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျပီး အျပင္ဘက္ပိုင္းတြင္ ပလပ္စတစ္အမာသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သည့္အျပင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။<o:p></o:p></span></p><p> <span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">ထို႔ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႔ အေနနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ (Safety Helmet )မ်ား ကိုဝယ္ယူထားသင့္ပါသည္။</span><br></p>
$
1 review
Not Define
1 review
ALC block သည္ အေဆာက္အအံု ၏ အတြင္းပိုင္း နွင့္ အျပင္ပိုင္း နွစ္ခုလံုးအတြက္ အသံုးျပဳရသင့္ေတာ္ေအာင္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ Block ျဖစ္သည္။သင့္ေနအိမ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေဘးကင္းလံုျခံဳ မႈ နွင့္ ခိုင္ခံေသာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိုအျပည့္အဝ ေပးစြမ္းနုိင္သည္။လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားကို ၃၀% အထိ ထိန္းသိမ္းနိုင္ျပီး သာမန္ ကြန္ကရစ္ထက္ ၁၀ ဆ အပူဒဏ္ကို ကာကြယ္တားဆီးေပးနုိင္သည္။ပတ္ဝန္းက်င္မွ ဆူညံသံမ်ားကို အထဲသို႔ ဝင္မလာနုိင္ေအာင္ တားဆီးေပးသည္။သာမန္ ကြန္ကရစ္ထက္ ငလ်င္ဒဏ္မွ ျဖစ္ေပၚေသာ Stress စုပ္ယူမႈအား ပိုေကာင္းသည္။ရံႊအုတ္မ်ားထက္ ၂ဆ ၃ဆ ပိုမို ေပါ့ပါးျပီး ၄ဆ ၅ဆ ပိုမို သိပ္သည္းျပီး strength ဆံုးရံွဳးမႈ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ စရိတ္္မ်ား ေလ်ာ့ခ်နုိင္သည္။အခ်ိန္တုိတုိျဖင့္ အလြယ္တကူ ေဆာက္လုပ္နုိင္ေသာေၾကာင့္ Installation ကို ၅၀% ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။
$
1 review
ဟိုတယ္သံုး၊ရံုးသံုး နွင့္ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာ တံခါးေသာ့ ပံုစံ ျဖစ္သည္။အဆိုပါ Lock စနစ္ကို အသံုုးျပဳျခင္းျဖင့္ စတိုင္က် လွပေစရံုသာမက လံုျခံဳမႈကိုလည္း အျပည့္အဝေပးစြမ္းႏုိင္သည္။အသံုးျပဳရလြယ္ကူေစျပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစသည့္အတြက္ အသံံုးျပဳသူ Customer မ်ားစိတ္တိုင္းက်မႈ ေပးစြမ္းနုိင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။တာရွည္ခံ အသံုးျပဳလုိ႔ရျပီး အလြယ္တကူ ပ်က္စီးျခင္း မရွိေအာင္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ Product မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳထားသည္။ေခတ္မွီလွပေသာ ဒီဇုိင္းပုံစံျဖင့္ လူေနမႈ အဆင့္တန္း ျမင့္တင္ေပးေသာ တံခါးေသာ့ျဖစ္သည္။
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ Formwork လုပ္ငန္းသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေနသျဖင့္၊ ၎ Formwork လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး - Safety အတြက္ စိတ္ပူပန္ေနရပါသလား ? ( Formwork ပြင့္ထြက္တာေတြ၊ ၿပိဳက်တာေတြ ျဖစ္မွာ စိုးရိမ္ေနပါလား ) - သစ္ေစ်းေတြတက္ေနလို႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာေတြ၊ သစ္အလြယ္တကူ ဝယ္ယူလုိ႔ မရလို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာေတြအတြက္ စိတ္ေမာေနရပါလား - Site တစ္ခုၿပီးသြားတဲ့အခါ အသံုးမဝင္ေတာ့တဲ့ waste ျဖစ္သြားတဲ့ သစ္ေတြ အပံုလိုက္ႀကီးကို ၾကည့္ၿပီး အၿမဲ စိတ္ပ်က္ေနရပါသလား - Site တစ္ခုကို ျမန္ျမန္ၿပီးခ်င္တယ္၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ Conventional Method (Traditional Method) နဲ႔ဆိုရင္ Formwork လုပ္ငန္းမွာတင္ အခ်ိန္ေပးရတာကို စိတ္ပ်က္ေနပါသလား - အလုပ္သမားေတြ အမ်ားႀကီးကို ထိန္းရတဲ့ဒုကၡ၊ အလုပ္သမား အလံုအေလာက္ ေခၚယူရရွိႏိုင္ဖို႔ စိတ္ပူပန္ေနရတဲ့ဒုကၡေတြကို စိတ္ပ်က္ေနပါသလား အထက္ပါ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ Zulu Life Group of Companies က တာဝန္ယူပါရေစ။ ✔ လူႀကီးမင္းတုိ႔ အသံုးျပဳေနက် Traditional Method ကဲ့သို႔ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရင္း Formwork ပြင့္က်မွာ၊ ၿပိဳက်မွာလည္း စိတ္ပူစရာမလိုျခင္း၊ ✔သစ္ေစ်းေတြႀကီးတာ၊ အလြယ္တကူ ဝယ္မရတာေတြ အတြက္လည္း ပူပန္စရာမလိုျခင္း၊ ✔ Formwork Installation လုပ္ရာမွာလည္း Conventional Method ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္ျမန္ျခင္း၊ ✔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း အမႈိက္ရႈပ္ သက္သာျခင္း၊ လုပ္ငန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ waste materials မ်ား စြန္႔ပစ္ရန္ စိတ္ပူေနစရာမလိုျခင္း၊ ✔ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးႏိုင္ျခင္း၊ ✔ Formwork ျဖဳတ္ၿပီးသည့္အခါတြင္လည္း မ်က္ႏွာျပင္အား ျပန္လည္အေခ်ာကိုင္စရာမလိုဘဲ ပတ္တီးတန္းရိုက္၍ ေဆးသုတ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္ေတြ အလြန္မ်ားတဲ့အျပင္ ✔ ေစ်းႏႈန္းလည္း ပိုသက္သာ၊ အာမခံခ်က္လည္း အျပည့္အဝေပးၿပီး၊ တာဝန္ယူႏိုင္တဲ့ Zulu Life Group of Companies ရဲ႕ Formwork လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ေတာ့… ✔ ဖုန္း : 09454153430 ကို အခုပဲ ဖုန္းဆက္လိုက္ၾကပါေနာ္… ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေရာက္ပို႔၊ တပ္ဆင္၊ ျဖဳတ္သိမ္း စနစ္ျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကို တာဝန္ယူေပးပါရေစ…
$
1 review
ေရာမ စတိုင္ အလိပ္ကြန္ကရစ္ ပံုစံ ေခါင္မိုးတစ္ခုျဖစ္သည္။ကြန္ကရစ္ အမိုး Tile မ်ားသည္ သာမန္ အမိုးမ်ားထက္ အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေပးျပီး ေအးျမမႈ ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း စြမ္းအင္ေခြ်တာ နုိင္ျခင္း၊ တာရွည္ခံစြာ အသံုးျပဳနုိင္ျခင္း စသည္အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစနုိင္သည္။
$
1 review
ေခတ္မီေသာ ဒီဇိုင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ Material ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Hutlon တံဆိပ္ ေသာ့ေတြကို Pandora Trading Co.Ltd မွ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။ အသုံးျပဳရတာကလည္း လြယ္ကူရုိးရွင္းသလုိ လုံျခဳံေရးအတြက္လည္း အထူးစိတ္ခ်ရပါတယ္။ ဟုိတယ္၊ ရုံးခန္း နဲ႔ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦးေတြရဲ႔ အခန္းေတြမွာ တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ခန္႔ညားထည္ဝါမႈကုိလည္း ေပးစြမ္းတဲ့ တံခါးေသာ့ေတြပါ။
$
1 review
သင့္အိမ္မက္ထဲက ျပီးျပည့္စံုေသာ လွပတင့္တယ္သည့္ အိပ္ခန္းေလးတစ္ခုကို လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါျပီ ခင္ဗ်ာ။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့့ေပးႏုိင္ေသာ ေနရာကို သီးသန္႔ ခရီးထြက္အပန္းေျဖစရာ မလိုပဲ သင့္အိမ္ထဲမွာတင္ ဖန္တီးအလွဆင္လုိ႔ ရေနျပီ ျဖစ္သည္။လူႀကီးမင္း၏ အခန္း Decoration တစ္ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ SCENE LUXURY Furniture မွ စိတ္တိုင္းက်သည္အထိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။တစ္ေနကုန္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သမွ်ကို ေျဖေလ်ာ့ေပးႏုိင္ျပီး လွပေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္ ညဘက္အိပ္စက္ အနားယူႏုိင္ရန္ အကူအညီေပးျပီး မနက္ခင္းအစကို စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အျပည့္ျဖင့္ တစ္ေန႔တာခြန္အားမ်ားကို ေပးစြမ္းႏုိင္ေအာင္ အေထာက္အပံေပးႏုိင္ပါသည္။ျပီးျပည့္စံုေသာ အခန္းတစ္ခန္း ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကုတင္တစ္ခု အပါအဝင္ ညမီးအိမ္တင္ စားပြဲတစ္လံုး၊ မွန္တစ္ခံု တစ္လံုး ႏွင့္ ဗီဒရုိတစ္လံုး အစရွိေသာ ပရိေဘာဂမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ေပးေနပါသည္။လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ အနားယူအိပ္စက္ႏုိင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရေစ။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>