Products

Items 1 to 16 of 1469 total
1 review
ထိုင္ဝမ္မွ တိုက္ရိုက္္တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။က်ဴိးျခင္း၊ပဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္သည္။အျဖဴေရာင္တစ္မ်ဴိးသာ အဓိကထားထုတ္လုပ္သည္။အေသးစိတ္ အခ်က္လက္ နွင့္ အေရာင္အေသြးစံု အရည္အေသြးျပည့္ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔လာေရာက္ၾကည့္ရွု ဝယ္ယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
EVA ကုမၸဏီမွ တင္သြင္းေသာအရည္ေသြးေကာင္းမြန္သည့္ လွပပီးဒီဇိုင္းဆန္သည့္အေဆာ က္အအံုသံုးနွင့့္စက္ရံုသံုးပစၥည္းျဖစ္သည့္ အုတ္ၾကြပ္အမိုး ( Square Tile)ကို လူၾကီးမင္းတို ့ အတြက္တင္သြင္းျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္၊ဟိုတည္၊စက္ရံုအ လုပ္ရံုမ်ားတြင္သာမက အျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ဒါ့ျပင္၄င္းအုတ္ၾကြပ္မိုး၏ပံုစံသည္ ေလးေထာင့္ကြက္ပံုစံရွိျပီး ဒီဇိုင္းလွပေသသပ္သည့့္အျပင္ လူၾကီးမင္းတို ့၏အိမ္ေခါင္းမိုးမွာလည္း ေရစီးစင္းရာတြင္လည္းလ်င္ျမန္သည့္အျပင္ ခိုင္ခံ့ျပီး ၾကာရွည္ခံသည့္ အုတ္ၾကြတ္မိုးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ေလးေထာင့္ပံု စံရွိအုတ္ၾကြတ္မိုး ( Square Tile)ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုုပါက EVA(Pre-painted Alu-zin Roffing Sheet) ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္္ပါသည္။
$
1 review
Green Gold Industrial ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ပီး ၾကာ ရွည္ခံ ေသာ အဖိုးတန္ကြ်န္းသစ္မ်ား ပ်ဥ္းကတိုး ပိေတာက္စေသာ သစ္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထား သည့္ ခိုင္ခံံ့သပ္ရပ္လွပသည့္ အိမ္သံုးပရိေဘာ ဂပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကုလားထိုင္မ်ား (Dinning Chair ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္း ခ်လ်က္ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္း တို ့အိမ္တြင္ ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ရန္အတြက္ ၄င္း့ ကုလားထိုင္မ်ား ( Dinning Chair ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ အရည္ေသြးေကာင္းမြ န္ ေသာ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ဒါ့အျပင္ ကြ်န္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးနွင့္ညီညြတ္ေသာ ( Dinning Chair ) ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင္ ့လူၾကီးမင္ း တို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ( Dinning Chair) ကုလားထိုင္ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳအလွဆင္လိုပါက Green Gold Industrial ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Hotel မ်ားနွင့္ အပန္းေျပေနရာမ်ားျဖင့္သည့္ ေငြေဆာင္ ၊ ေခ်ာင္းသာကမ္းေျခမ်ားတြင္ Darden သံုး ထမင္းစားပြဲအရွည္ျကီးျဖင့္ မိတ္္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ အလုပ္သမားမ်ားကို ညစာေကၽြးနိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္သည့္ အေယာက္နွစ္ဆယ္ထိုင္လိုရသည့္စားပြဲျကီးျဖစ္ပါသည္။ အပန္းေျဖေနရာမ်ားတြင္လည္း မိမိဆီလာမည့္ Customer မ်ားကို စိတ္တိုင္းက်ဧည့္ခံနိုင္မည့္ျဖစ္သည္။ Galleon ကုမၸဏီမွ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးသံုး ၊ အိမ္သံုး ၊ စားေသာက္ဆိုင္သံုး ပရိေဘာဂမ်ား ၊ Hotel သံုး နွင့္ Construction Service ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္က်ေသာ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အလွဆင္ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ား နွင့္ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနပါသည္။ Online မွ ေအာ္ဒါမွာယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေအာင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ အေသးစားေရာစပ္မႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိး ျဖစ္သည္။သာမန္အိတ္ထက္ ပိုမို ႀကီးမားစြာ ထုတ္ပိုးထားျပီး 50 ကီလိုဂရမ္ အထုတ္ထက္ Packing Charge ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနုိင္သည္။အသံုးျပဳျပီးေသာ အိတ္ကိုလည္း တစ္ခါျပန္လည္ အသံုးျပဳနုိင္သည္။အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိး ျဖစ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတိုင္ဒး အသံုး၀င္ေသာ ဘိလပ္ေျမတစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။
$
1 review
San Chain Mhe ကုမၸဏီထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာအေဆာက္အဦးနွင့္ေဆာ က္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းျဖစ္သည့္ ေျမတူးစက္ (Driller) ကိုျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါ သည္။ေျမတူးစက္၏ေအာက္တြင္ဘီးပါေသာေၾကာင့္ ေရြ ့လ်ားရလြယ္ကူပီး အခ်ိန္ကုန္လူပင္ ပန္းသက္သာေစပါသည္။ဒါ့ျပင္ ၄င္းေျမတူးစက္ (Driller) အားလိုုသလိုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္အ တြက္ေဘးဘက္တြင္စီယာတိုင္တစ္ခုပါဝင္ပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္လမ္းတံတားျပဳျပင္ ရာတြင္လည္းေကာင္း အျခားစက္မွဳ ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳသင့္ေသာ စက္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္သာေသာစက္ မွဳ ့လုပ္ငန္းနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္္းသံုးစက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေျမတူးစက္ (Driller) ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက San Chain Mhe ကုမၸဏီကို တိုက္ရို္က္ဆက္သြယ္မွာ ယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Thar Lon Kyaw ကုမၸဏီမွ ဧည့္ခန္းသံုးဆိုဖာထိုင္ခံုမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့ အတြက္ ျဖန္ ျ့ဖဴး ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။၄င္းဆိုဖာ ထိုင္ခံုမ်ားသည္ ဧည့္ခန္းတြင္ထိုင္ရန္သာ လ်ွင္္အသံုးျပဳနိုင္ရံုသာမကလူၾကီးမင္းတုိ ့အတြက္ အိပ္စက္လွဲေလ်ာင္း နိုင္ပါသည္။ကာလာ အေရာင္မ်ားမွာ လည္းစံုလင္လွပသည္။လူၾကီးမင္းတို ့ ၏ ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္လည္း ၄င္း ( Sofa Seat ) မ်ားျဖင့္ အလွဆင္နုိင္ပါသည္။ဒါ့ျပင္၄င္းစားပြဲနွင့္ထိုင္ခံု ( Sofa Seat )သည္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိ္မ္ဧည့္ခန္းတြင္္ အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္း အိမ္အလွဆင္ပစၥည္း းအေနျဖင့္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ အသံုးဝင္ပီး အၾကမ္းခံသည့္ အိမ္သံုးပရိ ေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင္ ့၄င္းဆိုဖာထိုင္ခံု ( Sofar Seat ) မ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Thar Lon Kyaw ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူ နိုင္ပါသည္။
$
1 review
ရံုးခန္းနွင့္ စာျကည့္ခန္းထည္းတြင္ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ စာအုပ္စင္ေလးျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ ခိုင္ခံေပါ့ပါးေသာ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေျကာင့္ သံုးရတာျကာရွည္ခံပါသည္။ သဘာဝမွရေသာ ျမန္မာျကိမ္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားလည္း လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Furniture မ်ားကို ဝယ္ယူလုိပါက SHWE PIN LEL Rattan Furniture Co.,Ltd ဆက္သြယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Favourite Office Furniture ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္၊ ရံုးုခန္း၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္ုးမ်ား တြင္အသံုးျပဳေသာ စားပြဲမ်ားကိုတင္သြင္း ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းစားပြဲမ်ား သည္ အရည္ေသြးေကာင္းမြန္ေသာ သစ္သားအထပ္သားမ်ားကိုသာအသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရလြယ္ကူပါသည္။ဒါ့အျပင္၄င္းစားပြဲ၏ေအာက္တြင္ ပစၥည္းထည့္ရန္ ဗီဒိုအကန့္သံုးခုပါ ရွိေသာေၾကာင့္လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းထားနိုင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့ အေနျဖင့္ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ စားပြဲ(Standard Desk) ကိုဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Favourite Office Furniture ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။
$
1 review
Royal Material ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္အိမ္သံုးပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားနွင္ ့အ ေဆာက္အဦးအလွအဆင္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္ ့ျဖဳးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့၏ အေဆာက္အဦးမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာလွပပီးဒီဇိုင္းဆန္းေသာAluminum Frame မ်ားကို လည္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။Aluminum Frame မ်ားကိုအေဆာက္အဦးတြင္တပ္ဆင္ ထားျခင္းျဖင္ ့အေဝးကၾကည့္လိုက္လ်ွင္ ေသသပ္လွပပီး သစ္လြင္ေတာက္ေျပာင္ေနပါသည္။ ဒါေၾကာင္ ့လူၾကီးမင္းတို ့အေဆာက္အဦးမ်ားက္ို ေသသပ္လွပပီးသစ္လြင္ေတာက္ေျပာင္ေန ေစဖို ့Royal Material ကုမၸဏီကိုတိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။
$
1 review
Features & advantages: 1. Reasonable structure, light dead weight 2. Favorable performance, accurate and smooth lifting. 3. Safe and reliable traveling 4. Low noise, easy operation, 5. Convenient maintenance, high exchangeability for parts and components 6. Main girder: no-weld U-shape and one stop molding, increase the girder strength. LD model single beam motor crane is characterized by more reasonable structure and higher strength steel as a whole, Used together with CD1 model MD1 model electric hoist as a complete set, it is a light duty crane with a capacity of 1 to 20 tons. The span is 7.5-28.5m. Working grade is A3-A4. Working temperature is -25.c to 40.c. This product is widely used in plants, warehouses, materials stocks to lift goods. It is prohibited to use the equipment in the combustible, explosive or corrosive environment. This product has two operational methods, ground or operation room which has open model and closed model and can be installed on left or right side according to the practical situation. And the direction of entering the gate has two forms, sideway and ends in order to satisfy the users, choice under different conditions.
$
1 review
KEK Home Decoration & Material ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ အိမ္ျခံဝန္းမ်ားနွင့္ ပန္းျခံမ်ား တြင္ အနားယူ အပန္းေျဖရာတြင္ အသံုးဝင္ေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ သည့္ ခံုတန္းရွည္ ( Bench ) ကိုလူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴး ေရာင္းခ် လ်က္ ရွိပါသည္။၄င္း ခံုတန္းရွည္သည့္ ေသသပ္ လွပၿပီး ဒီဇိုင္းဆန္းသည့္ အျပင္ ကြ်န္းသစ္ ျဖင့္ျပဳ လုပ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ၾကာရွည္ အသံုးခံပါသည္။ ဒါ့ျပင္ အိမ္ျခံဝင္း မ်ားတြင္လည္း လူႀကီး မင္းတို ့အေနျဖင့္ အနားယူ အပန္းေျဖရာတြင္ လည္း အသံုးဝင္ေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ၄င္း ခံုတန္းရွည္ ( Bench ) ကို ဝယ္ ယူအသံုးျပဳ လိုပါက KEK Home Decoration & Material ကုမၸဏီကုိ တိုက္ရိုက္ ဆက္ သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>