Products

Items 1 to 16 of 1513 total
1 review
Not Define
1 review
ဒီဇိုင္းလွပၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ အသြင္ျပင္နဲ႔ KARAT အမွတ္တံဆိပ္ Lavatory
$
1 review
• က်စ္လစ္မာေက်ာမႈရွိျခင္း။ • ဖိအားတန္ (၁၀၀) ခံႏုိင္ျခင္း။ • အေရာင္မပ်က္ျခင္း၊ ေရမဝပ္ျခင္း။ • ေရကူးကန္ ေဘးေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ သံုးႏုိင္ျခင္း။ • အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားျခင္း။ • ေရညွိမတက္ႏိုင္ျခင္း၊ မေခ်ာ္ျခင္း။ • စိတ္ႀကိဳက္ Design ပံုစံႏွင့္ Color စံုရႏိုင္ျခင္း။ • အိမ္ျခံဝင္းအတြင္း ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ ခင္းႏိုင္ျခင္း။ • Car parking, Drive way မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။ MBC မွထုတ္လုပ္ေသာ ကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားသည္ အပူအေအးကို မွ်တေစျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ညီညြတ္ေစပါသည္။ အားကစားကြင္းျပင္မ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ေဘာလံုးကြင္း၊ ေလွ်ာက္လွမ္းမ်ား၊ လမ္းေဘး ပလပ္ေဖာင္းမ်ား၊ အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ ေခ်ာ္လဲမႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အသံုးျပဳရာတြင္ ႀကံ႕ခိုင္မာေက်ာမႈရွိျခင္း၊ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ျပီးစီးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမွာလဲ အထူးသက္သာေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းစိတ္တိုင္းက်ေစမွာ အမွန္အကန္ပဲျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ဧရာခ်မ္းသာအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ ခ်မ္းသာေရႊေျမ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ျပီး ဧရာ၀ဏ္လမ္းမၾကီးေဘး ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္တည္ရွိပါသည္။ ဧရာခ်မ္းသာအိမ္ရာသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္ အနီးဆံုး တစ္ခုတ ည္းေသာ ျမိဳ႕ျပအိမ္ရာျဖစ္ပါသည္။ ၂၄ နာရီမီးအားေပးစနစ္၊ ဓါတ္ေလွ ကား၊ အပါ အ၀င္ သီးျခားကားပါကင္အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ ေရကူးကန္မ်ား၊ Community Center မ်ား ၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေသာဖန္တီးမွဳ မ်ားႏွင့္ ကေလး၊ လူၾကီးကစားကြင္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဧရာခ်မ္းသာအဆင့့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းအနွီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေဆးရံု၊ ေက်ာင္း ၊လိုင္းေပါင္းစံုဘတ္(စ္)ကားမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕ျပလူေနထိုင္မွဳစနစ္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ထားျခင္းတို႕ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို႕သင့္တင့္မ်ွတေသာေစ်းႏွဳန္းတစ္ခုျဖင့္ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းျမင့္မားစြာေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။Site Office ကိုလည္းပိတ္ရက္မရွိဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
$
1 review
ထိုင္ဝမ္မွ တိုက္ရိုက္္တင္သြင္း ေရာင္းခ်ေသာ ေရပိုက္ေခါင္း အမ်ဴိးအစားျဖစ္သည္။က်ဴိးျခင္း၊ပဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ၾကာရွည္ခံ အသံုးျပဳနုိင္သည္။အျဖဴေရာင္တစ္မ်ဴိးသာ အဓိကထားထုတ္လုပ္သည္။အေသးစိတ္ အခ်က္လက္ နွင့္ အေရာင္အေသြးစံု အရည္အေသြးျပည့္ ဒီဇုိင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Showroom သို႔လာေရာက္ၾကည့္ရွု ဝယ္ယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
The Topcon GR-5 receiver is the next step in the continuing development of the latest, most advanced receiver technology available. Building from the tremendous success of the world’ s first G3 RTK receiver, the Topcon GR-3, the new GR-5 provides the latest technological advancements with the same powerful performance.
$
1 review
Toe Wah ကုမၸဏီမွ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ Stainless Steel Stair ေလွကားလက္တန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ေလွကားမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အလွဆင္နိုင္ ရန္ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ဒါ့ျပင္လူၾကီးမင္းတို ့၏ အိမ္ေလွကားလက္ တန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္ၾကိဳက္ Stainless Steel Stair ကို လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အသံုးျပဳအလွဆင္နိုင္ပါသည္။၄င္း ေလွကား ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ လွပေသသပ္ပီး ၾကာရွည္အ သံုးခံပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ အိမ္အေဆာက္အဦးေလွကား ဒီဇိုင္းမ်ား ကို လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္ေသာ Stainless Steel Stair မ်ားကို အသံုးျပဳလိုပါက Toe Wah ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
အိမ္အလွဆင္ေသာ အလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ Construction Services လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းနွင့္ Hotel Accessories မ်ားကို Customer စိတ္ျကိုက္ဖန္တီးနိုင္ေအာင္ အိမ္လွဆင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ Royal အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ျကိုက္နွစ္သက္ေသာ Customer မ်ားအတြက္ ျကိုက္နွစ္သက္မည့္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ေနရာထည္းတြင္ အိမ္သံုုး ၊ Hotel သံုးပစၥည္းမ်ားကို စံုလင္စြာရရွိမည့္ FRANZO LIVING MALL သို့ အေရာက္လာဖို႔ ဖိိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
<p>Capri Paper Holder</p>
$
1 review
• က်စ္လစ္မာေက်ာမႈရွိျခင္း။ • ဖိအားတန္ (၁၀၀) ခံႏုိင္ျခင္း။ • အေရာင္မပ်က္ျခင္း၊ ေရမဝပ္ျခင္း။ • ေရကူးကန္ ေဘးေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ သံုးႏုိင္ျခင္း။ • အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားျခင္း။ • ေရညွိမတက္ႏိုင္ျခင္း၊ မေခ်ာ္ျခင္း။ • စိတ္ႀကိဳက္ Design ပံုစံႏွင့္ Color စံုရႏိုင္ျခင္း။ • အိမ္ျခံဝင္းအတြင္း ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္ ခင္းႏိုင္ျခင္း။ • Car parking, Drive way မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။ MBC မွထုတ္လုပ္ေသာ ကြန္ကရစ္အုတ္မ်ားသည္ အပူအေအးကို မွ်တေစျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ညီညြတ္ေစပါသည္။ အားကစားကြင္းျပင္မ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ေဘာလံုးကြင္း၊ ေလွ်ာက္လွမ္းမ်ား၊ လမ္းေဘး ပလပ္ေဖာင္းမ်ား၊ အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ ေခ်ာ္လဲမႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ အသံုးျပဳရာတြင္ ႀကံ႕ခိုင္မာေက်ာမႈရွိျခင္း၊ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ျပီးစီးျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမွာလဲ အထူးသက္သာေသာေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းစိတ္တိုင္းက်ေစမွာ အမွန္အကန္ပဲျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
လြယ္ကူေသာ ေငြေပးေခ်မႈျဖင့္ အိမ္တစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ လက္လြတ္မခံသင့္ေသာ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရး။ ယခုသတ္မွတ္ထားေသာ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေငြေပးသြင္းေသာစနစ္သည္ လစဥ္အိမ္ခန္းငွားခအတြက္ ကုန္က်ရမည့္ ေငြပမာဏမ်ွျဖင့္ လူတိုင္းအိမ္ခန္းပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး။ သီလ၀ါ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္အနီးဆံုး အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာျဖစ္၍ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အေကာင္းဆံုး။ အခန္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ငွားရမ္းႏိုင္ျခင့္းတို႕ေၾကာင့္ Customer မ်ားအေနျဖင့္ လက္လြတ္မခံသင့္ေသာ အိမ္ရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Myat Thitsar ကုမၸၸဏီမွာ Film Faced plywood မ်ားလည္းတင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္ ့ခ်ီလ်က္ ရွိပါသည္။Film Faced plywood သည္ မ်က္နွာျပင္ေပၚတြင္ပံုရိပ္ကေလးမ်ားပါေသာေၾကာင့္ လွပေသာဒီဇိုင္းေလးတခုလည္းျဖစ္ပါသည္။Film Faced plywood သည္ ေရစိုခံနုိင္ေသာ အစြမ္းသတိၱရွိျပီး ေပါ့ပါးက်စ္လ်စ္သပ္ရပ္လွပါသည္။အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ေရစိုခံေဆး သုတ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာ ရွည္လည္းခံသန့္ရွင္းေရးလုပ္ဖို ့လြယ္ကူလွပါသည္။လူၾကီးမင္း တို ့အေနျဖင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္၊အခန္းအလွဆင္၊ဘီဒို၊စားပဲြ၊ခံု၊ကုတင္စသည့္တို ့ကိုစိတ္ တိုင္းက်အလွဆင္ရန္ Myat Thitsar ကုမၸဏီကိုဆက္သြယ္မွာ ယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
သင့္ ေရခ်ဴိးခန္းကို Spa တစ္ဖြယ္ သက္ေတာင့္သက္သာ နွင့္ ဒီဇိုင္း လွပေအာင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ ထားေသာ ဇိမ္ခံေရမွဳန္၊ ေရမြွား ပံုစံ ျဖင့္ အသံုးျပဳနုိင္ေသာ ေရပန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။လက္ျဖင့္ ကိုင္ျပီး အသံုးျပဳနိုင္သလို နံရံကပ္ တပ္ဆင္ထားျပီး အသံုးျပဳနိုင္သည္။ေရပန္းမွ ထြက္လာေသာ ေရကို နူးညံမွဳ နွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစ၇န္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာေျကာင့္ အသံုးျပဳရ ေကာင္းမြန္ေစေသာ ပစၥည္း တစ္မ်ဴိး ျဖစ္သည္
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>