Products

Items 1 to 16 of 1453 total
1 review
ကိမ္နွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ကုလားထိုင္ေလးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္သည့္ သဘာဝျကိမ္ျဖင့္ ျပဳထားေသာေျကာင့္ လူျကီးမ်ားအတြက္အထူးေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ ျကိမ္အဆို႔နွင့္ စကူမ်ားကိုအသံုးျပဳထားေသာေျကာင့္ ပိုမိုခိုင္ခံေစပါသည္။ ျကိမ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏ အပူအေအးကို ထိန္းေပးနိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားလည္း လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Furniture မ်ားကို ဝယ္ယူလုိပါက SHWE PIN LEL Rattan Furniture Co.,Ltd ဆက္သြယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
340000 Kyats
1 review
Phip stone cutting machine used in the steel industry and construction.
$
1 review
Not Define
1 review
Utilizing a finely tuned magnetic damping system, AT-B automatic levels quickly level and stabilize the line of sight. These precision instruments ensure reliable leveling even when working near heavy equipment or busy highways where fine vibrations could be present. The automatic levels feature IPX6 protection against powerful water jets from all directions and are fully resistant to driving rain and splashing water. Horizontal angles can be directly read in 1º or 1gon units. Free rotation feature allows you to read any angle from zero. The circle is covered for protection against dirt and scratch. The readout window is located below the eyepiece for quick reading.
$
1 review
ဒီဇုိင္းဆန္းျပီး လွပေသာ တံခါးအမ်ဴိးအစား တစ္ခုကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါသည္။အတြင္းေရာ အျပင္ပါ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး ရာသီဥတုဒဏ္ကုိလည္း ခံႏုိင္ရည္ရွိသည္။အတြင္းေရာ အျပင္ပါ အလွဆင္ပံုေဖာ္ထားျပီး ယွက္ျဖာသည့္ ဒီဇုိင္းပံုစံျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည္။ထို႔အျပင္ အေရာင္ကိုလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စပ္စက္မႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားကာ ခဲျပာႏွင့္ မီးခိုးေရာင္ကို လိုက္ဖက္ညီေအာင္ ပံုေဖာ္ထားသည္။ဆန္းသစ္လွပမႈ အျပင္ အရည္အေသြးပါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာေၾကာင့္ တစ္ခါအသံုးျပဳထားလွ်င္ တာရွည္ အသံုးခံေသာေၾကာင့္ ခဏခဏ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမည့္ စရိတ္သက္သာေအာင္ ကူညီေထာက္ပံေပးေသာ တံခါးအမ်ဴိးအစား ျဖစ္သည္။
$
1 review
Not Define
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Orona Brand အမွတ္တံဆိပ္မွ ဟိုတယ္သံုး၊ အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ အေဆာက္အအံုသံုး ႏွင့္ ေဆးရံုသံုး ဟူ၍ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဓါတ္ေလွကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ႏုိင္ငံတကာမွ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မွီစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားေပါင္းစပ္ကာ ထုတ္လုပ္ကာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀၀ေက်ာ္ကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ စပိန္ႏုိင္ငံမွ အရည္အေသြးကို အဓိကထားကာထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး ႏုိင္ငံတကာမွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး Brand တစ္ခုအျဖစ္ ECO_Design ISO 14006 လက္မွတ္ရထားေသာ Branded အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံ၏ အရည္အေသြးအတိုင္း ၁၀၀%ျပည့္မွီေၾကာင္း အာမခံသည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈအျပင္ ဒီဇုိင္းလည္း ေခတ္မွီလွပပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
self closing door mechanical control integral lock hammered aluminium interior interior illumination, header with light fully adjustable shelves self evaporating drip tray pressure injected foam insulation.
$
1 review
ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အဆင့္ေလးဆင့္ပါသည့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးနွင့္ အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားပါ တင္ျပီးအသံုးျပဳနုိင္သည့္ပစၥည္းေလးျဖစ္ပါသည္။ လက္မွဳပစၥည္းျကိုက္နွစ္သက္ေသာ Customer မ်ားအတြက္ျကိုက္နွစ္သက္ေစမည့္ပစၥည္းေလးျဖစ္ပါသည္။ လူျကီးမင္းတို့၏ ရံုးခန္း ၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၊ စားေသာက္ဆိုင္ နွင့္ Hotel မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားလည္း လူျကီးမင္းတို့စိတ္ျကိုက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ျကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Furniture မ်ားကို ဝယ္ယူလုိပါက SHWE PIN LEL Rattan Furniture Co.,Ltd ဆက္သြယ္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။ Online မွ ဝယ္ယူလိုေသာ Customer မ်ားအတြက္ BaganMart.com website နွင့္ baganmart.com/facebook မွဝယ္ယူရရွိပါသည္။ လူျကီးမင္းတုိ့သိခ်င္ေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ ဝင္ေရာက္ေမးျမန္နိုင္ပါသည္။
$
1 review
INAX ဘိုထိုင္၏ အားသာခ်က္မ်ား -PROGUARD TECHNOLOGY ေရေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အစြန္းအထင္းမ်ား ႏွင့္ ေရဂ်ိဴးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ PROGUARD နည္းပညာသံုး INAX အိမ္သာအိုး -HYPERKILAMIC TECHNOLOGY ပိုးမႊားမ်ားေပါက္ဖြားျခင္းႏွင့္ အျခစ္ရာအစင္းရာမ်ားမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးေသာ HYPERKILAMIC နည္းပညာသံုး INAX အိမ္သာအိုး -WATER SAVING TECHNOLOGY 4.5L/6.0L Dual Flush. 4.5L Single Flush Inax Toilet အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္တႏွစ္လွ်င္ ေရလီတာေပါင္း 80,000 ကိုေျခြတာႏုိင္ပါသည္။ -RIM TECHNOLOGY Semi elogate bowl ပံုျဖစ္ျခင္း၊ RIM Technology အသံုးျပဳထားေသာေႀကာင့္ 100% ေရဆင္းအားအျပည့္ျဖင့္ အညစ္အေႀကးမ်ားကုန္စင္သန္႔ရွင္းေစသည္။ -ECO-X TECHNOLOGY ပံုမွန္ထက္ႏွစ္ဆအားေကာင္းေသာ ေရဆင္းအား၊ ထူးျခားေသာ Luxury Design & Comfort -SLOW DOWN SEAT COVER အသံမျမည္ေသာ၊ အေႏွးက် အဖံုးစနစ္
$
1 review
Favourite Office Furniture ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး၊ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳေသာ စာရြက္စာတမ္း သိမ္းဆည္းသည့္ဗီဒို Filing Cabinet ကုိ တင္သြင္းျဖန္ ့ခ်ီေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းဗီဒိုသည္ သိမ္းဆည္းရန္ အကန္ ့သံုးခုမွေလးခု ထိပါရွိပီး လူၾကီးမင္းတို ့၏ ရံုးလုပ္ငန္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းသိမ္း ဆည္းထားနိုင္ေသာ ဗီဒိုတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ေသသပ္လွပပီး ၾကာရွည္ခံသည့္ Filing Cabinet ကိုလူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလိုပါက Favourite Office Furniture ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Shine Trading ကုမၸဏီမွလူၾကီးမင္းတို ့အတြက္ ေရခ်ိဳးခန္းသံုး၊မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းျဖစ္သ ည့္ ေသသပ္လွပေသာမ်က္နွာျပင္ခြက္နွစ္ခုပါ ေဘစင္ (Cabinet Basin) ကိုျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္း ခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းေဘစင္သည္ မ်က္နွာျပင္ခြက္နွစ္ခုပါေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေ နျဖင့္ သံုးစြဲရလြယ္ကူျပီး ဒီဇိုင္းပံုစံမွာလည္းေသသပ္လွပေသာေၾကာင့္ (cabinet basin) ကိုအသံုးျပဳသင့္ပါသည္။လူၾကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ေသသပ္လွပပီး ဒီဇိုင္းဆန္သစ္ေသာ မ်က္နွာျပင္ခြက္နွစ္ခုပါေဘစင္ကို ေရခ်ိဳးခန္းသံုး၊မီးဖိုိေခ်ာင္သံုးပစၥည္းအျဖစ္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳ လိုပါက Shine Trading ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
ဒီဇုိင္းဆန္းေသာ တံခါးျဖင့္ သင့္အိမ္ကို အလွဆင္လိုပါသလား။ ဆန္းသစ္လွပေသာ သစ္သားတံခါးကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ စိတ္ကူးထားပါသလား။သင့္အိမ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ရိုးရွင္းလွပေသာ ဒီဇုိင္းျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ တံခါးျဖင့္ မိတ္ဆက္လုိက္ပါသည္။သဘာဝ သစ္အသားကို လွပဆန္းသစ္ေသာ တံခါးအသြင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ သစ္သားတံခါးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ခိုင္ခံမႈ ရွိျခင္း ၊ ေပ့ါပါး သြက္လပ္ျခင္း ႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏုိင္ျခင္း အစရွိေသာ အက်ဴိးေက်းဇူးမ်ား ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။တံခါးလက္ကိုင္ကို လည္း အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားျပီး အနက္ေရာင္ ႏွင့္ သဘာဝ သစ္သားအေရာင္ကို ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားမႈေၾကာင့္ သင့္အိမ္ကို သဘာဝအတုိင္း တင့္တယ္လွပေစသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပီး စာအုပ္မ်ားမ်ားထားႏုိင္သည့္ စာအုပ္စင္အမ်ဳိးအစားကို သင္ရွာေနပါသလား။အဆင့္ ေလးဆင့္ရွိျပီး မ်က္ႏွာျပင္ ႏွစ္ဘက္ဖြင့္ထားေသာေၾကာင့္ အေရအတြက္မ်ားမ်ားထည့္ႏုိင္ျပီး စနစ္တက် ေသသပ္လွပစြာ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ မ်ား ႏွင့္ အိပ္ခန္းထဲတြင္ ထားႏုိင္ေသာ စာအုပ္စင္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီး ေနရာအနည္းငယ္ ႏွင့္ သင့္၏တန္ဖိုးရွိလွေသာ စာအုပ္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္း စုစုစည္းစည္းထားရွိႏုိင္မွာ အေသခ်ာပင္ျဖစ္သည္။သင့္၏ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ေရစို၍ ဆုတ္ျပဲျခင္း၊ၾကြက္ကိုက္၍ စုတ္ျပဲျခင္း ႏွင့္ ေဆြးေျမ့ ပ်က္စီးျခင္း အစရွိေသာ ဒုကၡမ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္ ယခုျပသထားေသာ စာအုပ္စင္က သင့္ကို အေထာက္အပံေပးႏုိင္ေသာ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ေနရာနည္းနည္း ႏွင့္ စနစ္တက်ထားသိုႏုိင္သျဖင့္ ေနရာလြတ္မ်ားပိုမိုရရွိေစႏုိင္ပါသည္။အေရာင္ကိုလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ဖန္တီးထားသည္။အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ႏုိင္တပ္ႏုိင္ျပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူေစသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building and Decoration. You can buy and sell building machine, bathroom and kitchen, aluminium and metal, flooring,ceiling and roofing,furniture,windows,doors and gates,indoor plants, shoe and equipment,decoration and construction services in Myanmar. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>