Products

Items 1 to 16 of 291 total
1 review
LCD Touch Screen ျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ 3.5 inch ျဖစ္သည္။ Screen တြင္ရိုက္ကူးၿပီးေသာ Video File မ်ားကိုအလြယ္တကူၾကည့္ႏိုင္ျခင္း။ Setting ကိုလည္း အလြယ္တကူခ်ိ္န္ညိွယူႏိုင္ျခင္း။ ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ ေရွ႕ေနာက္ျမင္ကြင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုလည္း တစ္ျပိဳင္နက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ Lens 2.0MP ရွိၿပီး၊ အေရွ႕ျမင္ကြင္း 120˚အထိ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ၿပီး အေနာက္ျမင္ကြင္း 90˚ အထိမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားကို Normal၊ မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္မ်ားကို Event၊ ယာဥ္စက္သက္ ရပ္နားထားစဥ္ Parking စသည္ျဖင့္ သံုးမ်ိဳးခြဲျခားမွတ္တမ္းတင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေသာ အရွိန္ႏွင့္ တုန္ခါမႈမ်ားကို G-Sensor မွ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး သာမာန္ထက္ အရွိန္ႏႈန္းျမင့္ျခင္း၊ တုန္ခါျခင္းမ်ားကို Event File (အေရးႀကီးဖိုင္) အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ေပးပါသည္။ SD Card 16GB အထိအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ 16GB ရွိေသာ SD Card သည္ 1min-1file ႏႈန္းျဖင့္ Normal 5 hours မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ပါသည္။ Normal File မ်ားကို တစ္ခုျခင္း Overwrite System ျဖင့္ Auto Delete လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ယာဥ္အတြင္းရွိ အသံမ်ားကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ဖမ္းယူႏိုင္ပါသည္။ Car battery အသံုးျပဳမည့္ႏႈန္းကို လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညွိႏိုင္ၿပီး ယာဥ္ႀကီး 24 Volt ႏွင့္ ယာဥ္ငယ္ 12Volt ေရာက္သည္ႏွင့္ Auto Power ပိတ္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကားစက္ႏႈိး၍မရေသာ ျပသာနာကိုတားဆီးေပးႏိုင္ပါသည္။ Image- Sensor ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ယာဥ္စက္သတ္ရပ္နားစဥ္တြင္ ယာဥ္၏ ေရွ႕ေနာက္ျမင္ကြင္းအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေပးပါသည္။
$
1 review
IONSCAN 600 Explosives and narcotics trace detector Feature highlights: • Non-radioactive IMS source • Detects explosives and narcotics • Easy to use interface requires minimal training • Small, lightweight and portable • Fully operational, hot-swappable batteries • Cost effective swabs • Meets ECAC/EU explosives detection standard for cargo and passenger screening, and certified by CAAC for aviation screening with explosives/narcotics IONSCAN 600 is a highly sensitive, lightweight, portable desktop system, which detects and identifies trace amounts of explosives and narcotics. It can detect common military and home-made explosives including TNT, RDX and TATP as well as, a variety of illegal narcotics and controlled substances, including morphine, buprenorphine/suboxone, cocaine and heroin and fentanyl analogues. It features a proprietary non-radioactive ion mobility spectrometry (IMS) source, which means licensing is not required, saving time on administration and radiation testing. IONSCAN 600 provides accurate trace explosives and narcotics detection simultaneously or can be programmed for dedicated explosives-only or narcotics-only detection depending on specific requirements. Universal software icon commands make training and operation of the IONSCAN 600 fast and easy. On-board diagnostics also assist operators with maintenance and offer troubleshooting for error resolution. With an optional built-in printer, users can analyse and print results on the spot. IONSCAN 600 is unique in working with cost-effective, single-use swabs suitable for both manual and wand sampling. These proprietary swabs are designed for efficient trace particle pick-up, reduce contamination risk and offer the most hygienic method for sampling a person’s hands. The abuse of the dangerous drug fentanyl and its related analogs is sparking a new opioid crisis around the world. Forty to fifty times stronger than street-level heroin, the fentanyl narcotics, even in extremely low doses, can kill. The number of overdoses through illicit drug use have reached a critical level – these drugs are so potent that it is impossible to distinguish by eye whether a dose of powder will be fatal. Furthermore, the risk of accidental exposure when fentanyl-containing bulk powders or trace particles are present has become a major safety issue for law enforcement, first responders and public workers. Accidental ingestion, inhalation or skin contact with even small amounts can lead to respiratory distress, disorientation and even cardiac arrest.
$
1 review
Not Define
1 review
အခုေဖာ္ျပေပးခ်င္တဲ့ ပစၥည္းေလးကေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးအား အသံုးျပဳတဲ့ မိသားစုတိုင္း အတြက္ မျဖစ္မေန အသံုးျပဳသင့္တဲ့ ပစၥည္းေလးပါ။ ယေန႔ ၿမိဳ႕အလိုက္၊ နယ္အလိုက္၊ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မီးေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးမႈေတြမ်ားၿပီး စီးပြားေရး ေတြ က်ရံႈးခဲ့ရပါတယ္။ အဓိက ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး လိုင္းကို ၾကားမွာ Breaker မခံပဲ တိုက္ရိုက္အသံုးျပဳခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ထဲကို သြယ္ယူသံုးစြဲဲတဲ့အခါ အိမ္ေနာက္ေဖး ထမင္းအိုး၊ ဟင္းအိုး စသျဖင့္၊ Air Con၊ ေရခဲေသတၱာ၊ TV၊ မီးလိုင္း အစရွိသည့္ မီးလိုင္းတစ္လိုင္းဆီကို Breaker ခံထားပီး အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ ေလွ်ာ့ျဖစ္တဲ့ မီးလိုင္းကို Breaker က Auto ျဖတ္ေတာက္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ မီးဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းမႈ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ေလွ်ာ့ျဖစ္တဲ့ မီးလိုင္း တစ္လိုင္းသာ ျဖတ္ေတာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ current ပမာဏ (Ampere) ထက္ေက်ာ္တာနဲ႔ circuit တစ္ခုလံုးကို ျဖတ္ခ်ေပးပါတယ္။ တနည္း overload ျဖစ္တာနဲ႔ ျဖတ္ခ်ပစ္တာပါ။ 10A, 20A,32A, 40A စသျဖင့္ သူ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏထက္ အေက်ာ္မခံပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ overload ျဖစ္ၿပီး ၀ါယာေတြ ပူူ မီးေလာင္တာေတြျဖစ္စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အသံုးျပဳသူတိုင္းအတြက္ Breaker ကို မရွိမျဖစ္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
ATRABAN Fire & Integrated Solutions offers a complete range of Fire Alarm solutions to meet the specific requirements of every market sector imaginable, above and below the ground, and at sea. We can provide a basic “Stand-Alone” Conventional Life Safety system through to a complex, integrated fire detection and alarm system incorporating fire alarm, voice evacuation and fire suppression that meets the most stringent approvals in the world.We Supply a range of conventional fire detectors which has been developed with sophisticated technology previously only found in intelligent detectors. Orbis is a range with modern styling and incorporates a mounting base which saves installation time. The Orbis range of conventional detectors has been developed and tested to create advantages for fire engineers and installers, as well as owners and users of buildings. Fire Alarm Panel သည္ လူၾကီးမင္းတို႔ ေနအိမ္ အေဆာက္အဦး တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ လံုၿခံဳေရးကိရိယာကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္ေသာ ပစၥည္းေကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ မီးေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ လံုၿခံဳမူေပးႏုိင္ေသာ Fire Alarm Panel တစ္ခုၿဖစ္ေၾကာင္းသတင္းပါးလုိက္ပါသည္။
$
1 review
The TS-231 is a powerful yet easy-to-use network storage center for backup, synchronization, remote access, and home entertainment.Powered by an advanced ARM Cortex A9 dual-core processor, the TS-231 delivers incredible performance as a home NAS with three USB 3.0, one eSATA, and dual LAN ports.Build a private cloud-based notebook and share with friends and colleagues with the Notes Station and Qnotes mobile app.Organize & manage files and backup tasks in one centralized location.Synchronize files between computers, laptops, and mobile devices.Archive, manage, enjoy and share media collections with the dedicated Photo Station, Video Station and Music Station apps.Enjoy family videos, movies, music, and photos on your TV with DLNA and AirPlay streaming.Transcode videos offline and enjoy smooth video streaming even when your network connection is restricted.Create a 24/7 surveillance center for your home/small office. Private Cloud for SOHO/SMB QNAP အမွတ္တံဆိပ္ NAS သည္ SOHO/SMB Office မ်ားတြင္္မိမိတို႔၏ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာ မပ်က္စီးဘဲလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ သိမ္းဆည္းႏိုင္ရန္၊ Data File မ်ားကုိ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား လွ်င္ျမန္ လြယ္ကူစြာ မွ်ေ၀အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႏွင့္မိမ္ိတို႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ပိုမိုျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
The zoom range depends on the lens you choose. The zoom can change from some times to dozens of times. And it’s very convenient to change another lens. It can be used in all kinds of monitoring environments.
$
1 review
Not Define
1 review
A flame detector is a device that detects the presence of a flame due to combustion. It detects the flame by optical sensing, ionization, or by heat detection means, and often forms part of a system of active fire protection used in fire alarm systems and in applications where the presence of a flame, such as a pilot light is necessary for operational safety.Our Infrared (IR) flame detectors work within the infrared spectral band. Hot gases emit specific spectral patterns in the infrared region, which can be sensed using a specialized thermal imaging camera (TIC) for fire-fighting, a type of thermographic camera. False alarms can be caused by other hot surfaces and background thermal radiation in the area, as well as blinding from water and solar energy. A typical frequency in which a single frequency IR flame detector is sensitive lies within the 4.4 micrometer range. Typical response time is 3–5 seconds.လူၾကီးမင္းတို႔ွ ေနအိမ္၊ ရုံးခန္း ၊ သိုေလွာင္ခန္းတုိ႔တြင္ တပ္ဆင္အသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ Fire Flame Detector ကၿပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။အရည္အေသြး ေကာင္းအမြန္မူက အၿမင့္မားဆံုး ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ဝယ္ယူအားေပးလိုေသာ မိတ္ေဟာင္္းမိတ္သစ္ Customer မ်ားအတြက္ F P L Co.,Ltd တြင္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
Powered by QNAP’s new QTS’s user interface, browsing the HS-251's wide range of features has never been easier. Featuring a multi-window operation with a familiar user interface, QTS makes controlling every aspect of your HS-251 – from system operations to multimedia features – fully accessible and easy to use. QTS enables you to:Centralize your data, files and backups.Sync files across computers, tablets and mobile devices, and share files across different groups and communities.Collect, enjoy and share your large photo, music and video collections.Stream HD movies & family videos to various network players.Access, manage and enjoy all your files with your tablets & smartphones.Expand the functionality of the HS-251 by installing more than 100 apps on demand from the QNAP App Center.
$
1 review
SABRE 5000 Handheld Trace Detector For Explosives, Chemical Agents And Toxic Industrial Chemicals Or Narcotics Feature Highlights: - Smallest, lightest tri-mode (Explosives, Narcotics, CWA/TICs) detector available - Optimized detection of peroxides (used in home-made explosive devices) in vapor mode - Faster clear down with truncated alarm - Self-diagnostics with maintenance - Continuous automatic vapor sampling in both positive and negative modes for CWA/TIC detection - Protective cover with shoulder strap - 2 hour battery Using Smiths Detection's proven Ion Mobility Spectrometry (IMS) technology the SABRE 5000 is programmed to detect and identify over 40 threat substances in approximately 20 seconds. Threats such as common peroxide-based, volatile and unstable chemicals often used to construct IED and ammonium nitrate commonly used in home-made explosives. The SABRE 5000 is capable of analyzing either trace particle or vapor samples. The operator can select the best analysis method for the suspected threat to yield the most accurate analysis results. Switching between sampling modes takes seconds. The ASV-Explosives mode offers optimized detection in both negative and positive mode for an increased range of explosives detection.
$
1 review
Guest cards These can be programmed to open an individual room or multiple rooms or areas within the property. For example meeting areas can be added to a meeting planner’s card or a club floor or lounge to loyalty member. Master Card This card can open every lock in the property but cannot open a guest lock when the dead bolt is in use. Sub Master Card These are used by staff to gain access to rooms and areas of the property. With our advanced master key structure these can be tailored to individual employees needs, allowing them to only go where you want them to and when. Passage card When this is used the door will open and remain open until another passage card is used to lock the door. This offers a simple yet secure solution to meeting rooms and banquet areas. Lockout Card This card, once used at the door, will stop all other cards in the system from working except for the emergency cards. One Shot Card Issued to open one specific door once. Interrogation Cards Used to down load the interrogation data from the locks. Quick and easy to use and allow the locks to be read without the need of the staff member having to use the Data Transfer Unit. An EL or Error log card is also available; this will download the error codes from a lock to speed up trouble shooting if required. Hotel Card Lock System သည္ infrared programming ကိုအသံုးျပဳထားသျဖင့္ Lock မွ Data မ်ားအား မည္သည့္ဝါယာျကိုးနွင့္မ်ွ ခ်ိတ္ဆက္ရန္မလိုဘဲ အလြယ္တကူ ကူးေျပာင္းရယူနုိ္င္ပါသည္။ ALV2 ံHotel Card Lock System သည္ ဟိုတယ္ျကီးမ်ားအတြက္ ျပီးျပည့္စံုစြာ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Hotel Card Lock ျဖစ္ပါသည္။ RFID နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသျဖင့္ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းမ်ားသာမက တည္းခိုးသူမ်ား အတြက္ပါ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ALV2 Series တြင္ ALV2-SLIM နွင့္ ALV2-p ဟူ၍ Design နွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ MIWA Hotel Card Lock ေသာ့ကဒ္မ်ားသည္ အခန္းအားဖြင့္လိုက္သည္ နွင့္ တျပိဳင္နက္ကဒ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျပီး အကယ္၍ အခန္းေသာ့သံုးရာ၌ အခက္အခဲရွိပါက ေသာ့မွတ္တမ္းတြင္ ျကည့္ရွဳနိုင္၍ လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းေပးနုိင္ပါသည္။ အခန္းေသာ့တစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္း အဝင္-အတြက္ ျပဳလုပ္သည့္မွတ္တမ္း ၆၀၀ နွင့္ အမွားမွတ္တမ္း ၁၀၀ အထိ သိမ္းထားနုိင္ျပီး ဌင္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ ဓါတ္ခဲျဖဳတ္လဲသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးနိုင္ ျခင္းမရွိပါ။ ALV2 Card Lock System သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးအလိုက္ system အသံုးျပဳမွဳကို ခဲြျခားသတ္မွတ္ေပးနုိင္သည့္ စီမံခန့္ခဲြေရးစနစ္ပါရွိျပီး ALV2 System တစ္ခုသည္ Guest Room 10000, Special Room 40, Non Guest Room 100 နွင့္ Staff 500 အထိ အသံုးျပဳနိင္ပါသည္။ ALV2 Card Lock System သည္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ Computer Software အသံုးျပဳထားျပီး ALV2၏ Software သည္ အျခား Software ျဖင့္ လြယ္ကူစြာခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ Computer Server တစ္လံုးအတြက္ Card lssuing Terminals ၃၂လံုးအထိ အသံုးျပဳနုိ္င္ျပီး ေန့စဥ္အသံုးျပဳသည့္ Data မ်ားကို Computer မွ Auto Back up ျပဳလုပ္ေပးနို္င္ပါသည္။ Lock unit အတြက္ 4xAA Alkaline ဓါတ္ခဲ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ျပီး တစ္ေန့အခန္းအဝင္|အထြက္ ၁၀ျကိမ္ ျပဳလုပ္ပါက ဓါတ္ခဲ၏ သက္တမ္းမွာ တစ္နွစ္ခြဲအသံုးျပဳနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ခဲ အားနည္းသည့္အခ်ိန္တြင္ လြယ္ကူစြာ သိရွိနုိင္မည္ျဖစ္ျပီး အကယ္၍ Low Battery Warning အားသတိမျပဳမိဘဲ Lock က်၍အခန္းတံခါးပိတ္ေနပါက External Power Supply Terminal ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လြယ္ကူစြာ ဖြင့္နုိင္ပါသည္။
$
1 review
ACE-ID A Handheld, Non-Contact Explosives Identifier with ORS Technology Feature Highlights: - Orbital Raster Scan (ORS) technology diffuses Raman laser energy to reduce the risk of heating/igniting explosives - Rapidly identifies solids, liquids, gels and powders - Proprietary mixture analysis software enables identification of up to two components within sample - Integration software kit for remote operation and report generation - Compact, robust and lightweight - Easy to use, intuitive, graphical interfaces and requires minimal training - MIL-STD-810G certified for use in harsh conditions and high temperatures. Utilizing Raman spectroscopy, ACE-ID enables non-contact analysis, yielding rapid results in seconds. Materials can be identified through translucent and semi-translucent containers such as plastic and glass. In addition, non-contact analysis is also supported by a software kit for remote operation. ACE-ID is ruggedized for use in severe climates and terrains. It is lightweight and can be operated with just one hand. An intuitive software interface guides users through the entire identification process, making it easy-to-use by personnel of different skill levels including military explosive ordinance disposal technicians, civilian bomb squads and hazmat teams.
$
1 review
လံံုျခံဳေရးစနစ္အျဖစ္ အသံုးျပဳျပီး Security Code ကိုကိုယ္တုိင္ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။အဆိုပါ လံုျခံဳေရးစက္ပစၥည္းမ်ားကို အရြယ္အစား ေသးငယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျပီး သယ္ရလြယ္ကူေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားတုိင္း ယူေဆာင္လို႔အဆင္ေျပသည္။ဒီစက္ပစၥည္းကို အင္တာနက္လိုင္းရေသာ မည္သည့္ေနရာမွာမဆို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ထိုစက္ကို အသံုးျပဳရတြင္ Downloads ဆြဲစရာမလိုပဲ အလြယ္တကူ အင္တာနက္လိုင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။တပ္ဆင္စရာမလိုပဲ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။System ကို ခ်ိန္ညိုစရာမလိုပဲ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ Autogate System Barrier Gate System Guard Monitoring System Car Parking System တိုးပြားလာေသာ လူဦးေရႏွင့္အညီ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း၊အျပင္ မွာျဖစ္ေစ အတြင္းမွာ ျဖစ္ေစ ၾကိဳး ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳးမဲ့ စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အဆင္ေျပေျပျဖင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္ အားထားရေသာ စက္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ရာဇဝတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေအာင္ အေထာက္အပံေပးေသာ စက္ပစၥည္းတစ္မ်ဴိးျဖစ္သည္။အစိုးရအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ား၊ ဟိုတယ္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ေဆးရံုမ်ား၊ ရံုးမ်ား၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား၊ ေလဆိပ္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ အျခားအေဆာက္အအံုမ်ားကို လိုအပ္သလို တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး လံုျခံဳေရး တိုးျမင့္ႏုိင္သည္။
$
1 review
Accurate Detection Capable of detecting a wide range of threat objects composed of magnetic, non-magnetic metals and mixed alloys Quick, accurate analysis of all parts of the body of people in transit, from the shoe level to the crossbar The HI-PE is a high performance walk-through Multi-Zone Metal Detector which meets all International Security Standards. A “height on person” display actually indicates, by means of illuminated LED’s, the position of the weapon on the person. The HI-PE allows a high level of discrimination between significant metal masses, such as the weapons which are to be detected, and personal metal effects. Exceptional immunity to environmental interferences makes it easy to use even when electrical noise is encountered. The detection capability is independent of the transit speed. Breakthrough Value Superior CEIA reliability slashes total cost of ownership. The overall system is characterized by sturdy, reliable electronic and mechanical construction, and ease of installation. No periodic re-calibration and preventive maintenance required Key features - Accurate Detection of magnetic, non-magnetic and mixed-alloy metal weapons - Wide range of threat detection from guns to ½ cutter blade - High Discrimination and Throughput - Exceptional Immunity to external interferences - High precision bidirectional counter with automatic rescreening compensation (option) - Random alarm capability programmable from 0% to 100% (option) - Powered by safe low voltage DC - Standard Interfaces: RS-232, Infrared - Other available interfaces: Ethernet, USB Quality - Continuous self diagnostic system - Proven reliability - No periodic re-calibration and preventive maintenance required - No scheduled maintenance - Fully digital design Walk-through gate structure - State-of-the-art, robust and washable panels - Protected against aging, weather and wear Central control unit - Ergonomic and robust design - High visibility alphanumeric display and programming keyboard - Made of advanced plastics or stainless steel and anti-vandalism construction (option) - Access to the front panel protected by hardware key and two levels of passwords Alarm signalling - Visual signals: Multi-zone display bar for “height on person” localization; 2 light bars with selectable entry/exit and pacing indication; Green and red metering signals proportional to the mass of the detected target - Audio signals: 10 selectable continuous and pulsed tones; 10 selectable sound intensities ranging from 0 to 90 dbA at 1m Type of signalling - Visual: Fixed or proportional to the mass in transit - visible from 6m under lighting of 4000lux. - Visual zone indication: 2, 4, 8 or 20 independent zones selectable Programming - Remote via RS-232, Infrared Remote Control Unit or Ethernet 10/100 base T interface - Security level: International Standard (IS) command - Local by Control Unit alphanumeric display and keyboard - Programming access protected by user and super-user passwords Operational features - Quick reset time as short as 0.2 seconds for high throughput rate - Very high detection speed (up to 50 ft/sec.) - One-touch key reading of inbound, outbound and Security Level Data Installation data - Automatic synchronization between two or more metal detectors with distance of down to 5 cm without the use of external cables
$
1 review
Modular design, plug in type solid state. Gold plated finger type PCBS. Expandable up to 2 to 50 zone Fire Alarm Panel. Each zone with fire, open, short indication & sound. Associate with P.A. System, talk back system, Auto dialer etc. Battery charger Battery Box facility. Mains, AC fail, Rev. Battery, fuse blown, fault isolate indication. Compatible with any make smoke & Heat sensor. ERTL tested as per IS: 2189 Red Body Automatic Fire Alarm Panel က လံုၿခံဳေရး တပ္ဆင္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားကို အလိုေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာ ပစၥည္းတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ အႏၱရာယ္တစ္ခုခုၿဖစ္လွ်င္ Red Body Automatic Fire Alarm Panel က ေအာ္တုိၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေသာ ပစၥည္းေကာင္းတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
BaganMart.com is right place for Electrical equipments in Myanmar. You can buy or sell Wire & Accesssories,Motor & Generator,Transformers & Power Supplies,Electrical Components,Circuit Breaker,Invertors,UPS,Voltage Regulators,Lighting Products,Sola & Batteries and General Electrical Equipments in Myanmar.If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories such as Dynamo,cable,etc.., in Myanmar. Many suppliers will send you quotations. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.