Products

Items 1 to 16 of 1152 total
1 review
Anti-allergy Enzyme Filter Anti-allergy Enzyme Filter ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ဘက္တီးရီးယားေပါက္ပြားေစႏိုင္ေသာ ဖုန္၊ ေရညွိကဲ့သို႔အညစ္အေၾကးမ်ား၊ မွိဳ၊ အခိုးအေငြ႔မွ ျဖစ္ေပၚေသာ အႏွံဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားေျခဖ်က္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Nano Filter ေန႔စဥ္လူေနမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္ေသာ အလြန္ေသးငယ္သည့္ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ အခိုးအေငြ႔အညစ္အေၾကးမ်ား တြယ္ကယ္ျပန္႔ႏွံေနႏိုင္ပါတယ္။ Mitsubishi Electric မွုထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Nano Filter ကေတာ့ အလြန္ေသးငယ္တဲ့ ဘက္တီးရီးယားနဲ႔ အခိုးအေငြ႔အညစ္အေၾကးေတြကို ဖမ္းဆုပ္ကာကြယ္ထားႏိုင္တဲ့အတြက္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္တဲ့ ေလကို ခံစားရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ Easy Clean Air Conditioner မ်ားရဲ႕လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္မႈ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ဖုန္မွံဳ႕၊ ဘက္တီးရီးယားေပါက္ပြားႏိုင္ေသာ အညစ္အေၾကး၊ အခိုးအေငြ႔မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚေသာ မွိဳႏွင့္ အျခားေခ်းတတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေအးႏွဳန္းႏွင့္ စက္လည္ပတ္မႈႏွဳန္း က်ဆင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ စက္ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးရန္လိုအပ္လာပါတယ္။ Mitsubishi Electric ရဲ႕ EasyClean Design ေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ကိုယ္တိုင္ေဆးေၾကာႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစတဲ့အတြက္ အၿမဲသန္႔စင္ေနျခင္း၊ အေအးႏွဳန္းေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္း၊ စက္သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ခံစားရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သံုးစြဲသူကိုယ္တိုင္ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ပံုမွန္ေဆးေၾကာေပးျခင္းျဖင့္ ၂၅% မီတာခေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ Econo Cool လိုအပ္တာထက္ ပိုသံုးရင္ ေဘးထြက္ဆိုးႀကိဳးေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါတရံ မွာ သံုးစြဲသူ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ အပူခ်ိန္ဟာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစမယ့္ အပူခ်ိန္ထက္ ေလွ်ာ့နည္းေရာက္ရွိေနတာမ်ိဳး ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ထိုအခါ မလိုအပ္ဘဲ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈမ်ိဳးႏွင့္ အလြန္ေအးၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာမရွိေတာ့တဲ့ အခါမ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ပံုမွန္အေျခအေနတြင္ ပတ္၀န္းက်င္အပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီရွိေသာအခါ သံုးစြဲသူသတ္မွတ္အပူခ်ိန္ ၂၅ ဒီဂရီ ျဖစ္လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ ခံစားရရွိမည့္အပူခ်ိန္ ၃၀ ဒီဂရီ ျဖစ္ၿပီး Mitsubishi Electric ရဲ႕ Econo Cool အေျခအေနတြင္ ပတ္၀န္းက်င္အပူခ်ိန္ ၃၅ ဒီဂရီရွိေသာအခါ အလိုေလွ်ာက္သတ္မွတ္အပူခ်ိန္ ၂၇ ဒီဂရီ တိုးျမွင့္ေျပာင္းလဲၿပီး ခႏၶာကိုယ္ ခံစားရရွိမည့္အပူခ်ိန္မွာ ၂၉.၅ ဒီဂရီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စက္၏လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၂ ဒီဂရီကြားျခားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈအေျခအေန ေျပာင္းလဲမသြားဘဲ ၂ ဒီဂရီ ကြာျခားမႈရဲ႕ရလဒ္ကေတာ့ ၂၀% စြမ္းအင္ေျခြတာႏိုင္မႈကို ရရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ Fuzzy logic အခန္းတြင္းမွာ အလြန္ပူေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလြန္ေအးေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလြန္ေျခာက္ေသြ႔ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အလြန္ စုိစြတ္ေနတာျဖစ္ျဖစ္ Fuzzy Logic control system ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူသတ္မွတ္ထားသည့္ အပူခ်ိန္အတိုင္း အလိုေလွ်ာက္ လိုအပ္ေနတဲ့ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Dry Computerized Dehumidification သတ္မွတ္ အပူခ်ိန္ကို ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ စိုထိုင္းမႈကို အလိုေလွ်ာက္ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါတယ္။ 12 Hour Timer ၁၂နာရီ အခ်ိန္သတ္မွတ္ ဖြင့္ထားႏိုင္ပါတယ္။ Auto Restart မီးပ်က္သြား ျပန္လာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္း အလိုေလွ်ာက္လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ ေစပါတယ္။ Electronic metal housing box မီးေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ Electronic Metal Housing Box ျဖစ္ပါတယ္။ Anti-rust မိုးဒဏ္ ေလဒဏ္ခံႏိုင္ၿပီး သံေခ်းမတတ္ေစရန္ Outdoor ကိုယ္ထည္ကို Anti-Rust Painting အသံုးျပဳထားပါတယ္။
$
1 review
500000 Kyats
1 review
Italy Brand တစ္ခုျဖစ္ေသာ Pentax Auto Drainge Pump DX100G နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Pentax DX100G သည္ Italy Brand တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းျပီး ေရရွည္သံုးစြဲျခင္သူေတြအတြက္ေတာ့ အဆင္ေျပေစမွာပါ။ Water Pumps DX100G သည္စြမ္းအားျမင့္ Pump ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား ႏွင့္ Hotel ၾကီးမ်ား အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာမ်ား တြင္အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ပါသည္။
$
1 review
1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS H.264 & MJPEG dual-stream encoding 25/[email protected](1280×960) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS 2.7~12mm varifocal lens Max IR LEDs Length 60m IP67, PoE လူႀကီးမင္းတို႕၏ ရံုးခန္း၊ စက္ရံု၊ အိမ္မ်ားကို ၂၄နာရီပတ္လံုးေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို့ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Dahua CCTV လံုၿခံဳေရးသံုးပစၥည္းကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Provides high power, outstanding fuel economy.Fuel consumption is nearly 30% less than comparable side-valve engines.ELEMAX's AVR smooths power output fluctuations to enable operation of sensitive electronic equipment.17 liter fuel tank for SH3200EX,SH3900EX and newly developed 28 liter fuel tank for upper model realize exceptionally long operating hours.Rated output power has been increased from 10 to 25% compared to DX series.This power up is provided by newly designed Sawafuji square core alternator.Not only new attractive outlook design, safety and water resistance are also improved.Welded upper bar and widen diameter of the frame pipe are significantly improved the outlook image and protect the machine from rough handling and damage.
$
1 review
အခုျပသထားေသာ Air Conditioner သည္ ႏုိင္ငံတကာမွာ လူႀကိဳက္မ်ားျပီး အသံုးမ်ားေသာ Brand တစ္ခုျဖစ္သည့္ CHIGO မွထုတ္လုပ္ထားေသာအရည္အေသြးျမင့္ Air-Con အမ်ဴိးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ အိမ္ ႏွင့္ ရံုးခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ျပီး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ဴိးစံုကို တစ္ေနရာထဲ စံုစံုလင္လင္ျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ Model-155 ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကေတာ့ Easy Clean - Air Conditioner ကို အလြယ္တကူ ေဆးေၾကာ သန္႔ရွင္းႏိုင္ျပီး Nano Platinum - Nano Filter System ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ အနံ႔အသက္မ်ားကို စုပ္ယူေပးၿပီး သန္႔ရွင္း လတ္ဆက္ေသာ ေလမ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ အနံ႔အသက္မ်ားကို စုပ္ယူေပးၿပီး သန္႔ရွင္း လတ္ဆက္ေသာ ေလမ်ားကို ထုတ္လႊတ္ေပးပါသည္။ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ CHIGO AirCon မ်ားကို အသံုျပဳျခင္းျဖင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈအျပည့္အဝ ရယူလိုက္ပါ။ လူႀကီးမင္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ေစ်းႏွုန္းမ်ားကို တိက်စြာ သိရွိႏိုင္ရန္ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလို႔ရပါတယ္။
$
1 review
ေလဆာ ဆလိုက္မီးေလးေတြနဲ. အိမ္ေရွ. အလွဆင္ႏိုင္ဖို. ၾကယ္တာရာ ေလဆာ ေလးကို Rocket တြင္ ဝယ္ယူလိုက္ပါ။ မီးပလပ္ထိုးရံုနဲ. တစ္အိမ္လံုးကို လွပေစပါမယ္။ အခန္းတြင္း ျဖစ္ေစ၊ ျခံထဲမွာ ျဖစ္ေစ Party (ပါတီ) လုပ္ဖို. အထူးသင့္ေတာ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္း 39000 kyats Delivery free in Yangon ရန္ကုန္ၿမိဳ.ျပင္ = ၂ေထာင္က်ပ္ ေန.ခ်င္းအျမန္ = ၂ေထာင္က်ပ္ ျမန္မာႏုိုင္ငံၿမိဳ.ႀကီးအားလံုး အိမ္အေရာက္ ၃ေထာင္က်ပ္ တျခား ၿမိဳ.မ်ားကိုေတာ့ ကားဂိတ္အထိသာ ပို.ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဝယ္ယူလိုပါက 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Male) 09768484878 (Female) also viber ကိုဆက္သြယ္ျပီး မွာယူနုိင္ပါတယ္။ Message ပို.ၿပီးလည္း မွာယူႏိုင္ပါတယ္။ http://m.me/rocketonlineshopping ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ Social Media တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ Rocket တြင္ Order တင္ႏိုင္ပါၿပီ။ 09264686461 ကို သူငယ္ခ်င္းအျဖင့္ contact တြင္ save ထားလိုက္ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.ျမန္မာ) ဒံုးပ်ံကဲ့သို႔ အ႐ွိန္နဲ႔ လူႀကီးမင္းတို႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ Rocket...
$
1 review
Not Define
1 review
VENZ SP Series FEATURE Simple structured and easy installation. Appropriate for manchines requiring less starting torque. Not recommended for frequent operation owing to largest starting current and smallest heat capacity of auxiliary wiring Widely employed in homes and factories. APPLICATION Can be use to rotary air compressor Can be use with sawyer cutting steel Can be apply to all types of machines
$
1 review
Not Define
1 review
<p class="MsoNormal">20W Portable Solar Home System<o:p></o:p></p>
$
1 review
87000 Kyats
1 review
Key features • HD1080P Video Output • Adopt HDTVI Technology • True Day/Night, Smart IR • Up to 20m IR distance • Vandal proof • OSD menu controlled via UTC လူႀကီးမင္းတို႕၏ ရံုးခန္း၊ စက္ရံု၊ အိမ္မ်ားကို ၂၄နာရီပတ္လံုးေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို့ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ HIK VISION CCTV လံုၿခံဳေရးသံုးပစၥည္းကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာယူမယ္ဆိုပါက ၂၄နာရီအတြင္း ဆိုဒ္အထိတပ္ဆင္ေပးၿပီး နယ္မွ မွာယူလိုပါက ကားဂိတ္အထိပို့ေဆာင္ေပးပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
&gt;1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS &gt;H.264 &amp; MJPEG dual-stream encoding &gt;25/[email protected](1280×960) &gt;DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC &gt;Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) &amp; DMSS &gt;2.7~12mm varifocal lens &gt;Max IR LEDs Length 30m &gt;IP67, IK10, PoE &gt;Micro SD card slot, up to 128GB လူႀကီးမင္းတို႕၏ ရံုးခန္း၊ စက္ရံု၊ အိမ္မ်ားကို ၂၄နာရီပတ္လံုးေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို့ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ Dahua CCTV လံုၿခံဳေရးသံုးပစၥည္းကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။
$
1 review
• (1)ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္၍ လွပေခတ္မွီေသာ New Model ဒီဇိုင္းအသစ္နွင္႔အေရာင္ • လွ်ပ္စစ္ဗို႔အား 220V ၿပမီတာပါရွ္ိၿခင္း၊ • (2)သံုးစြဲေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားဧ။္လွ်ပ္စစ္ဆြဲအားအေပၚမူတည္၍ လိုက္လံေၿပာင္းလဲေနေသာ ဗို႔အားကို အလိုအေလွ်ာက္ထိန္းညွိေပးေနေသာ ကိရိယာ (AVR) တပ္ဆင္ထားသၿဖင္႔ ဗို႔အား အလုိေလွ်ာက္ တည္ၿငိမ္ေစၿခင္း၊ • (3)လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပုိမိုအသံုးၿပဳမိပါက အလိုအေလွ်ာက္ ၿပတ္ေတာက္ႏုိင္ေသာ (Breaker) ပါရွိၿခင္း၊ • (4)အင္ဂ်င္၀ိုင္ေလ်ာ႔နည္းပါက အင္ဂ်င္ လည္ပတ္ၿခင္းကို အလိုအေလ်ာက္ရပ္တန္႔ေပးေသာ (Oil Alert System) ပါရွိၿခင္း၊ • (5)ဆီတုိင္ကီႀကီးမားသၿဖင္႔ အခ်ိန္ႀကာၿမင္႔စြာ ဆီမၿဖည္႔ဘဲ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿခင္း (6 ဂါလံ ဆံ႔ပါသည္။)၊ • (6)ဓာတ္ဆီရွိမရိွ အေၿခၿပကိရိယာ ဆီဂိတ္ပါရွိၿခင္း၊ • (7)12V Battery အားသြင္းနိင္ရန္ ငုတ္တုိင္ ပါရွိၿခင္း၊ • (8)စက္အပိုပစၥည္း မ်ား အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ႏိုင္ၿခင္း၊ • (9)စြမ္းေဆာင္ ၇ည္ၿမင္႔မားသၿဖင္႔ထူးကဲစြာ အသံုးခံႏုိင္ၿခင္း၊ • (10)အသံညင္သာ ၍ ေစ်းႏႈန္းသက္သာၿခင္း၊ • (11)တစ္ႏွစ္အာမခံကဒ္ၿပား (Warrenty Card) ေပးမည္ၿဖစ္ၿခင္း၊ • (12)ကၽြမ္းက်င္၀ါရင္႔ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၿဖင္႔ Service Center ဖြင္႔လွစ္ထားၿခင္း၊ • (13)အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္စည္းကမ္း ISO 9001 ႏွင္႔ အညီ ထုတ္လုပ္ထားၿခင္း၊
$
1 review
Not Define
1 review
The S2 Series of ABB miniature circuit breakers offer a compact solution to protection requirements. The S2 devices are current limiting, DIN rail mounted and can offer a good equivalent to fused systems. The S2 is available with application-specific trip characteristics to provide maximum circuit protection. The breakers offer thermal-magnetic trip protection according to B, C, D, K and Z characteristics. ေနအိမ္သံုး၊စက္ရံုသံုး၊ရံုးမ်ားႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယံုျကည္စိတ္ခ်ရသည့္ Wires,Breakers,Lighting ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအားခ်ိဳသာေသာေဈးႏႈန္းျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ Electric products မ်ားကို ယံုျကည္စိတ္ခ်စြာ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
BaganMart.com is right place for Electrical equipments in Myanmar. You can buy or sell Wire &amp; Accesssories,Motor &amp; Generator,Transformers &amp; Power Supplies,Electrical Components,Circuit Breaker,Invertors,UPS,Voltage Regulators,Lighting Products,Sola &amp; Batteries and General Electrical Equipments in Myanmar.If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories such as&nbsp;Dynamo,cable,etc.., in Myanmar.&nbsp;Many suppliers will send you quotations. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.