Products

Items 1 to 16 of 63 total
1 review
Panasonic Deluxe Non-Inverter Air Conditioner သည္ အခန္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈနည္၊း မ်ား ေနေရာင္ျခည္အလင္းေရာင္ေျပာင္းလဲမႈကိုေစာင့္ျကည့္ေပးႏိုင္ျပီး အေကာင္းဆံုးစြမ္းအင္ေခ်ြတာမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ေလထုထဲရွိ ဖုုန္မႈန္႔အညစ္အေျကးမ်ားႏွင့္မိႈမ်ားသာမက PM2.5 ထက္ေသးငယ္ေသာ အမႈန္အမႊားမ်ားကို ၉၉%ထိဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါသည္။စတင္အသံုးျပဳခ်ိန္မွစ၍သာမာန္ေလေအးေပးစက္မ်ားထက္ ၁၅%ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အပူဒဏ္ကို ခံစားေနရပါတယ္။ အပူရွိန္ျမင့္တတ္လာမႈေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအရ စိုးရိမ္ရပါတယ္။ အသက္အရြယ္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ခႏၶာကိုယ္မွ ခုခံအားမ်ား ေလွ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ အခုလို ခုခံအား ေလွ်ာ့နည္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကားခံ ခုခံအားအျဖစ္ အပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ့္ GREE Aircon ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရာသီဥတု အပူခ်ိန္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရာလည္းေရာက္ပါတယ္။ GREE Aircon သည္ ပူေလာင္အိုက္စက္တဲ့ အခန္းထဲမွေလေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ေအးျမလက္ဆတ္ေသာ ေလးေအးမ်ားကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးတဲ့အတြက္ အခန္းထဲသို ဝင္လာတဲ့လူတိုင္းအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ အျပင္မွာ ပူေနေပမယ့္ အခန္းထဲမွာ ေအးခ်မ္းေနမယ္ဆိုရင္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား သည္ တရားစာအုပ္ဖက္မယ္၊ တရားနာမယ္၊ တရားအားထုတ္မယ္ ဆိုရင္လည္း အခုလိုေအးခ်မ္းအခန္းထဲမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္တည္ၿငိမ္စြားျဖင့္ တရားအားထုတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ GREE Aircon သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၏ ပူေလာင္မႈကို ကင္းေဝးေစၿပီး ေအးခ်မ္းမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ လက္နက္တစ္ခုလို႔ ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။
$
1 review
More fridge or freezer space on demandThe FlexZone™ offers the ultimate in food storage flexibility, so everything stays fresher. With one touch the compartment can be easily converted from fridge to freezer using four pre-set temperature settings. Air-conditioner, Refrigerator, Washing Machine Brand မ်ိဳးးစံုကို ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ေဆးေၾကာျခင္း၊ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။Cold Storage မ်ား တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊Air con Model နိမ့္ႏွင့္အျမင့္လဲလွယ္ျခင္း စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုတိက်မွန္ကန္စြာ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
မ်က္ႏွာက်က္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံ၍ အသုံးျပဳနိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနရာစားသက္သာပါသည္။ အခန္းအတြင္းရွိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ေလထုကို သန္႔စင္ေပးျခင္း၊ ေလထုထဲရွိ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ဖုန္မႈန္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အေအးႏႈန္းျမန္ဆန္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈကို သက္သာေစပါသည္။ သာမန္ထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ေလလည္ပတ္ေသာေၾကာင့္ အခန္းအတြင္း အပူခ်ိန္ကို ျမန္ဆန္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျပီး ေအးျမမႈကို အလ်င္အျမန္ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ Gree မွ ေလေအးေပးစက္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ သန္႔ရွင္းေသာေလထုကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ရႈရႈိက္လိုက္ပါ။
$
1 review
Heat recovery units can heat and cool spaces simultaneously. YORK® VRF heat recovery units offer an extended operating temperature range: outdoor ambient temperature as low as 14° F (-10° C) in the cooling mode and as low as -4° F (-20° C) in the heating mode. Long refrigerant piping lengths – up to 3,281 feet total pipe run. Advanced defrost cycle operation in the heating mode. Able to operate up to 64 indoor units on a single piping network. Power-saving demand control for reduced peak load and energy savings. Automatic judgment system for Refrigerant Amount to verify refrigerant charge is correct. Diagnostics and malfunction codes available at push of a control panel button.
$
1 review
Not Define
1 review
The York Window Type Air Conditioners is an improved cooling solution for stronger and faster air circulation. The York Window Type Air Conditioners for residential and commercial properties is available from L&L Engineering Services, Kota Kinabalu, Sabah.
$
1 review
LG Mosquito Away Air Conditioner ဟာဆုိရင္ သင့္မိသားစုကို ျခင္အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳျပီး ျခင္ေျပးေစျခငး္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ႏႈန္းလြန္အသံလိႈင္းကိုသာအသံုးျပဳျပီး ျခင္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ LG Mosquito Away Inverter Air-con ေတြကို အသံုးျပဳျပီး ျခင္အႏၱရယ္ကင္းေ၀းေစျပီး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မိသားစုဘ၀ေလးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Smile Electronic Sales & Service မွ Air Con Brand 10မ်ိဳးေက်ာ္ အတြက္ ပစၥည္​းေကာေစ်းႏႈန္းပါ အာမခံပါသည္။ Smile Electronic ကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါ ၂၄နာရီအတြင္း အိမ္အေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါၿပီ...ျဖစ္ေျကာင္းသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
The York Bio Shield J-series air-conditioners are non-inverters air conds available in 1.0hp to 2.5hp, depending on the model. This is the York Bio Shield technology model, suitable for any homes, offices or workplace, available from L&L Engineering Services, Kota Kinabalu, Sabah.
$
1 review
Not Define
1 review
The York Prestige Ceiling Type air-conditioners are available in 2.0hp to 2.8hp, depending on the model. The York Prestige Ceiling Type air-conditioner model, the smart choice for pleasure or business, available from L&L Engineering Services, Kota Kinabalu, Sabah.
$
1 review
The York Ceiling Cassette Type A & C – Air Surround air-conditioners are available in 1.0hp to 5.0hp, depending on the model. The York Ceiling Cassette Type A & C air-conditioner model, the smart choice for residential and commercial properties, available from L&L Engineering Services, Kota Kinabalu, Sabah.
$
1 review
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔ေလေအးေပးစက္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေလ၀င္ေပါက္ ပါရွိပါသည္။ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ပန္ကာပါရွိၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေလထြက္ေပါက္လည္း ပါရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေလ၀င္ေပါက္သည္ ေလ၀င္မႈႏႈန္းကို ပိုမိုမ်ားျပားေစပါသည္။ ႀကီးမားေသာ ပန္ကာေၾကာင္႔ ေလကိုလ်င္ျမန္စြာ ေအးျမေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေလထြက္ေပါက္ေၾကာင္႔ ေလထြက္ႏႈန္းကို ပိုမိုမ်ားျပားေစပါသည္။ အခန္းတြင္းအျပင္အဆင္တိုင္းႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ေခတ္မီဆန္းသစ္သည္႔ ခရစ္စတယ္ဒီဇိုင္းပါရွိပါသည္။ Single User Mode ျဖင္႔ အခန္းတြင္းရွိ လူဦးေရအနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္၍ BTU ကို ေလွ်ာ႔ခ်ေပးျခင္းျဖင္႔ စြမ္းအင္ကို ေခြ်တာႏုိင္ပါသည္။ 2 Step Cooling စနစ္ျဖင္႔ အခန္းတြင္း အပူရွိန္ကို ထိန္းညွိရင္း တျဖည္းျဖည္း ေအးျမေစျခင္းေၾကာင္႔ ေနပူထဲမွျပန္လာ၍ အပူရွပ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစပါ။
$
1 review
Gree GDNM10A4BK4AA သည္ ပ်ားအံုသ႑ာန္ ေရေငြ႕ပ်ံကိရိယာ တပ္ဆင္ထားျခင္းေၾကာင့္ အခန္းအပူခ်ိန္ကို လ်င္ျမန္စြာေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး ေအးျမလန္းဆန္းမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ပူေႏြးစုိစြတ္ေသာ ရာသီဥတုအတြက္ အဆင့္၃ဆင့္ထိ အရွိန္ျမွင့္တင္ႏိုင္ကာ ရီမုတ္ကြန္ထရိုးျဖင့္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ေသာေၾကာင့္ အိမ္သံုး ရံုးသံုးအားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပေစပါသည္။
$
1 review
Gree အမွတ္တံဆိပ္ Energy Saving 2 Ways Swing ေလေအးေပးစက္ သည္ ေရပမာဏ (၇)လီတာ ၀င္ဆံ့ႏိုင္ျပီး ပ်ားအံုသ႑ာန္ ေလစစ္ဇကာပါ၀င္သည့္အတြက္ ေလကိုပိုမိုသန္႔စင္ေစပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိ ပိတ္လိုေသာ အခ်ိန္အား မွတ္သားထားႏုိင္ၿပီး အဆင့္ (၃)ဆင့္ျဖင့္ ေလကိုရရွိႏိုင္သည္။ ေလအားကို လိုအပ္သလို Normal, Natural and Sleep အစရွိသျဖင့္ ပံုစံ(၃)မ်ိဳးျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး မ်က္နွာျပင္ႏွစ္ဖက္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေလအားေပးႏုိင္ပါသည္။ (၃၆၀ ံ) အျပည့္ ဘီးလံုးအား လွည့္ပတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ အေ၀းထိန္း
$
1 review
Air curtain blower for commercial application, fire proof and anti-erosive metal case. Slim body easy to be cleaned. Strengthened blower. Best for food service facility. Motor: Adopting the technology of electrical machinery, it runs smoothly.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
Myanmar 's largest B2B marketplace for Communication,Electrical and Electronics products in Myanmar. You can buy and sell computer,aircon,automatic instruments,cctv,security camera,wireless instrument,network equipment,fiber optic equipment,communication cable in Myanmar. You can order from online or just see information online and buy directly from their showroom.If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories. Many suppliers will send you quotations. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.