Products

Items 1 to 16 of 44 total
1 review
NUVO Plus သည္အိမ္တြင္းသံုး ေရသန္႕စက္အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ပါသည္။ အဆင့္(၄)ဆင့္ၿဖင့္ ေရကိုသန္႕စင္ေပးေသာ System ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ေရ၏သန္႕ရွင္းမူ ၉၉.၉၉ ရာခိုင္ႏူန္း အထိ ေရသန္႕စင္မူကို ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။ မိသားစုအတြက္သံုးရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေရသန္႕စက္အမ်ဳိးအစားေကာင္း တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။
$
1 review
1.Easy operation 2. Opening: End port side port 3. Operation pressure: 300-1000psi 4. Low price, high quality 5. Long life 4" FRP membrane housing FRP twisted case, durable The option of thread connection at water outlet: 1/2" 3/4" Thread connection at fresh water outlet: 1/2"female thread SS316L halfmoon locking plate: Easy operation, safety and reliability Subassembly at head Kind of pressure: 300, 450, 1000PSI Length type: 1, 2, 3, 4 core The design of head connection directly will reduce the quantity of joint used for the connection of filtering film.
$
1 review
1.8-inch RO membrane housing 1 core, 2 cores, 3 cores, 4 cores, etc. 2. The membrane housingt tube is divided into tube, two kinds of seamless pipe. The seam automatic welding work involved forming, weld uniform, smooth, both inside and Outside surface for mirror processing. Pressure test before delivery, pressure up to 16 kg; Seamless tube pull with forging stock directly, uniform wall thickness, not easy to leak, Do mirror processing, internal and external surface before delivery pressure test, pressure up to 25 kg. 3. In and out of nozzle connection with side in side out, side in side out two; Specifications have 6 X4 points and 4 X4 points two kinds. 4. The head material is ABS, stainless steel.
$
1 review
အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း သက္သာေစျပီး အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သုံး ေဆးမႈတ္စက္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ က်င္းလုံျမန္မာ Trading မွ ျဖန္႔ခ်ီ ေရာင္းခ်ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္မိနစ္လ်င္ 300 mL ထိ အမ်ားဆုံးျဖန္းပက္ႏုိင္ျပီး ပါဝါ 650W ကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ေဆးပုံးဆုိဒ္မွာ 800 mL ဆံ့ျပီး သင့္ေတာ္ အဆင္ေျပေသာဆုိဒ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သယ္ယူရလြယ္ကူေစပါသည္။ ဗို႔အား သုံးစဲြမႈ ပမာဏမွ 220 VAC ျဖစ္ျပီး ေဆးျဖန္းပုိဒ္အရွည္မွာ 1.5 m (5 ေပ) အရွည္ရွိပါသည္။ ေဆးဖ်န္းစက္၏ အေလးခ်ိန္မွာ 2.4 Kg သာ ရွိေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူလုိပါက အီးလ္ေမလ္း သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ တုိ႔မွတဆင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ မွာယူလုိပါသည္။
$
1 review
1,High efficient sterilization: normally kill 99%-99.9% bacteria within 1 to 2 seconds. 2, Broad spectrum: UV rays has broadest spectrum, can kill almost all bacteria and virus. 3, No secondary pollution: don’t add any chemical agent, so cannot create secondary pollution to water and ambient environment, do not change any ingredients in water. 4, Safe and reliable to operate: traditional disinfection technology such as adopting chloride or ozone, whose disinfection agent itself are highly toxic and flammable material. While UV sterilizer has no such potential safety hazard . 5, Low maintenance fee: UV sterilizer occupies a small area, structure requirement is simple, so total investment is smaller. Lower in operation, it costs only half than that chlorine disinfection in kiloton water treatment.
$
1 review
မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေရသန္႔စက္ ေရတြင္အဓိကပါဝင္ေနေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္လူ၏က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခို္က္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိထားပါသည္။ မသန္႔ရွင္းေသာ ေရကိုေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ လူတြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း အာရံုေၾကာေရာဂါျဖစ္ျခင္း ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ေရာဂါေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO) မွသတိေပးထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ လံုးဝစိတ္ခ်ရေသာ ေရသန္႔ကို ေရြးခ်ယ္ေသာက္သံုးရန္လိုအပ္သလို ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရာတြင္လည္းေရသန္႔ကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ R.O ေရသန္႔စနစ္သည္ လက္ရွိ ကမၻာေပၚတြင္ စိတ္္အခ်ရဆံုးႏွင့္ အတြင္က်ယ္ဆံုးေသာ ေသာက္ေရသန္႔ ထုတ္လုပ္သည့္နည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) ၏ေထာက္ခံမႈရထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာနည္းစနစ္လည္းျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company က Export & Import Trading Company ျဖစ္ျပီး နည္းပညာမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားမွ တုိက္ရိုက္တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။ Potassium Nitrate , Soda Solvay , Magesium Sulphate, Liquorice Extract အစရွိေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးျဖန္႔ျဖဴးကာ ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို အမ်ဴိးအစားစံုစံုလင္လင္ျဖင့္ တစ္ေနရာတည္း ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကိုလည္း Export လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အေသးစိတ္္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္သည္။
$
1 review
ဒါကေတာ့ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားျဖစ္သည္။ သဘာဝမွ ထြက္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို နည္းပညာျဖင့္ေပါင္းစပ္ကာ အဆင့္ျမင့္ထားေသာ အေကာင္းစား ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေခတ္မွီစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ထားေသာ Chemical မ်ားမွာ Sulfuric Acid 98%၊ Hydrochloric Acid 33-35% ၊ ႏွင့္ Sodium Bicarbonate (Food Grade) အစရွိေသာ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာအမ်ဴိးအစား စံုစံုလင္လင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမွာယူႏုိင္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ Chemical ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာလုိက္ပါတယ္။
$
1 review
Msenthol Crystal မ်ားကို အစားအေသာက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဟင္းခက္အေမႊးအၾကိဳင္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ အဆိုပါ Menthol Crystal မ်ားသည္ အစာစားခ်င္စိတ္ကို ျမင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။Menthol ကို ေန႔စဥ္လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳေနၾကျပီး ဥပမာ - သြားတိုက္ေဆးမ်ား၊ ခံတြင္းသန္႔စင္ေဆးမ်ား ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ Company ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ေမးျမန္းဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ဴိးအစားစံုလင္စြာ ရရွိႏုိင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အရည္အေသြး အာမခံျပီး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။ အားေပးခဲ့က်ေသာ မိတ္္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
$
1 review
ာ KDF media Smart Design Fexibleပိုက္ႏ ွင့္အတူအလတ္စားကာဗြန္ပိတ္ပင္တာားဆီးမႈfilterကို္filtering mediaပါရွိသည္။အပူခ်ိန္အာရံဳခံကိရိယာပါရွိျပီးmicrocomputerေစာင့္ျကည့္စီးဆင္းမႈႏႈန္းကိုAutomatic Self-သန္႔ရွင္းေရးကိုလၽပ္စစ္သံဳးအခန္းထဲကစြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကိုထိန္းသိမ္းထာပါသည္။အရည္အေသြးျမင့္ပလက္တီနမ္coatedတုိက္ေတနီယမ္ကိုလွ်ပ္စစ္သံုးျပားသည္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ံုးျဖစ္သည္။ေရဖန္တီးမႈတြင္ငါးလႊာျမင့္မားစြမ္းအင္သံုးသန္႔ရွင္းေရးfilter systemတပ္ဆင္ထားသည္။အားလံုးPH level အနီးစပ္ဆံုးရွိျပီးေရအရင္းအျမစ္ေပၚမူတည္ပါသည္။
$
1 review
Bulti-inအပူခ်ိန္အာရံုခံကိရိယာ၊one-touch panel operationအသံုးျပဳရလြယ္ကူျပီးMicrocomputerေစာင့္ျကည့္စီးဆင္းမႈႏႈန္းကိုautomatic self-cleaningလွ်ပ္စစ္သံုးအခန္းထဲကစြမ္းေဆာင္ရည္levelအျမင့္ဆံုးအဆင့္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။တိုက္ေတနီယမ္လွ်ပ္စစ္သံုးျပားcoatedငါးခုထက္သာလြန္ျပီးအရည္အေသြးျမင့္ပလက္တီနမ္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းမွာအေကာင္းဆံဳးျဖစ္သည္။ORP rangingႏွင့္water generate မွသန္႔ရွင္းေရးနွင့္ဓာတ္တိုးဂုဏ္သတၱိမ်ားေပးေသာsystemျဖစ္သည္။PHအဆင့္အနီးစပ္ဆံုးရွိျပီးေရအရင္းျမစ္ေပၚမူတည္ပါသည္
$
1 review
Not Define
1 review
Midea is a global manufacturer of home appliances and HVAC solutions.Since its commencement as distributor for Midea household electrical & electronic home appliances and air-conditioners in 2006, Midea has provided Malaysian consumers with modern, high quality Midea products. Supported by sales & service centres located throughout the country, the company’s philosophy is to ensure customer satisfaction with quality products that are accessible to all Malaysian consumers.
$
1 review
MODEL PL99စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္စမတ္ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ျပီးနည္းပညာအေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ထားပါသည္။Microcomputerစနစ္ကေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းႏွင့္စစ္ထုတ္သည့္အရာအသံုးျပဳမႈႏွင့္အလိုအေလ်ာက္သန္႔ရွင္းေရးစက္ျဖင့္စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံဳးအဆင့္ကုိထိန္းသိမ္းထားပါသည္
$
1 review
" ထူးျခားခ်က္မ်ား " တာရွည္အသံုးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ stainless steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ pump အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး တစ္နာရီလွ်င္ 2m3 မွ 120m3ထိထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။ water softener မ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး Pump အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ အဖြင့္အပိတ္အတြက္ ဖိအားေပးျခင္း (သို့) ေရေပါ္တြင္ ေပါ္လာေသာ pumpကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ခလုပ္ခံုပါဝင္သည္။ေရဖိအား တသမက္တည္းရွိရန္ အတြက္ပိုင္းျခားလြွာေရစည္ ပါဝင္ျခင္း။ ေရအတြက္ Pressure ကိုထိန္းညွိေပးျပီး အလွ်င္အျမန္္ ပိတ္ေပးနုိင္ေသာ check valve ပါဝင္ျခင္း။ အစိတ္အပိုင္းအားလံုုးအား steel က္ိုအေျခခံ၍ unit တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ့စည္းထားျခင္း။ "1 year" အာမခံရွိျခင္း။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>