Products

Items 1 to 16 of 359 total
1 review
ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို. ဘက္စံုသံုးဂြေလးကို Rocket တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါၿပီ။ လိုအပ္ေနရာမွာ သံုးႏိုင္ဖို. အၿမဲေဆာင္ထားသင့္တဲ့ ဂြေလးပါ။ ဝယ္ခ်င္ပါက ဖုန္းေလး ဆက္လိုက္ယံုပါဘဲ ေစ်းႏႈန္း - ၁၅၀၀၀ Delivery free in Yangon ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ.ႀကီးမ်ား အားလံုးကို အိမ္အေရာက္ပို.ခ ၃ေထာင္က်ပ္ပါ။ တျခားအသံုးဝင္ ပစၥည္းမ်ား ၾကည့္ရန္ http://www.rocketonlineshopping.com/category/useful/ ဝယ္ယူလိုပါက 09264686461 (Male Operator) 09784419691 (Female Operator) 09961127000 ကိုဆက္သြယ္ျပီး မွာယူနုိင္ပါတယ္။ ဖုန္းမဆက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D Message ပို.ၿပီးလည္း မွာယူႏိုင္ပါတယ္။ http://m.me/rocketonlineshopping ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ Social Media တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ Rocket တြင္ Order တင္ႏိုင္ပါၿပီ။ 09264686461 ကို သူငယ္ခ်င္းအျဖင့္ contact တြင္ save ထားလိုက္ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.ျမန္မာ) ဒံုးပ်ံကဲ့သို႔ အ႐ွိန္နဲ႔ လူႀကီးမင္းတို႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ Rocket...
$
1 review
Feature • Minimize your shop space and increase working height with this lift. Lower profile and takes up limited space. • Pneumatic self locking mechanisms. Quiet and smooth operation. • Great for tire shops and oil changing stations that want to increase speed and reliability. • Multi-voltage power supply is available for electrical requirements. Optional motors. • Durable powder coat finish.
$
1 review
Not Define
1 review
JTC အမွတ္တံဆိပ္ Tools Chest Set နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ ပါတယ္။ ကားၿပင္ရာတြင္ ပစၥည္းမ်ားစံုလင္စြာ ၿပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ Tools Chest Set ကသင့္ေတာ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။Drawers Tools အဆင့္(၉)ဆင့္ပါ၀င္တဲ့အတြက္ Tools မ်ားကို လြယ္ကူစြာ လိုအပ္သလို အသံုးၿပဳႏုိင္ပါသည္။အံဆြဲအားလုံးတြင္ Lock systems ထည့္သြင္းအသံုးၿပဳထားပါသည္။ JTC-3931 Tool တစ္စံုကို အံဆြဲတြင္ ထည့္သြင္းထားႏုိင္ပါသည္။ သံုးခုေၿမာက္ အလယ္အံဆြဲတြင္ JTC-5639 ပစၥည္းတစ္စံု ထည့္သြင္းထားႏုိင္ၿပီး ကိုးခုေၿမာက္ အံဆြဲတြင္ ပစၥည္း 578pcs ကိုထည့္သြင္းထားႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
Feature • Minimize your shop space and increase working height with this lift. Lower profile and takes up limited space. • Pneumatic self locking mechanisms. Quiet and smooth operation. • Great for tire shops and oil changing stations that want to increase speed and reliability. • Multi-voltage power supply is available for electrical requirements. Optional motors. • Durable powder coat finish.
$
1 review
■ Manual single side release system ■ Single post design makes service more convenient ■ Movable single post lift with adjustable arm length ■ Rubber door protection effectively avoids unexpected injuries and damages. ■ Cover for post ensure good out looking. ■ It has been proofed by dynamic test with 125% of rated capacity and static test with 150% of rated capacity
$
1 review
Key features of 3d wheel alignment machine R600 1. Windows 7 system, Windows 7 or Windows XP system, includes Chinese, English, Spanish and Russian language. 2. No electronic components and no battery can reduce failure greatly. 3. Error of repeatable measure is ±0.04. 4. One-off calibration in factory, the machine can be used directly after assembly. 5. Push the car or wheels can realize traditional measurement. 6. No affection by the levelness of the lifting platform. 7. Automatic compensation about positioning. 8. Loudspeaker with multiple languages to guide, very easy to learn how to operate.
$
1 review
Not Define
1 review
-fix column -LED bar for beam -self-patent software -beauty big cabinet and column -target plate match with 3D camera beam and software -test KPI AND FOUR wheel angles -lift up and down test, the data on the software no change, high accurate -turntable available for free -Unnesessary calibration -each year update database free -Stability in operations -CE ISO
$
1 review
Not Define
1 review
Specifications • tube cutting machine • Easy to use, efficient, smooth, • Stable running, pricise, • Approved CE and ISO9001 • USB port We have two solutions to meet the demand of pipe cutting: First is to install the pipe tooling parts on ZLQ cutter to fulfill small quantity pipe cutting; second is special intersection pipe line cutter to meet the needs of large quantity cutting. All automatic programming and technology guidance.
$
1 review
Not Define
1 review
Not Define
1 review
-Adopt International advanced technology, controlled by a microcomputer processor, operating by the gear that in line with the welding work, can achieve the best welding effect. -Torch detect switch let user comprehensive understand equipment's working -With a variety of welding function, sheet,metal tempering, washer, directly welding,pressing waveform solder wire, stud, OT gasket, triangle washer,etc.
$
1 review
1. Heavy Duty Hydraulic Press 2. with CE approval 3. Patented design 4. high quality 5.100% Factory Inspection
$
1 review
Not Define
1 review
-Fast Lifting Dual Pump -Low Profile 75mm -Heavy Duty
$
1 review
4000 $
1 review
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">The machine is a horizontal computerized metering mixer, U-shaped mixing drum, double-layer spiral belt mixing inside and outside, rolling and mixing on both sides, no block on the wall, no dead angle, mixing speed, high uniformity; equipped with spiral feeding conveyor, feeding port can be level with the ground, easy to feed. The machine runs smoothly, has low noise, has a long service life and is easy to install. It is widely used to produce</span><span style="font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">dry powder mortar</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">,</span><span style="font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">putty powder</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">,</span><span style="font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">plastering gypsum</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">,</span><span style="font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">diatom mud</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">,</span><span style="font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">ceramic tile binder</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">,</span><span style="font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">thermal insulation mortar</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">,</span><span style="font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">bonding mortar</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">,</span><span style="font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">plastering mortar</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">and other powder materials. In order to facilitate the user's finished product packaging, on the basis of manual discharging, &nbsp;computerized metering device are added, so that the discharging speed is fast; the metering accuracy is high, and 1-2 people can operate, so that you can avoid the trouble of weighing and sealing packaging. It saves labor and time, and the capacity is 800L, 1600L, 2800L and other different models, and the output is 15-60 tons per day. &nbsp;In addition, it has stainless steel material and can also be used for the production of all kinds of dry food raw materials. Our company also provides a full range of &nbsp;</span><span style="font-weight: 700; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">technical formula</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 16px;">.</span><br></p>
$
1 review
Main Features • Adopting single chip(MCU) control, step motor drive, torch swing angle is accurate • With four roller drive motor to get stable wire feed • Welding current, welding voltage and welding speed is easy to adjust • Swing speed, swing angle, stop time, crater time parameter separate adjust • Digital display • Parameter storage and selection function Work with the MIG welding power source for mid and thick plate and corner welding. Large used on steel structure, ship building, pressure vessel, pipe industries.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>