Products

Items 1 to 16 of 359 total
1 review
ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားႏွင့္အဖိုးတန္ရတနာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏအတိုင္း မႈိအတြက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အဆင့္ျမင့္အလို အေလ်ာက္မိႈေလာင္းစက္မ်ားကိုမွာယူၾကသည္။အလြယ္တကူအသံုးျပဳနိုင္ရန္ ပံုစံျဖစ္ထုပ္လုပ္ထားပါသည္။အရည္ၾကိဳသြန္းေလာင္းျခင္းမ်ားအတြက္စြမ္းေဆာင္ ရည္အျမင့္ဆံုးရရွိေစေသာတုန္ခါမူပါဝင္ေသာမိႈေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ စဥ္မ်ားကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ျပဳလုပ္ထားသည္။အေလအလြင့္နည္းပါးမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္းမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္းတိို႔ကိုသင့္အေနျဖစ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အထြက္ဓတ္အား (၁၀၀)ႏွင့္ၾကိမ္ႏႈန္း(၁၀၀၀)ျဖင့္ဂေဟေဆာ္သည့္အခ်ိန္ကိုထူးျခားစြာျမင့္တင္ေပးသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
1. Equipped with WD DETUZ engine 2. 4 forward & 4 reverse synchromesh mechanical shift transmission 3. Combined seal cylinder obtains high seal performance and more reliability 4. Improved loader and backhoe performance 5. CARRARO wet type rear axle with multi-disc brake& CARRARO front axle 6. New-type cab with more space, increases comfort and visibility 7. With 2 wheel driving or 4 wheel driving for option we are able to bring many products to the construction machinery and construction equipment market, including: wheel loaders, road rollers, motor graders, skid steer loaders, pavers, concrete truck mixers, Truck Mounted Crane , and we look forward to continuing this service for years to come.
$
1 review
Not Define
1 review
1. Sing-handle electro-hydraulic controlled power-shift T/M, 6 forward&3 reverse shifts makes operation easy and convenient 2. Hydraulic lock, auto lock/unlock NO-SPIN differential ensures stability 3. Powerful traction deal axle load allocation provides excellent stability while cutting hard surface 4. Serviceable, efficient hydraulic system enables every part to be fully used 5. Box-typed frame and advanced T/M enable it to complete heavy-duty work 6. A wide working range is accomplished through flexible blade suspension system and articulated frame High quality construction machinery, construction equipment and engineering vehicle are provided by Changlin, which include wheel loader, wheel loaders, road rollers, motor graders, backhoe loaders, skid steer loades, pavers, concrete truck mixers, Truck Mounted Crane and other high quality construction machinery, construction equipment and engineering vehicle.
$
1 review
Not Define
1 review
Emperor of Machinery Co., Ltd သည္ Oil, Water, Fuel, Hydraulic Filters မ်ားႏွင့္ Hydraulic Filters မ်ားကို ၿဖန္႔ၿဖဴး ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႕၏ ကားအတြက္ အသံုးၿပဳႏုိင္ေသာ Filters မ်ားလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။ Donaldson Filters မ်ားမွာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး သပ္ရပ္ခိုင္ခံမူေပးႏုိင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔ လိုအပ္ေသာ Filters မ်ားကို Emperor of Machinery Co., Ltd တြင္ ၀ယ္ယူအသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။
$
1 review
Road rollers of this series are hydrostatic transmission double drive vibratory road rollers. They are ideally suited for compaction operations of road, railway, airport, dam and various earthwork foundations. Features of XGMA Hydraulic Vibratory Road Roller 1. Adopt Dongfeng Cummins turbocharged diesel engine, with the features of being reliable, environment friendly and energy-saving. 2. Reasonable power selection, remarkable overall performance, and great operation efficiency. 3. Hydraulic driving pump and motor are SAUER or REXROTH products, PERMCO or HERCULER vibrating pump and motor are used, and vibratory bearing is imported from Sweden SKF or Germany FAG. 4. Its two amplitudes accommodate to various working conditions, with the front/rear drive and the continuous travel speed control. 5. The spacious and quiet cab provides excellent all-around visibility and features thermal insulation, vibration reduction. 6. Safe and reliable three-stage braking system. 7. Pad-foot drum and air-conditioner are available to suit customer's specific needs.
$
1 review
Not Define
1 review
1. Brand-name water-cooled engine uses a supercharger to boost its power output. 2. Built-in gearbox delivers excellent performance and easy operation. 3. Sprinkler system, made of stainless steel, comes with a large-capacity tempered glass water tank for prolonged service life. 4. Advanced monitoring system provides infrared night vision for convenient operation. 5. Compact design offers a low center of gravity. 6. Spacious, enclosed driver cab comes with ventilation and air conditioning system for maximum comfort.
$
1 review
Tokheim’s Quantium 510 is the proud result of years of hard work and detailed information analysis by our engineering, service and installation teams around the world. The quality and reliability of the fuel dispenser design is based upon the real-life, real time data gathered from more than 40,000 service stations we directly support with our local organisations.The Q510 has been manufactured to be installed more safely, last longer, require less service and dispense more accurately. Not only does the Q510 benefit from the Tokheim Quality, it is packed with the innovative, robust, and reliable components that add genuine benefit to your business.
$
1 review
2T-3T forklift truck is designed with recent advanced technologies and evaluation particularly to upgrade the performance and efficiency. The cab is opened on all sides for ventilation and operator's wider visual conveniences. It is equipped with sophisticated operating system, with widely used flow gear shift system. The physical design is much lighter but with higher strength less complications in transportation either alone or by other trucks. If being equipped with professional gantry, our forklift can be used for loading, unloading and stock filing of containers as well as other packages. This product has a greater flexibility for servicing and maintenance with parts manufactured locally or imported from other countries. Currently our forklift truck is widely used in logistics operation sites like port, wharf, industrial and mining enterprises, station and warehouse, construction site, log yard and much more. Features of XGMA 2T-3T Forklift Truck
$
1 review
6500000 ~ 12400000 Kyats
1 review
Advance ● Original Germany AERZEN/DENAIR air end, larger air delivery, lower noise. ● Adopts world-renowned components, such as Schneider electronics from France, Mann filters from Germany, Danfoss pressure sensor from Denmark, etc. contribute to guarantee the compressor longer service life. ● Diameter of pulley for air end and electric motor is same, 1:1 transmission ratio, lower energy, and higher efficiency. ● Intelligent controller and multi-language LCD keep the outstanding safety performance. Conform to CE, ISO9001 and energy saving certification, etc.
$
1 review
The Quantium 410 is Tokheim’s global ‘H’ style, multiproduct dispenser. It provides a completely different feel and look to our 510 model, with ‘hanging hose’ design to provide excellent access and ease of handling. Greater uptime means your customers canrely on your service station. Not only does the Q410 benefit from Tokheim’s renowned Quality, it is packed with the innovative, robust, and reliable components that add genuine benefit to your business.
$
1 review
AWPS စီးရီးသည္ အျမင့္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာလုပ္ငန္းဧရိယာ၏ အတြင္းေရာ အျပင္မွာပါ အသံုးျပဳရန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္း၊ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္း၊ ေလယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ • ဟိုက္ဒေရာလစ္လိုင္းႏွစ္ခုႏွင့္တပ္ဆင္ေပးေသာအရာေလးခု၊ • အလားတူထုတ္ကုန္ထက္ 90% ပိုရိုးရွင္းေသာဒီဇိုင္း။ • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာေျမျပင္ေပၚတြင္သြားလာရန္အတြက္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ No-marking တာယာမ်ားအားတပ္ဆင္ထားျခင္း။ • DC drive ေမာ္တာႏွင့္ Single ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆလင္ဒါတပ္ဆင္ထားျခင္း၊ စက္၏အလံုးစံု စြမ္းေဆာင္နိုင္ျခင္းပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ထူးျခားေသာ Scissor ဒီဇိုင္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားျခင္း။ • စြမ္းအင္ေခၽြတာေသာေၾကာင့္ ဘက္ထရီသက္တမ္းမွာႏွစ္ႀကိမ္(သို ့မဟုတ္) ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပိုမို ၾကာရွည္ခံျခင္း။
$
1 review
Not Define
1 review
Myzox Digital Theodolite သည္ ျမင္ကြင္းကို Magnification 30x ဆအထိ ခ်ဲ႕ႏိူင္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႔ဧ။္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုင္းတာရာတြင္ ျမင္ကြင္းကို ပိုမို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာျဖင့္ ျမင္ႏိူင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Leveling Accuracy အေနျဖင့္လည္း 1 km double run ကို 2" Accuracy သာရွိပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Myzox automatic level GEO-28IP သည္ ျမင္ကြင္းကို Magnification 28x ဆအထိ ခ်ဲ႕ႏိူင္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႔ဧ။္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုင္းတာရာတြင္ ျမင္ကြင္းကို ပိုမို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာျဖင့္ ျမင္ႏိူင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Leveling Accuracy အေနျဖင့္လည္း 1 km double run ကို 1.5mm Accuracy သာရွိပါသည္။
$
1 review
Tokheim’s Quantium 210 provides a fuel-dispensing platform for customers looking for an entry-level pump, but with more options and flexibility than the Q110. The Q210 can dispense up to two products and it comes in either one or two hose model. The quality and reliability of the dispenser design is based upon the real-life, real time data gathered from the 40,000 service stations we directly support with our local organisations.
$
1 review
Not Define
1 review
CST/Berger Automatic Level SAL-32 သည္ ျမင္ကြင္းကို Magnification 32x ဆအထိ ခ်ဲ႕ႏိူင္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႔ဧ။္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုင္းတာရာတြင္ ျမင္ကြင္းကို ပိုမို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာျဖင့္ ျမင္ႏိူင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Leveling Accuracy အေနျဖင့္လည္း 1 km double run ကို 1/16’’@100’ (1,6mm/30m) သာရွိပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
A faster, safer fuelling experience combined with high quality componentry is at the heart of Tokheim’s Q310 CNG dispenser. A truly modular dispenser, the Q310 CNG allows for a variety of nozzle alignments for either trucks or light vehicles. Our local sales and service divisions have the knowledge and experience to help enable you to choose a CNG (Compressed Natural Gas) solution that’s right for your business.
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>