Products

Items 1 to 16 of 74 total
1 review
စင္ျကယ္ေသာေရႏွင့္Non-aggressiveဓာတုအရည္မ်ားေပးေ၀ေရး၊OPပန ္႔မ်ားဟာေရအလိုအေလ်ာက္ျဖန္႔ျဖူးျခင္း၊ဆည္ေျမာင္းေရတြင္းမ်ားမွေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ျပည္တြင္းအသံဳးျပဳရန္အတြက္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။OPပန္႔မ်ားကို ဖိအားယူနစ္မ်ားအတြက္ေလယဥ္မႈးကစုပ္စက္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။materials cast Ion,AISI304 stainless steel တို့ျဖစ္ျကသည္
$
1 review
ေက်းဇူးရွင္ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်ား KLH Co.,Ltd. မွ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေသာ Binda အမွတ္တံဆိပ္ အရည္အေသြးျမင့္ဘက္ထရီေဆးဖ်န္းပုံးမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ @@@ရန္ကုန္အတြင္း အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ @@@နယ္အတြက္ ကားဂိတ္၊သေဘာၤဆိပ္၊ဘူတာ အေရာက္ အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ....................................................
$
1 review
Not Define
1 review
Electrically powered high quality screw pump, best suited for plastering, fireproofing application, wall screeding, etc. The application of the CM150i is endless. A definitely must-have in the work site for productivity. Synergy of the latest developments in design, operational safety, construction technology and designer’s creativity has yielded the plastering machine CM 150i as another member of the successful family of machines made by Strojstav. A reasonably rated hopper, a screw pump with extended lifetime and a drive with a continual speed change feature make this machine suitable for pumping applications involving any type of plaster, mortar or special mixes. With the use of a high-performance compressor and pneumatic or electric remote control, plastering work, with the CM 150i machine is a very comfortable activity. It is just the wide range of possible applications, low operating costs and high reliability that assure virtually immediate cost return of the CM 150i.
$
1 review
Not Define
1 review
Manufacturers provide a range of materials of construction, sizes, and designs for applications involving water at ambient temperature, abrasive slurries, high pressure and high temperature viscous oils, and corrosive chemicals. End suction pumps usually have one impeller and a volute type casing.The best quality raw material,dynamically balanced rotating parts,seal and bearings ensures long life With a back pull out design these pumps are gland packed or mechanically sealed and are used for air conditioning, booster service, fire fighting and sprinkler system. Delivery size varies from 32 mm to 150 mm. These pumps are highly energy efficient and have trouble free operations.
$
1 review
Not Define
1 review
Assurance of perfect processing of dry plaster mixers, with a reliable sysem consisting of feed wheel, continual precise water dosing, screw pump and compressor that guarantee stable quality of plaster mix application. Perfect processing of dry plaster mixes with a gypsum, lime and cement base is assured by the plastering machine SMZ 120/G. A reliable system of mix delivery by means of a feed wheel, continual precise water dosing, a proven screwpump and an adequately rated compressor all guarantee stable quality of a plaster mix applied to a certain spot. In addition to the standard use of pre-packed mix bags, the machine can be also fitted with an automatic feeder for the continuous supply of mixture from the machine’s material bin to the hopper. The variability of pumps usable with the SMZ 120/G provides for optimum processing of any type of plaster pre-mixes with this machine.
$
1 review
Operating reliability is the decisive criterion for fire protection systems. Perfectly functioning products are the guarantee that water will be delivered to put out a fire. We not only provide our customers with pumps but also all other equipment forming part of a fixed system for fire-fighting. We offer the necessary sprinkler pumps, pressure booster systems and all-in solutions from a single source. This shows once more that PEW can provide both custom-engineered solutions and standard systems.
$
1 review
MotarMaster VSE 500Ideal choice for the mixing and conveying of materials, even dry types which cannot be pumped by discharged pumps. The VSE500 has proven itself to be the most time and cost saving machinery that replaces crane transport and reduce manpower in the handling of:The VSE 500 is most suitable for mixing and pumping materials to difficult to reach locations. Reduces workers load and time needed for material transportation. The VSE 500 can help to increase job site efficiency by more than 100%.
$
1 review
Not Define
1 review
The Hose 2 Go has a constant flow of water that allows you to suppress the dust when cutting, core drilling and grinding concrete. It’s different to every other product on the market because it provides a constant water flow without the use of a pump, battery or electronics. An easy to use dust suppression tool and portable water supply, which has a handle with two easy carrying positions.
$
1 review
This product is blue color pipe and fittings and type isi other plastic building materials ,TEE / EQUAL TEE / ELBOW / SCOKET /COUPLING / MALE ELBOW / FEMALE SOCKET.
$
1 review
ေလဖိအားအရည္ပိုက္လိုင္း၊ ဘြိဳင္လာ၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ဓာတုစက္မႈလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ျမၾသဇာပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ပိုက္လိုင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပိုက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအားဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
Flat bottom seat ring integral with the body,inside and outside epoxy resin coating,wedge wholly bonded with rubber, three “o” ring sealing,these all insure excellent corrosion protection and reliable sealing capability.Upon request,the gate valves can be actuated by operating lever,hand wheel,electrical actuator and so on.
$
1 review
စတီးပိုက္ ကို ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးပိုက္မ်ား၊ ေရလႊဲေျပာင္း၊ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ စတီးပိုက္၏အားသာခ်က္မ်ားမွာ အဆင္ေျပေသာေစ်ႏႈန္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးပင္ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ ယာဥ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ စက္မ်ားကို ေန႕စဥ္သန္႕႐ွင္းေရးျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္အလြန္အသံုး၀င္ပါသည္။ တိုက္ခၽြတ္ရခက္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ အစြန္းအထင္းမ်ားႏွင့္ သန္႕႐ွင္းေရးျပဳလုပ္ရခက္ခဲေသာ အရာမ်ားအတြက္အသံုး၀င္ေသာစက္ျဖစ္ပါသည္။ - အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ကပ္ညွိေနေသာ ေရညွိမ်ား - နံရံတြင္ထင္က်န္ေနေသာေဆးမ်ားႏွင့္ ေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ား - ၾကမ္းျပင္တြင္ေပေနေသာ ရႊံ႕ေျမမ်ားႏွင့္ မဲညစ္ေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား - ဆီေခ်းမ်ား၊ စက္ဆီမ်ာ၊ အျခားစက္ဆီမ်ား - ညစ္ေပေနသည့္သေဘာၤကုန္းပတ္မ်ားတြင္လည္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္သည့္လုပ္ငန္းေနရာအေျမာက္အမ်ားအတြက္တြင္လည္းအလြန္အသံုး၀င္ပါသည္။ စက္၏အဂၤါရပ္မ်ားမွာ ေရစုပ္ပိုက္တံတစ္ခုခ်င္းစီ၏ စက္အရွိန္အတိုးအေလ်ာ့ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း။ အလြယ္တကူတို္က္စားပ်က္စီးျခင္းမ်ိုးမျဖစ္ေအာင္ ေရၿပြန္ပိုက္တံႏွင့္တသားတည္းျဖစ္ေအာင္တပ္ဆင္ထားျခင္း ျပြန္ပိုက္ေခါင္း 3 ခုပါ၀င္ျခင္း Stainless steel ပိုက္ေခါငး္မ်ားကိုသာအသံုးျပဳထားျခင္း လိုအပ္သည့္အရွည္႐ွိေသာ ေရပိုက္တံပါ၀င္သည့္အတြက္လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ာသို႕သန္႕႐ွင္းေပးႏိုင္ျခင္း ေရေမာ္တာ၏ စြဲအားမ်ားပါကလည္း အလိုေလွ်ာက္စြဲအားကို ျဖတ္ေတာက္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း ေရ၀င္ေရထြက္လွ်င္ျမန္ေစရန္အတြက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ျခင္း ဘီး 3 ခုပါ၀င္ၿပီး အေ႐ွ႕ဘီးတြင္ brake ပါသည့္အတြက္သယ္ယူရလြယ္ကူျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရလြယ္ကူျခင္း။ ၾကာ႐ွည္စြာအသံုးခံႏိုင္ျခင္း။ ေရကိုသာအသံုးျပဳရသည့္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းရာလည္းေရာက္ေစပါသည္။
$
1 review
Stainless steel Butt Welding Pipe Fitting / Sanitary Pipe Fitting/ (Elbow, Tee, Reducer, Cross, Flange, Stub End), Forged Welding Pipe Fitting(Union, Coupling, Outelt, Boss, Bushing, Plug, Nipple)
$
1 review
Not Define
1 review
Features and benefits Grundfos CR, CRI, CRN pumps are vertical multistage centrifugal pumps. The in-line design enables the pump to be installed in a horizontal one-pipe system where the suction and discharge ports are in the same horizontal plane and have the same pipe dimensions. This design provides a more compact pump design and pipework. Grundfos CR pumps come with various pump sizes and various numbers of stages to provide the flow and the pressure required. CR pumps are suitable for a variety of applications from pumping of potable water to pumping of chemicals. The pumps are therefore used in a wide variety of pumping system s where the performance and material of the pump meet specific demands. The CR pumps consist of two main components: the motor and the pump unit. The motor on a CR pump is a heavy-duty Grundfos specified motor. The pump unit consists of optimized hydraulics, various types of connections, an outer sleeve, a top and various other parts. CR pumps are available in various material versions according to the pumped liquid. Pump The CR pump is a non-self-prim ing, vertical multistage centrifugal pump. The pumps are available with a Grundfos standard motor. The pump consists of a base and a pump head. The chamber stack and the ou ter sleeve are secured between the pump head and the base by means of staybolts. The base has suction and discharge ports on the same level (in-line). All pumps are equipped with a maintenance-free mechanical shaft seal of the cartridge type
$
1 review
Not Define
1 review
Hinota အမွတ္တံဆိပ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ေရတင္စက္နဲ႔ မိတ္ဆက္တင္ၿပေပးခ်င္ပါတယ္။ လယ္ယာေတာင္သူမ်ားအတြက္ အဓိကအားထားရေသာေရတင္စက္ၿဖစ္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႕၏ သီးႏွံစိုက္ခင္းေရတင္ခ်ိန္အတြက္ အသံုးၿပဳႏုိင္သလို မိမိတို႕လိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္လည္း အသံုးၿပဳႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ စက္၏ေလာင္စာဆီမွာ ဒီဇယ္ကိုအသံုးၿပဳႏုိင္မွာ ၿဖစ္ၿပီး power ကို hydraulic စနစ္ၿဖင့္ထည့္သြင္းအသံုးၿပဳထားပါသည္။ ဝယ္ယူလိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ L.M.A Co.,Ltd တြင္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>