Products

Items 1 to 16 of 1126 total
1 review
Not Define
1 review
Distinctive design and solid appearance 2 Energy-efficient system and environmentally safe refrigerant 3 Quiet operating system and easy maintenance 4 Powerful and consistent cooling performance 5 Clear heated glass (German Quality) door and internal lighting allows for attractive displays
$
1 review
သြားရင္းလာရင္း လြယ္အိတ္ထဲ ထည့္၍သယ္ေဆာင္နိုင္ေသာ အ႐ြယ္အစားျဖစ္ၿပီး နယ္လွည့္ေရာင္းကားမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း လိုက္လံျဖန္႔ခ်ီသူမ်ား၊ mini mart မ်ား၊ ေငြလိုက္သိမ္းရသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအဆင္ေျပပါသည္။ ေငြစကၠဴအသစ္ ၁၀၀မွ ၁၂၀အတြင္း၊ ေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္း ၈၀မွ ၁၀၀အတြင္း ေရတြက္ေပးနိုင္ၿပီး ၁မိနစ္လွ်င္ အ႐ြက္ေရ၆၀၀ ထိ လွ်င္ျမန္စြာ ေရတြက္ ေပးနိုင္ပါသည္။ BATCH function [အေရအတြက္ ကန္႔သတ္စစ္ေဆးနိုင္ေသာစနစ္] အ႐ြက္၁၀၀အုပ္ကိုထည့္ၿပီး ၂၅႐ြက္သာ ေရ၍ယူလိုပါက BATCH ျဖင့္ 25 ေ႐ြးထားပါက ၂၅႐ြက္ေရၿပီးလွ်င္ ရပ္သြားပါသည္။ ADD function[ထပ္ေပါင္းေရတြက္နိုင္ေသာ စနစ္] အ႐ြက္ေရမ်ားစြာ အပံုလိုက္ ေရတြက္ရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ADD နွိပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေရတြက္သမွ်ကို ထပ္ေပါင္းေရတြက္ေပးနိုင္ပါသည္။ ✈ EUROPEနိုင္ငံသို႔ပင္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် ေရရွည္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ အိမ္မီး AC ျဖင့္လည္း အသံုးျပဳနိုင္သလို၊ DC 6Vကို AAဓာတ္ခဲ ၄လံုးျဖင့္လည္း အသံုးျပဳနိုင္သျဖင့္ လဘက္ရည္ဆိုင္စားပြဲေပၚမွာပင္ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ သိန္းရာေထာင္ခ်ီတင္၍ လ်င္ျမန္စြာေရတြက္နိုင္ေသာစက္ကေလးျဖစ္ပါသည္။ ေရဝင္ျခင္း၊ ဆီ၊ဖုန္/သဲမ်ားဝင္ျခင္း၊ လြတ္က်ကြဲရွပ်က္စီးျခင္း၊ ဖြင့္လွပ္ျပဳျပင္ထားျခင္း၊ ACနွင့္ အသံုးျပဳစဥ္ မီးအားေဆာင့္တက္ျခင္း၊ အတြင္းမွဆင္ဆာမီးမ်ား ေနရာေ႐ြ႕ေနျခင္း တို႔မွလြဲ၍ ၁နွစ္အတြင္း ခ်ိဳ႕ယြင္း ပ်က္စီးပါက အခမဲ့ ျပဳျပင္လဲလွယ္ေပးပါမည္။ စိတ္၀င္တစားျဖင့္ မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေမးလိုပါက (သို႔မဟုတ္) ပစၥည္း မွာယူလိုပါက 09- 263430191, 09- 777918199, 09- 975511477တို႔ကို ဖုန္းဆက္၍ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ နွင့္ မွာယူလိုသည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ တို႔ကို ေမးျမန္း မွာယူနိုင္ ပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း Door to Door အိမ္အေရာက္ပို႔စနစ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပး ပါသည္။ ဆိုင္မွာ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈ စမ္းသပ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္မွ ဝယ္ယူလည္း ရပါသည္။ အျခားနယ္မ်ားမွ မွာယူလွ်င္ ဘဏ္မွ ေငြႀကိဳလႊဲရၿပီး ေငြလက္ခံရရွိမွသာ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါ သည္။
$
1 review
သဲစုပ္ေသာေနရာ၊ႏႈန္းစုပ္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ၊ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
High quality control. Prompt delivery time andexcellent service.New product Customer's design and logos are welcome and competitive price in a variety of designs.Small order acceptable1 compact body, easy to carry.simple to operate, suitable for the whole family power-driven, environmentally friendly and energy-saving.
$
1 review
These pumps are suitable for handling clean water not containing abrasive particles which are not chemically aggressive to the pump components. Reliable, economical and simple to use, they are suitable for domestic applications and the automatic distribution of water from surge tanks, watering farms and gardens and for boosting insufficient mains water pressure.These pumps should be installed in a covered area, protected against in the weather.
$
1 review
Not Define
1 review
3 removable & adjustable stainless steel shelves for easy cleaning Heated air water reservoir for humidified environment
$
1 review
Not Define
1 review
URANUS Co., Ltd. မွ တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ MNZ အမွတ္တံဆိပ္ ေငြေရစက္မ်ားသည္ ရာစည္းအုပ္မ်ားထဲမွ ေငြေလ်ာ့ျခင္း ကင္းေ၀ေစသျဖင့္ အမွန္တကယ္ စိတ္ခ်မ္းသာရမႈ၊ အၾကမ္းခံၿပီး ေငြစကၠဴအေဟာင္းအႏြမ္းမ်ား ေရတြက္ႏိုင္၍ အမွန္တကယ္ အသံုး၀င္မႈ၊ ျမန္မာေငြစကၠဴမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ေရတြက္ရာတြင္ အျခားေငြေရစက္မ်ားထက္ မွန္ကန္တိက်မႈ၊ (ပစၥည္းတန္ဖိုး+လက္ခ) တစ္က်ပ္မကုန္ အာမခံရက္ ၁၀၉၅ ရက္ (၃)ႏွစ္ အာမခံကဒ္ျပားပါရွိမႈ၊ စက္ရံုမွ တိုက္ရိုက္မွာယူတင္သြင္းေရာင္းခ်၍ စက္အပိုပစၥည္း အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူႏိုင္မႈ၊ ရွားရွားပါးပါးပ်က္ခဲ့လွ်င္ ၂၄နာရီအတြင္း တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ေခတၱအစားထိုးသံုးစြဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးႏိုင္မႈ၊ စသည့္ ၀ယ္သူလိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္။ ေငြတစ္ေသာင္းႏွင့္အထက္ ေန႔စဥ္ အႀကိမ္ႀကိမ္လက္ခံေရတြက္ေနရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ-စားေသာက္ဆိုင္၊ စူပါမားကတ္၊ အေရာင္းျပခန္းႏွင့္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)၊ ေငြသား က်ပ္ သိန္းဆယ္ဂဏန္းမွ ရာဂဏန္းအထိ ေန႔စဥ္စာရင္းေရးသြင္းတြက္ခ်က္ေနရေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ၀င္ေငြရွာ၍ ၀ယ္သူ စိတ္ေက်နပ္မႈအား အထူးအေလးထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ၀င္ေငြရွာေပးႏိုင္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အဖိုးတန္လုပ္ငန္းခ်ိန္မ်ားအား အက်ဳိးရွိရွိ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲလိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၌ သံုးစြဲရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ MNZ ေငြေရစက္ အမ်ဳိးအစားကြဲျပားမႈမ်ား MNZ ေငြေရစက္၏ အမ်ဳိးအစားကြဲျပားမႈေပၚမႈတည္၍ ေငြစကၠဴ ရြက္ေရတစ္ရာလွ်င္ ေရတြက္ႏႈန္းမွာ ၂.၆ စကၠန္႔မွ ၆စကၠန္႔အတြင္း ေရတြက္ႏိုင္ျခင္း၊ က်ပ္ေငြႏွင့္ ေဒၚလာ ေငြစကၠဴ အတု/အစစ္ ခြဲျခားေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေရတြက္လိုေသာ ပမာဏအား ႀကိဳတင္ Set လုပ္ထားႏိုင္ျခင္း၊ Speed အေႏွး အျမန္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ စက္ပ်က္ျခင္း (သို႔) error တက္ပါက error report ေပးႏိုင္ျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္စြမ္းကို မူတည္၍ တန္ဖိုးကြာျခားပါသည္။ MNZ ေငြေရစက္၏ အာမခံ MNZ ေငြေရစက္၏ အာမခံ(၃)ႏွစ္ အျပည့္မွာ ပစၥည္းတန္ဖိုး (၃)ႏွစ္ အခမဲ့ + လက္ခ အခမဲ့ (၃)ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေငြေရစက္မ်ား၏ အာမခံ(၃)ႏွစ္မွာ ပစၥည္းတန္ဖိုး (၁) ႏွစ္ အခမဲ့ + လက္ခ အခမဲ့ (၂) ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ MNZ ေငြေရစက္တန္ဖိုးအား တစ္က်ပ္မကုန္ အာမခံရက္ ၁၀၉၅ ရက္မွ်ႏွင့္ စားၾကည့္လွ်င္ပင္ တရုတ္အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈထုတ္ ေငြေရစက္မ်ားထက္ တန္လြန္းမကတန္ေနၿပီး ပိုမို စိတ္ခ်မ္းသာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံႏိုင္ပါသည္။ MNZ ေငြေရစက္၏ အထူး၀န္ေဆာင္မႈ အထူး၀န္ေဆာင္မႈ အေနျဖင့္လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္မွပဲ ၀ယ္၀ယ္၊ ျပဳတ္က်ၿပီးပဲ ကြဲထားထား၊ MNZ အမွတ္တံဆိပ္ဆိုလွ်င္ တစ္က်ပ္မကုန္ (ပစၥည္းတန္ဖိုး+လက္ခ လံုး၀ အခမဲ့) ႏႈန္းထားျဖင့္ ၂၄နာရီ အတြင္း တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးေနပါသည္။ MNZ ေငြေရစက္ကို နယ္မွ ၀ယ္ယူလိုပါက ဘဏ္မွ ေငြလႊဲလိုက္ရံုျဖင့္ စက္သီးသန္႔ (သို႔) ၀န္ထမ္းႏွင့္ အတူ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဖုန္းဆက္မွာယူရံုျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ ရွင္းလင္းျပသေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ပါသည္ အထူး၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ဘယ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ျဖစ္ အေရာက္ပို႔စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
A well established portable test method for the determination of moisture content of soils, sand and fine aggregates. The procedure involves the reaction between water and calcium carbide which when mixed together give off a gas. The amount of gas is directly proportional to the amount of water present in the sample and results in percentage are taken from a pressure gauge. The tester is supplied complete with electronic balance, brushes and measure in a plastic carrying case. Two versions available: 47-T0023/A 20 g cap., and 47-T0024/A 6 g cap.
$
1 review
Descriptions The Gelato Pro 12K highlights various advanced functions, but remain very easy to use. - It is a very powerful machine with frontal production extraction system. - With the Gelato Pro 12K it is possible to vary the rotation speed ( 60 to 130 rpm) of the mixing paddle for the best results of each recipe! - The mixing paddle motor is controlled with an electronic inverter. - The Gelato Pro 12K is equipped with brakes fitted wheels making it easy to move where needed. - The AISI 304 stainless steel mixing paddle features adjustable scrapers. - Air cooling Makes - 2,5 Kg (2,5 Qt.) / Cycle - 12 Kg (2,5 Qt.) / h
$
1 review
Water level indication for easy fillingWater level indication for easy filling Fill the water tank easily and precisely with the water level indication. Good drip filter coffee, easily prepared Holds 4 to 6 cups, compact design With glass jug Black Enjoy good filter coffee with this reliable Philips coffeemaker with a smart and compact design for easy storage.Smart and compact design - Water level indicator - A reliable coffee maker - Aroma Swirl Circulates the coffee for an optimal spread of taste - Drip Stop Interrupt the brewing whenever you want to pour a cup of coffee - Simply delicious coffee - Dishwasher - safe parts for easy cleaning နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ brand, (၂)ႏွစ္ အာမခံ PHILIPS Electronics ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာျပည္ျဖန္႔ခ်ိေရး တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္ - ထူးျခားေအာင္ေက်ာ္ ကုမၸဏီလီမိတက္
$
1 review
Not Define
1 review
Temperature from 30° ~ 100°C 2. Removable stainless steel shelves for easy cleaning 3. Comes with thermostat control and timer function 4. Buzzer alert system sounds when water level runs low 5. Auto power cut off when water tank is empty 6. Equipped with internal lamp for attractive display
$
1 review
သဲစုပ္ေသာေနရာႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>