Products

Items 1 to 16 of 1197 total
1 review
Not Define
1 review
RAF အင္ဂ်င္ဝိုင္ SAE 20W50, APT (SLICF) ျဖစ္ပါတယ္။ RAF Oil ကို UAE ႏိုင္ငံရွိ (RAF Industries- Group of Company) မွ အဆင့္ျမင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ RAF တံဆိပ္အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ၿပဳ Certificate မ်ားျဖစ္သည့္ ISO 9001-14001-18001-2014 အျပင္ WQA, Emirate Quality Mark, API လိုင္စင္နံပါတ္ 3085 ျဖင့္ အထူးအရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အရည္အေသြးမွန္ကန္စိတ္ခ်ရပါသည္။ RAF Oil စက္ဆီေခ်ာဆီကို 100% Pure Virgin Oil မွ Adidtive ျဖင့္ Blending ျပဳလုပ္သားၿပီး ALM Co.,Ltd မွ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္တင္သြင္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ RAF အင္ဂ်င္ဝိုင္မွ အိမ္သံုးကားမ်ားအတြက္ 5W30, 5W40, 10W30, 10W40 အစရွိေသာ Motor Oil မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ခ်ီေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး - ကားႀကီးကားေလးမ်ားအတြက္ 15W40, 20W50 Diesel Engine Oil မ်ားကိုလည္း 5L, 25L, 200L မ်ားကို ျဖန္ ့ခ်ီေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။
$
1 review
The DCH253 is a professional tool used by professionals on a daily basis. Here is a selection of comments by people in the trade about tis Hammer Drill: "It's lightweight but powerful, great drill for working on the go." "Nice compact size, exceeded my expectations, we'll worth every penny, light weight can use for longer periods without hands/arms getting tired, thank you Dewalt." "Its's very good overall and I am extremely pleased with it." "I like the way the hammer holds off until it senses a hard material, quick charge, low vibration, excellent price and very useful for me as a sparkie."
$
1 review
5500000 ~ 16500000 Kyats
1 review
1. အဆင့္ျမင့္ႏွစ္ထပ္စနစ္ျဖင့္တီထြင္ထားျခင္း 2. တစ္နာရီ ၃၅ ပိသာမွစၿပီး ဆိုင္သံုးစက္မ်ား 3. စီးပြားျဖစ္ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ရန္ ကုန္ခ်ိန္မ်ားအား (တန္ခ်ိန္)အထိထုတ္ႏိုင္သည့္ ညွပ္ေခါက္ဆြဲ အစို အေျခာက္ထုတ္ႏုိင္သည့္ေအာ္တိုစက္ႀကီးအမ်ိဳးမိ်ဳး 4. Automatic Production Line မ်ားအေနျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ ထုတ္လိုသည့္ ကုန္ခ်ိန္မ်ား အေပၚ မူတည္ၿပီး နည္းပညာအား သီးျခားတုိင္ပင္ေဆြး ေႏြးၿပီး မွာယူႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
San Chain Mhe ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာအေဆာက္ဦးနွင့္ေဆာ က္လုပ္ေရးသံုးလုုပ္ငန္းပစၥည္း ကြန္ကရစ္ေဖ်ာက္စက္ (concrete mixer) ကိုျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္း ခ်လ်က္ရွိပါသည္။၄င္းစက္သည္ ေအာက္ဘက္တြင္ ဘီးပါေသာေၾကာင့္ ေရႊ ့ရလြယ္ကူပီးအ ခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္သာေစပါသည္။ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္၄င္းကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္ စက္ကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္သိသိသာသာ လ်င္ျမန္လာပါလိမ့္မည္။ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္လမ္းတံ တားခင္းရာတြင္လည္းအသံုးသင့္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ားအတြက္အသံုးဝင္ေသာ စက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူၾကီးမင္းတို ့အတြက္အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္ သာေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးစက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္ကိုဝယ္ယူလိုပါ က San Chain Mhe ကုမၸဏီကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Diaphragm pumps are positive displacement pump which move gases, liquids, or gas-liquid mixtures via a reciprocating diaphragm. They are highly reliable because they do not include internal parts that rub against each other. They also contain no sealing or lubricating oils within the pumping head, meaning there is no chance of oil vapor leakage or contamination of the handled media.
$
1 review
Not Define
1 review
• User friendly HMI panel, cut to any length and quantity with pre-setting • The pressing die is made from Japanese Steel Grade SKD11 tool steel, then Electrical Discharge Machined to very small tolerance, then hardened to ensure the shape is wrinkle free and sheet metal is not damaged. • Rollers are CNC machined to small tolerances, then Chrome plated for durability • Siemens PLC ( Japanese PLC available for custom orders) • Yuken Hydraulic components • Manufactured and assembled in Vietnam
$
1 review
Thai Plus ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ လယ္ယာ သံုးစက္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ ၾကံပင္ရိုးမ်ားနွင့္ပတ္လည္ခုတ္စက္ယာဥ္နွင့္လိုက္ဖက္သာ ဗ်က္အက်ယ္ရွိသည့္အတြက္ ၾကံခင္းေျမာင္းမ်ားထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။ စပိန္နုိင္ငံမွ မွာယူတင္သြင္းေသာ ထြန္သြားမ်ားသည္ အထူးသန္မာျပီး ခံနုိင္ရည္ရွိသည္။အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးျပီး ေျမညက္ေအာင္ ထြန္ယက္နုိင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ ဆီစားသက္သာသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ၄င္းစက္ ကိုဝယ္ယူလိုပါက Thai Plus ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Digital scale သည္ စက္ရံု ၊ အလုပ္ရံု မ်ားတြင္ ျကီးမားေသာ စက္အင္ဂ်င္ ၊ အေလးခ်ိန္မ်ားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေရြလ်ားနိုင္ပါသည္။ ထို့အျပင္ Digital scale သည္ Digital မ်က္နွာျပင္ပါေသာေျကာင့္ အေလးခ်ိန္ကို လြယ္ကူစြာသိရွိနိုင္ပါသည္။ Pyae Sone Company Limited သည္ ၁၉၈၂ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ နွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ဝယ္ယူနိုင္သလို Onlineမွလည္း မွာယူအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Fast output at 3 ppm for A0 output High performance controller provides high-efficiency data processing, multi-interface, simultaneous reception of different jobs and various data formats Allows users to check controller¦s settings and job status with web browser on a network PC "Logical Printer" provides a virtual printer for network connected users, w Fast output at 3 ppm for A0 output High performance controller provides high-efficiency data processing, multi-interface, simultaneous reception of different jobs and various data formats Allows users to check controller¦s settings and job status with web browser on a network PC "Logical Printer" provides a virtual printer for network connected users, with the various output needs of users being supported in detail via prior settings
$
1 review
အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစသည့္ မွိုပါဝင္မွုႏွုန္းကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ အတြက္ Dryerအေျခာက္ခံစက္မ်ား ယေန႔ ျမန္မာျပည္ရွိ အစားအေသာက္အမ်ားစုတြင္ မွိုမ်ားစြာ ပါဝင္လၽွက္ရွိၿပီး ၊ ထိုမွိုမ်ားသည္ ကင္ဆာကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုသို႔မွိုမ်ားကိုျဖစ္ေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ စိုထိုင္းစ မ်ားပါဝင္ေန၍ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဆန္စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲမ်ိဳးစုံ ၊ ငါးေျခာက္ စေသာ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနပူလွမ္းျခင္းထက္ Dryer အေျခာက္ခံစက္ ကိုသုံးျခင္းအားျဖင့္ မွိုမ်ားကို လုံးဝကင္းစင္ေစပါသည္။ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ စက္ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရအေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ စက္ျဖစ္ပါသည္။ (မိမိလိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ Model မ်ိဳးစုံရွိပါသည္။) ထူးျခားခ်က္မ်ား ၁။အပူခ်ိန္နည္းနည္းျဖင့္အေျခာက္ခံသည့္ဒီဇိုင္းျဖစ္ၿပီးလ်င္ျမန္စြာအေျခာက္ခံနိုင္သည္။ ၂။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔သည္။ ၃။ ေလာင္စာမလိုသည့္အတြက္အေျခာက္ခံမွု ကုန္က်စရိတ္ကိုသိသိသာသာေလၽွာ့ခ်ေပးသည္။ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖန႔္ခ်ိေရး - ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္/ျဖန႔္ခ်ိသူ (Golden Thurain Linn လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာႏွင့္ နည္းပညာ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္) စတင္စက္ႏွိုးျခင္း - လၽွပ္စစ္ျဖင့္စတင္စက္ႏွိုးျခင္း
$
1 review
Not Define
1 review
G type single screw pump due to the structure and performance, compared with the piston pump centrifugal pump vane pump, gear pump,screw pump has many advantages as following: can transport high solid content of medium; flow uniform, pressure stability, more obvious when speed low flow is proportional to the speed, so has good variable buffer; multi-purpose can transport different viscosity medium; pump installation position can be arbitrary inclined; suitable for conveying sensitive items and things easy damaged by the centrifugal force. small volume, light weight, low noise, simple structure, easy maintenance.
$
1 review
Not Define
1 review
- Simple mechanism but high performance of water purification - R/O booster pump equipped - 10” PP filter cartridge equipped : Removal of ordinary sediments (clay, rust, sand and etc) - 10” GAC filter cartridge equipped : Adsorb and reduce dissolved organics and chemicals such as chlorine, dissolved trihalomethane - 10” CTO filter cartridge equipped : Adsorb smell, color, residual chlorine, detergents, chemicals, organic materials - Supply of safe drinking water by use of R/O membrane that removes heavy metals, bacteria, germs, virus, organic chemicals and so on in water
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>