Products

Items 1 to 16 of 1108 total
1 review
အသံုးၿပဳရန္လြယ္ကူၿပီးေန႔စဥ္ ပဲပင္ေပါက္မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္ၿခင္း၊ ပဲပင္ေပါက္တစ္ၾကိမ္ ပိသာ ၃၀ ထုတ္ႏုိင္ၿခင္း၊ အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဴပ္စနစ္ပါရွိၿခင္း စသည္တို႔ကိုၿပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစၿပီး ေဈးကြက္တြင္ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
အိမ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မပါမျဖစ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရတိုင္ကီမ်ားနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။ BEST STAR PE WATER TANK CO.,LTD မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အေရအေသြးျမင့္ ကုန္ျကမ္းမ်ားျဖင့္ ေရတိုင္ကီမ်ားကုိ လူျကီးမင္းမ်ား စိတ္ျကိုက္ အရြယ္အစားေပါ္မူတည္၍ မွာယူနိုင္ပါသည္။ တစ္ထပ္အိမ္မ်ား အတြက္အျပင္တြင္ အျမင့္ခံုေဆာက္ျပီး အသံုးျပဳနုိင္မည္ ့ဘူးရွည္ပံုစံ ဒီဇိုင္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
$
1 review
စီးပြားျဖစ္ကေဖးဆိုင္မ်ားအတြက္ ေကာ္ဖီစက္၊ ဘားတစ္ခု ဘားႏွစ္ခု ဘားသံုးခုပါဝင္ေသာေကာ္ဖီစက္၊ Auto ႏွင့္ Manual စနစ္ႏွစ္ခုလံုးပါဝင္ေသာေကာ္ဖီစက္ စသည္တို႔ကိုဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ကေဖး၊ ရံုးခန္းႀကီးမ်ားအတြက္အသုံးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ေရေႏြးပူ၊ ႏြားနို႔ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေသာ ေကာ္ဖီက်က်မ်ားလဲရႏိုင္ပါသည္။ အလုိအေလ်ာက္ Espresso ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္သည္ Micro-Processor ကိုတပ္ဆင္ထားေသာေႀကာင့္ ေကာ္ဖီႏွင့္ေရပူကိုသင့္တင့္မွ်တေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ စနစ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ဟြာထိုက္ကုမၼဏီမွ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအေနျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔မွာယူေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို မႏၱေလးျမိဳ႔အတြင္းအိမ္အေရာက္၊ လုပ္ငန္းတည္ေနရာအေရာက္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ အျခားနယ္ျမိဳ႔မ်ားသို႔လည္း၊ ကားဂိတ္အေရာက္ လိုက္လံပုိ႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပဳျပင္လိုပါကလည္း မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္း၀န္ေဆာင္ခေပးရန္မလို လိုက္လံျပဳျပင္ေပးပါသည္။ အျခားနယ္ျမိဳ႕မ်ားမွ ျပဳျပင္လိုပါက ၀န္ေဆာင္ခအနည္းငယ္ျဖင္႔ လာေရာက္ျပဳျပင္ေပးပါသည္။ ဟြာထိုက္ကုမၼဏီမွ သံုးစြဲသူမိဘျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳရလြယ္ကူေစေအာင္လည္း ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားျဖင္႔ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။
$
1 review
A simple compact and portable pump for a array of applications. Especially for agricultural, rental,construction site, and home use This powerful and compact water pump is the ideal solution for farms and building sites as well as emptying flooded cellars or patio areas. Quite simply the pump is the ideal way of dealing with all flood eventualities. The heavy-duty construction and robust carry frame of the machine combined with an environmentally friendly engine that perfoms efficiently on unleaded fuel.
$
1 review
- -ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မွီ နည္းပညာၿဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ မုန္႔ဟင္းခါးစက္ ကိုၿဖန္႔ၿဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ လူၾကီးမင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္စြာ အခ်ိန္ကုန္သာစြာ ၿဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ခ်ဲ႔ထြင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါသည္။ - All Stainless Steel ျဖင့္ တီထြင္ထားျခင္း - လူအင္အား ေလ်ာ႔ခ်ၿပီး အသံုးၿပဳႏုိင္သည့္အၿပင္ ၁နာရီကို ပိသာခ်ိန္ (၁၀၀)အား အနည္းဆံုးထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ စက္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
When it comes for the spare parts along with your continuous daily working life, we provide complete range of spare parts for your machines’ needs even for vital parts such as the most crucial ones like Turbochargers, Pistons and Liners, Common Rail, Nozzles, Plungers and many others. Our genuine parts guarantee the quality which would carry out the performances to your satisfaction at every of your operations. Our inventory holds thousands of items available for direct delivery within hour through our main warehouse at Yangon and branches.
$
1 review
BEST STAR PE WATER TANK CO.,LTD မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အေရအေသြးျမင့္ ကုန္ျကမ္းမ်ားျဖင့္ ေရတိုင္ကီမ်ားကုိ လူျကီးမင္းမ်ား စိတ္ျကိုက္ အရြယ္အစားေပါ္မူတည္၍ မွာယူနိုင္ပါသည္။ အိမ္သံုးေရတိုင္ကီမ်ားကို ေနအိမ္အတြင္း ထည့္ျပီအသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ အနိမ့္ပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ကုမၸဏီမွဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားအေနျဖင့္ 1. BEST STAR WATER TANK မ်ားကို၀ယ္ယူအားေပးသည့္CUSTOMER မ်ားကိုရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း၌ အိမ္ စက္ရံု/ အလုပ္ရံု / အေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေပးပါသည္။ 2. နယ္ CUSTOMER မ်ားအတြက္ ကားဂိတ္အေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးပါသည္။ 3.CUSTOMER မ်ားစိတ္တိုင္းက်အသံုးျပဳလိုေသာ ေရ၀င္၊ေရထြက္၊ေရလ်ွံ ေပါက္မ်ားကိုစနစ္တက်ေဖာက္ လုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 4.ေဖာက္ျပီးေသာေရ၀င္ ၊ေရထြက္၊ေရလွ်ံေပါက္မ်ား၌ ခိုင္မာေသာ(SOCKET)မ်ားတပ္ဆင္ေပးပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
<p>“ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ျမိဳ႔ျပစီမံကိန္းေတြမွာ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ HDPE pipe”</p><p><br></p><p>HDPE pipe ဆုိတာ ?&nbsp;</p><p>သိပ္သည္းဆျမင္႔ျပီး ေရရွည္အၾကမ္းခံတဲ႔ Polyethylene ပိုက္အမ်ိဳးအစားပဲျဖစ္ပါတယ္။</p><p><br></p><p>ဘယ္မွာ သံုးလဲ ?&nbsp;</p><p>Electrical wiring ၊ Air-conနဲ႔ Telecom လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ Conduit အျဖစ္လည္းေကာင္း၊</p><p>ေရဆိုး၊ ေရသန္႔ အပါအဝင္ အျခားအရည္မ်ား သြယ္ဆက္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းအားျဖင္႔လည္းေကာင္း အသံုးျပဳပါတယ္။</p><p><br></p><p>အားသာခ်က္ ေတြက ?&nbsp;</p><p>သံေခ်းမတက္၊ Chemical ခံႏုိင္ရည္ရွိ၊ ေပ်ာ႔ေျပာင္းေကြ႔ေကာက္ႏိုင္ျပီး ခံႏုိင္ရည္အလြန္ရွိပါတယ္။</p><p><br></p><p>အရည္အေသြး စိတ္ခ်ရတဲ႔ Brand က ?</p><p>ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ဆယ္စုႏွစ္ ၃ခုၾကာ ထိပ္ဆံုးမွဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ THAI-ASIA P.E PIPE brand ျဖစ္ပါတယ္။</p><p><br></p><p>လူၾကီးမင္းတို႔ အသံုးျပဳမဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အမ်ိဳးအစားအလုိက္ Pipe model မ်ိဳးစံုကုိ မွာယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ PK Myanmar Trading သို႔ ယခုပဲ ခ်ိတ္ဆက္လုိက္ပါ။</p><div><br></div>
$
1 review
Not Define
1 review
ဟြာထိုက္ကုမၼဏီမွ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအေနျဖင္႔ လူၾကီးမင္းတို႔မွာယူေသာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို မႏၱေလးျမိဳ႔အတြင္းအိမ္အေရာက္၊ လုပ္ငန္းတည္ေနရာအေရာက္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ အျခားနယ္ျမိဳ႔မ်ားသို႔လည္း၊ ကားဂိတ္အေရာက္ လိုက္လံပုိ႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပဳျပင္လိုပါကလည္း မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္း၀န္ေဆာင္ခေပးရန္မလို လိုက္လံျပဳျပင္ေပးပါသည္။ အျခားနယ္ျမိဳ႕မ်ားမွ ျပဳျပင္လိုပါက ၀န္ေဆာင္ခအနည္းငယ္ျဖင္႔ လာေရာက္ျပဳျပင္ေပးပါသည္။ ဟြာထိုက္ကုမၼဏီမွ သံုးစြဲသူမိဘျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳရလြယ္ကူေစေအာင္လည္း ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားျဖင္႔ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Stainless Steel construction designed for years of trouble free operation.Close coupled to NEMA standard submersible motor.Designed for flow rates up to 14 m3/h &amp; head up to 300 meters.
$
1 review
Not Define
1 review
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item is handmade or was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller&#039;s listing for full details.
$
1 review
Not Define
1 review
The Destoner separates stones and heavy impurities from rice according to differences in density. Heavy duty construction with thicker steel plates and sturdy frames ensures long life. -Stone Discharge and Re-sort Mechanism -Very low Maintenance -Compact Design
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>