Products

Items 1 to 16 of 1108 total
1 review
<p><span style="font-size: 13px;">ေရခဲမုန္ ့ဆိုင္ေလးဖြင့့္ၿပီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Ice Cream Soft Machine (ေရခဲမုန့္ အေပ်ာ့စက္) ကိုသတိရလိုက္ပါ။။</span></p><p><span style="font-size: 13px;">ေရခဲမုန္ ့အထုပ္ ၂Kg Readymade ကိုစက္ထဲတြင္ထည့္၍သင့္ေလ်ာ္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။</span></p><p><span style="font-size: 13px;">Specification</span></p><p><span style="font-size: 13px;">(Size,Colour,Type,</span></p><p><span style="font-size: 13px;">Weight,Material)<span style="white-space:pre"> </span>Weight : 135kg</span></p><p><span style="font-size: 13px;">Colour : White &amp; Blue</span></p><p><span style="font-size: 13px;">Power : 1.7Kw/220V</span></p><p><span style="font-size: 13px;">Yields : 1hr/11kg-16kg</span></p><div><br></div>
$
1 review
Not Define
1 review
Vertical drilling machine are universal drilling machine.the max drilling diameter is 40mm..ZK5150B and Z5150B-1 vertical drilling machine are universal drilling machine.the max drilling diameter is 50mm. The table of Z5140B, Z5150B is fixed and The Z5140B-1, Z5150B-1 is cross table.This machine also can enlarge hole,drill deep hole,tapping,boring and etc. except drilling hole. This series machine have many advantages,such as high efficiency, good rigid,high precision,low noise, wide speed range..the machine which have cross table ,the table can manual feeding on cross ,longitudinal and lifting.
$
1 review
စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသံုး GTSTAR Engine ကေတာ့ ေလွာင္စာဆီအေနၿဖင့္ ဒီဇယ္ဆီကိုသာ အသံုးၿပဳႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ GTSTAR Engine ကို ေလွ၊ သဗၺာန္၊ ေရယာဥ္စသည္တို႔တြင္ တပ္ဆင္အသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီး မီးစက္၊ေရတင္ပန္႔ တုိ႔ႏွင့္လည္းတြဲဖက္ၿပီးအသံုးၿပဳႏုိင္မွာ ၿဖစ္ပါသည္။ Cylinder အေနၿဖင့္ Single Cylinder ကိုသာအသံုးၿပဳထားၿပီး Cold Syle အားၿဖင့္ Water-cooled ကိုတပ္ဆင္ေပးထားမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဝယ္ယူအားေပးလိုေသာ Customers အတြက္ Kyaw Shin Co.,Ltd တြင္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မွာယူႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
This large-capacity optical sorter features advanced full-color sorting technology with trichromatic image analysis. A full-color camera recognizes subtle differences in color. -Most advanced full-Color sortind technology -higher capacity -Improved user interface for easier
$
1 review
၁၀၀%ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေရပူစက္အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ပါသည္။ Venus magma ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမူေၾကာင့္ အၿပင္ပိုင္းတြင္ ေခ်ာေမြ႕ေၿပာင္လက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာ ၿဖစ္ပါသည္။အေကာင္းဆံုးေၾကြထည္ေရေလွာင္ကန္ပါရွိၿခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာအပူေပးႏုိင္ၿခင္းသာမက ေရရွည္အသံုးၿပဳႏုိင္ၿခင္းႏွင ့္သာမန္ေရထက္အပူေလ်ာ့နည္းၿပီး ေအးၿမမူကို ရရွိေစႏုိင္ပါသည္။Venus magma သည္အနာဂတ္အတြက္ လွည့္ၾကည့္စရာမလိုေအာင္ ေရခ်ဳိးရန္အတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
The Rotary Sifter separates milled rice efficiently into multiple classes:large impurities, head rice, mixture,small to large brokens, chips,bran, etc. -Accurate and Efficient Sifting -Thousands of Possible Sieve Combinations -Completely Sealed Sieve Frame
$
1 review
Reliable and efficient 69 kW (94 metric hp, net) Volvo engine: High torque at low revs along with the automatic idling system, leading to ultra-efficient fuel consumption Enormous versatility for all your applications: City works e.g. cable laying and drainage, road works e.g. loading and trenching, construction works e.g. digging for footings and foundations, landscaping e.g. site preparation and stump removal Comfortable and safe Volvo Care Cab: Improved all-round visibility, high-capacity climate control system and vibration dampening, leading to all-day operator comfort and productivity Legendary Volvo quality: Strengthened undercarriage and superstructure frame with double welded corners, reinforced boom/arm and lifetime greased and sealed track links guarantee endurance against daily abuse Easy and safe service: Anti-slip steps and platforms, simplified ground level accessibility and centralized lubrication points for more uptime to get more done
$
1 review
၁) ေလမႈတ္စက္ လည္ပတ္နႈန္းကို RPM 500 မွ 700 အတြင္းသာ အသံုးျပဳပါ။ (၂) စက္ဆီကို အင္ဂ်င္၀ုိင္ No.40(SAE 40) ကို အသံုးျပဳပါ။ စက္မေမာင္းမီ အင္ဂ်င္၀ိုင္ ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးျပီးမွ အသံုးျပဳပါ။ (၃)လ တစ္ၾကိမ္ဆီအသစ္လဲေပးပါ။ ေလမႈတ္စက္အသံုးျပဳခ်ိန္ေပၚ မူတည္ျပီး အင္ဂ်င္၀ိုင္အသစ္လဲေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (၃)စက္တြင္ပါေသာ ဂိတ္တံအမွတ္အသားႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ဆီအျမဲရွိေနရမည္ျပီး၊ ဂိတ္တံအမွတ္အသားထက္ေလ်ာ႔နည္းေနျခင္း၊ မ်ားေနျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳပါ။ စက္ဆီနည္းလွ်င္ စက္ကိရိယာမ်ား ပ်က္စီးတတ္ပါသည္။ စက္ဆီမ်ားေနလွ်င္ ၀ိုင္းစီနွင္႔ ေလေပါက္မွ ဆီျပန္ထြက္သျဖင္႔ ၀န္းက်င္ကိုညစ္ညမ္းေစျပီး ေရတြင္းထဲသို႔ က်ေရာက္ပါက ေသာက္သံုးေရ သန္႔ရွင္းမႈကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။ (၄)သားေရပတ္ၾကိဳးကို မေလ်ာ႔မတင္းသာ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္တင္းေနပါက ေဘာ၊ ဘယ္ရင္ႏွင္႔၀န္ရိုးကိုပါပ်က္စီးသြားေစနုိင္ပါသည္။ (၅)စက္ေမာင္းျပီးတိုင္း ေလစစ္ဘူးေအာက္ရွိေလဘားအား ေလေလ်ာ႔ေပးရပါမည္။ (၆)တာယာေလထိုးဆိုင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္႔ စက္မ်ား၌ ေလေပါင္မ်ားျပီး သားေရပတ္ၾကိဳး အလြန္တင္းေနပါက စက္၀န္ရိုး (ကရိုင္းရွပ္)အား ထိခိုက္နိုင္၍ ေလေလွာင္အိုး အတြင္းသို႔ ေလေပါင္ ၂၀၀သာလွ်င္ေမာင္းျပီးေနာက္ ေလကုန္ျပီးမွသာတစ္ခါ ျပန္လည္အသံုးျပဳေစလိုပါသည္။ စက္ႏွင္႔ ေလအိုးၾကီးၾကားတြင္ ခ်က္ဘားခံသံုးရန္နွင္႔ ေလလွ်ံဘား ေလဂိတ္တို႔ပါ တြဲဖက္၍ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ (၇)ေမာ္တာအလည္(ေမာ္တာေမာင္း)တိုင္း တပ္ဆင္ထားသည္႔ စက္အလံုးေသး အမ်ားစုအား ေမာ္တာျဖင္႔ တြဲသံုးပါက ဆီေပါက္ဖံုးပါကာဘာနွင္႔တံဆိပ္ျပားပါ ကာဘာတို႔အား ေျပာင္းျပန္လွည္႔တင္ျပီး အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (၈)အင္ဂ်င္အလည္(အင္ဂ်င္ေမာင္း)တိုင္း တပ္ဆင္ထားသည္႔ စက္မ်ားအား အင္ဂ်င္ျဖင္႔ တိုက္ရိုက္တြဲသံုးႏိုင္ျပီး ေမာ္တာျဖင္႔ တြဲသံုးပါက ဆီအန္ထြက္ျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ ေမာ္တာအလည္အားေျပာင္း၍လည္းေကာင္း(သို႔) ဆီေပါက္ဖံုးပါကာဘာနွင္႔ တံဆိပ္ျပားပါကာဘာတို႔အား ေျပာင္းျပန္ ျပန္လွည္႔တပ္၍ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ (၉)၉၉၉ ေလမႈတ္စက္မ်ားအား အထက္ပါအညႊန္းအတိုင္း အသံုးျပဳျပီး အင္ဂ်င္၀ိုင္(ဆီ)မွန္မွန္ျဖည္႔/လဲေပးပါက အိမ္သံုး(၂)နွစ္အာမခံ ၊ (ပထမႏွစ္တြင္ ပစၥည္းဖိုး+လက္ခ အခမဲ႔၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ လက္ခအခမဲ႔ျပဳျပင္ေပး)ျပီး လုပ္ငန္းသံုး (၁)ႏွစ္အာမခံ (ပစၥည္းဖိုး+လက္ခ အခမဲ႔ျပဳျပင္ေပး)ပါသည္။ (၁၀)ေလမႈတ္စက္ကို ပံုမွန္အသံုးျပဳေနစဥ္ အသံေျပာင္းျခင္း၊ ေလအားနည္းသြားျခင္း၊ ဆီအန္ျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ႔လွ်င္ အပ်က္အဆီးမမ်ားေစရန္ ၉၉၉ေလမႈတ္စက္လုပ္ငန္း သို႔အေၾကာင္းၾကားပါ။ အျမန္ဆံုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
$
1 review
Rheken Pumps သည္မီးအား လ်ွပ္စစ္သံုးေရစုပ္စက္ အမ်ဳိးအစားၿဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ေနအိမ္မ်ားတြင္ အသံံုးၿပဳရန္အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေမာ္တာ၏ေရဆြဲအား ေကာင္းၿခင္း၊ေမာ္တာသံၿငိမ္သက္မူရွိၿခင္း၊ ေရထြက္အားေကာင္းၿခင္းစသည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
၁) ေလမႈတ္စက္ လည္ပတ္နႈန္းကို RPM 500 မွ 700 အတြင္းသာ အသံုးျပဳပါ။ (၂) စက္ဆီကို အင္ဂ်င္၀ုိင္ No.40(SAE 40) ကို အသံုးျပဳပါ။ စက္မေမာင္းမီ အင္ဂ်င္၀ိုင္ ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးျပီးမွ အသံုးျပဳပါ။ (၃)လ တစ္ၾကိမ္ဆီအသစ္လဲေပးပါ။ ေလမႈတ္စက္အသံုးျပဳခ်ိန္ေပၚ မူတည္ျပီး အင္ဂ်င္၀ိုင္အသစ္လဲေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (၃)စက္တြင္ပါေသာ ဂိတ္တံအမွတ္အသားႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ဆီအျမဲရွိေနရမည္ျပီး၊ ဂိတ္တံအမွတ္အသားထက္ေလ်ာ႔နည္းေနျခင္း၊ မ်ားေနျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳပါ။ စက္ဆီနည္းလွ်င္ စက္ကိရိယာမ်ား ပ်က္စီးတတ္ပါသည္။ စက္ဆီမ်ားေနလွ်င္ ၀ိုင္းစီနွင္႔ ေလေပါက္မွ ဆီျပန္ထြက္သျဖင္႔ ၀န္းက်င္ကိုညစ္ညမ္းေစျပီး ေရတြင္းထဲသို႔ က်ေရာက္ပါက ေသာက္သံုးေရ သန္႔ရွင္းမႈကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါသည္။ (၄)သားေရပတ္ၾကိဳးကို မေလ်ာ႔မတင္းသာ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္တင္းေနပါက ေဘာ၊ ဘယ္ရင္ႏွင္႔၀န္ရိုးကိုပါပ်က္စီးသြားေစနုိင္ပါသည္။ (၅)စက္ေမာင္းျပီးတိုင္း ေလစစ္ဘူးေအာက္ရွိေလဘားအား ေလေလ်ာ႔ေပးရပါမည္။ (၆)တာယာေလထိုးဆိုင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္႔ စက္မ်ား၌ ေလေပါင္မ်ားျပီး သားေရပတ္ၾကိဳး အလြန္တင္းေနပါက စက္၀န္ရိုး (ကရိုင္းရွပ္)အား ထိခိုက္နိုင္၍ ေလေလွာင္အိုး အတြင္းသို႔ ေလေပါင္ ၂၀၀သာလွ်င္ေမာင္းျပီးေနာက္ ေလကုန္ျပီးမွသာတစ္ခါ ျပန္လည္အသံုးျပဳေစလိုပါသည္။ စက္ႏွင္႔ ေလအိုးၾကီးၾကားတြင္ ခ်က္ဘားခံသံုးရန္နွင္႔ ေလလွ်ံဘား ေလဂိတ္တို႔ပါ တြဲဖက္၍ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ (၇)ေမာ္တာအလည္(ေမာ္တာေမာင္း)တိုင္း တပ္ဆင္ထားသည္႔ စက္အလံုးေသး အမ်ားစုအား ေမာ္တာျဖင္႔ တြဲသံုးပါက ဆီေပါက္ဖံုးပါကာဘာနွင္႔တံဆိပ္ျပားပါ ကာဘာတို႔အား ေျပာင္းျပန္လွည္႔တင္ျပီး အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ (၈)အင္ဂ်င္အလည္(အင္ဂ်င္ေမာင္း)တိုင္း တပ္ဆင္ထားသည္႔ စက္မ်ားအား အင္ဂ်င္ျဖင္႔ တိုက္ရိုက္တြဲသံုးႏိုင္ျပီး ေမာ္တာျဖင္႔ တြဲသံုးပါက ဆီအန္ထြက္ျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ ေမာ္တာအလည္အားေျပာင္း၍လည္းေကာင္း(သို႔) ဆီေပါက္ဖံုးပါကာဘာနွင္႔ တံဆိပ္ျပားပါကာဘာတို႔အား ေျပာင္းျပန္ ျပန္လွည္႔တပ္၍ လည္းေကာင္း အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ (၉)၉၉၉ ေလမႈတ္စက္မ်ားအား အထက္ပါအညႊန္းအတိုင္း အသံုးျပဳျပီး အင္ဂ်င္၀ိုင္(ဆီ)မွန္မွန္ျဖည္႔/လဲေပးပါက အိမ္သံုး(၂)နွစ္အာမခံ ၊ (ပထမႏွစ္တြင္ ပစၥည္းဖိုး+လက္ခ အခမဲ႔၊ ဒုတိယႏွစ္တြင္ လက္ခအခမဲ႔ျပဳျပင္ေပး)ျပီး လုပ္ငန္းသံုး (၁)ႏွစ္အာမခံ (ပစၥည္းဖိုး+လက္ခ အခမဲ႔ျပဳျပင္ေပး)ပါသည္။ (၁၀)ေလမႈတ္စက္ကို ပံုမွန္အသံုးျပဳေနစဥ္ အသံေျပာင္းျခင္း၊ ေလအားနည္းသြားျခင္း၊ ဆီအန္ျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ႔လွ်င္ အပ်က္အဆီးမမ်ားေစရန္ ၉၉၉ေလမႈတ္စက္လုပ္ငန္း သို႔အေၾကာင္းၾကားပါ။ အျမန္ဆံုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။
$
1 review
Single Pass 2-Sided ADF: Save time with single pass duplex scanning and copying, by scanning both sides of 2-Sided documents simultaneously.Quick First Print: Be ready to print in as little as 6 seconds from power on with Quick First Print.1High Page Yield: By using XL ink tanks MAXIFY printers feature a Low Cost per Print with a High Page Yield that can save you money by delivering a high volume of prints from one set of ink tanks.Fast Print Speeds: Spend less time waiting for your prints with a Canon MAXIFY printer,thanks to its fast printout times of 24 ipm (BW)/ 15.5 ipm (Color), and rapid multipage copying.AirPrint: With AirPrint, simply print right from you iPhone, iPad and Mac. No drivers needed.250 Sheet Paper Capacity: All MAXIFY Printers support multiple paper types including Business Card paper, Label paper and even ID Cards.DRHD: Print laser-sharp text that is highlighter and smudge resistant with the Dual-Resistant High Density (DRHD) Ink Systy Cycle:MAXIFY printers are built to last for all your small business needs, with a 30,000 page peak Monthly Duty Cycle.2 MIB Support: Efficiently manage all your MAXIFY printers with built in standard Management Information Base (MIB) support, also easily monitor ink and paper levels and printer notifications remotely.Canon PRINT app: The Canon PRINT app has great features so you can scan, copy and print right from your favorite mobile devices.3 .3.5” Touch LCD: Intuitive touch-screen controls make it easy to navigate menus, printer settings and access cloud services.Auto power on/off: Auto Power off saves you money by automatically powering down the printer after a set period of inactivity, and conveniently powers back on when any print job is detected.Send to Network Folder: When keeping a paper copy is not necessary, you can choose to scan your digital files to network folders. လူျကီးမင္းတို႔၏ အိမ္၊ရံုးခန္းငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ဆိုင္ခန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာSmall Office/Home Office Inkjet Printers မ်ားအားModelအမ်ိဳးအစားseriesအလိုက္စိတ္တုိင္းက်ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
The Length Grader uses an indented cylinder to separate one or two kinds of broken or shorter grains from whole grain by length. -Easy Assembly and Disassembly -Equipped with Sampling Outlets -Equipped with Inspection Windows -Low Maintenance -More than 10 Types of Screens Available
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>