Products

Items 1 to 16 of 1100 total
1 review
ဂ်ပန္နည္းပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ပါဝါသုံးစဲြမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့ Drilling machine အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Drill Wheel နဲ႔ Drill ၾကားထဲမွာ 340 mm အကြာအေဝးရွိျပီးေတာ့ Cylinder နဲ႔ Drill ရဲ႕ အကြာအေဝးက 165.5 mm ကြာေဝးပါတယ္။ စက္ရဲ႕ အေလးခ်ိန္မွာ 65 Kg ရွိပါတယ္။ Cylinder ရဲ႕ အခ်င္းမွာ 70 mm ရွိျပီး drill ရဲ႕ အခ်င္းမွာ 3-16 mmရွိပါတယ္။
$
1 review
1.8-inch RO membrane housing 1 core, 2 cores, 3 cores, 4 cores, etc. 2. The membrane housingt tube is divided into tube, two kinds of seamless pipe. The seam automatic welding work involved forming, weld uniform, smooth, both inside and Outside surface for mirror processing. Pressure test before delivery, pressure up to 16 kg; Seamless tube pull with forging stock directly, uniform wall thickness, not easy to leak, Do mirror processing, internal and external surface before delivery pressure test, pressure up to 25 kg. 3. In and out of nozzle connection with side in side out, side in side out two; Specifications have 6 X4 points and 4 X4 points two kinds. 4. The head material is ABS, stainless steel.
$
1 review
1、Strong power, energy-saving and Environment friendly; 2、Small size, light weight, easy operation and convenient carrying; 3、Simple structure and easy operation; 4、Durable main function structure and various usages Kohler or Briggs 6.0HP gasoline engine 12 bundles of close steel brush. Rotary depth adjustment and throttle speed control system. It is used to remove cold solvent road marking lines and road hard stains.
$
1 review
အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း သက္သာေစျပီး အသုံးျပဳရလြယ္ကူေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သုံး ေဆးမႈတ္စက္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ က်င္းလုံျမန္မာ Trading မွ ျဖန္႔ခ်ီ ေရာင္းခ်ေပးလုိက္ပါတယ္။ တစ္မိနစ္လ်င္ 300 mL ထိ အမ်ားဆုံးျဖန္းပက္ႏုိင္ျပီး ပါဝါ 650W ကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ေဆးပုံးဆုိဒ္မွာ 800 mL ဆံ့ျပီး သင့္ေတာ္ အဆင္ေျပေသာဆုိဒ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သယ္ယူရလြယ္ကူေစပါသည္။ ဗို႔အား သုံးစဲြမႈ ပမာဏမွ 220 VAC ျဖစ္ျပီး ေဆးျဖန္းပုိဒ္အရွည္မွာ 1.5 m (5 ေပ) အရွည္ရွိပါသည္။ ေဆးဖ်န္းစက္၏ အေလးခ်ိန္မွာ 2.4 Kg သာ ရွိေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစပါသည္။ ဆက္သြယ္မွာယူလုိပါက အီးလ္ေမလ္း သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ တုိ႔မွတဆင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ မွာယူလုိပါသည္။
$
1 review
ဂ်ပန္နည္းပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ပါဝါသုံးစဲြမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့ Drilling machine အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Drill Wheel နဲ႔ Drill ၾကားထဲမွာ 420 mm အကြာအေဝးရွိျပီးေတာ့ Cylinder နဲ႔ Drill ရဲ႕ အကြာအေဝးက 165.5 mm ကြာေဝးပါတယ္။ စက္ရဲ႕ အေလးခ်ိန္မွာ 95 Kg ရွိပါတယ္။ Cylinder ရဲ႕ အခ်င္းမွာ 80 mm ရွိျပီး drill ရဲ႕ အခ်င္းမွာ 3-16 mmရွိပါတယ္။
$
1 review
LUCKY BIRD Group of Companies Co.,Ltd သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရံုးခန္းသံုး ၊ ေက်ာင္းသံုး ၊ လုပ္ငန္းသံုး Computer သမားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Toshiba Brand အမ်ိဳးအစား မိတၱဴစက္သည္ အေရအေသြးေကာင္းမြန္ျပီ ခိုင္ခံေသာ ပစၥည္းျကိုက္သူမ်ားအတြက္ စိတ္တိုင္းက်ေစမည္ Products တစ္ခုု ျဖစ္သည္။ LUCKY BIRD Group of Companies Co.,Ltd သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ 1999 ခုနွစ္မွ ယေန့တိုင္ေအာင္ျမင္ေနေသာ Company တစ္ခုျဖစ္သည္။
$
1 review
1,High efficient sterilization: normally kill 99%-99.9% bacteria within 1 to 2 seconds. 2, Broad spectrum: UV rays has broadest spectrum, can kill almost all bacteria and virus. 3, No secondary pollution: don’t add any chemical agent, so cannot create secondary pollution to water and ambient environment, do not change any ingredients in water. 4, Safe and reliable to operate: traditional disinfection technology such as adopting chloride or ozone, whose disinfection agent itself are highly toxic and flammable material. While UV sterilizer has no such potential safety hazard . 5, Low maintenance fee: UV sterilizer occupies a small area, structure requirement is simple, so total investment is smaller. Lower in operation, it costs only half than that chlorine disinfection in kiloton water treatment.
$
1 review
(TESUAN ) တက္စြမ္း ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ လယ္ယာသံုး စက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကူဘိုတာ ထြန္စက္နွင့္ ၄င္းစက္နွင့္ ပတ္သတ္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာ အခ်ိဳ ့ကို လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ျဖန္ ့ ခ်ီ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ GL-220 , 4 WD သည္ ကူဘိုတာထြန္စက္ အမ်ိဳး အစားျဖစ္ၿပီး အင္ ဂ်င္ အမ်ိဳးစားမွာလည္း Kubota 1.5 L , 3 စလင္ဒါ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲရာ တြင္ လြယ္ကူ အဆင္ ေျပေစပါသည္။ စက္၏ အင္ဂ်င္ပါဝါ မွာလည္း ျမင္းေကာင္ေရ 22 ေကာင္အား ရွိပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ အသံုးဝင္ေသာ ကူဘိုတာ ထြန္စက္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း Kubota လယ္ထြန္စက္၏ အလုပ္လုပ္နိုင္သည့္ စြမ္းအားသည္ ၈ နာရီ လွ်င္ ၅ ဧက အထိ အ လုပ္ၿပီးစီးေအာင္ စြမ္းေဆာင္္နုိင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း Kubota GL-220 ကိုဝယ္ယူ အသံုးျပဳ လိုပါက တက္စြမ္း (TESUAN ) ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ ဆက္ သြယ္ မွာယူနိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြမွာ ကုိယ္ပုိင္တံဆိပ္၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခား စကားလုံးမ်ား ရုိက္ဖုိ႔အတြက္ Printing Machine ေတြကုိ ရွာေဖြေနပါသလား? ကတ္ထူ၊ သတၱဳ၊ ဖန္၊ ပလက္စတစ္ စတာေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းေတြအေပၚမွာ မိတ္ေဆြတုိ႔ လုိခ်င္တဲ့ စာလုံးဆုိဒ္မ်ားကို ဆုိဒ္အေသးကေနစလုိ႔ ဆိုဒ္အၾကီးထိ ေရြးခ်ယ္ကာ ရုိက္ႏွိပ္ ႏုိင္ပါတယ္။ Cartridge-type မွာ မွင္အိုးျဖည့္တဲ့အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး မွင္အုိးကုိ လဲလွယ္ျပီး သုံးႏုိင္ပါတယ္။ Console dimension မွာ (15.75″W x 12.50″D x 19.00″H) ရွိပါတယ္။ 10.4″ Color TFT LCD Touch Panel ပါရွိတာမုိ႔လုိ႔ လူၾကီးမင္းတုိ႔ ထုုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ အလြန္အဆင္ေျပေစမွာပါ… ဆက္သြယ္မွာယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ BaganMart.com ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္မွ တဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ (သုိ႔) အီးလ္ေမးမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္…
$
1 review
ဂ်ပန္နည္းပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ပါဝါသုံးစဲြမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့ Drilling machine အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Drill Wheel နဲ႔ Drill ၾကားထဲမွာ 420 mm အကြာအေဝးရွိျပီးေတာ့ Cylinder နဲ႔ Drill ရဲ႕ အကြာအေဝးက 165.5 mm ကြာေဝးပါတယ္။ စက္ရဲ႕ အေလးခ်ိန္မွာ 97 Kg ရွိပါတယ္။ Cylinder ရဲ႕ အခ်င္းမွာ 80 mm ရွိျပီး drill ရဲ႕ အခ်င္းမွာ 3-16 mm ရွိပါတယ္။
$
1 review
ဂ်ပန္နည္းပညာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ပါဝါသုံးစဲြမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့ Drilling machine အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Drill Wheel နဲ႔ Drill ၾကားထဲမွာ 620 mm အကြာအေဝးရွိျပီးေတာ့ Cylinder နဲ႔ Drill ရဲ႕ အကြာအေဝးက 165.5 mm ကြာေဝးပါတယ္။ စက္ရဲ႕ အေလးခ်ိန္မွာ 65 Kg ရွိပါတယ္။ Cylinder ရဲ႕ အခ်င္းမွာ 75 mm ရွိျပီး drill ရဲ႕ အခ်င္းမွာ 3-16 mmရွိပါတယ္။
$
1 review
Not Define
1 review
• To power mix the different food together. • Mix the coffee and milk powder, rice, vegetable and pork. • Easy to clean, control and discharge. • The main frame and the enclosures of the machine are constructed of stainless steel. • Total operate time can be set. • Clockwise & Anti-clockwise turning control. Double T-Bar Mixer သည္၊ မတူညီေသာ အစားစာတို႔ကို ေရာေႏွာႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေကာ္ဖီ၊ ႏုိ႔မုန္႔ ၊ ဆန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ ဝက္သား စသည္တို႔ကို ေရာေႏွာႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ စက္၏အဓိက ကိုယ္ထည္ကိုေတာ့ သံမဏိနဲ႔ၿပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခုိင္ခံမူတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ပါသည္။ မိတ္ေဆြတို႔ ေရာေႏွာခ်ိန္ကို အခ်ိန္နဲ႔ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စနစ္ပါဝင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဝယ္ယူအားေပးလိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ား Mechem Machinery Group Co.,Ltd တြင္တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္မွာ ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>