Products

Items 1 to 16 of 1100 total
1 review
Not Define
1 review
GEO APPLIED INTERNATIONAL ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ စက္မွဳ ့လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသံုးျပဳနုိင္ရန္ အတြက္ ေျမတိုင္း စက္ကိရိယာ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ Sale အေနျဖင့္Total Station 2 year warranty နွင့္က်န္ Instruments မ်ားအား 1 year warranty ျဖင့္ ေစ်းနွဳန္းသက္သာစြာ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ Services ေျမတိုင္းပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအားျပဳျပင္ေပး ျခင္းမ်ားလဲရွိပါသည္။ ဒါ့ျပင္ ေျမတိုင္း သင္တန္းမ်ား အား စာေတြ ့လက္ေတြ ့ သင္ၾကားေပးျခင္း Training မ်ားကို လည္းေဆာင္ရြက္ေပး ပါသည္။ ေျမတိုင္းလုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုလည္း ေစ်းနွဳန္းသက္သာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ဒါေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့Services လုပ္လိုပါက GEO APPLIED INTERNATIONAL ကုမၸဏီကို တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။
$
1 review
လမ္းေၾကာင္းတိုးခ်ဲ.ေသာစက္ၾကီးမ်ားကို UMG Myanmar ကုမၸဏီမွ ပစၥည္းအရည္အေသြးမွန္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္းတိုးခ်ဲ.ရန္အတြက္ SD22Eအဆင့္ၿမင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္မားေသာ ယုံၾကည္ရမူ၊စိတ္ခ်ရမူ၊ေလာင္စာသုံးစြဲမူႏွင့္အဆင္ေၿပေအာင္ၿပဴၿပင္ထိန္းသိမ္းမူပါရုိပါသည္။ လမ္္းခ်ဲ.စက္ကိုေၿမၿပင္ေပါမွာအရႈိန္တိုးၿမင့္ၿခင္း၊အင္ဂ်င္ဖိအားၿဖင့္အလြယ္တကူလမ္းေၾကာင္းက်ဥ္းၿခင္း၊ခ်ဲ.ၿခင္းမ်ားကိုအဆင္ေၿပေအာင္ၿပဴလုပ္ေပးထားပါတယ္။ Model SD22E ေကာင္းစြာေပ်ာ.ေပ်ာင္းေသာေၿမၿပင္ေပါတြင္ေရြ.လ်ားေကာင္းမြန္စြာ အဆင္ေၿပေအာင္ၿပဴလုပ္ေပးထားပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
The 320D/D L Series 2 incorporates innovations to improve your job site efficiency through low owning and operating costs, excellent performance, and high versatility.
$
1 review
Pioneer ကုမၸဏီမွတင္သြင္းေသာ ေဖာက္စက္(drill)ကို လူၾကီးမင္းတို ့၏ေနအိမ္အေဆာက္ အအံုမ်ားျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္္း အသံုုုးျပဳေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးစက္ကိရိိိိယာ တစ္မ်ိ္ဳးလည္းျဖစ္ပါသည္။သံုးစြဲရလြယ္ကူ သည့္အျပင္ ခိုင္ခံ့ေသာကိုယ္ထည္ လွပေသာဒီဇိုင္းရွိေသာ drill ေဖာက္စက္ကို လူၾကီးမင္း တို ့စိတ္တိုင္းက် အသံုးျပဳနိုင္ေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို ့အေနနွင့္ drill ေဖာက္စက္ကိုအသံုးျပဳလိုပါက Pioneer(Machinery & Power Tools) ကိုတိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ မွာယူနိ္ုင္ပါသည္။
$
1 review
Ginger cutting machine Applicable material∶Ginger and vegetables. Ginger cutting machine Applicable shape: Ginger slender cutting, thick slender cutting and thin slice. လူၾကီးမင္းတို႔၏ ေနအိမ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လ်ွပ္စစ္သံုး ဂ်င္းဖ်က္စက္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ဂ်င္းဖ်က္စက္သည္ ဂ်င္းအၿပင္အၿခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုလည္း ပိုင္းဖ်က္ေပးႏုိင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်င္းမ်ားပိုင္းဖ်က္ရာတြင္ အလႊာပါးပါးေလးအထိကို ရရွိႏုိင္မွာၿဖစ္ပါသည္။ အလူပြဲမ်ားတြင္လည္း အလြယ္တကူ အခ်ိန္ကုန္သက္သာစြာ ပိုင္းဖ်က္ေပးႏုိင္ပါသည္။ စက္၏ကိုယ္ထည္ကို စတီးမ်ားႏွင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ခိုင္ခံမူရွိၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
• To solve the traditional way of washing fruit, vegetable, meat, fish, frozen foods and both time consuming. • To take out the mud and dirty substance. • Drum made of stainless steel 2(mm) with overflow pipe and drain. • Discharge by hydraulic cylinder. Labor saving • Washing cycle timer setting. we are engaged in offering a wide range of Multiple Vegetable Washer (WA-106F). These products are processed by our adroit professionals using sophisticated technology. In order to meet client's satisfaction, we have priced our range without diminishing with the quality. ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားေဆးေၾကာသန္႕စင္စက္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။ မိတ္ေဆြတို႔၏ အသား၊ ငါး ၊ အသီးအႏွံ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ ေအးခဲေနေသာ အစားအစာမ်ား ေဆးေၾကာရာတြင္ Traditional Way ကုိသာ အသံုးၿပဳေနၾကဆဲၿဖစ္သည္႔ အတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေဆးေၾကာရာတြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ လူလည္းသက္သာေစၿပီး ပိုမိုသန္႔စင္ေစတဲ့အတြက္ ဝယ္ယူသံုးစြဲရန္ သင့္ေတာ္ေသာ စက္ပစၥည္း အမ်ဳိး အစား ၿဖစ္ပါသည္။ ဝယ္ယူအားေပးလိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ Mechem Machinery Group Co.,Ltd တြင္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ဝယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
Feature 1. The best small power laser cutting bed in China, the world has delivered 500 sets in stable operation. 2. 600℃ heat treatment, 24 hours cooling in the oven, 8 meters gantry milling, accurate CO2 protection welding, to make sure 20 years usage without deformation. 3. Adopting United States imported sensor, precise auto-focus laser cutting head, can cut metal and non-metal materials. 4. Stable cutting 2mm small circle. It can cut stainless steel, carbon steel, galvanized steel, acrylic, wood and other materials. 5. Used a variety of precision parts and accessories, ensure the stable operation of the laser machine. 6. The only one small power laser machine manufacturer to use 5 steps of laser tube testing technology: A. laser spot testing; B. power testing; C. lifespan testing. D. air pressure testing; E. current pounding testing.
$
1 review
<p>- သင့္ ဟိုတယ္ ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားအတြက္ 1ကန္ ့juice dispenser</p><p>- အရည္အေသြးေကာင္းေသာ stainless steel ကုိ အသုံးျပဳထားလုိ႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္...</p>
$
1 review
Not Define
1 review
To meet the variegated requirements of agriculture industry, we are engaged in manufacturing, supplying and exporting qualitative Vegetable Dicing Machine. The offered machine is manufactured by employing cutting-edge technology and advanced machinery, under the guidance of experts who have rich industry experience. Owing to its excellent performance and compact structure, thisVegetable Dicing Machine is highly demanded in the market.
$
1 review
Not Define
1 review
Bronze Swing Check Valve Check valves permit flow in one direction only, and close automatically if flow reverses. They are entirely automatic in action, depending upon pressure and velocity of flow within the line to perform their functions of opening and closing. The Crane D138 Bronze check valve is of the swing variety. This valve carries the British Standards Institution kitemark - your assurance of exacting quality.
$
1 review
သရဖူစိုးျမင့္ ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ လယ္ယာ သံုးစက္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ စြမ္းအား ျမင့္ ကူဘိုတာ M7040 စြမ္းအားျမင့္ ထြန္စက္ကို ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း စြမ္းအားျမင့္ ကူဘိုတာ လယ္ထြန္စက္ သည္ လူႀကီးမင္းတို ့စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ားနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း မ်ား တြင္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳး ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကူဘို တာ ေရွ ့ဘက္ေျမထိုးစက္ကို လည္း လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ ေရာင္းခ်ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ ဒါ့ျပင္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳ ရာတြင္ လည္း စက္တန္ဖိုး၏ ၂၀% သို ့မဟုတ္ ၃၀% ေပး သြင္းၿပီး ၂ နွစ္ / ၃ နွစ္ အရစ္က်စနစ္ ျဖင့္ လည္း ဝယ္ယူ နိုင္ေစရန္ အတြက္ေရာင္းခ်ေပး လ်က္ရွိပါ သည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းတို ့အေနျဖင့္ ၄င္း ကူဘိုတာ စြမ္းအားျမင့္ လယ္ထြန္စက္ကို ဝယ္ယူ အ သံုးျပဳ လိုပါက အတိုးနွဳန္း သက္သာၿပီး နွစ္ရွည္ အရစ္က်ဝယ္ယူနိုင္ မည့္ အခြင့္ေရးကို လက္လြတ္မ ခံရေအာင္ သရဖူစိုးျမင့္ ကုမၸဏီမွ ယခု ပဲ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ မွာယူနုိင္ပါသည္။
$
1 review
1950000 Kyats
1 review
<p>&nbsp;ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္အသားမ်ားကိုလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္စားသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေရခဲေသတၱၱာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။<br></p>
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>