Products

Items 1 to 16 of 1002 total
1 review
Diesel Walking Tractor: -- Diesel Engine Walking Tractor; Fuel Power Diesel Walking Tractor -- Diesel Walking Tractor 7HP-16HP -- Water Cooled Diesel Walking Tractor -- Single Cyliner Diesel Walking Tractor -- 4 Stroke Diesel Walking Tractor -- Direct Injection Diesel Walking Tractor -- Kubota Type Diesel Walking Tractor -- Recoil Hand Start or Electric Key Start Diesel Walking Tractor -- 320KG Diesel Walking Tractor; 5.5-6L Diesel Walking Tractor -- Small Diesel Walking Tractor; Mini Diesel Walking Tractor -- Two Wheel Diesel Walking Tractor -- Walking Behind Diesel Walking Tractor -- Diesel Walking Tractor for Farming -- Diesel Walking Tractor for Agriculture -- Diesel Walking Tractor for Transportation -- Good Diesel Walking Tractor; Reliable Diesel Walking Tractor
$
1 review
ေမာ္ဒယ္ၿမင့္ကားေလးမ်ားႏွင့္ ကားၾကီးမ်ားကို ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာၿဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကား ရွာေဖြစက္ၿဖစ္ပါသည္။ဂ်ပန္အမ်ဳိးအစား ကားၾကီး၊ကားေလးအတြက္ အသံုးၿပဳႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း တိက်မွန္ကန္ေသာ အေၿဖကို ေဖာ္ၿပေပးႏုိင္ပါသည္။
$
1 review
45000 ~ 45000 Kyats
1 review
- Capable of deodorizing, color removal, bactericide and filtration of harmful impurities in water - Ceramic Senior Completely remove impurities such as soil, sand, mud, rust and other impurities … harmful to your body - The cartrigde filter mixed 6 floors - Tap magnet to create water source full of energy, help protect the body against variety of diseases have healthy - Mineral Stone contain many beneficial minerals for health, absorption of toxins.
$
1 review
600000 ~ 1200000 Kyats
1 review
Air Receiver The air receiver plays a very important role in compressed air system with multi-purposes by value of its design and the right air receive can also enhance the service life of compressor. Purpose 1. The air receive stores the pressurized compressed air. 2. It helps to maintain constant pressure at downstream 3. It cools the compressed air 4. The air receiver helps to separate oil and moisture from the compressed air. 5. It allows the air compressor to have an optimum level of rest.
$
1 review
ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္အသံုးအမ်ားဆံုးပစၥည္းျဖစ္ျပီးကမၻာ႔အျမင့္ဆံုးအေဆာက္အဦးႏွင့္အရွည္ဆံဳးတံတားအခ်ိဳ႕တို႔႔ရဲ့အဓိကပစၥည္းအျဖစ္ကြန္ကရစ္အသံုးျပုျကပါတယ္။ကြန္ကရစ္ဟာအလြန္ေရွးက်ေသာေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းျဖစ္ပီးအေစာပိုင္းအီဂ်စ္မွတ္တမ္းေတြထဲတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္ျပီးေရာမကစတင္ျပီးအမ်ားဆံုးအသံုး ျပဳခဲ့သည္။ေရာမအင္ပါယာမွအေဆာက္အဦးအမ်ားစုႏွင့္လမ္းေတြမွာလည္းconcreteကိုအမ်ားဆံုးအသံဳးျပဳအားျဖည့္ခဲ့သည္။ေခတ္သစ္စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာမွconcrete mixer designကိုခြင့္ျပဳျပီးfixedစက္ရံုစနစ္မ်ားတြင္featuresခရီးေဆာင္concretemixerရွိပါတယ္အလြန္ေ၀းလံတဲ့ေဒသေတြမွေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္မ်ားအတြက္လည္းအလြန္အသံဳးျပဳရန္လြယ္ကူေကာင္းမြန္ပါတယ္။ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္အသံုးအမ်ားဆံုးပစၥည္းျဖစ္ျပီးကမၻာ႔အျမင့္ဆံုးအေဆာက္အဦးႏွင့္အရွည္ဆံဳးတံတားအခ်ိဳ႕တို႔႔ရဲ့အဓိကပစၥည္းအျဖစ္ကြန္ကရစ္အသံုးျပုျကပါတယ္။ကြန္ကရစ္ဟာအလြန္ေရွးက်ေသာေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။အေစာပိုင္းအီဂ်စ္မွတ္တမ္းေတြထဲတြင္ေတြ႔ရွိႏိုင္ျပီးေရာမကစတင္ျပီးအမ်ားဆံုးအသံုး ျပဳခဲ့သည္။ေရာမအင္ပါယာမွအေဆာက္အဦးအမ်ားစုႏွင့္လမ္းေတြမွာလည္းconcreteကိုအမ်ားဆံုးအသံဳးျပဳအားျဖည့္ခဲ့သည္။ေခတ္သစ္စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာမွconcretemixerdesignကိုခြင့္ျပဳျပီးfixedစက္ရံုစနစ္မ်ားတြင္featuresခရီးေဆာင္concretemixerရွိပါတယ္အလြန္ေ၀းလံတဲ့ေဒသေတြမွေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္မ်ားအတြက္လည္းအလြန္အသံဳးျပဳရန္လြယ္ကူေကာင္းမြန္ပါတယ္site၏လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီရန္စြမ္းရည္အရြယ္အစားကြဲျပားျခားနားမႈရရွိႏိုင္ျပီးအရြယ္အစားစံအျဖစ္အားလံုးတူညီတဲ့အားသာခ်က္မ်ားမွ်ေ၀ထားသည္။အားသာခ်က္မ်ားအေနႏွင့္ကေတာ့အားျဖည့္အနားကြပ္ႏွင့္အတူတင္းက်ပ္ေရာစပ္စည္ပါ၀င္ျပီးျပိဳင္ဘက္ကင္းpaddledesignတစ္မူထူးျခားေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ေရာစပ္enhancedဒီဇိုင္းႏွင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာfootေအာ္ပေရတာtipoperatedႏွင့္သန္မာျခင္း၊ကိုယ္ထည္သန္႔ရွင္းရန္လြယ္ကူျခင္း၊အဆိုးဆံုးဆိုက္အေျခအေနမ်ားကိုဆက္လက္တည္ရွိက်န္ေနရန္အျမင့္သတ္မွတ္ခ်က္ဂီယာအံုပါရွိျပီးlockableေသာ့ခတ္ႏိုင္ေသာအင္ဂ်င္အခန္းႏွင့္သီးျခားအဖံုးပိတ္ႏွင့္အတူလည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
1. Acuity LED 1600 UV inkjet printer. 2. Fujifilm LED UV lamp system. 3. Fujifilm Uvijet inks. 4. Fujifilm Dimatix heads.
$
1 review
Not Define
1 review
Features: - Can be quickly set to your motor / car, get accurate readings in valves, piston rings, cylinder bores or head gaskets. - Manometer with two test pressure: 0 - 300 PSI / 0 - 21 kg / cm2. - Drain valve with full copper nickel plating, anti-oxidation and corrosion. - M10 thread is suitable for motorcycles, M12 / M14 / M18 threads are suitable for car. - With rubber protection to prevent scratches. - Come with 2 rubber cones that don't need to be threaded into the head, can test the compression on almost any engine. - Pressure gauge diameter: 75mm, four thread size: M10 x 1.0mm, M12 x 1.25mm, M14 x 1.25mm, M18 x 1.5mm. - Hose overall length: 430mm, pressure tube length: 150mm, angled pressure tube length: 160mm.
$
1 review
● Super performance, high efficiency. ● Full-featured, effort-saving. ● High performance ratio, good fuel economy. ● Easy operation, comfortable driving and ride. ● Using a rubber roller + cast-iron roller for the slot array corn husk remover provides a good corn husk removing effect and high efficiency. ● Equipped with a roller for aligning the 4-blade cutter and a combined-plate type stripper with high efficiency and reliability, resulting in less damage to corn stem. ● Exclusive grass discharge port with and discharging effect and high efficiency; Brand new grain recovery unit, providing a convenient unloading and improving the operating speed.
$
1 review
- Perfect for those clean-ups after astorm, pruning or just processing general gardeningwastes - Creating mulch for garden plants and trees forconserving water - At the heart of the BX Chipper is an oversize heavyduty rotor and reversible chipping blades; - The self-feed hopper is designed to angle the brushagainst the rotor and blades, pulling the branches into the chipper; - Easily control where you want the chips with thedouble adjustable Exit Chute. The chute swivels 360 degrees and the top deflector adjusts thedistance.
$
1 review
Thai Plus ကုမၸဏီမွ လူႀကီးမင္းတို ့အတြက္ လယ္ယာ သံုးစက္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ ထြန္ဝိုင္းျပားမ်ားသည္ အထူးသန္မာ၍ ခံနုိင္ရည္ရွိ သည္။ဂ်ပန္နုိင္ငံမွ မွာယူတင္သြင္းေသာ ေဘာဘယ္ရင္မ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည္။မိမိ ထြန္ယက္ရမည့္ ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းနွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ထြန္ဝိုင္းျပားမ်ားကို အတိုးအေလ်ာ့ လုပ္နုိင္သည္။ပစၥည္းအသစ္ ဍ ထယ္ဝိုင္းျပားပံုစံ ၃ မ်ိဳးကိုအသံုးျပဳမည့္လုပ္ငန္းနွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳနုိင္သည္။မိမိ ထြန္ယက္ရမည့္ေျမ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ပံုမွန္ေျမ၊မာေသာေျမနွင့္ အထူးမာေၾကာေသာေျမမ်ားအားလံုးနွင့္ကိုက္ညီေသာ္ ၃ ဆင့္ထယ္ဝိုင္းျပားမ်ားကိုေစ်းတြင္ရရွိနုိင္ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ၄င္းစက္ ကိုဝယ္ယူလိုပါက Thai Plus ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။
$
1 review
ေခတ္သစ္လယ္ယာ ကုမၸဏီသည္ ထြန္စက္နွင့္ေနာက္တြဲ မ်ားကို ေရာင္းခ် ျဖန္ ့ခ်ီ လ်က္ရွိပါသည္။ ေရွ ့ဘက္ကေျမထိုးစက္၊ လိုအပ္ေသာစက္ကိုတပ္ဆင္ျပီး၄င္းေနာက္ဘက္ကေျမေကာ္စက္၊ ( ၄ )ဝိုင္းထယ္စက္၊ လိုအပ္ေသာစက္ကို၄င္းတပ္ဆင္နုိ္င္ပါသည္။ ေျမျပင္မွ ေကာင္းစြာ ကင္းလြတ္သည့္အတြက္ သြက္လက္စြာ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ နိုင္ပါသည္။ ဆီစားလည္းသက္သာသည္။ လူႀကီးမင္းတုိ ့အတြက္ လယ္ကြင္းထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္ေတာ္သည္။ ပင္ပန္းနြမ္းနယ္မူနည္းပါးေစသည္။ထြန္စက္ေမာင္းသူအား တစ္ေန ့လံုး ေတာက္ေလ်ွာက္ အလုပ္လုပ္ေစနုိင္ပါသည္။ဒါ့ေၾကာင့္လူႀကီးမင္းတုိ ့အေနျဖင့္ ၄င္းစက္ ကိုဝယ္ယူလိုပါက ေခတ္သစ္လယ္ယာ ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။
$
1 review
Not Define
1 review
Single phase requirement Thermetric control for maximum energy control Removable dirt tray for easy cleaning and maintenance ISO 9001:2000 certified quality management system for quality, accuracy and traceability.
$
1 review
လူႀကီးမင္း၏ တိုးတက္လာေသာလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ပစၥည္းအတင္အခ်ျပဳလုပ္ရန္ ဝန္ထမ္း အတြက္ စိတ္ပူရန္မလိုေတာ့ ပါ။ ✅ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လုပ္ ၁.၈ တန္ Sumitomo brand new forklift ,Reach Type forklift မ်ား ရန္ကုန္သို ့ ပစၥည္းေရာက္ပါၿပီ Reach type ျဖစ္သျဖင့္ ေလ်ာက္လမ္းမလိုပါ ✅ဘက္ထရီသံုး forklift ျဖစ္၍ ဆီဖိုးကုန္က်စရိတ္လံုးဝ မရွိေသာ ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္ ။ ထို ့အျပင္အေငြ႕မထြက္အနံ ့မထြက္သျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း ေဆးဝါးႏွင့္ စူပါမားကပ္မ်ားအတြက္အလြန္အသံုးတည့္ေသာပစၥည္းျဖစ္ပါသည္ ။ ✅ဘက္ထရီသက္တမ္းမွာ ၅ ႏွစ္အသံုးခံမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ကုမၸဏီမွ တစ္ႏွစ္ အာမခံျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ service center လည္းရွိသျဖင့္ စိတ္ခ်စြာဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္ ။ For more information Tiger Supply Company Contact No. +95 943177155, 098622431 , 09785130173 No(19-21) station road, bawk htaw, Yankin.
$
1 review
စပါး၊ပဲခင္းမ်ားရိတ္သိမ္း ေျခြေလွ႔ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီးအရည္အေသြးျပည့္ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္အတြက္ေတာင္သူဦးျကီးမ်ားအခ်ိန္မွီရိတ္သိမ္းႏိုင္ျပီးအလုပ္မ်ားလ်င္ျမန္စြာျပီးစီးကာအခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းသက္သာေစႏိုင္ပါသည္။
$
1 review
Up to 1/30 000 display resolution (Internal resolution 1/600 000) Digital calibration Kilogram (kg) and pound (lb) weighing modes Full range tare; Auto zero tracking; Pre-tare Preset weight or quantity; Weight accumulation Simple counting; Gross / Net indication; Hold function; Check mode Lo / Hi / OK Low power and charging status indication Easily adjusted leveling feet for stability of the scale.
$
1 review
KDF media Smart Design Fexibleပိုက္ႏွင့္အတူအလတ္စားကာဗြန္ပိတ္ပင္တာားဆီးမႈfilter-filtering mediaပါရွိသည္။အပူခ်ိန္အာရံဳခံကိရိယာပါရွိျပီးmicrocomputerေစာင့္ျကည့္စီးဆင္းမႈႏႈန္းကိုAutomatic Self-သန္႔ရွင္းေရးကိုလၽပ္စစ္သံဳးအခန္းထဲကစြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကိုထိန္းသိမ္းထားပါသည္။သာလြန္အရည္အေသြးျမင့္ပလက္တီနမ္-တုိက္ေတနီယမ္ကိုလွ်ပ္စစ္သံုးျပားသည္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီးSystemကိုshinsei ေရ၏အဆင့္ျမင့္နည္းပညာႏွင့္ionizerလုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္စံုလင္ေသာပံုစံကိုထုတ္ေပးပါသည္။
$
Items 1 to 16 of 40 total
 
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce to buy Machinery and&nbsp; Industrial parts in Myanmar. You can buy and sell Machinery and Spare parts, Packaging and&nbsp; Printing ,Plastic and PVC, Agriculture Machines, Chemical Machines &amp; Equipment, Chemical Machines &amp; Equipment, Food &amp; Beverage Machinery, Tools &amp; Accessories,Pipe and Pumps in Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.</p>